Studii de Securitate

Curs
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 217 în total
Cuvinte : 90504
Mărime: 314.85KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Troncota
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii de securitate Prof. univ. dr. Cristian Troncotă

Extras din document

Argument

Securitatea sau insecuritatea domină actualul context al relaţiilor internaţionale? Este o situaţie generată de prăbuşirea Blocului comunist est-european şi a URSS la sfârţitul anilor 80 şi începutul anilor 90 sau impactul rezistenţei la Noua Ordine Mondială impulsionată şi de fenomenele negative ale globalizării? Sunt capabile organismele internaţionale (ONU, UE, NATO, OSCE etc.) să facă faţă noilor provocări, precum crima organizată transfrontalieră, terorismul, proliferarea armelor de distrugere în masă, pentru a enumera doar câteva dintre marile pericole ce pot arunca umanitatea în haos şi anarhie? Mai pot fi eficiente vechile instrumente (sistemul de drept umanitar internaţional, serviciile de informaţii, contrainformaţii şi de securitate) pentru a readuce pacea şi prosperitatea popoarelor şi naţiunilor lumii? Iată doar câteva întrebări ce frământă societatea civilă deopotrivă cu comunitatea oamenilor politici, a militarilor, şi nu în ultimul rând a protagoniştilor frontului secret. Desigur că fiecare interogaţie în parte ar putea constitui un domeniu separat de cercetare şi meditaţie. A le trata împreună, înseamnă un efort de sinteză a tot ceea ce este, sau ar trebui să fie, legat de problematica, atât de complexă, a securităţii.

Prin urmare, ideea elaborării acestui curs a pornit de la necesitatea de a prezenta într-o concepţie unitară şi coerentă problematica fundamentală în domeniul securităţii naţionale integrate celei globale. Tematica se referă la următoarele aspecte evoluţia conceptelor de securitate; elemente de doctrină a informaţiilor pentru securitate; riscuri de securitate; crima organizată transfrontalieră şi principalele organizaşii de tip mafiot; terorismul internaţional; strategii şi politici de securitate; organizaţii internaţionale de securitate.

Demersul se circumscrie eforturilor care s-au depus în ultimii ani de elaborare a unei noi concepţii teoretice şi practice privind activitatea de informaţii pentru securitate naţională, precum şi a politicii şi strategiei de securitate în condiţiile noului statut al României de membră a NATO şi a Uniunii Europene.

În domeniul politicilor şi strategiilor de securitate, ori despre organizaţiile internaţionale cu responsabilităţi de securitate, există o literatură extrem de bogată ce cu greu mai poate fi cuprinsă. Mai mult, există în literatura de specialitate şi evaluări diametral opuse faţă de un eveniment de notorietate din mediul de securitate. Diversele percepţii şi interpretări nu se mulează neapărat pe un model de partizanat politic, ci, de multe ori, spectrul analitic (istoric, sociologic, politologic, juridic, militar etc.) poate fi uşor sesizat la nuanţe ori argumentări. Nu pot fi emise astfel pretenţii de exhaustivitate, bibliografia ataşată prezentei lucrări nefiind altceva decât ceea ce autorul a putut parcurge până în prezent.

În actuala structură, cursul reprezintă o noutate pentru domeniul securităţii, fiind elaborat în baza conceptului de interdisciplinaritate. Aceasta înseamnă că disciplinele academice, cum ar fi psihosociologia, managementul organizaţional, geopolitica şi ştiinţele comunicării vin să confere relevanţa, coerenţa şi acribia ştiinţifică a tematicii, completând şi secondând aria de specialitate în domeniul intelligence-ului. Pe de altă parte, disciplinele academice tradiţionale şi/sau nemilitare, devenind conexe celor de informaţii, sunt optim valorificate, ele jucând un rol extrem de important în informarea, dar şi în formarea celor ce intenţionează să aprofundeze ulterior diferitele domenii ale securităţii, precum doctrinele, instituţiile, sistemele juridice, instituţiile etc.

