Doctrine Economice

Curs
9/10 (1 vot)
Conține 18 fișiere: pdf
Pagini : 300 în total
Cuvinte : 164109
Mărime: 4.83MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1.1 Introducere

Motivele pentru care economiştii studiază (sau predau) istoria gândirii

economice (IGE) sunt multiple. Ele s-au diversificat o dată cu schimbarea viziunii

economice şi a scopurilor imediate ale studentului (sau expozantului), precum şi cu

progresul acestui subiect, ca disciplină. De exemplu, în secolul al XIX-lea,

studenţii merituoşi la economia politică „s-au săturat” să citească despre lucrările

vechilor maeşti şi câţiva dintre aceştia au început să publice comentarii asupra a

ceea ce au citit. J.R. McCulloch, primul istoric englez al economiei politice, a scris

numeroase articole (de exemplu, pentru ziarul Scotsman şi pentru Encyclopedia

Britannica*) pe această temă, înainte de a-şi publica lucrarea sa „Historical Sketch

of the Rise of the Science of Political Economy” (Schiţă istorică asupra creşterii

ştiinţei economiei politice – 1826), iar în 1845 a produs prima bibliografie adnotată

asupra ştiinţei economice (McCulloch).

Ca unul dintre economiştii de marcă ai timpului său, McCulloch a scris cu

autoritatea şi din perspectiva ortodoxiei curentului ricardian. Următorul autor, care

a scris despre istoria economiei politice, pentru Encyclopedia Britannica, a fost un

personaj cu totul diferit: J.K.Jurgam, reprezentant al lumii academice irlandeze, o

persoană cu vaste arii de interes ştiinţific, dar de mai mică originalitate. El şi-a

câştigat reputaţia de autoritate în domeniul ştiinţei economice printr-o adresă de

rezonanţă trimisă la întâlnirile din 1878 a Secţiunii F a Asociaţiei Britanice pentru

Dezvoltarea Ştiinţei, în care s-a referit la „poziţia prezentă şi de perspectivă a

economiei politice”. El anunţa naşterea unei „noi ştiinţe economice”. A sa „Istorie

a economiei politice” (trimisă prima dată Enciclopediei în 1878) nu prea era o

istorie a gândirii economice, ci, mai degrabă, un manifest pentru critici istoriciste

asupra economiei politice clasice engleze.

Un asemenea atac viguros la adresa ortodoxiei economice, aflată deja sub

focuri puternice din mai multe direcţii, a dus la creşterea interesului pentru un

subiect pe care majoritatea studenţilor la economie îl considerau destul de arid.

Când lucrarea sa a fost republicată sub formă de carte – întâi în Statele Unite la

îndemnul lui Taussig, un distins profesor de la Universitatea Harward, şi apoi în

Anglia, în 1888 – ea a devenit în scurtă vreme cel mai de succes tratat de „Istoria

* O ediţie a acesteia din 1929 se poate consulta la cabinetul „Virgil Madgeanu”, din Academia de

Studii Economice.

gândirii economice” din secolul al XIX-lea1. Odată ce universităţile cu şcoli

marcante de economie politică le cereau studenţilor să aibă un minim de cunoştinţe

privind scrierile pe care profesorii vremii le invocau drept suport al propriilor

prelegeri, personalizarea disciplinei care lua avânt la sfârşitul secolului al XIX-lea

şi începutul secolului XX a generat o cerere crescândă de cărţi despre gândirea

economică din trecut.

Majoritatea erau persiflatoare sau scrieri care prezentau vechile teorii drept

o „monumentală colecţie de erori” care se afla în contrast evident cu starea

avansată a disciplinei moderne2. Puţine lucrări şi texte au contribuit la ţinerea în

viaţă a subiectelor pentru studenţii interesaţi. P. A. Samuelson, de exemplu, în

adresa sa prezidenţială din 1961 către Asociaţia Americană de Economie a citat:

„Istoria economiei politice a lui Gide şi Rist, şi mica broşură a lui Alexander Gray,

prietenul studentului ocupat” ca fiind cele două tente pe care studenţii se puteau

baza în anii 1930.

