Politici Sociale

Curs
9/10 (4 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 68545
Mărime: 214.85KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Tema 1

Politici sociale. Concept. Tipologii de politici sociale.

Politica socială – concept.

Politica socială este un concept care desemnează :

- orientarea principală şi, respectiv, obiectivele ce se urmăresc a se realiza în sfera socială, pe termen lung, mediu şi scurt;

- mijloacele, instrumentele şi măsurile concrete de realizare a obiectivelor propuse.

Aşa cum rezultă din experienţa internaţională obiectivele politicii sociale apar, pe termen lung, ca fiind subsumate unor principii. Cel mai frecvent invocat este principiul “justiţiei sociale”, cu multiplele sale interpretări derivate din concepţia despre societate. Obiectivele exprimă, de regulă, atingerea unui nivel de bunăstare, pentru întreaga populaţie şi/sau pentru anumite grupuri ale acesteia. În plus, obiectivele politicii sociale sunt delimitate şi de raporturile dintre justiţia socială şi eficienţa economică. De aici, diversitatea şi diferenţele importante ce se pot constata în ceea ce priveşte politicile sociale ale diferitelor ţări sau grupuri de ţări, tipologia acestora.

Dincolo de fundamentele de natură ideologică ce conferă politicii sociale o anumită particularitate, politica socială se defineşte prin măsuri ce vizează bunăstarea socială şi individuală, termeni care au, în general, o semnificaţie pozitivă.

În ultimele decenii, se observă conturarea unor tendinţe spre un consens în ceea ce priveşte obiectivele sociale, definite principial. Aceasta se întâmplă datorită:

a) manifestările evidente a unor obstacole de natură economică (riscuri) în satisfacerea unor nevoi sociale, de aici a necesităţii intervenţiei puterii publice;

b) recunoaşterii şi conştientizării într-o măsură crescândă a unităţii proceselor economice şi sociale şi, din acest motiv, a unei tendinţe de corelare mai bună, de integrare a politicilor economice şi a politicilor sociale;

c) faptului că se manifestă preocuparea de a lega procesul dezvoltării economice de satisfacerea nevoilor umane.

În plan practic, politica socială se concretizează în “seturi de măsuri orientate spre:

- obiective sociale “globale” (eradicarea sărăciei, etc.);

- realizarea unor obiective pe domenii sociale (sănătatea, învăţământul, locuinţele, securitatea socială, etc.);

- realizarea unor programe sociale ce vizează segmente ale sferei sociale (ex.: programe de susţinere a unor categorii defavorizate ale populaţiei – bătrâni, tineri, copii, handicapaţi – programe de ocupare şi protecţie a şomerilor, programe de susţinere a familiilor şi de protecţie a copiilor, etc.).

Elementul de referinţă îl constituie problemele sociale reale ce se manifestă în planul naţional în anumite perioade. Odată ce se conturează un acord asupra obiectivelor politicii sociale, alegerea mijloacelor, a metodelor de acţiune devine o problemă tehnică. În acest fel politica socială poate fi caracterizată prin totalitatea prestaţiilor orientate spre gospodării sau persoane. Din raţiuni de analiză, acestea pot fi grupate în:

- prestaţii (venituri ) sociale în bani: pensii, ajutor de şomaj, etc.;

- prestaţii (venituri) sociale în natură: servicii de sănătate, de asistenţă socială, învăţământ, etc.;

- subvenţii pentru bunuri şi servicii de consum;

- prestaţii fiscale: reduceri sau scutiri de impozite şi taxe.

Pentru o cât mai corectă înţelegere a configuraţiei politicii sociale, considerăm utile următoarele precizări:

- politicile sociale în fiecare ţară se particularizează în funcţie de concepţiile ce domină guvernarea şi de problematica socială existentă într-o perioadă dată;

- politicile sociale sunt şi rezultatul joncţiunii între obiectivele de realizare a echilibrelor macroeconomice şi a eficienţei, pe de o parte, cu cele care se referă la bunăstarea individuală, pe de altă parte.

