Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice

Curs
9/10 (1 vot)
Conține 19 fișiere: doc, rtf
Pagini : 400 în total
Cuvinte : 103820
Mărime: 964.94KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1.Precizări terminologice

Precizarea obiectului unei ştiinţe în general şi în mod deosebit al unei ştiinţe sociale, cum este cazul politologiei, este o problemă extrem de dificilă, complexă şi care presupune un permanent proces de definire şi redefinire. Dificultatea acestui proces decurge din complexitatea şi dinamica vieţii politice contemporane, din marea explozie informaţională, precum şi din apariţia a numeroase ştiinţe de studiu a societăţii, n special a disciplinelor de graniţă cu politicul. Stabilirea obiectului de studiu al ştiinţei politice impune precizarea unor elemente preliminare cum ar fi: domeniul său distinct de studiu; noţiunile, categoriile, conceptele procesele şi legităţile specifice cu care aceasta operează; funcţiile îndeplinite în domeniul cunoaşterii, a interdisciplinarităţii şi mai ales practica socială; locul pe care respectiva ştiinţă îl ocupă în sistemul ştiinţelor sociale şi politice; utilitatea şi eficienţa sa socială.

Obiectul de studiu este fenomenul politic. Acest concept tinde să distingă politicul social, economic sau politic. Termenul de POLITICĂ este echivoc şi are sensuri multiple pentru a traduce cele două cuvinte englezeşti:

- POLICY - o concepţie sau acţiune a unui individ, grup sau guvern.

Un prim sens al termenului desemnează programul, metoda de acţiune sau acţiunea unui individ referitoare la problemele unei colectivităţi. „Nu poate exista nici o comunitate, oricât de mică, de primitivă ar fi ea, în care şi pentru care să nu apară permanent probleme pe care, pe o treaptă superioară de dezvoltare, suntem obişnuiţi să le numim probleme politice. Ne este imposibil să dăm o definiţie, să fixăm într-un mod abstract-formal graniţele unde începe şi respectiv încetează politica. Gottfried Keller spunea, cu o anumită îndreptăţire la un moment dat, că, de fapt, totul este politică.”

- POLITICS - se aplică domeniului în care rivalizează sau se opun diversele politici.

Sensurile cuvântului POLITICĂ deşi sunt diferite se leagă unul de altul. Politicile definite în calitatea lor de programe de acţiune se confruntă cu alte politici. Programele de acţiune nu sunt în mod necesar consensuale şi nici riguros contradictorii.

Există mai multe definiţii care pot fi aplicate termenului de POLITICĂ, acestea chiar trecute în revistă cu pretenţii de exhaustivitate (integrale) - acest lucru nu înseamnă ieşirea din echivoc.

Un alt profil al echivocului conceptului se datorează întâmplării că acelaşi cuvânt se referă simultan la realitatea şi conştiinţa acelui fapt. Se vorbeşte despre politică pentru a desemna conflictele dintre partide. Politică desemnează domeniul şi cunoaşterea pe care o avem despre acest domeniu.

Un al treilea echivoc şi conform opiniei lui Aron Raymond rezultă faptul că denumim prin acelaşi termen în sector particular din ansamblul social şi pe de altă parte ansamblul social observat dintr-un anumit domeniu.

Cele trei forme de echivoc sunt inteligibile şi bine întemeiate:

- politică program de acţiune şi politică domeniu se leagă una de alta pentru că domeniul lor este locul unde se opun programele de acţiune.

- politică realitate şi politică cunoaştere se leagă şi se intercondiţionează întrucât cunoaşterea este parte integrantă a realităţii însăşi.

- politică sistem şi politică aspect: prima conduce la politică aspect care înglobează colectivitatea în întregul ei dat fiind că acest sistem parţial exercită asupra ansamblului colectivităţii o influenţă dominantă.