Într-adevăr, în afară de Gide şi Rist (1909), Gray (1931) şi „Istoria gândirii

economice” a lui Roll (1938), nici un tratat general de marcă nu a fost publicat în

acest domeniu până la monumentala „Istorie a analizei economice” a lui

Schumpeter (1954).

Adevărul este că dezvoltarea puternicei teorii economice (care a început să

prindă contur la sfârşitul anilor ‘20 şi începutul anilor ‘30), precum şi caracterul

tehnic crescând al aptitudinilor necesare unui economist de profesie a făcut din ce

în ce mai dificil ca o direcţie în istoria gândirii economice să fie privită ca o parte

fundamentală a pregătirii sale. Ca subiect de cercetare, el trebuia dezvoltat

antinomic: în adâncime şi în lărgime (extinzând aria de cuprindere) şi mai puţin

cantitativ.

Deşi majoritatea studenţilor l-ar putea aprecia ca irelevent, au fost totuşi

gânditori de marcă care s-au inspirat din acest subiect. În secolul al XX-lea, ca şi în

secolul trecut, teoreticieni inovativi, conştienţi de deficienţele ortodoxiei

economice în vigoare, s-au întors la scrierile vechilor maeştri în căutarea unor

viziuni neexploatate sau uitate. În mod natural ei au tins să-i interpreteze pe clasici

în termeni moderni şi, făcând aceasta, au generat dezbateri stimulative printre

specialişti asupra temelor discutate. Odată ce teoreticieni de prestigiu, moderni,

acordau noi roluri istoriei gândirii economice, ei au ajutat la emfatizarea acesteia

pentru studenţii ambiţioşi din cercetare, care căutau un subiect incitant şi viabil

pentru dizertaţii.

