Sisteme Constitutionale si Electorale

Imagine preview
(8/10 din 8 voturi)

Acest curs prezinta Sisteme Constitutionale si Electorale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 265 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Stiinte Politice, Drept

Extras din document

. Originea dreptului

Dacã omul nu poate trãi decât în societate, dacã prin însãsi natura fãpturii sale el este sortit sã-si împleteascã puterile sale de viatã cu puterile de viatã ale tovarãsului sãu, societatea pretinde omului, ca o lege imanentã a existentei sale-, respectarea anumitor reguli, considerate normale, reguli sine qua non pentru societate.

Necesitatea aparitiei si dezvoltãrii regulilor sociale constituie izvorul dreptului si ratiunea sa de a fi. La început a fost faptul, actiunea, inactiunea si apoi a intervenit dreptul pentru ca sã justifice si sã legitimeze ceea ce era considerat normal si astfel unanim admis.

Deprinderea cu un anumit fel de viatã, cu anumite reguli de conduitã general satisfãcãtoare a fãcut sã se nascã în sufletul oamenilor sentimentul de dreptate care trebuie sã fie baza oricãrei activitãti. Acest sentiment îi determinã pe oameni sã caute întotdeauna o justificare a activitãtii lor, sã legitimeze prin aceasta actul lor, sã-l încadreze în regulile dreptului. Legitimitatea unui act îl pune la adãpost pe autorul acestuia de orice acuze sau remuscãri, fãcând chiar sã se bucure de recunostintã si aprecieri din partea celorlalti. Un act este legitim când este drept, just, unanim admis.

Romanii arãtau cã "Jus est ars boni et aequi" adicã, dreptul este arta binelui si a echitãtii, douã concepte inseperabile, unanim recunoascute.

Dar ce este dreptul1? Cuvântul "drept" provine din limba latinã, din cuvântul "directus" luat metaforic de la "dingo" care înseamnã "drept" - orizontal sau vertical - si "de-a dreptul" adicã direct în linie dreaptã. Aceastã acceptiune are mai mult un sens matematic, si chiar economic, stiut fiind cã, dreapta era consideratã ca drumul cel mai scurt, dintre douã puncte, deci, cel mai eficient si economicos. Ca urmare, drumul drept, cel mai scurt trebuie instituit ca o regulã obligatorie pentru toti, deci sã devinã normalã, fiind astfel în interesul tuturor, adicã al binelui acestora. Insã în limba latinã, cuvântul care corespunde notiunilor de drept, dreptate si legitim este "jus" din care derivã "just" un cuvânt sinonim celui de "drept".

Or, asa cum am vãzut, romanii arãtau cã, "Jus est ars boni et aequi" adicã dreptul este arta binelui si a echitãtii". Din aceastã definitie rezultã trei elemente esentiale pentru definirea conceptului de "drept".

Un prim element, îl constituie "binele". Spunem cã "binele" se realizeazã atunci când o activitate, actiune-inactiune, un fapt sau o stare satisface interesele unei persoane, grup de persoane, natiune (beneficiar al dreptului) adicã necesitãtile acestora.

_____________

1) A se vedea pe larg H.L.A. Hart. Conceptul de drept. Editura Sigma, Chisinãu, 1999

Se stie cã nevoile l-au format pe om ca fiintã socialã si tot acestea îl fac sã existe si sã se dezvolte în continuare.

Dupã Maslaw, scara motivationalã cuprinde urmãtoarele niveluri ale nevoilor:

a) fiziologice;

b) de sigurantã;

c) de dragoste si apartenentã;

d) de afirmare si recunoastere socialã si

e) de autodepãsire.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sisteme constitutionale si electorale.doc