Ştiinţa economică poate sprijini înţelegerea acestui concept prin analize referitoare la:

- efectele pe care măsurile de politică socială le au în realizarea obiectivelor fixate şi sesizarea modificărilor înregistrate în nivelul de trai sau în alte segmente ale vieţii umane;

- confruntarea dintre problemele de funcţionare pieţei şi implicarea statului, în special în problemele de (re)distribuire;

- concordanţa, corelaţiilor dintre parametrii şi componentele economice ale dezvoltării, în scopul sesizării unor dezechilibre sau a unor surse pentru posibile dezechilibre (ex.: aspecte legate de finanţare).

Tipologii de politici sociale.

Într-un plan concret şi din perspectivă temporală, politica socială a evoluat diferenţiat pe ţări, diferenţieri ce se pot vedea reproduse şi astăzi. Începând cu ultima parte a secolului XIX şi până spre anii 1930 ai secolului nostru se pot distinge două modele contrastante de politică socială:

1) primul, în regimurile liberale, se regăseşte în ţările anglo-saxone. Unul dintre cei mai mari creatori a fost William Henry Beveridge (şef al serviciului de şomaj şi ocupare, economist şi administrator britanic). Politicile sociale din această categorie au fost orientate spre sisteme tradiţionale de combatere a sărăciei şi de încurajare a soluţiilor private de asigurări sociale. Această abordare a fost conformă cu ideile economiei politice liberale clasice, politicile sociale având, ca principale instrumente, sisteme de verificare a mijloacelor de trai şi prestaţii publice orientate numai spre nevoi care pot fi dovedite a fi, în mod real, neacoperite şi care nu grevează esenţial bugetul public.

2) cel de-al doilea model este regăsit în Europa continentală. El s-a bazat pe asigurarea socială – lansată de Otto von Bismarck în anii 1880-, iniţial privată şi voluntară, devenită ulterior obligatorie. Acest model s-a construit în ideea unui rol puternic şi direct al statului, în special prin stipularea participării obligatorii a populaţiei şi prin stabilirea unor standarde ce trebuie atinse. Aceasta a favorizat dezvoltarea de programe de asigurări sociale pe principii ocupaţionale, cu statut distinct şi administrare autonomă.

Politicile sociale, în evoluţia lor, au înregistrat o “explozie” în special după cel de-al doilea război mondial, anii ’50 şi ’60 reprezentând perioada cea mai fertilă. Această dezvoltare, îndeosebi în ţările occidentale, a fost susţinută de creşterea economică puternică înregistrată în respectiva perioadă. Ea a permis elaborarea şi punerea în practică a unor programe sociale importante, care au ajuns astăzi să acopere în întregime problematica socială, evident cu particularităţi şi accente de la o ţară la alta.

Chiar dacă au avut la baza construcţiei şi funcţionării lor concepţii politice diferite, de nuanţă liberală sau social-democrată, politicile sociale în ţările occidentale nu s-au dezvoltat în forme pure, acestea modelându-se, în timp, în funcţie de o multitudine de factori.

Pe de altă parte, se constată deosebiri semnificative între ţări sau grupuri de ţări privind unele caracteristici majore ale politicilor sociale, deosebiri derivate în special din percepţia şi respectiv din concepţia privind soluţionarea diferitelor probleme sociale. De exemplu, în unele ţări ale Europei occidentale ca Franţa ori Suedia programele de protecţie a familiilor cu copii au căpătat o amploare deosebită, în timp ce altele ca SUA acest gen de programe nu există sau nu sunt semnificative.

Astăzi, “statele bunăstării” sunt departe de cele două modele iniţiale. Potrivit experienţelor înregistrate în ţările occidentale se pot distinge câteva categorii de regimuri de politici sociale:

a)Un prim grup este alcătuit din ţări care au reformat numai marginal model de asistenţă socială de tradiţie liberală, denumit uneori şi “statul bunăstării reziduale”. Exponentul cel mai radical îl constituie SUA, unde se urmăreşte cu prioritate combaterea sărăciei, intervenţia statului în domeniul social fiind mult redusă, caracterizată ca reziduală în comparaţie cu modelul european, în special cu cel nord-european.

