Strategii si Programe privind Rromii

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Strategii si Programe privind Rromii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 106 de pagini .

Profesor: Cosmina Ruginis

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Stiinte Politice

Extras din document

ELEMENTE DE STRATEGIE PRIVIND ÎNVATAMÂNTUL PENTRU RROMI

Ministerul Educatiei Nationale, cu începere din ianuarie 1998, a trecut la conturarea si derularea unei

strategii pentru rromi în domeniul educatiei.

I. Dintre elementele de strategie realizate si care au efect în continuare le mentionam pe

urmatoarele:

La nivel universitar

l. Masuri afirmative de promovare a tinerilor rromi în facultati si colegii universitare în scopul

formarii unei tinere intelectualitati rrome. Astfel, pe lânga locurile pe care si le-au planificat sectiile de

asistenta sociala ale Universitatilor Bucuresti (din anul univ. 1992/1993), Iasi, Cluj si Timisoara (din anii

universitari urmatori), au fost alocate de catre MEN, prin O MEN nr. 3577 din 15 aprilie 1998 si O MEN nr.

5083 din 26 noiembrie 1999, alte locuri, anume, 150 - pentru sesiunea de admitere din sept. 1998 si 136 -

pentru sesiunea din sept. 1999.

2. Înfiintarea sectiei de limba si literatura rromani în cadrul Facultatii de Limbi si Literaturi Straine

(Universitatea din Bucuresti), din anul univ. 1998/1999. În anul univ. 1998/1999 si în anul univ. 1999/2000

au fost acordate câte 10 locuri destinate tinerilor rromi care doresc sa urmeze aceasta sectie. (Studiul limbii

rromani la aceasta facultate se începuse, în regim facultativ de câte 2ore/saptamâna, din anul univ.

1992/1993, iar din anul univ. 1997/1998 a fost introdusa limba rromani alaturi de limba hindi în cadrul

sectiei de indianistica).

La nivel preuniversitar

1. S-a continuat stimularea introducerii de ore de limba rromani (câte 3-4 ore saptamânal / clasa

sau grupa) în unitatile scolare în care exista elevi rromi si cadre didactice (necalificate si calificate). La

sfârsitul anului scolar 1998/1999, numarul elevilor rromi care studiau limba rromani era de 2000, fata de 150

în anul scolar 1992/1993 când s-a demarat acest proces.

2. S-a trecut la reperarea cadrelor didactice rrome calificate si la structurarea unei retele de cadre

didactice rrome calificate, dar si necalificate (tineri rromi absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat,

cunoscatori ai limbii rromani, care sa predea aceasta limba în scoli). În momentul de fata, un numar de 60 de

cadre didactice rrome promoveaza limba materna rromani în scoli.

3. S-a continuat formarea de cadre didactice rrome/pentru rromi (fiind astfel cooptate si cadrele

didactice din afara etniei care lucreaza cu copii rromi). Ca element de noutate, în vara acesta au fost

organizate pentru prima data în România, Cursurile de initierea/perfectionarea cunostintelor de limba

rromani destinate cadrelor didactice rrome si nerrome (calificate si necalificate), la Satu Mare, cu o durata de

21 de zile, cu sprijin financiar primit din partea D. P. M. N. – Guvern si F. S. D. – Bucuresti si Cluj Napoca.

4. S-a continuat producerea de programe scolare pentru limba si literatura rromani, respectiv pentru

istoria si civilizatia rromilor, si de manuale scolare de limba rromani (un manual de comunicare în limba

rromani - pentru anul I de studiu, un manual de literatura rromani - pentru anii II, III si IV de studiu), urmând

a se publica un abecedar rrom si un manualul de istoria si traditiile rromilor.

5. Odata cu numirea unui inspector pentru rromi, la 1 mai 1998, în Directia Generala de

Învatamânt pentru Minoritati Nationale, la initiativa acestuia s-a creat o baza de date pe Internet privind

scolarizarea rromilor (Multe din elementele de strategie în aceasta directie sunt continute pe pagina de

Internet a MEN, www. edu. ro, la capitolul "învatamânt în limbile minoritatilor nationale").

6. La data de 1 martie l999, s-a emis O MEN nr. 3363 privind numirea inspectorilor rromi/pentru

rromi în fiecare inspectorat scolar judetean. S-au întâmpinat greutati la nivelul administratiei scolare

judetene în legatura cu perceptia acestei necesitati si în contextul unor acte legislative exploatate

contradictoriu. Actiunea s-a reluat si solutionat, prin emiterea unui alt O MEN cu nr. 4219 / 17 august 1999,

în baza caruia s-au numit, inclusiv "cu delegatie", pâna la data de 29 septembrie 1999, 23 de inspectori.

7. S-au creat facilitati în ceea ce priveste directionarea elevilor rromi spre învatamântul confesional

si vocational si, de asemenea, în legatura cu recuperarea "scolara" a tinerilor rromi care au abandonat

studiile, prin emiterea unor ordine în acest scop.

8. Pe perioada vacantelor scolare, un numar de 100 de elevi rromi au participat împreuna cu 50 de

elevi nerromi (din alte etnii) la programele de profil ale Taberei interculturale de la Navodari.

La nivel ministerial

1. În ultimii 2 ani s-a schimbat perceptia MEN privind activitatea ONG-urilor în domeniul

scolarizarii rromilor, întarindu-se colaborarea cu acestea (Fundatia pentru o Societatea Deschisa,

Organizatia catolica "Caritas" de la Satu Mare, Fundatia "Wassdas" din Cluj Napoca, Fundatia "Caminul

Phillip" din Bucuresti, Scoala Baptista "Rut" din Bucuresti, "Asociatia Femeilor Tiganci din Banat",

"Asociatia Femeilor Rrome din România", " Asociatia Studentilor Rromi din România", "Fundatia Phoenix",

Fundatia "Aven Amentza", Organizatia "Salvati Copii", "Societatea Biblica Interconfesionala din România",

"Asociatia Tinerilor si Studentilor Rromi Antirasisti din România - Satra ASTRA", "Grupul Român de

Cercetari si Actiuni în Lingvistica Romani", Rromani CRISS, Asociatia "Civitas" s. a.

Cu unele dintre acestea au fost încheiate protocoale de colaborare, cum este Fundatia pentru o

Societate Deschisa cu care se colaboreaza în Programul “Educatia 2000+” sau în Programul “A doua sansa”,

ale carui obiective comune (privind combaterea marginalizarii si excluderii sociale si profesionale a tinerilor

rromi (între 14 – 25 de ani) care au abandonat învatamântul obligatoriu si nu au obtinut competentele minime

necesare ocuparii unui loc de munca) s-au concretizat în prevederile O MEN nr. 4231/ 18. 08. 1999.

2. Cu începere din 15 aprilie 1998, au fost emise ordine ale MEN cu privire la acordarea de facilitati

pentru învatamântul rromilor (a se vedea în sectiunea "Ordine si notificari", pe Internet: O MEN nr. 3577/ 15

aprilie 1999, nr. 4562/ 16 septembrie 1998, nr. 5083/ 26 noiembrie, nr. 3363/ 1. 03. 1999, nr. 3533 / 31. 03.

1999, nr. 3633 din 14. 04. 1999, nr. 4219 / 17. 08. 1999 si în anexa), care, între altele, prevad:

- acordarea de locuri speciale pentru elevii si studentii rromi pe criteriul discriminarii pozitive;

- crearea cadrului legislativ privind înscrierea elevilor romi fara conditionarea actelor de

domiciliu;

- acordarea de facilitati sporite privind predarea limbii materne rromani în scoli (în orice moment

al anului scolar si, ca începatori, la orice clasa, de la cls. I la cls. a XIII-a);

- acordarea de locuri în tabere de educatie interculturala;

- crearea cadrului legislativ pentru numirea inspectorilor rromi /pentru rromi s. a.

Fisiere in arhiva (1):

  • Strategii si Programe privind Rromii.pdf

Alte informatii

buletin informativ privind invatamantul pt romi