Efortul depus pentru elaborarea cursului, se bazează pe documente fundamentale, precum: Strategia Securităţii Naţionale a României, Strategia prevenirii şi combaterii terorismului, Doctrina naţională a informaţiilor pentru securitate.

Şi pentru a se realiza conexiunea tradiţiilor româneşti ale domeniului la cultura organizaţională şi instituţiile de securitate euroatlantice nu am scăpat din vedere documentele recente, de excepţională valoare politico-strategică, cum ar fi: Legea “Patriot” aprobată în Congresul SUA la 25 octombrie 2002; Strategia de securitate naţională a SUA, adoptată de Congresul SUA în septembrie 2002 şi martie 2006; Documente strategice de planificare a securităţii şi apărării elaborate în Federaţia Rusă şi China. La toate acestea am adăugat un bogat material documentar extras din literatura de specialitate apărută în ultimii ani precum şi o serie de date şi informaţii selecţionate, analizate şi sintetizate din presa internă şi internaţională.

Fără îndoială că toate aceste documente se pot modifica în funcţie de fluididatea evenimentelor de pe arena internaţională ori în directă legătură cu noi evenimente şi viziuni politico-strategice din mediul global de securitate. În aceste circumstanţe, lucrarea nu poate constitui decât un punct de pornire pentru cei ce se încumetă la cunoştere şi acţiune în domeniul securităţii.

Pentru studenţi importante nu sunt amănuntele întâlnite în acest curs, inerente de altfel pentru argumentarea ştiinţifică a oricărui demers academic, ci familializarea cu problemele fundamentale ale domeniului securităţii şi mai ales deprinderea cu tehnicile de cercetare a acestora.

EVOLUŢIA CONCEPTELOR DE SECURITATE

Singura sursă de legitimare a unui stat este capacitatea de a proteja şi menţine drepturile cetăţenilor săi şi de a le asigura mediul prielnic satisfacerii tuturor nevoilor. De altfel, piramida trebuinţelor formulată de Abraham Maslow plasează nevoia de securitate pe al doilea nivel de importanţă imediat după nevoile fiziologice. Nevoia de securitate sau dreptul imprestriptibil al omului la linişte şi bunăstare, fără asigurarea căruia, tot ceea ce se construieşte ca sistem juridic şi institiţional capătă un caracter relativ, uşor schimbător în funcţe de presiunile (riscurile) politice, economice, militare, ecologice sau de orice altă natură.

Într-adevăr, de-a lungul întregii sale istorii, omul a simţit permanent nevoia de stabilitate şi s-a preocupat să-şi asigure agoniseala, proprietatea, hrana şi propria viaţă. „Nu se poate trăi fără a avea sentimentul siguranţei acţiunii şi al stabilităţii”, se afirmă, parcă la unison, din mediul sociologic.

Prin urmare, faţă de această realitate, singurul concept care poate răspunde acestor deziderate (siguranţă şi stabilitate) este conceptul de securitate. Cum se realizează, însă, securitatea, reprezintă o chestiune ce ţine de strategie, respectiv: fixarea priorităţilor faţă de un context geopolitic, de resurse, de alianţe, dar şi de loialitatea faţă de aliaţi, de planificare, şi, nu în ultimul rând, de management (experienţa conducerii).

Pentru realizarea strategiei de securitate fiecare guvern îşi asumă politica de securitate (sistem legislativ, instituţional, resurse materiale şi umane etc.) capabilă să satisfacă întreaga gamă de probleme din domeniul securităţii naţionale.

