Toate cursurile din domeniul Stiinte Politice

 • Globalizare - Organisme si Politici Internationale

  Globalizare; organizare şi politici internaţionale (Ovidiu PUIU) Cărţi : Economie mondială; Politici de organizare Globalizarea – mondializare a sichimburilo,r indifereant de spaţiul unde găsim aceste schimburi Globalizare = comerţ internaţional Munca şi capitalul vor fi înlocuite cu informaţia şi notorietatea Dezvoltarea unei economii se poate realiza fie protejând, fie deschizând spaţiul respectiv. Orice politică guvernamentală are la bază o politică economică. Nimic din ce se întâmplă...

 • Institutiile Comunitare

  Curs INSTITUŢIILE COMUNITARE În perioada de început a procesului de construcţie europeană literatura de specialitate privind integrarea europeană a avut o abordare preponderent (iar uneori exclusiv) istorică şi descriptivă, şi mai puţin sau chiar deloc fundamentată pe conceptele şi criteriile de evaluare promovate de ştiinţele politice ori pe criterii şi fundamente conceptuale multidisciplinare. Mai mult decât atât, până în anii 1970 cercetătorii europeni au fost cei care au abordat...

 • Analiza Conflictelor

  identificarea cauzelor care conduc spre situaţii de crizǎ şi conflict înţelegerea naturii conflictului analiza şi explicarea dinamicii situaţiilor de conflict înţelegerea poziţionǎrii actorilor şi a intereselor acestora în cadrul unui conflict identificarea resurselor şi capabilitǎţilor actorilor dintr-un conflict delimitarea gradelor de intensitate ale unui conflict analiza rezultatelor/consecinţelor unui conflict abordarea criticǎ a managementului conflictului Sentiment de...

 • Introducere in Istoria Relatiilor Internationale

  1919- constituirea la Universitatea Aberyswyth a primei catrede de specialitate, condusă de Alfred Zimmern Iniţial, studiul Relaţiilor Internaţionale era subsumat Ştiinţelor Politice şi Dreptului Internaţional, după cel de-al doilea război mondial acest domeniu şi-a delimitat propriul obiect de cercetare. În Studiul Relaţiilor Inernaţionale, A. Zimmern a impus o manieră de abordare a R.I. Din prisma relaţiilor dintre popoare dar a şi atenţionat asupra specificităţii noului domeniu în raport...

 • Designul Institutional

  cercetarile privitoare la sistemele de partide pleaca de la 2 asumptii - majoritatile sunt foarte importante - sigla partidului conteaza pentru modul in care se vor comporta si coaliza partidele -> analizele institutionale se concentreaza pe - diversitatea partidelor reprezentate in Parlament - in ce masura distribuirea locurilor reflecta in mod fidel distributia voturilor -> doua argumente, in general – numarul mare de partide => capacitate mare de a reprezenta electoratul -...

 • Organizatii Internationale ale Securitatii

  CURS I ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE ALE SECURITĂŢII Introducere Organizaţiile internaţionale sau interguvernamentale au aparut la începutul secolului al XlX – lea, prima dintre acestea fiind Comisia fluviala internaţională privind navigaţia pe Rin (1815), apoi numarul lor a crescut spectaculos, din raţiuni diverse, ca niste creaţii ale statelor, lipsindu-le insa in comparaţie cu acestea, individualitatea reală in raport cu aceste entităţi. competenţe reale si suverane, Organizaţia...

 • Identitatea Europeana

  1. Mentalitatea greacă Răspândirea mentalităţii greceşti s-a datorat coloniilor greceşti Apariţia unor noi centre de răspândire a elenismului: Alexandria, Pergamon, Antiohia Alexandru Macedon dorea crearea unui imperiu universal, a unei civilizaţii ecumenice Economia de piaţă (oikonomia, legea casei) 2. Contribuţia Romei- dreptul roman (Caius, Paulus, Ulpianus, etc.) Constitutio Antoniniana- toţi locuitorii supuşi Romei deveneau Cives romani Romanii au pus bazele dreptului public,...

 • Partide si Familii Politice

  Organizarea partidelor Distingându-se de orice altã organizatie socialã – familie, scoalã, atelier, club, grup de interes, grup de actiune civicã, armatã, bisericã s.a.m.d. –, un partid politic are drept scop fundamental cucerirea si conservarea puterii. Analiza de continut a diverselor definitii date partidelor politice remarcã o extraordinarã unitate în diversitate. În principiu, trei elemente esentiale revin obsesiv în aceste definitii: (1) partidul politic este o asociatie de tip...

