Toate cursurile din domeniul Stiintele Comunicarii

 • Gestionarea Conflictelor in Organizatii

  CAPITOLUL I: Teorii conflictualiste. Tipuri majore de conflict. Stiluri de management al conflictelor Conflictul a existat si va exista intotdeauna intre oameni, fie separat , fie in grupuri de un fel sau altul. Oriunde sunt oameni , exista idei, valori, conjuncturi, stiluri si standarde care pot intra in conflict , ceea ce inseamna ca orice poate fi cauza unui conflict: obiective, scopuri, aspiratii, asteptari neconfirmate, obiceiuri, prejudecati, competitia, sensibilitatea si mai ales...

 • Semiotica

  - semiotica este o disciplină recentă ( prima jumătate a sec. XX) ca disciplină autonomă - se ocupă de semne, în special verbale - preocupare a capacităţii omului de a opera cu semne şi a limbajului de a contribui la cunoscătoare a omului - semiotica este indisolubil legată de filosofia limbajului; tipurile de limbaj sunt descrise (verbele, semnele nonvb.); limbajul verbal stă ca un tipar fundamental al oricărui alt tip de limbaj; orice limbaj este reductibil la limbajul verbal. Aristotel...

 • Comunicare - Definire si Tipologie

  În literatura de specialitate sunt numeroase definiţii date comunicării, astfel: Comunicarea reprezintă procesul de transmitere a informaţiilor între două sau mai multe persoane, unele cu rol de emiţător, altele cu rol de receptor, sub forma mesajelor (sunete, litere, cifre, cuvinte, semne scrise, gesturi etc.), prin intermediul unor canale specifice. Comunicarea interumană se bazează pe un ansamblu de procese psihomotorii specific umane, limbajul, în care un loc deosebit revine componentei...

 • Comportament Organizational

  CAPITOLUL I COMPORTAMENT EFICACE ÎN RELAŢIIE INTERUMANE PROFESIONALE: PERSPECTIVA SISTEMICĂ 1.1. FIRMA / INSTITUŢIA ŞI ORGANIZAŢIA. VIZIUNEA SISTEMICĂ 1.1.1. Firma / Instituţia • pentru a putea înţelege de ce este necesar să se aplice metode şi tehnici moderne de comunicare şi interacţiune în cadrul organizaţiilor, trebuie ca în primul rând să se definească cadrul de desfăşurare a activităţilor, cu distincţia necesară între conceptele de firmă şi organizaţie , în viziune sistemică •...

 • Hermeneutica

  1.Semnificatii ale termenului “hermeneutica” Termenul de „hermeneutică“ circulă astăzi cu multiple înţelesuri. Noţiuni precum „interpretare“, „clarificare“, „explicare“ sau „hermeneutică“ sunt folosite adesea ca sinonime. Trebuie precizat însă de la început că hermeneutica nu este reductibilă la interpretarea unui text, ea numind, de fapt, teoria generală a interpretării, disciplina consacrată „regulilor interpretării textelor“, reflecţia teoretică asupra activităţii de interpretare, ...

 • Crizele si Activitatea Departamentului de Comunicare si Relatii Publice

  Departamentul de comunicare al oricărei organizaţii trebuie să fie pregătit pentru prevenirea şi gestionarea unei crize deoarece evenimentele şi situaţiile apte să genereze crizele par a fi mult mai dese decât se crede; în plus, odată intrată într-o criză, o organizaţie se pare că reuşeşte să se redreseze destul de greu iar costurile (de imagine şi, în cele din urma, financiare) pot fi destul de mari. Evident, specialiştii în relaţii publice vor avea un rol deosebit în soluţionarea unei crize...

 • Crizele si Impactul lor Asupra Imaginii unei Organizatii - Surse ale Crizei - Organizare Preventiva

  Mergând pe urmele lui Wally Olins, încă din primul curs am stabilit faptul că identitatea unei organizaţii depinde de patru factori distincţi: calitatea tehnologiei, produselor şi serviciilor, calitatea ambienturilor (şi a experienţei clienţilor la contactul cu organizaţia/compania), comportamentul angajaţilor şi modul şi calitatea comunicării cu publicurile esenţiale. Prin urmare, cele mai multe dintre crizele prin care poate să treacă organizaţiile nu se datorează felului în care se...