Preview document

Studii de Securitate - Pagina 1
Studii de Securitate - Pagina 2
Studii de Securitate - Pagina 3
Studii de Securitate - Pagina 4
Studii de Securitate - Pagina 5
Studii de Securitate - Pagina 6
Studii de Securitate - Pagina 7
Studii de Securitate - Pagina 8
Studii de Securitate - Pagina 9
Studii de Securitate - Pagina 10
Studii de Securitate - Pagina 11
Studii de Securitate - Pagina 12
Studii de Securitate - Pagina 13
Studii de Securitate - Pagina 14
Studii de Securitate - Pagina 15
Studii de Securitate - Pagina 16
Studii de Securitate - Pagina 17
Studii de Securitate - Pagina 18
Studii de Securitate - Pagina 19
Studii de Securitate - Pagina 20
Studii de Securitate - Pagina 21
Studii de Securitate - Pagina 22
Studii de Securitate - Pagina 23
Studii de Securitate - Pagina 24
Studii de Securitate - Pagina 25
Studii de Securitate - Pagina 26
Studii de Securitate - Pagina 27
Studii de Securitate - Pagina 28
Studii de Securitate - Pagina 29
Studii de Securitate - Pagina 30
Studii de Securitate - Pagina 31
Studii de Securitate - Pagina 32
Studii de Securitate - Pagina 33
Studii de Securitate - Pagina 34
Studii de Securitate - Pagina 35
Studii de Securitate - Pagina 36
Studii de Securitate - Pagina 37
Studii de Securitate - Pagina 38
Studii de Securitate - Pagina 39
Studii de Securitate - Pagina 40
Studii de Securitate - Pagina 41
Studii de Securitate - Pagina 42
Studii de Securitate - Pagina 43
Studii de Securitate - Pagina 44
Studii de Securitate - Pagina 45
Studii de Securitate - Pagina 46
Studii de Securitate - Pagina 47
Studii de Securitate - Pagina 48
Studii de Securitate - Pagina 49
Studii de Securitate - Pagina 50
Studii de Securitate - Pagina 51
Studii de Securitate - Pagina 52
Studii de Securitate - Pagina 53
Studii de Securitate - Pagina 54
Studii de Securitate - Pagina 55
Studii de Securitate - Pagina 56
Studii de Securitate - Pagina 57
Studii de Securitate - Pagina 58
Studii de Securitate - Pagina 59
Studii de Securitate - Pagina 60
Studii de Securitate - Pagina 61
Studii de Securitate - Pagina 62
Studii de Securitate - Pagina 63
Studii de Securitate - Pagina 64
Studii de Securitate - Pagina 65
Studii de Securitate - Pagina 66
Studii de Securitate - Pagina 67
Studii de Securitate - Pagina 68
Studii de Securitate - Pagina 69
Studii de Securitate - Pagina 70
Studii de Securitate - Pagina 71
Studii de Securitate - Pagina 72
Studii de Securitate - Pagina 73
Studii de Securitate - Pagina 74
Studii de Securitate - Pagina 75
Studii de Securitate - Pagina 76
Studii de Securitate - Pagina 77
Studii de Securitate - Pagina 78
Studii de Securitate - Pagina 79
Studii de Securitate - Pagina 80
Studii de Securitate - Pagina 81
Studii de Securitate - Pagina 82
Studii de Securitate - Pagina 83
Studii de Securitate - Pagina 84
Studii de Securitate - Pagina 85
Studii de Securitate - Pagina 86
Studii de Securitate - Pagina 87
Studii de Securitate - Pagina 88
Studii de Securitate - Pagina 89
Studii de Securitate - Pagina 90
Studii de Securitate - Pagina 91
Studii de Securitate - Pagina 92
Studii de Securitate - Pagina 93
Studii de Securitate - Pagina 94
Studii de Securitate - Pagina 95
Studii de Securitate - Pagina 96
Studii de Securitate - Pagina 97
Studii de Securitate - Pagina 98
Studii de Securitate - Pagina 99
Studii de Securitate - Pagina 100
Studii de Securitate - Pagina 101
Studii de Securitate - Pagina 102
Studii de Securitate - Pagina 103
Studii de Securitate - Pagina 104
Studii de Securitate - Pagina 105
Studii de Securitate - Pagina 106
Studii de Securitate - Pagina 107
Studii de Securitate - Pagina 108
Studii de Securitate - Pagina 109
Studii de Securitate - Pagina 110
