Cursurile din domeniul Știintele Comunicării - pagina 3 din 8

Semiotică

- semiotica este o disciplină recentă ( prima jumătate a sec. XX) ca disciplină autonomă - se ocupă de semne, în special verbale - preocupare a capacităţii omului de a opera cu semne şi a limbajului de a contribui la cunoscătoare a omului - semiotica este indisolubil legată de filosofia limbajului; tipurile de... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Comunicare - Definire și Tipologie

În literatura de specialitate sunt numeroase definiţii date comunicării, astfel: Comunicarea reprezintă procesul de transmitere a informaţiilor între două sau mai multe persoane, unele cu rol de emiţător, altele cu rol de receptor, sub forma mesajelor (sunete, litere, cifre, cuvinte, semne scrise, gesturi etc.),... citește mai departe

63 pagini Gratis Extras Preview

Comportament Organizațional

CAPITOLUL I COMPORTAMENT EFICACE ÎN RELAŢIIE INTERUMANE PROFESIONALE: PERSPECTIVA SISTEMICĂ 1.1. FIRMA / INSTITUŢIA ŞI ORGANIZAŢIA. VIZIUNEA SISTEMICĂ 1.1.1. Firma / Instituţia • pentru a putea înţelege de ce este necesar să se aplice metode şi tehnici moderne de comunicare şi interacţiune în cadrul... citește mai departe

61 pagini Gratis Extras Preview

Hermeneutica

1.Semnificatii ale termenului “hermeneutica” Termenul de „hermeneutică“ circulă astăzi cu multiple înţelesuri. Noţiuni precum „interpretare“, „clarificare“, „explicare“ sau „hermeneutică“ sunt folosite adesea ca sinonime. Trebuie precizat însă de la început că hermeneutica nu este reductibilă la interpretarea unui... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Crizele și Activitatea Departamentului de Comunicare și Relații Publice

Departamentul de comunicare al oricărei organizaţii trebuie să fie pregătit pentru prevenirea şi gestionarea unei crize deoarece evenimentele şi situaţiile apte să genereze crizele par a fi mult mai dese decât se crede; în plus, odată intrată într-o criză, o organizaţie se pare că reuşeşte să se redreseze destul de... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Crizele si Impactul lor Asupra Imaginii unei Organizatii - Surse ale Crizei - Organizare Preventiva

Mergând pe urmele lui Wally Olins, încă din primul curs am stabilit faptul că identitatea unei organizaţii depinde de patru factori distincţi: calitatea tehnologiei, produselor şi serviciilor, calitatea ambienturilor (şi a experienţei clienţilor la contactul cu organizaţia/compania), comportamentul angajaţilor şi... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Modalități de Gestionare și Promovare a Imaginii Organizației

După ce a fost determinată imaginea actuală a instituţiei sau a organizaţiei cercetate în mentalul publicului (publicurilor) relevant(e) sau în mass-media, după determinarea eventualelor vulnerabilităţi imagologice, rezultatele cercetării sunt comunicate managerului general al organizaţiei şi directorului de... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Tipuri de Imagine - Sistemul Indicatorilor de Imagine

În cursul anterior am prezentat o metodologie de evidenţiere a imaginii unei instituţii prin evidenţierea modului în care un public sau altul îşi reprezenta respectiva instituţie. Fără îndoială, metodologia evidenţiată reprezintă una dintre mai multiplele posibilităţi existente în această direcţie. La fel, imaginea... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea și Evaluarea Imaginii unei Organizații

Am stabilit în cursul trecut faptul că imaginea publică a unei organizaţii nu este altceva decât reprezentarea socială pe care un public sau altul o are cu privire la acea organizaţie. La modul riguros vorbind, imaginea a unei organizaţii este bazată pe „imaginile”, pozitive sau negative, pe care indivizii ce... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Conceptul de Imagine Publica - De la Identitatea de Brand la Geneza Imaginii Sociale

Trăim într-o societate şi într-o economie suprapopulate şi supraaglomerate, în care instituţiile, produsele şi serviciile există în măsura în care reuşesc să-şi construiască o identitate fermă şi în măsura în care această identitate este percepută de un anumit public. Cel mai adesea, marketingul şi comunicarea de... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Structuri Sociale ale Comunicării

I. SOCIETATEA CA STRUCTURĂ I. 1. Conceptul de structură socială - structură −> lat. struer = a construi. - în ştiinţă, conceptul de structură = părţi componente ale unui obiect, fiinţe, concepţii - Structura socială −> este un element al sistemului social −> este un ansamblu al relaţiilor sociale şi înglobează... citește mai departe

38 pagini Gratis Extras Preview

Eveniment de Presa

Sociologul francez Eliseo Veron ne-a oferit un studiu şcoală privind felul în care presa a tratat un eveniment deosebit : accidentul nuclear de la Three Mile Island (TMI) ce a avut loc în 28 martie 1979. Cartea sa (Construir l’eveniment, Ed Minuit, Paris, 1981) rămâne şi acum un reper în studiul fabricării şi... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Aspecte ale Recepetării Mesajului Mediatic

Scopul cursului nostru este de a ajunge la o percepţie cât mai clară şi mai corectă a ceea ce reprezintă jurnalismul mai puţin în sine, cât în contextul multitudinilor discursive în care trăim : literatură, ştiinţă, publicitate, politică samd. Fiecare vorbeşte în felul lui. Fiecare vrea să transmită ceva, cuiva,... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Suport de Curs - Semiotica

Cursul de Introducere în semiotică se adresează studenţilor de la specializarea Jurnalistică anul I-îi. Această disciplină este obligatorie şi complementară şi se predă pe parcursul unui semestru. Conţinutul tematic al cursului vizează o problematică bine structurată şi închegată, care să permită realizarea... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Managementul Relațiilor Publice

CERCETAREA IN ACTIVITATEA DE RELATII PUBLICE METODE DE CERCETARE Relatiile publice reprezinta un proces in cinci etape. Trebuie definit scopul. Va angajati in cercetare si constatare. Urmatorul pas este planificarea modului de rezolvare a problemei. Urmeaza faza comunicarii sau implementarii programului de... citește mai departe

49 pagini Gratis Extras Preview