 • Modalitati de Gestionare si Promovare a Imaginii Organizatiei

  După ce a fost determinată imaginea actuală a instituţiei sau a organizaţiei cercetate în mentalul publicului (publicurilor) relevant(e) sau în mass-media, după determinarea eventualelor vulnerabilităţi imagologice, rezultatele cercetării sunt comunicate managerului general al organizaţiei şi directorului de comunicare. Cei doi decid asupra unei strategii de eliminare a vulnerabilităţilor constatate. De obicei, strategia decisă vizează efectuarea anumitor modificări asupra anumitor elemente...

 • Tipuri de Imagine - Sistemul Indicatorilor de Imagine

  În cursul anterior am prezentat o metodologie de evidenţiere a imaginii unei instituţii prin evidenţierea modului în care un public sau altul îşi reprezenta respectiva instituţie. Fără îndoială, metodologia evidenţiată reprezintă una dintre mai multiplele posibilităţi existente în această direcţie. La fel, imaginea conturată reprezintă una dintre multiplele imagine ale respectivei instituţii. Evident, se ridică întrebarea referitoare la tipurile distincte de imagine ce pot fi conturate atunci...

 • Determinarea si Evaluarea Imaginii unei Organizatii

  Am stabilit în cursul trecut faptul că imaginea publică a unei organizaţii nu este altceva decât reprezentarea socială pe care un public sau altul o are cu privire la acea organizaţie. La modul riguros vorbind, imaginea a unei organizaţii este bazată pe „imaginile”, pozitive sau negative, pe care indivizii ce alcătuiesc un public le au cu privire la organizaţie. Dar aceste imagini pe care indivizii le au în mintea lor au structura pe care o au pentru că sunt instanţieri în ipostaze diferite a...

 • Conceptul de Imagine Publica - De la Identitatea de Brand la Geneza Imaginii Sociale

  Trăim într-o societate şi într-o economie suprapopulate şi supraaglomerate, în care instituţiile, produsele şi serviciile există în măsura în care reuşesc să-şi construiască o identitate fermă şi în măsura în care această identitate este percepută de un anumit public. Cel mai adesea, marketingul şi comunicarea de marketing sunt înţelese drept instrumente prin care se încearcă clădirea anumitor percepţii. Altfel spus, relaţia pe care o au diverse grupuri sociale cu organizaţiile sau produsele...

 • Structuri Sociale ale Comunicarii

  I. SOCIETATEA CA STRUCTURĂ I. 1. Conceptul de structură socială - structură −> lat. struer = a construi. - în ştiinţă, conceptul de structură = părţi componente ale unui obiect, fiinţe, concepţii - Structura socială −> este un element al sistemului social −> este un ansamblu al relaţiilor sociale şi înglobează totalitatea raporturilor caracteristice diverselor forme de convieţuire socială −> cuprinde relaţii sociale repetate şi stabile între componenţii unui sistem...

 • Eveniment de Presa

  Sociologul francez Eliseo Veron ne-a oferit un studiu şcoală privind felul în care presa a tratat un eveniment deosebit : accidentul nuclear de la Three Mile Island (TMI) ce a avut loc în 28 martie 1979. Cartea sa (Construir l’eveniment, Ed Minuit, Paris, 1981) rămâne şi acum un reper în studiul fabricării şi receptării mesajului mediatic. Să recapitulăm. La centrala nucleară Three Mile Island are loc un incident pe care şefii centralei caută să-l ascundă, să-l minimalizeze măcar, încercând...

 • Aspecte ale Recepetarii Mesajului Mediatic

  Scopul cursului nostru este de a ajunge la o percepţie cât mai clară şi mai corectă a ceea ce reprezintă jurnalismul mai puţin în sine, cât în contextul multitudinilor discursive în care trăim : literatură, ştiinţă, publicitate, politică samd. Fiecare vorbeşte în felul lui. Fiecare vrea să transmită ceva, cuiva, urmărind un anume rezultat. Zarva teribilă care ne înconjoară are, chiar şi atunci când nu o înţelegem prea bine, un rost şi o noimă. Are legi proprii şi rigori de neclintit. Are...

 • Suport de Curs - Semiotica

  Cursul de Introducere în semiotică se adresează studenţilor de la specializarea Jurnalistică anul I-îi. Această disciplină este obligatorie şi complementară şi se predă pe parcursul unui semestru. Conţinutul tematic al cursului vizează o problematică bine structurată şi închegată, care să permită realizarea obiectivelor propuse. În acest sens, vor fi abordate zece teme, anume: 1. Ce este semiotica? Definiţii ale semioticii; 2. Semiotica în contemporaneitate; 3. Semiotica – teoria generală a...

Pagina 3 din 8