Exemple

Preview document

Doctrine Economice - Pagina 1
Doctrine Economice - Pagina 2
Doctrine Economice - Pagina 3
Doctrine Economice - Pagina 4
Doctrine Economice - Pagina 5
Doctrine Economice - Pagina 6
Doctrine Economice - Pagina 7
Doctrine Economice - Pagina 8
Doctrine Economice - Pagina 9
Doctrine Economice - Pagina 10
Doctrine Economice - Pagina 11
Doctrine Economice - Pagina 12
Doctrine Economice - Pagina 13
Doctrine Economice - Pagina 14
Doctrine Economice - Pagina 15
Doctrine Economice - Pagina 16
Doctrine Economice - Pagina 17
Doctrine Economice - Pagina 18
Doctrine Economice - Pagina 19
Doctrine Economice - Pagina 20
Doctrine Economice - Pagina 21
Doctrine Economice - Pagina 22
Doctrine Economice - Pagina 23
Doctrine Economice - Pagina 24
Doctrine Economice - Pagina 25
Doctrine Economice - Pagina 26
Doctrine Economice - Pagina 27
Doctrine Economice - Pagina 28
Doctrine Economice - Pagina 29
Doctrine Economice - Pagina 30
Doctrine Economice - Pagina 31
Doctrine Economice - Pagina 32
Doctrine Economice - Pagina 33
Doctrine Economice - Pagina 34
Doctrine Economice - Pagina 35
Doctrine Economice - Pagina 36
Doctrine Economice - Pagina 37
Doctrine Economice - Pagina 38
Doctrine Economice - Pagina 39
Doctrine Economice - Pagina 40
Doctrine Economice - Pagina 41
Doctrine Economice - Pagina 42
Doctrine Economice - Pagina 43
Doctrine Economice - Pagina 44
Doctrine Economice - Pagina 45
Doctrine Economice - Pagina 46
Doctrine Economice - Pagina 47
Doctrine Economice - Pagina 48
Doctrine Economice - Pagina 49
Doctrine Economice - Pagina 50
Doctrine Economice - Pagina 51
Doctrine Economice - Pagina 52
Doctrine Economice - Pagina 53
Doctrine Economice - Pagina 54
Doctrine Economice - Pagina 55
Doctrine Economice - Pagina 56
Doctrine Economice - Pagina 57
Doctrine Economice - Pagina 58
Doctrine Economice - Pagina 59
Doctrine Economice - Pagina 60
Doctrine Economice - Pagina 61
Doctrine Economice - Pagina 62
Doctrine Economice - Pagina 63
Doctrine Economice - Pagina 64
Doctrine Economice - Pagina 65
Doctrine Economice - Pagina 66
Doctrine Economice - Pagina 67
Doctrine Economice - Pagina 68
Doctrine Economice - Pagina 69
Doctrine Economice - Pagina 70
Doctrine Economice - Pagina 71
Doctrine Economice - Pagina 72
Doctrine Economice - Pagina 73
Doctrine Economice - Pagina 74
Doctrine Economice - Pagina 75
Doctrine Economice - Pagina 76
Doctrine Economice - Pagina 77
Doctrine Economice - Pagina 78
Doctrine Economice - Pagina 79
Doctrine Economice - Pagina 80
Doctrine Economice - Pagina 81
Doctrine Economice - Pagina 82
Doctrine Economice - Pagina 83
Doctrine Economice - Pagina 84
Doctrine Economice - Pagina 85
Doctrine Economice - Pagina 86
Doctrine Economice - Pagina 87
Doctrine Economice - Pagina 88
Doctrine Economice - Pagina 89
Doctrine Economice - Pagina 90
Doctrine Economice - Pagina 91
Doctrine Economice - Pagina 92
Doctrine Economice - Pagina 93
Doctrine Economice - Pagina 94
Doctrine Economice - Pagina 95
Doctrine Economice - Pagina 96
Doctrine Economice - Pagina 97
Doctrine Economice - Pagina 98
Doctrine Economice - Pagina 99
Doctrine Economice - Pagina 100
Doctrine Economice - Pagina 101
Doctrine Economice - Pagina 102
Doctrine Economice - Pagina 103
Doctrine Economice - Pagina 104
Doctrine Economice - Pagina 105
Doctrine Economice - Pagina 106
Doctrine Economice - Pagina 107
Doctrine Economice - Pagina 108
Doctrine Economice - Pagina 109
Doctrine Economice - Pagina 110
Doctrine Economice - Pagina 111
Doctrine Economice - Pagina 112
Doctrine Economice - Pagina 113
Doctrine Economice - Pagina 114
Doctrine Economice - Pagina 115
Doctrine Economice - Pagina 116
Doctrine Economice - Pagina 117
Doctrine Economice - Pagina 118
Doctrine Economice - Pagina 119
Doctrine Economice - Pagina 120
Doctrine Economice - Pagina 121
Doctrine Economice - Pagina 122
Doctrine Economice - Pagina 123
Doctrine Economice - Pagina 124
Doctrine Economice - Pagina 125
Doctrine Economice - Pagina 126
Doctrine Economice - Pagina 127
Doctrine Economice - Pagina 128
Doctrine Economice - Pagina 129
Doctrine Economice - Pagina 130
Doctrine Economice - Pagina 131
Doctrine Economice - Pagina 132
Doctrine Economice - Pagina 133
Doctrine Economice - Pagina 134
Doctrine Economice - Pagina 135
Doctrine Economice - Pagina 136
Doctrine Economice - Pagina 137
Doctrine Economice - Pagina 138
Doctrine Economice - Pagina 139
Doctrine Economice - Pagina 140
Doctrine Economice - Pagina 141
Doctrine Economice - Pagina 142
Doctrine Economice - Pagina 143
Doctrine Economice - Pagina 144
Doctrine Economice - Pagina 145
Doctrine Economice - Pagina 146
Doctrine Economice - Pagina 147
Doctrine Economice - Pagina 148
Doctrine Economice - Pagina 149
Doctrine Economice - Pagina 150
Doctrine Economice - Pagina 151
Doctrine Economice - Pagina 152
Doctrine Economice - Pagina 153
Doctrine Economice - Pagina 154
Doctrine Economice - Pagina 155
Doctrine Economice - Pagina 156
Doctrine Economice - Pagina 157
Doctrine Economice - Pagina 158
Doctrine Economice - Pagina 159
Doctrine Economice - Pagina 160
Doctrine Economice - Pagina 161
Doctrine Economice - Pagina 162
Doctrine Economice - Pagina 163
Doctrine Economice - Pagina 164
Doctrine Economice - Pagina 165
Doctrine Economice - Pagina 166
Doctrine Economice - Pagina 167
Doctrine Economice - Pagina 168
Doctrine Economice - Pagina 169
Doctrine Economice - Pagina 170
Doctrine Economice - Pagina 171
Doctrine Economice - Pagina 172