Modelul SUA se circumscrie, în linii mari, la programe centrate pe asistenţă socială, pe prestaţii acordate în special săracilor, pe baza unei verificări drastice a veniturilor. El nu cuprinde programe publice de îngrijire medicală, ajutoare de boală şi programe pentru familii cu copii. Aceasta este o abordare în care guvernul se abţine în general de la politici active de ocupare a forţei de muncă (de ex., nu au fost organizate sisteme publice de reorientare ocupaţională a forţei de muncă).

Criteriul de accesibilitate la prestaţii sociale este definit, în principal, de nevoi sau de capacitatea de plată. Rezultatul este un proces de redistribuire redus şi o inegalitate mare în distribuţia veniturilor, comparativ cu modelele vest-europene. Din 1993, administraţia americană a început o companie puternică în favoarea promovării unor programe de anvergură în domeniul sănătăţii şi al ocupării forţei de muncă.

Preview document

Politici Sociale - Pagina 1
Politici Sociale - Pagina 2
Politici Sociale - Pagina 3
Politici Sociale - Pagina 4
Politici Sociale - Pagina 5
Politici Sociale - Pagina 6
Politici Sociale - Pagina 7
Politici Sociale - Pagina 8
Politici Sociale - Pagina 9
Politici Sociale - Pagina 10
Politici Sociale - Pagina 11
Politici Sociale - Pagina 12
Politici Sociale - Pagina 13
Politici Sociale - Pagina 14
Politici Sociale - Pagina 15
Politici Sociale - Pagina 16
Politici Sociale - Pagina 17
Politici Sociale - Pagina 18
Politici Sociale - Pagina 19
Politici Sociale - Pagina 20
Politici Sociale - Pagina 21
Politici Sociale - Pagina 22
Politici Sociale - Pagina 23
Politici Sociale - Pagina 24
Politici Sociale - Pagina 25
Politici Sociale - Pagina 26
Politici Sociale - Pagina 27
Politici Sociale - Pagina 28
Politici Sociale - Pagina 29
Politici Sociale - Pagina 30
Politici Sociale - Pagina 31
Politici Sociale - Pagina 32
Politici Sociale - Pagina 33
Politici Sociale - Pagina 34
Politici Sociale - Pagina 35
Politici Sociale - Pagina 36
Politici Sociale - Pagina 37
Politici Sociale - Pagina 38
Politici Sociale - Pagina 39
Politici Sociale - Pagina 40
Politici Sociale - Pagina 41
Politici Sociale - Pagina 42
Politici Sociale - Pagina 43
Politici Sociale - Pagina 44
Politici Sociale - Pagina 45
Politici Sociale - Pagina 46
Politici Sociale - Pagina 47
Politici Sociale - Pagina 48
Politici Sociale - Pagina 49
Politici Sociale - Pagina 50
Politici Sociale - Pagina 51
Politici Sociale - Pagina 52
Politici Sociale - Pagina 53
Politici Sociale - Pagina 54
Politici Sociale - Pagina 55
Politici Sociale - Pagina 56
Politici Sociale - Pagina 57
Politici Sociale - Pagina 58
Politici Sociale - Pagina 59
Politici Sociale - Pagina 60
Politici Sociale - Pagina 61
Politici Sociale - Pagina 62
Politici Sociale - Pagina 63
Politici Sociale - Pagina 64
Politici Sociale - Pagina 65
Politici Sociale - Pagina 66
Politici Sociale - Pagina 67
Politici Sociale - Pagina 68
Politici Sociale - Pagina 69
Politici Sociale - Pagina 70
Politici Sociale - Pagina 71
Politici Sociale - Pagina 72
Politici Sociale - Pagina 73
Politici Sociale - Pagina 74
Politici Sociale - Pagina 75
Politici Sociale - Pagina 76
Politici Sociale - Pagina 77
Politici Sociale - Pagina 78
Politici Sociale - Pagina 79
Politici Sociale - Pagina 80
Politici Sociale - Pagina 81
Politici Sociale - Pagina 82
Politici Sociale - Pagina 83
Politici Sociale - Pagina 84
Politici Sociale - Pagina 85
Politici Sociale - Pagina 86
Politici Sociale - Pagina 87
Politici Sociale - Pagina 88
Politici Sociale - Pagina 89
Politici Sociale - Pagina 90
Politici Sociale - Pagina 91
Politici Sociale - Pagina 92
Politici Sociale - Pagina 93
Politici Sociale - Pagina 94
Politici Sociale - Pagina 95
Politici Sociale - Pagina 96
Politici Sociale - Pagina 97
Politici Sociale - Pagina 98
Politici Sociale - Pagina 99
Politici Sociale - Pagina 100

Conținut arhivă zip

  • Politici Sociale.doc

Alții au mai descărcat și

Partidul Politic

In politologia contemporana societatea este caracterizata de o complexitate de interese si opinii,purtatorii carora se asociaza in grupuri stabile...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Strategii și Programe privind Rromii

ELEMENTE DE STRATEGIE PRIVIND ÎNVATAMÂNTUL PENTRU RROMI Ministerul Educatiei Nationale, cu începere din ianuarie 1998, a trecut la conturarea si...

Politici Sociale

Notă: Conținutul acestui material a fost preluat parțial sau integral din literatura de specialitate. Textele aparțin cercetătorilor menționați...

Istoricul Politicilor Sociale

Istoricul policilor sociale Istoria politicilor sociale este relativ scurta, de aproximativ un secol. Ca disciplina stiintifica, politicile...

Istoria Gandirii Politice

Exista mai multe nuantari ale termenului de politic, politica, dar, înca din primele premise etimologice ale Polis-ului grecesc, însemna cetate,...

Nazismul

Cel de-al Treilea Reich a devenit unul din cele mai controversate fenomene ale istoriei contemporane, deoarece nu a ridicat numai disputele...

Fascismul

De ce a apărut fascismul în Italia ? este o întrebare centrală pentru cei care se ocupă de analiza secolului XX. Faptul că fascismul s-a afirmat...

Te-ar putea interesa și

Politica Socială a Uniunii Europene

Capitolul I 1.1. Concepte de baza privind politica socială Politica socială a UE este formată dintr-un set de politici complementare, ce s-au...

Modelul Social European

INTRODUCERE Politica socială europeană s-a dezvoltat într-o manieră fragmentară, iar progresele obţinute în domeniu sunt neuniforme. O serie de...

Politici Sociale

Un raspuns la întrebarea ,,Ce este politica sociala ?" au încercat sa ofere, de-a lungul timpului, mai multi autori apartinând unor scoli si...

Politici Sociale

I.Conceptul general de politică socială si politicile sociale sectoriale Un raspuns la întrebarea ,,Ce este politica sociala ?" au încercat sa...

Situația Demografică a Uniunii Europene

INTRODUCERE Uniunea Europeană este o organizaţie a ţărilor europene dedicată creşterii integrării economice şi intărirea cooperării între state....

Politici sociale ale Uniunii Europene

INTRODUCERE Politica socială definește setul de politici publice ce urmăresc realizarea protecției sociale și a bunăstării. Politica sociala a...

Politici Sociale Europene

INTRODUCERE “Politica socială a UE este formată dintr-un set de politici complementare, ce s-au dezvoltat şi multiplicat pe parcursul timpului şi...

Politica socială

1. Conceptul de politică socială Răspunsurile la întrebarea ,,Ce este politica socială?” sunt variate atât în funcţie de autorii care abordează...

Ai nevoie de altceva?