 • Comunicare Politica

  Cap. 1. Introducere şi noţiuni generale 1.1. Comunicarea Comunicarea, în general, desemnează un tip aparte de interacţiune sau interdependenţă (Ş. Celmare, C. Sălăvăstru). Nu contează dacă părţile implicate cooperează sau se află în conflict; este important numai faptul că prin respectiva influenţare reciprocă ceea ce este propriu sau specific doar uneia dintre părţi se transformă în bun comun. Chiar etimologia acestui cuvânt ne sugerează această definiţie: communico, -are, -avi, -atum = 1....

 • Politologie

  Republica Moldova, ca şi celelalte state est-europene din fosta Uniune Sovietică, traversează o perioadă dificilă de schimbări radicale, care cuprind toate sferele vieţii şi activităţii. Societatea moldovenească se confruntă cu o restructurare, în mare măsură contradictorie, dar istoric inevitabilă. În viaţa socio-politică se face o trecere de la totalitarism la democraţie. În pofida unor schimbări cardinale survenite în sfera politică, societatea noastră continuă să se confrunte cu o serie...

 • Economie Politica

  CAPITOLUL I ELEMENTE INTRODUCTIVE DE ISTORIE A GÂNDIRII ECONOMICE ŞI DE ECONOMIE GENERALĂ Trebuinţele reprezintă baza dezvoltării societăţii umane şi motivaţia oricărei activităţi întreprinse de om. Din punct de vedere economic, nevoile (sau trebuinţele) reprezintă acele relaţii cu mediul ambiant prin care omul se desăvârşeşte ca fiinţă bio-psihosocială. Trebuinţele au caracter dinamic, ele devenind tot mai complexe odată cu cunoaşterea mediului înconjurător şi perfecţionarea mediului...

 • Tipologia Regimurilor Politice

  1. Regimul politic parlamentar: Marea Britanie Politica şi sistemul de partide al Marii Britanii a oferit în 1983 cea mai mare surpriză Partidului Laburist, ieşit înfrânt din alegerile generale în condiţiile în care, majoritatea electoratului muncitoresc votase pentru conservatori. E adevărat, doi ani mai devreme, întemeierea Partidului Social Democrat, aliat apoi cu Partidul Liberal deveneau pentru laburişti şi pentru conservatori o ameninţare reală. Doar neşansa sistemului electoral...

 • Statul - Formele Statului

  STATUL. FORMELE STATULUI I. Originea statului. Abordări ştiinţifice privind apariţia statului Statul reprezintă unul dintre subiectele fundamentale ale ştiinţei politice. Analiza acestuia din perspectiva funcţiilor, naturii, originilor şi relaţiei pe care trebuie să o aibă cu lumea socială a devenit subiect de reflecţie pentru gînditorii politicului încă de la primele manifestări ale acestui tip de analiză. Kautilya şi Aristotel, Platon şi sofiştii, Cicero sau istoricii lumii antice...

 • Introducere in Istoria Partidelor si Doctrinelor Politice din Romania

  1. PARTID ŞI IDEOLOGIE POLITICĂ – DEFINIREA CONCEPTELOR 1.1. Pluripartidismul şi sistemul democratic Sistemul democratic modern bazat pe principiul reprezentării, pe separaţia puterilor în stat şi pe domnia legii, nu poate funcţiona fără o precondiţie de fond şi anume pluralismul politic şi pluripartidismul. Constituirea unei puteri care să garanteze libertatea cetăţenilor presupune existenţa legală şi activitatea unor partide diferite ca orientare şi program, aflate în competiţia pentru...

 • Ciclul Lung al Politicii Globale si al Statului-Natiune - George Modelski

  I. Ciclul lung: concepte de bază Să definim un ciclu drept un pattern recurent în viaţa (sau funţionarea) unui sistem. Conceptul presupune că după o anumită perioadă de timp, sistemul revine la punctul său de pornire, reînsuşindu-şi o stare manifestată într-un stadiu anterior. Dacă această manifestare are loc regulat şi în cadrul unui pattern potenţial predictibil, ea poate fi, în mod adecvat, numită ciclu sau perioadă. Ciclurile, de obicei, se diferenţiază de tendinţe Sistemul, a cărui...

Pagina 5 din 23