Politică este conform tradiţiei etimologice ceea ce grecii numeau „regimul cetăţii” adică modul de organizare al conducerii caracterizat ca fiind caracteristic modului de organizare al colectivităţii în ansamblul lor. Conform acestei definiţii aproape orice poate fi considerat ca fiind de natură politică. „Politica este un complex universal al totalităţii sociale, dar ea este un complex al praxisului şi anume al praxisului nemijlocit ” Putem spune că orice putere care îşi are expresia privilegiată în acţiune) este o putere politică. În acest sens, Duverger spunea în « Sociology de la politiques » că ştiinţa politică înglobează studiul tuturor sistemelor de relaţii inegalitare. Conform acestui autor o trăsătura esenţiala a societăţii umane este aceea că influenţă, dominarea, puterea şi autoritatea sunt prezente pretutindeni în ciuda diverselor forme de camuflaj.

Există forme de etichetare a politicianului (şi implicit a politicii) concepute într-o cheie interpretativă explicit negativă. Politica, spune Albert Camus, este „o virtute pentru valeţi”, în vreme ce Eugen Ionesco crede că „politica este, poate, Diavolul”. În această interpretare figura intelectualulului şi cea a politicianului se află în opoziţie ireconciliabilă: „Misiunea celui numit intelectual este, într-un anumit sens, opusă celei a politicianului. Opera intelectualului aspiră, deseori în zadar, la lămurirea cât de cât a lucrurilor, în vreme ce aceea a politicianului, dimpotrivă, constă în a le face mai confuze decât sunt. A fi de stânga sau de dreapta înseamnă a alege una dintre nenumăratele moduri care se oferă omului pentru a deveni imbecil: într-adevăr, amândouă sunt forme de hemiplegie morală. ( ) politica se grăbeşte să stingă luminile, pentru ca toate pisicile să devină gri.”

O figură distinctă în aceste cadre face filosoful structuralist Michel Foucault, care spunea că greşeala teoriei politice contemporane este aceea de a fi obsedată de personajul suveranului. În acest sens el propune „o filozofie politică ce să nu fie construită în jurul problemei suveranităţii, deci a legii, deci a interdicţiei; trebuie să tăiem capul regelui, iar acest lucru n-a fost în că împlinit în teoria politică.”

Preview document

Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 1
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 2
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 3
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 4
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 5
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 6
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 7
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 8
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 9
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 10
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 11
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 12
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 13
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 14
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 15
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 16
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 17
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 18
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 19
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 20
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 21
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 22
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 23
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 24
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 25
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 26
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 27
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 28
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 29
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 30
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 31
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 32
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 33
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 34
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 35
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 36
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 37
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 38
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 39
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 40
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 41
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 42
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 43
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 44
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 45
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 46
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 47
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 48
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 49
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 50
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 51
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 52
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 53
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 54
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 55
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 56
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 57
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 58
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 59
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 60
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 61
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 62
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 63
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 64
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 65
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 66
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 67
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 68
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 69
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 70
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 71
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 72
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 73
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 74
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 75
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 76
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 77
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 78
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 79
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 80
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 81
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 82
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 83
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 84
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 85
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 86
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 87
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 88
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 89
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 90
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 91
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 92
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 93
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 94
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 95
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 96
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 97
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 98
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 99
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 100
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 101
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 102
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 103
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 104
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 105
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 106
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 107
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 108
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 109
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 110
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 111
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 112
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 113
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 114
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 115
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 116
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 117
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 118
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 119
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 120
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 121
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 122
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 123
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 124
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 125
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 126
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 127
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 128
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 129
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 130
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 131
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 132
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 133
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 134
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 135
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 136
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 137
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 138
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 139
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 140
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 141
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 142
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 143
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 144
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 145
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 146
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 147
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 148
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 149
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 150
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 151
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 152
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 153
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 154
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 155
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 156
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 157
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 158
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 159
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 160
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 161
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 162
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 163
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 164
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 165
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 166
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 167
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 168
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 169
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 170
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 171
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 172
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 173
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 174
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 175
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 176
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 177
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 178
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 179
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 180
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 181
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 182
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 183
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 184
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 185
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 186
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 187
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 188
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 189
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 190
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 191
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 192
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 193
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 194
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 195
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 196
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 197
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 198
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 199
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 200
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 201
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 202
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 203
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 204
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 205
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 206
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 207
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 208
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 209
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 210
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 211
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 212
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 213
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 214
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 215
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 216
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 217
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 218
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 219
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 220
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 221
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 222
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 223
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 224
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 225
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 226
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 227
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 228
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 229
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 230
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 231
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 232
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 233
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 234
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 235
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 236
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 237
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 238
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 239
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 240
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 241
Teorie politică, știință și filosofie politică - doctrine politice - Pagina 242

Conținut arhivă zip

 • Teorie Politica, Stiinta si Filosofie Politica - Doctrine Politice
  • 01. Teorie si filosofie politica.doc
  • Conceptul de doctrina politica.doc
  • Conservatorism .doc
  • Conservatorism Reagan. Thatcher. Stalin-seminar.doc
  • Conservatorismul.rtf
  • Democratzia crestina.doc
  • Fascismul.rtf
  • Ideile politice ale Antichitatii grecesti.doc
  • Introducere - ideologii.rtf
  • Liberalismul.doc
  • Liberalismul_mare.rtf
  • Libertarianismul.rtf
  • Neocorporatism seminar.doc
  • Postmodernism politic.doc
  • Social democratzia.doc
  • Socialismul si comunismul.doc
  • Tehnocratzia.doc
  • Termenul de ideologie.doc
  • Totalitarismele.doc

Alții au mai descărcat și

Fascismul Italian

• CAUZELE APARTITIE FASCISMULUI: -pierderile din primul razboi mondial -scaderea nivelului de trai -tensiunile sociale(greve...

Socializarea Politică

INTRODUCERE Perioada de tranziţie prin care trece societatea moldovenească în prezent este caracterizată prin mari schimbări în toate domeniile...

Partidul Politic

In politologia contemporana societatea este caracterizata de o complexitate de interese si opinii,purtatorii carora se asociaza in grupuri stabile...

Strategii și Programe privind Rromii

ELEMENTE DE STRATEGIE PRIVIND ÎNVATAMÂNTUL PENTRU RROMI Ministerul Educatiei Nationale, cu începere din ianuarie 1998, a trecut la conturarea si...

Politici Sociale

Notă: Conținutul acestui material a fost preluat parțial sau integral din literatura de specialitate. Textele aparțin cercetătorilor menționați...

Istoricul Politicilor Sociale

Istoricul policilor sociale Istoria politicilor sociale este relativ scurta, de aproximativ un secol. Ca disciplina stiintifica, politicile...

Istoria Gandirii Politice

Exista mai multe nuantari ale termenului de politic, politica, dar, înca din primele premise etimologice ale Polis-ului grecesc, însemna cetate,...

Nazismul

Cel de-al Treilea Reich a devenit unul din cele mai controversate fenomene ale istoriei contemporane, deoarece nu a ridicat numai disputele...

Te-ar putea interesa și

Filosofiile FMI

INTRODUCERE Odata cu destramarea comunismului, o serie de tari se gaseau în fata unor noi perspective, în cautarea unei noi identitati economice,...

Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic

Introducere Motivul care stă la baza prezentei lucrări este acelaşi cu domeniu şi sursa de inspiraţie şi cercetare care au stat la baza...

Locul si Rolul Politologiei in Sistemul Stiintelor Politice

CAPITOLUL I Introducere in studiul stiintelor politice Interesul enorm pentru stiintele politice in tara noastra este perfect explicabil ,...

Gândirea Politică ca Bază Teoretico - Metodologică a Științei Politice Contemporane

1. SEMNIFICAŢIA ŞTIINŢIFICĂ A ISTORIEI GÂNDIRII POLITICE Istoria gândirii politice este una dintre părţile componente, deosebit de importantă, a...

Doctrina Politică

1. Introducere În limbaj modern, noţiunea de doctrină vine de la latinescul ''doctrina'' şi înseamnă ''învăţătura'' sau într-o accepţiune mai...

Fiziocrație - doctrină fiziocrată

Introducere in fiziocratie In perioada premergatoare revolutiei (1789) se crease deja convingerea ca progresul agriculturii si cresterea...

Teoria generală a dreptului

TEMA I TEORIA GENERALA A DREPTULUI SI LOCUL EI ÎN SISTEMUL STIINTELOR JURIDICE 1. Necesitatea studierii dreptului Fenomenul dreptului...

Filosofia Dreptului

PROGRAMA ANALITICA Disciplina: Filosofia dreptului Cursanti: Studentii anului I Administratie publica, Drept. Durata: 1 semestru Numar total de...

Ai nevoie de altceva?