Doctrine Economice - Pagina 173
Doctrine Economice - Pagina 174
Doctrine Economice - Pagina 175
Doctrine Economice - Pagina 176
Doctrine Economice - Pagina 177
Doctrine Economice - Pagina 178
Doctrine Economice - Pagina 179
Doctrine Economice - Pagina 180
Doctrine Economice - Pagina 181
Doctrine Economice - Pagina 182
Doctrine Economice - Pagina 183
Doctrine Economice - Pagina 184
Doctrine Economice - Pagina 185
Doctrine Economice - Pagina 186
Doctrine Economice - Pagina 187
Doctrine Economice - Pagina 188
Doctrine Economice - Pagina 189
Doctrine Economice - Pagina 190
Doctrine Economice - Pagina 191
Doctrine Economice - Pagina 192
Doctrine Economice - Pagina 193
Doctrine Economice - Pagina 194
Doctrine Economice - Pagina 195
Doctrine Economice - Pagina 196
Doctrine Economice - Pagina 197
Doctrine Economice - Pagina 198
Doctrine Economice - Pagina 199
Doctrine Economice - Pagina 200
Doctrine Economice - Pagina 201
Doctrine Economice - Pagina 202
Doctrine Economice - Pagina 203
Doctrine Economice - Pagina 204
Doctrine Economice - Pagina 205
Doctrine Economice - Pagina 206
Doctrine Economice - Pagina 207
Doctrine Economice - Pagina 208
Doctrine Economice - Pagina 209
Doctrine Economice - Pagina 210
Doctrine Economice - Pagina 211
Doctrine Economice - Pagina 212
Doctrine Economice - Pagina 213
Doctrine Economice - Pagina 214
Doctrine Economice - Pagina 215
Doctrine Economice - Pagina 216
Doctrine Economice - Pagina 217
Doctrine Economice - Pagina 218
Doctrine Economice - Pagina 219
Doctrine Economice - Pagina 220
Doctrine Economice - Pagina 221
Doctrine Economice - Pagina 222
Doctrine Economice - Pagina 223
Doctrine Economice - Pagina 224
Doctrine Economice - Pagina 225
Doctrine Economice - Pagina 226
Doctrine Economice - Pagina 227
Doctrine Economice - Pagina 228
Doctrine Economice - Pagina 229
Doctrine Economice - Pagina 230
Doctrine Economice - Pagina 231
Doctrine Economice - Pagina 232
Doctrine Economice - Pagina 233
Doctrine Economice - Pagina 234
Doctrine Economice - Pagina 235
Doctrine Economice - Pagina 236
Doctrine Economice - Pagina 237
Doctrine Economice - Pagina 238
Doctrine Economice - Pagina 239
Doctrine Economice - Pagina 240
Doctrine Economice - Pagina 241
Doctrine Economice - Pagina 242
Doctrine Economice - Pagina 243
Doctrine Economice - Pagina 244
Doctrine Economice - Pagina 245
Doctrine Economice - Pagina 246
Doctrine Economice - Pagina 247
Doctrine Economice - Pagina 248
Doctrine Economice - Pagina 249
Doctrine Economice - Pagina 250
Doctrine Economice - Pagina 251
Doctrine Economice - Pagina 252
Doctrine Economice - Pagina 253
Doctrine Economice - Pagina 254
Doctrine Economice - Pagina 255
Doctrine Economice - Pagina 256
Doctrine Economice - Pagina 257
Doctrine Economice - Pagina 258
Doctrine Economice - Pagina 259
Doctrine Economice - Pagina 260
Doctrine Economice - Pagina 261
Doctrine Economice - Pagina 262
Doctrine Economice - Pagina 263
Doctrine Economice - Pagina 264
Doctrine Economice - Pagina 265
Doctrine Economice - Pagina 266
Doctrine Economice - Pagina 267
Doctrine Economice - Pagina 268
Doctrine Economice - Pagina 269
Doctrine Economice - Pagina 270
Doctrine Economice - Pagina 271
Doctrine Economice - Pagina 272
Doctrine Economice - Pagina 273
Doctrine Economice - Pagina 274
Doctrine Economice - Pagina 275
Doctrine Economice - Pagina 276
Doctrine Economice - Pagina 277
Doctrine Economice - Pagina 278
Doctrine Economice - Pagina 279
Doctrine Economice - Pagina 280
Doctrine Economice - Pagina 281
Doctrine Economice - Pagina 282
Doctrine Economice - Pagina 283
Doctrine Economice - Pagina 284
Doctrine Economice - Pagina 285
Doctrine Economice - Pagina 286
Doctrine Economice - Pagina 287
Doctrine Economice - Pagina 288
Doctrine Economice - Pagina 289
Doctrine Economice - Pagina 290
Doctrine Economice - Pagina 291
Doctrine Economice - Pagina 292
Doctrine Economice - Pagina 293
Doctrine Economice - Pagina 294
Doctrine Economice - Pagina 295
Doctrine Economice - Pagina 296
Doctrine Economice - Pagina 297
Doctrine Economice - Pagina 298
Doctrine Economice - Pagina 299
Doctrine Economice - Pagina 300
Doctrine Economice - Pagina 301
Doctrine Economice - Pagina 302
Doctrine Economice - Pagina 303
Doctrine Economice - Pagina 304
Doctrine Economice - Pagina 305
Doctrine Economice - Pagina 306
Doctrine Economice - Pagina 307
Doctrine Economice - Pagina 308
Doctrine Economice - Pagina 309
Doctrine Economice - Pagina 310
Doctrine Economice - Pagina 311
Doctrine Economice - Pagina 312
Doctrine Economice - Pagina 313
Doctrine Economice - Pagina 314
Doctrine Economice - Pagina 315
Doctrine Economice - Pagina 316
Doctrine Economice - Pagina 317
Doctrine Economice - Pagina 318
Doctrine Economice - Pagina 319
Doctrine Economice - Pagina 320
Doctrine Economice - Pagina 321
Doctrine Economice - Pagina 322
Doctrine Economice - Pagina 323
Doctrine Economice - Pagina 324
Doctrine Economice - Pagina 325
Doctrine Economice - Pagina 326
Doctrine Economice - Pagina 327
Doctrine Economice - Pagina 328
Doctrine Economice - Pagina 329
Doctrine Economice - Pagina 330
Doctrine Economice - Pagina 331
Doctrine Economice - Pagina 332
Doctrine Economice - Pagina 333
Doctrine Economice - Pagina 334
Doctrine Economice - Pagina 335
Doctrine Economice - Pagina 336
Doctrine Economice - Pagina 337
Doctrine Economice - Pagina 338
Doctrine Economice - Pagina 339
Doctrine Economice - Pagina 340
Doctrine Economice - Pagina 341

Conținut arhivă zip

 • Doctrine Economice
  • CAP 1-ECONOMISTUL SI ISTORIA STIINTEI SALE.pdf
  • CAP 10-ASCENSIUNEA SI DECLINUL CURENTULUI ECONOMICEI DIRIJATE.pdf
  • CAP 11-TEORII CURENTE SI SCOLI DE GANDIRE ECONOMICA DIN A DOUA JUMATATE A SECOLULUI AL XX-LEA.pdf
  • CAP 12-TEORII LIBERALE NEOCLASICE DESPRE COMERTUL INTERNATIONAL SI CRITICII ACESTORA (1870- 2000).pdf
  • CAP 13-DOCTRINELE ECONOMICE ALE SUBDEZVOLTARII.pdf
  • CAP 14-CRESTEREA SI DEZVOLTAREA IN ACTUALELE CONFRUNTARI DE IDEI.pdf
  • CAP 15-GANDIREA ECONOMICA ROMANEASCA PANA LA 1859.pdf
  • CAP 16-CURENTE DE GANDIRE ECONOMICA IN ROMANIA IN PERIOADA 1859-1918.pdf
  • CAP 17- GANDIREA ECONOMICA ROMANESCA IN PERIOADA INTERBELICA.pdf
  • CAP 2-GINDIRA ECONOMICA PREMODERNA.pdf
  • CAP 3-MERCANTILISMUL.pdf
  • CAP 4-FIZIOCRATISMUL.pdf
  • CAP 5-LIBERALISMUL ECONOMIC CLASIC.pdf
  • CAP 6-CURENTE REFORMISTE SI CONTESTATARE FATA DE LIBERALISMUL CLASIC.pdf
  • CAP 7-INSTITUTIONALISMUL SI RADICALISMUL. ASCENSIUNEA CURENTELOR DIRIJISTE.pdf
  • CAP 8-DOCTRINA ECONOMICA MARXISTA.pdf
  • CAP 9-REVOLUTIA MARGINALISTA SI CONTINUAREA CURENTULUI NEOCLASIC.pdf
  • Introducere.pdf

Alții au mai descărcat și

Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist

INTRODUCERE Una din definiţiile uzitate de Guvernul S.U.A. (în fapt, o definiţie uşor modificată a lui James Adams din 1980) considera că:...

Riscuri și provocări cu privire la asigurarea securității internaționale

Rezumat: Lucrarea este structurată în trei capitole, urmate de studiu de caz, concluzii şi o bibliografie reprezentativă actualizată. În...

Strategii de Securitate Națională a Romaniei

Securitatea naţională reprezintă condiţia fundamentală a existenţei naţiunii şi a statului român şi un obiectiv fundamental al guvernării; ea are...

Terorismul Contemporan Internațional - Consecință a Proceselor Globalizării

Globalizarea este direcţia principală de dezvoltare a comunităţii mondiale şi contradicţia de bază a sec. XXI. Globalizarea a devenit un aspect...

Introducere în Istoria Partidelor și Doctrinelor Politice din România

1. PARTID ŞI IDEOLOGIE POLITICĂ – DEFINIREA CONCEPTELOR 1.1. Pluripartidismul şi sistemul democratic Sistemul democratic modern bazat pe...

Politici Sociale

Tema 1 Politici sociale. Concept. Tipologii de politici sociale. Politica socială – concept. Politica socială este un concept care desemnează :...

Istoria și Teoria Relațiilor Internaționale

1. Decretul despre pace şi bazele conceptuale ale politicii externe sovietice. De la început, o dată cu „Decretul asupra păcii", regi¬mul bolşevic...

Științe politice

Cursul I 1. MODALITĂŢI DE DETERMINARE Şl DEFINIRE A POLITICULUI- 1.1. Elemente teoretico-epistemologice în definirea politicului 1.2. Politic —...

Te-ar putea interesa și

Contribuția lui Adam Smith la Dezvoltarea Liberalismului Economic

Liberalismul clasic Pe măsură ce economia de piaţă s-a dezvoltat pe întreg parcursul sec. XVII, deficienţele doctrinei şi politicii economice...

Fiziocrația ca Doctrină Economică

Tema numărul 1 FIZIOCRAŢIA – “ŞTIINŢA ORDINII NATURALE” Doctrina fiziocrata a aparut in Franta secolului XVIII si trebuie inteleasa ca o reactie...

Marxismul - Karl Heinrich Marx

1. Doctrina Marxistă Marxismul este sistemul concepţiilor şi învăţăturii lui Karl Marx. Marx a fost continuatorul celor trei curente principale de...

România în perioada interbelică

Capitolul 1 Economia Romaniei in perioada interbelica Analiza evoluţiei economice a României interbelice nu poate fi desprinsă de marea realizare...

Doctrine Economice - Pesimismul lui David Ricardo

DAVID RICARDO În perimetrul gândirii economice, Ricardo a construit în cel puţin patru direcţii esenţiale. Acestea sunt: a) teoria valorii; b)...

Doctrine economice - prezentare generală

I.INTRODUCERE IN STUDIUL DOCTRINELOR ECONOMICE LIMBAJUL ECONOMIC SI IMPORTANTA SA In ansamblul sau, societatea se prezinta ca un sistem...

Fiziocratismul și reprezentanții lui

1. Introducere Pe măsură ce mercantilismul târziu încearca să se modernizeze prin acordarea unui rol din ce în ce mai important producției, în...

Doctrine Economice

1. Obiectul de studiu si metodologia cercetarii doctr. econ. Doctrinele econ de baza si reprezent. Obiectul doctrinelor economice оl constituie...

Ai nevoie de altceva?