Metode ce Cercetare in Stiinte Sociale si Politice

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Metode ce Cercetare in Stiinte Sociale si Politice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 30 de pagini .

Profesor: ion popescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Stiinte Politice, Stiinta Administratiei

Extras din document

Concepte fundamentale ale metodologiei de cercetare socială şi politică

- Cercetare calitativă vs. cercetare cantitativă

- Cercetarea cantitativă foloseşte numerele şi metodele statistice; se bazează pe măsurare

- Cercetarea calitativă foloseşte analiza asupra unui mic număr de cazuri, se bazează pe descrierea şi analiza particularului

- Cercetarea fundamentală vs. cercetarea aplicativă

- Cercetarea trebuie sa fie “ştiinţifică”!

- Aceasta urmăreşte să producă interferenţe descriptive, explicative şi cauzale bazate pe informaţii reale;

- Metodele sunt explicite, codificate şi publice

- Metode: culegere, prelucrare şi interpretare

- Ipoteză => metodă => instrumente ale investigaţiei => enunţ

- Tema – teoria – datele – folosirea datelor

- Scopurile cercetării:

1. Ameliorarea problemei cercetării

2. Ameliorarea teoriei

3. Îmbunătăţirera calităţii datelor

4. Îmbunătăţirea modului de utilizare a datelor existente

Etapele cercetării

- Stabilirea problemei sociale

- Analiza dimensională a conceptelor

- Determinarea populaţiei supuse investigaţiei

- Elaborarea instrumentelor necesare

- Testarea instrumentelor (ancheta pilot)

- Recoltarea informaţiilor

- Prelucrarea informaţiilor

- Analiza informaţiilor şi explicarea proceselor

- Intocmirea raportului de cercetare

II. Analiza documentelor sociale

Ce este un document social?

- În limbajul comun, termenul de document are înţelesul de act oficial cu ajutorul căruia poate fi probat un fapt, poate fi recunoscut un drept sau stabilită o obligaţie.

- În domeniul ştiinţelor sociale, termenul de document semnifică un obiect sau un text care oferă o informaţie.

- Un document este “o urmă lăsată de un fapt”.

- Urmele lăsate de faptele anterioare pot fi de două tipuri:

- urme directe (o clădire, unelte, etc.)

- urme indirecte (descrieri - texte, acte oficiale, etc.)

Clasificarea documentelor

- Documente cifrice publice oficiale – caracterizări cantitativ-numerice

Ex. Recensămintele populaţiei, ale locuinţelor şi animalelor, statistica stării civile, vechile cartografii şi urbarii, actele administrative, dările de seamă statistice, balanţa chetuilelilor şi încasărilor, etc. sunt documente oficiale cu caracter public.

- Documentele cifrice publice neoficiale – reprezintă informaţii statistice ce apar în cărţi, reviste sau ziare.

- Ele pot fi reinterpretate, adâncindu-se sau formulându-se noi concluzii.

Ex. Analizele etnografice sau de antropologie culturală folosesc sursele de informare neoficiale locale, chiar informatori individuali

- Documentele cifrice personale oficale şi neoficiale

Ex. Contracte, decizii de încadrare, extrase de conturi/liste de venituri şi chetuieli, registre sau diverse jurnale de evidenţă, etc

- Documentele scrise necifrice – pot fi publice sau personale. La rândul lor cele publice pot fi oficiale sau neoficiale.

Ex. Documente scrise publice oficiale: documentele istorice, legile, actele visteriei, rapoartele consulare sau registrele de vamă, etc./constituţia, decretele prezidenţiale, hotărârile de guvern, etc.

Documentele scrise publice neoficiale: Descriptio Moldaviae, ...

Fisiere in arhiva (1):

  • Metode ce Cercetare in Stiinte Sociale si Politice.doc