Studii de Securitate - Pagina 111
Studii de Securitate - Pagina 112
Studii de Securitate - Pagina 113
Studii de Securitate - Pagina 114
Studii de Securitate - Pagina 115
Studii de Securitate - Pagina 116
Studii de Securitate - Pagina 117
Studii de Securitate - Pagina 118
Studii de Securitate - Pagina 119
Studii de Securitate - Pagina 120
Studii de Securitate - Pagina 121
Studii de Securitate - Pagina 122
Studii de Securitate - Pagina 123
Studii de Securitate - Pagina 124
Studii de Securitate - Pagina 125
Studii de Securitate - Pagina 126
Studii de Securitate - Pagina 127
Studii de Securitate - Pagina 128
Studii de Securitate - Pagina 129
Studii de Securitate - Pagina 130
Studii de Securitate - Pagina 131
Studii de Securitate - Pagina 132
Studii de Securitate - Pagina 133
Studii de Securitate - Pagina 134
Studii de Securitate - Pagina 135
Studii de Securitate - Pagina 136
Studii de Securitate - Pagina 137
Studii de Securitate - Pagina 138
Studii de Securitate - Pagina 139
Studii de Securitate - Pagina 140
Studii de Securitate - Pagina 141
Studii de Securitate - Pagina 142
Studii de Securitate - Pagina 143
Studii de Securitate - Pagina 144
Studii de Securitate - Pagina 145
Studii de Securitate - Pagina 146
Studii de Securitate - Pagina 147
Studii de Securitate - Pagina 148
Studii de Securitate - Pagina 149
Studii de Securitate - Pagina 150
Studii de Securitate - Pagina 151
Studii de Securitate - Pagina 152
Studii de Securitate - Pagina 153
Studii de Securitate - Pagina 154
Studii de Securitate - Pagina 155
Studii de Securitate - Pagina 156
Studii de Securitate - Pagina 157
Studii de Securitate - Pagina 158
Studii de Securitate - Pagina 159
Studii de Securitate - Pagina 160
Studii de Securitate - Pagina 161
Studii de Securitate - Pagina 162
Studii de Securitate - Pagina 163
Studii de Securitate - Pagina 164
Studii de Securitate - Pagina 165
Studii de Securitate - Pagina 166
Studii de Securitate - Pagina 167
Studii de Securitate - Pagina 168
Studii de Securitate - Pagina 169
Studii de Securitate - Pagina 170
Studii de Securitate - Pagina 171
Studii de Securitate - Pagina 172
Studii de Securitate - Pagina 173
Studii de Securitate - Pagina 174
Studii de Securitate - Pagina 175
Studii de Securitate - Pagina 176
Studii de Securitate - Pagina 177
Studii de Securitate - Pagina 178
Studii de Securitate - Pagina 179
Studii de Securitate - Pagina 180
Studii de Securitate - Pagina 181
Studii de Securitate - Pagina 182
Studii de Securitate - Pagina 183
Studii de Securitate - Pagina 184
Studii de Securitate - Pagina 185
Studii de Securitate - Pagina 186
Studii de Securitate - Pagina 187
Studii de Securitate - Pagina 188
Studii de Securitate - Pagina 189
Studii de Securitate - Pagina 190
Studii de Securitate - Pagina 191
Studii de Securitate - Pagina 192
Studii de Securitate - Pagina 193
Studii de Securitate - Pagina 194
Studii de Securitate - Pagina 195
Studii de Securitate - Pagina 196
Studii de Securitate - Pagina 197
Studii de Securitate - Pagina 198
Studii de Securitate - Pagina 199
Studii de Securitate - Pagina 200
Studii de Securitate - Pagina 201
Studii de Securitate - Pagina 202
Studii de Securitate - Pagina 203
Studii de Securitate - Pagina 204
Studii de Securitate - Pagina 205
Studii de Securitate - Pagina 206
Studii de Securitate - Pagina 207
Studii de Securitate - Pagina 208
Studii de Securitate - Pagina 209
Studii de Securitate - Pagina 210
Studii de Securitate - Pagina 211
Studii de Securitate - Pagina 212
Studii de Securitate - Pagina 213
Studii de Securitate - Pagina 214
Studii de Securitate - Pagina 215
Studii de Securitate - Pagina 216
Studii de Securitate - Pagina 217

