Analiza Discursului Public

Imagine preview
(7/10 din 12 voturi)

Acest curs prezinta Analiza Discursului Public.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 189 de pagini .

Profesor: Silvia Savulescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Stiinte Politice

Cuprins

CAPITOLUL I .Cadrul teoretic al analizei discursului.
Capitolul II. Notiuni fundamentale ale analizei discursului (limba, vorbire, limbaj; act de
limbaj, macroact de limbaj, cod de limbaj, competenta, enunt, enuntare, text, opozitia scrisoral).
CAPITOLUL III. Tipologia discursului (discurs fondator si discursul prim, discursul raportat,
discurs închis, discurs deschis, metadiscurs, intradiscurs si interdiscurs, discurs specializat).
Legile discursului.
CAPITOLUL IV. Universul discursului (cîmpul discursiv, practica discursiva si memoria
discursiva); universul intern al discursului (preconstruct, implicit, presupozitie, subînteles,
implicatura, inferenta).
CAPITOLUL V. “Actorii discursului” (subiectivitate si ethos;subiect vorbitor, locutor si
emitator; cadru participativ, polifonie, rol si statut)
CAPITOLUL VI. Tipuri de actiuni discursive (interactiune verbala; schimb, conversatie)
PARTEA a II-a DEZBATEREA (studiu de caz)
PARTEA a III-a DISCURSUL PUBLICITAR
PARTEA a IV-a DISCURSUL POLITIC

Extras din document

ANALIZA DISCURSULUI

INTRODUCERE

“Orice discurs este o constructie colectiva”

E.A. SCHEGLOFF

Modelul teoretic al analizei discursului pe care îl prezentam încearca sa ofere o sinteza a

numeroaselor studii si cercetari dintr-un domeniu nou si extrem de dinamic al stiintelor

comunicarii.

Realizarea unui model integrat al analizei discursului este dificila, în special, datorita

existentei fatetelor multiple ale domeniului, neunificarii terminologice si lipsei

compatibilitatii conceptuale.

Introducerea noastra în analiza discursului îsi propune urmatoarele obiective:

- prezentarea principalelor puncte de vedere asupra termenilor “discurs” si “analiza

discursului”

- o expunere metodica a principalelor concepte ale analizei discursului;

- analiza unor tipuri de discurs public de interes pentru viitorii specialisti în comunicare:

dezbaterea si discursul publicitar (analiza discursului politic este inclusa în cursul de

“Analiza a limbajului politic”)

- sugestii implicite pentru elaborarea discursului public.

ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

CAPITOLUL I

CADRUL TEORETIC AL ANALIZEI DISCURSULUI1

Definitii

1. Termenul discurs se refera mai mult la problematica vasta a unui câmp de cercetare

decât la un anumit mod de întelegere a limbajului. Deoarece termenul “discurs” presupune

relatia limbajului cu parametri ai realitatii nonlingvistice face ca “discursul” sa fie un

domeniul al cercetarii interdisciplinare (si nu doar al celei strict lingvistice).

În acest caz, termenul “discurs” nu are plural, el desemneaza un domeniu generic.

2. Discurs reprezinta un termen complex care poate fi definit ca ansamblu de enunturi ale

unui emitator, care se refera la un subiect unic (topic, în terminologia anglo-saxona).

3. Dintr-o perspectiva pragmatica, discursul reprezinta "o enuntare ce presupune un locutor si

un auditor, si intentia locutorului de a-l influenta pe celalalt." (Benveniste).

4. Alte interpretari ale discursului vizeaza echivalenta sa cu:

a) textul (în cadrul caruia perspectiva comunicationala si cea tematica coincid în general, cum

ar fi, de exemplu, în cazul comunicarii scrise);

b) un ansamblu de texte (conversatie) care ilustreaza o interactiune între doua sau mai multe

discursuri centrate în jurul unei singure teme si alcatuite fiecare din mai multe texte (deoarece

fiecare replica a schimbului conversational constituie o unitate comunicationala, si deci un

text, în sine).

Analiza conceptelor fundamentale este utila pentru definirea termenului discurs prin

delimitari fata de acestea.

Astfel, termenul “discurs” intra într-o serie de opozitii în care ia valori semantice precise:

1. Opozitia discurs/fraza

Fraza reprezinta un “enunt în structura caruia se cuprind cel putin doua propozitii”2, având

caracteristica autonomiei sintactice si de comunicare.

Discursul reprezinta o unitate lingvistica constituita dintr-o succesiune de fraze.

Observatie. Din aceasta perspectiva a definitiei, studiul discursului va fi numit de Harris

(1952) “analiza discursului”, în timp ce alti cercetatori considera mai potrivita sintagma

“gramatica discursului”.

Acestei ramuri de cercetare a discursului si a obiectului sau de studiu îi sunt atribuite astazi

conceptele lingvistica textuala- text.

2. Opozitia discurs/enunt

ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC

Dincolo de caracterul sau de unitate lingvistica (adica “enunt”), discursul reprezinta o unitate

de comunicare legata de conditii de generare strict determinate (cu alte cuvinte reprezentând

un gen determinat de discurs; de exemplu, discursul mediatic, discursul romanesc, discursul

publicitar, discursul stirilor etc.)

Din aceasta perspectiva, discurs si enunt au sensuri diferite: termenul enunt acopera sfera

conceptuala a “textului ca structurare în cadrul “limbii”; în timp ce discurs va desemna

“studiul lingvistic al conditiilor de producere a acestui text”. 3

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Discursului Public.pdf

Alte informatii

SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE