Strategii și Programe privind Rromii

Curs
9/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 62726
Mărime: 788.60KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cosmina Ruginis
buletin informativ privind invatamantul pt romi

Extras din document

ELEMENTE DE STRATEGIE PRIVIND ÎNVATAMÂNTUL PENTRU RROMI

Ministerul Educatiei Nationale, cu începere din ianuarie 1998, a trecut la conturarea si derularea unei

strategii pentru rromi în domeniul educatiei.

I. Dintre elementele de strategie realizate si care au efect în continuare le mentionam pe

urmatoarele:

La nivel universitar

l. Masuri afirmative de promovare a tinerilor rromi în facultati si colegii universitare în scopul

formarii unei tinere intelectualitati rrome. Astfel, pe lânga locurile pe care si le-au planificat sectiile de

asistenta sociala ale Universitatilor Bucuresti (din anul univ. 1992/1993), Iasi, Cluj si Timisoara (din anii

universitari urmatori), au fost alocate de catre MEN, prin O MEN nr. 3577 din 15 aprilie 1998 si O MEN nr.

5083 din 26 noiembrie 1999, alte locuri, anume, 150 - pentru sesiunea de admitere din sept. 1998 si 136 -

pentru sesiunea din sept. 1999.

2. Înfiintarea sectiei de limba si literatura rromani în cadrul Facultatii de Limbi si Literaturi Straine

(Universitatea din Bucuresti), din anul univ. 1998/1999. În anul univ. 1998/1999 si în anul univ. 1999/2000

au fost acordate câte 10 locuri destinate tinerilor rromi care doresc sa urmeze aceasta sectie. (Studiul limbii

rromani la aceasta facultate se începuse, în regim facultativ de câte 2ore/saptamâna, din anul univ.

1992/1993, iar din anul univ. 1997/1998 a fost introdusa limba rromani alaturi de limba hindi în cadrul

sectiei de indianistica).

La nivel preuniversitar

1. S-a continuat stimularea introducerii de ore de limba rromani (câte 3-4 ore saptamânal / clasa

sau grupa) în unitatile scolare în care exista elevi rromi si cadre didactice (necalificate si calificate). La

sfârsitul anului scolar 1998/1999, numarul elevilor rromi care studiau limba rromani era de 2000, fata de 150

în anul scolar 1992/1993 când s-a demarat acest proces.

2. S-a trecut la reperarea cadrelor didactice rrome calificate si la structurarea unei retele de cadre

didactice rrome calificate, dar si necalificate (tineri rromi absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat,

cunoscatori ai limbii rromani, care sa predea aceasta limba în scoli). În momentul de fata, un numar de 60 de

cadre didactice rrome promoveaza limba materna rromani în scoli.

3. S-a continuat formarea de cadre didactice rrome/pentru rromi (fiind astfel cooptate si cadrele

didactice din afara etniei care lucreaza cu copii rromi). Ca element de noutate, în vara acesta au fost

organizate pentru prima data în România, Cursurile de initierea/perfectionarea cunostintelor de limba

rromani destinate cadrelor didactice rrome si nerrome (calificate si necalificate), la Satu Mare, cu o durata de

21 de zile, cu sprijin financiar primit din partea D. P. M. N. – Guvern si F. S. D. – Bucuresti si Cluj Napoca.

4. S-a continuat producerea de programe scolare pentru limba si literatura rromani, respectiv pentru

istoria si civilizatia rromilor, si de manuale scolare de limba rromani (un manual de comunicare în limba

rromani - pentru anul I de studiu, un manual de literatura rromani - pentru anii II, III si IV de studiu), urmând

a se publica un abecedar rrom si un manualul de istoria si traditiile rromilor.

5. Odata cu numirea unui inspector pentru rromi, la 1 mai 1998, în Directia Generala de

Învatamânt pentru Minoritati Nationale, la initiativa acestuia s-a creat o baza de date pe Internet privind

scolarizarea rromilor (Multe din elementele de strategie în aceasta directie sunt continute pe pagina de

Internet a MEN, www. edu. ro, la capitolul "învatamânt în limbile minoritatilor nationale").

6. La data de 1 martie l999, s-a emis O MEN nr. 3363 privind numirea inspectorilor rromi/pentru

rromi în fiecare inspectorat scolar judetean. S-au întâmpinat greutati la nivelul administratiei scolare

judetene în legatura cu perceptia acestei necesitati si în contextul unor acte legislative exploatate

contradictoriu. Actiunea s-a reluat si solutionat, prin emiterea unui alt O MEN cu nr. 4219 / 17 august 1999,

în baza caruia s-au numit, inclusiv "cu delegatie", pâna la data de 29 septembrie 1999, 23 de inspectori.

7. S-au creat facilitati în ceea ce priveste directionarea elevilor rromi spre învatamântul confesional

si vocational si, de asemenea, în legatura cu recuperarea "scolara" a tinerilor rromi care au abandonat

studiile, prin emiterea unor ordine în acest scop.

8. Pe perioada vacantelor scolare, un numar de 100 de elevi rromi au participat împreuna cu 50 de

elevi nerromi (din alte etnii) la programele de profil ale Taberei interculturale de la Navodari.

La nivel ministerial

1. În ultimii 2 ani s-a schimbat perceptia MEN privind activitatea ONG-urilor în domeniul

scolarizarii rromilor, întarindu-se colaborarea cu acestea (Fundatia pentru o Societatea Deschisa,

Organizatia catolica "Caritas" de la Satu Mare, Fundatia "Wassdas" din Cluj Napoca, Fundatia "Caminul

Phillip" din Bucuresti, Scoala Baptista "Rut" din Bucuresti, "Asociatia Femeilor Tiganci din Banat",

"Asociatia Femeilor Rrome din România", " Asociatia Studentilor Rromi din România", "Fundatia Phoenix",

Fundatia "Aven Amentza", Organizatia "Salvati Copii", "Societatea Biblica Interconfesionala din România",

"Asociatia Tinerilor si Studentilor Rromi Antirasisti din România - Satra ASTRA", "Grupul Român de

Cercetari si Actiuni în Lingvistica Romani", Rromani CRISS, Asociatia "Civitas" s. a.

Cu unele dintre acestea au fost încheiate protocoale de colaborare, cum este Fundatia pentru o

Societate Deschisa cu care se colaboreaza în Programul “Educatia 2000+” sau în Programul “A doua sansa”,

ale carui obiective comune (privind combaterea marginalizarii si excluderii sociale si profesionale a tinerilor

rromi (între 14 – 25 de ani) care au abandonat învatamântul obligatoriu si nu au obtinut competentele minime

necesare ocuparii unui loc de munca) s-au concretizat în prevederile O MEN nr. 4231/ 18. 08. 1999.

2. Cu începere din 15 aprilie 1998, au fost emise ordine ale MEN cu privire la acordarea de facilitati

pentru învatamântul rromilor (a se vedea în sectiunea "Ordine si notificari", pe Internet: O MEN nr. 3577/ 15

aprilie 1999, nr. 4562/ 16 septembrie 1998, nr. 5083/ 26 noiembrie, nr. 3363/ 1. 03. 1999, nr. 3533 / 31. 03.

1999, nr. 3633 din 14. 04. 1999, nr. 4219 / 17. 08. 1999 si în anexa), care, între altele, prevad:

- acordarea de locuri speciale pentru elevii si studentii rromi pe criteriul discriminarii pozitive;

- crearea cadrului legislativ privind înscrierea elevilor romi fara conditionarea actelor de

domiciliu;

- acordarea de facilitati sporite privind predarea limbii materne rromani în scoli (în orice moment

al anului scolar si, ca începatori, la orice clasa, de la cls. I la cls. a XIII-a);

- acordarea de locuri în tabere de educatie interculturala;

- crearea cadrului legislativ pentru numirea inspectorilor rromi /pentru rromi s. a.

Preview document

Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 1
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 2
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 3
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 4
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 5
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 6
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 7
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 8
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 9
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 10
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 11
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 12
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 13
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 14
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 15
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 16
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 17
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 18
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 19
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 20
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 21
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 22
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 23
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 24
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 25
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 26
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 27
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 28
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 29
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 30
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 31
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 32
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 33
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 34
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 35
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 36
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 37
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 38
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 39
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 40
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 41
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 42
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 43
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 44
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 45
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 46
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 47
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 48
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 49
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 50
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 51
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 52
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 53
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 54
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 55
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 56
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 57
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 58
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 59
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 60
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 61
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 62
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 63
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 64
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 65
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 66
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 67
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 68
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 69
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 70
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 71
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 72
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 73
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 74
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 75
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 76
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 77
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 78
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 79
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 80
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 81
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 82
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 83
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 84
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 85
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 86
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 87
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 88
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 89
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 90
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 91
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 92
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 93
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 94
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 95
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 96
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 97
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 98
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 99
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 100
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 101
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 102
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 103
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 104
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 105
Strategii și Programe privind Rromii - Pagina 106

Conținut arhivă zip

  • Strategii si Programe privind Rromii.pdf

Alții au mai descărcat și

Rromii și Statutul lor în Lume

Originea si limba rromilor Rromii sunt un popor indo-european de origine indiana. Este vorba de KSHATTRIYAS din nordul Indiei, care au ajuns în...

Politici Sociale

Notă: Conținutul acestui material a fost preluat parțial sau integral din literatura de specialitate. Textele aparțin cercetătorilor menționați...

Fondurile Europene

Instrumentele Structurale sunt fondurile alocate de Uniunea Europeana pentru interventii de tip structural, pentru implementarea Politicii de...

Istoricul Politicilor Sociale

Istoricul policilor sociale Istoria politicilor sociale este relativ scurta, de aproximativ un secol. Ca disciplina stiintifica, politicile...

Institutii si Organizatii Internationale

I Definitii si Clasificari ale organizatiilor si institutiilor internationale O institutie sau o organizatie internationala defineste o structura...

Politici Europene

Politica regionala a UE – elemente definitorii Politica regionala a Uniunii Europene cuprinde ansamblul instrumentelor si procedeelor aplicate în...

Istoria Gandirii Politice

Exista mai multe nuantari ale termenului de politic, politica, dar, înca din primele premise etimologice ale Polis-ului grecesc, însemna cetate,...

Primavara Popoarelor - Revolutia Europeana 1848-1849

Istoricul, filozoful şipolitologul francez Alexis Tocqueville îşiavertiza compatrioţii, la începutul anului 1848, într-un discurs fulminant ţinut...

Te-ar putea interesa și

Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome

INTRODUCERE Ina Zoon, în lucrarea sa, ,, La periferia societǎţii. Romii şi serviciile publice în România" afirma cǎ: “Istoria ultimului secol şi...

Integrarea Socială a Rromilor

ARGUMENT Ne aflăm într-un cerc vicios de discriminare, lipsă de respect, lipsă de interes, lipsă de întelegere din partea românilor care duc la...

Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană

Motivația alegerii temei În contextul actual al globalizării și, în particular, al unei Europe în formare ca o mare familie, excluziunea socială...

Abandonul școlar - cauze și modalități de prevenire

Capitolul I: Abandonul scolar, cauze şi efecte 1.1. Delimitări conceptuale : inadaptare, eşec, insucces şi abandon şcolar În literatura de...

Dreptul Muncii

CAP. I - Introducere în dreptul muncii 1.1. Izvoarele dreptului muncii Pentru ştiinţele juridice, cuvântul izvor de drept are două înţelesuri...

Poziția Județului Iași în Cadrul Regiunii Nord-Est

A. Descrierea Judetului Iasi A.1. Caracteristicile generale ale judetului Iasi Din punct de vedere geografic, teritoriul judetului Iasi este...

Politici și Programe Europene

GENERALITATI PRIVIND U.E. 1.1 Scurt istoric al crearii si dezvoltarii U.E. 1.2 Structuri si institutii comunitare 1.1 Scurt istoric al crearii...

Relația dintre Socializarea Rasială la Adolescenții Rromi și Stima de Sine

Scopul acestei lucrări a fost de a evidenţia socializarea adolescenţilor rromi, de a observa variabilele care influenţează slaba socializare a...

Ai nevoie de altceva?