Conținut arhivă zip

  • Studii de Securitate.doc

Alții au mai descărcat și

Scurta Prezentare a Razboiului Rece - Perioada 1947-1962

INTRODUCERE Două interpretări ale Războiului Rece Nici un alt fenomene nu a influenţat atât de mult sistemul internaţional creat după ce de-al...

Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României

INTRODUCERE Mediul de securitate, amplu monitorizat, analizat şi cu instituţii dedicate pentru previzionarea evoluţiilor acestuia, pare a fi...

Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI

INTRODUCERE Existenţa modernă a naţiunilor şi a statelor presupune un permanent avans al cunoaşterii, capacitatea de a analiza şi prognoza, spirit...

Strategie de Securitate Națională a României

INTRODUCERE Actualitatea temei. Politica de securitate naţională a României reprezintă acea parte a politicii generale prin care se fundamentează...

Relansarea politicii externe a României comuniste în anii 1960. relațiile României cu Republica Federală Germană

INTRODUCERE La mijlocul secolului XX, întreaga omenire trăia ani de complexe tensionări ce antrenau mari puteri precum U.R.S.S., S.U.A., China,...

Constituirea Sistemului European de Securitate

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Din primii ani ai noului secol, una din cele mai grave probleme, care este discutată şi chiar...

Politica Europeană de Securitate și Apărare

INTRODUCERE Iniţiat în urma summit-ului franco-britanic de la Saint Malo (1998), procesul de dezvoltare a dimensiunii de securitate şi apărare a...

Conceptul strategic al NATO și rolul său în asigurarea securității globale

INTRODUCERE Securitatea este, în ultimă instanţă, cea mai importantă dintre nevoile fundamentale ale omului. Studiul securităţii reprezintă unul...

Te-ar putea interesa și

Abordări sociologice ale valorilor și securității naționale

Pagină albă INTRODUCERE Interesul pentru valori, pentru modul în care acestea sunt transmise prin intermediul proceselor de socializare, s-a...

Dinamica Institutiilor Securitatii Internationale in Perioada Post-Razboi Rece. Impactul Crizelor Sud-Est Europene din Anii 1990

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să urmărească modul în care se conjugă instituţional acţiunea internaţională în gestionarea securităţii....

Terorismul

INTRODUCERE Terorismul nu a apărut recent. El este foarte vechi – a precedat strategia terorii exercitată de legiunile romane asupra populaţiilor...

Globalizarea si Statele Mici si Mijlocii - Studiu de Caz Romania

Argument Lucrarea de diplomă intitulată ” Globalizarea si statele mici si mijloci. Studiu de caz Romania” reprezintă expresia preocupărilor mele...

Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona

Sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial a adus cu sine o serie de schimbări în politica mondială și a scos la lumină noi traiectorii pe care...

Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European

INTRODUCERE La sfârşitul acestui secol şi mileniu industria turismului a devenit cel mai dinamic sector de activitate şi, în acelaşi timp, cel mai...

Strategie de Securitate Națională a României

INTRODUCERE Actualitatea temei. Politica de securitate naţională a României reprezintă acea parte a politicii generale prin care se fundamentează...

Ai nevoie de altceva?