Toate cursurile din domeniul Stiintele Comunicarii

 • Principii ale Comunicarii Eficiente C4 - Tipuri de Munca in RP

  Controlarea imaginii unei organizaţii poate cuprinde una sau mai multe din următoarele cazuri: a) protejarea împotriva atacurilor; b) exprimarea punctului de vedere în cazul unor controverse; c) iniţierea de campanii care să explice scopurile şi politica organizaţiei; d) identificarea rapidă a unor probleme pe care compania să le preîntâmpine; e) argumentarea faptului că organizaţia urmează practici “sănătoase”; f) promovarear şi protejarea logo-ului şi simbolurilor organizaţiei; g)...

 • Principii ale Comunicarii Eficiente C3 - Elementele RP

  Profesionistul PR Unul din cele mai importante motive pentru care specialiştii sunt creditaţi este stilul personal. Acesta include modul în care un agent se comportă cu cei din preajma lui, ţinuta în care se prezintă, felul în care îşi organizează responsabilităţile şi cum le pune în aplicare. Eleri Simpson ne propune o listă a calităţilor esenţiale care definesc profesionalismul unui individ : - este calificat în ceea ce face; - este bine informat; - este discret; - nu lasă sentimentele...

 • Principii ale Comunicarii Eficiente C2 - Relatiile Publice si Conceptul de Imagine

  Programul de management al unei firme include şi conceptul de imagine. Potrivit dicţionarelor, imaginea reprezintă "un concept sau o impresie creată în mintea publicului despre o anumită persoană, instituţie sau un anumit produs; o impresie favorabilă, în special în expresia <<imagine publică>>" (Oxford), "opinia generală despre o persoană, organizaţie, care a fost formată sau creată în mod intenţionat în mintea publicului" (Longman), "modul în care o...

 • Publicitatea si Activitatea Economica

  (A) Produsul şi modul în care este perceput. În primă instanţă, suntem tentaţi să credem că iniţierea şi derularea unei afaceri presupune doar rezolvarea unor probleme cum ar fi: identificarea unei idei de afacere ce poate să conducă, în cele din urmă, la realizarea unor produse sau servicii cu şanse mari de desfacere pe piaţă, identificarea unei surse de finanţare, identificarea resurselor materiale şi umane optime, străduinţa în vederea realizării unor produse de calitate, distribuţia...

 • Drept Comunitar

  1. Dimensiunea istorică și conceptuală - apariția comunităților europene - dezvoltarea construcției comunitare - calitativă (perfecționarea instituțiilor) - cantitativă (extinderea comunităților europene prin aderarea unor noi state) 2. Izvoarele dreptului comunitar european (ordinea juridică) – acquis comunitar noțiuni, principii, criterii de clasificare/ de sistematizare/ analiză 3. Caracteristici comunitare - caracteristicile comunităților europene ca entități de drept...

 • Negocierea in Cadrul Grupului

  Stilul participativ este specific activitatii de pregatire a echipelor de negociere, dar si sedintelor de lucru ale unor organizatii mai restrînse. E vorba despre conducerea activitatilor si muncii grupurilor restrînse, în care se iau decizii în comun cu privire la actiunile si activitatile grupului de catre cei care le vor si transpune în practica. În multe situatii, modelul birocratic al luarii deciziilor, potrivit caruia unii iau decizii iar altii trebuie sa le duca la îndeplinire, este...

 • Principiile de Baza ale Negocierii

  Recurgerea la capacitatile naturale de negociere nu sînt întotdeauna suficiente. Talentul de negociator trebuind sa fie dublat si de o buna cunoastere a principiilor care stau la baza negocierii. Principiile care stau la baza oricarui proces de negociere reprezinta un set de valori generale care nu intra în sfera de negociere propriu zisa, ele jucînd rolul unor „reguli nescrise“, în baza lor se poate declansa negocierea, se poate sustine si se poate încheia. Principiile nu se negociaza de...

 • Diagramele Dinamica si Indicii Dinamica

  Tipologia diagramelor dinamica Diagramele dinamica se construiesc pentru a evidentia dinamica imaginii sau a elementelor acesteia pe un interval de timp. Diagramele dinamica se exprima atât în valori reale, cât si în valori absolute. Pentru construirea diagramelor dinamica se aplica formula generala: V = (Vr * 100) /R unde: V = valoarea calculata a fiecarei surse Vr = valoarea de referinta a sursei R = referentialul În cazul valorilor negative în calculul procentual se va utiliza...

 • Profilurile de Imagine Evenimentiale -de Criza- si Indicii Evenimentiali

  PROFILURILE DE IMAGINE EVENIMENTIALE SI INDICII DE IMAGINE EVENIMENTIALI Profilurile de imagine evenimentiale si indicii de imagine evenimentiali indica distributia pe sistemul indicatorilor de imagine a valorilor calculate pentru un eveniment, atât ca valori absolute, cât si ca valori reale. Profilurile de imagine evenimentiale si indicii de imagine evenimentiali se construiesc/calculeaza numai în situatia în care referirile la un eveniment vizeaza si sistemul indicatorilor de imagine....

 • Gestionarea Imaginii

  STRATEGIA DE IMAGINE Strategia de imagine reprezinta conceptia-cadru privitoare la imaginea actorului social. Ea constituie, totodata, principalul instrument de gestionare eficienta a imaginii sociale, fundamentând documentele de planificare ale structurii de raltii publice. Strategia de imagine vizeaza strict zona abstracta, conceptuala, a imaginii sociale, nu contine elemente de planificare ale actiunilor concrete de relatii publice. Periodicitatea elaborarii strategiei de imagine...

 • Analiza Imaginii

  TIPOLOGIA ANALIZELOR DE IMAGINE Elaborarea analizei de imagine este elementul principal al evaluarii imaginii. În jurul analizei de imagine pivoteaza toate celelalte operatiuni si actiuni desfasurate de analist pentru evaluarea imaginii. Analiza de imagine este caracterizata de o serie de parametri care o individualizeaza si, în acelasi timp, o fac viabila. Individualizarea analizei de imagine consta în faptul ca: cel putin unul dintre parametrii analizati difera de la un tip de analiza...

 • Cuantificarea Datelor

  Critica surselor Analiza de imagine se realizeaza pe surse de documentare directe, respectându-se principiile criticii izvoarelor. Potrivit acestor principii preluate din domeniul stiintelor auxiliare ale istoriei , se impune sa se tina cont de o serie de factori care, eludati, genereaza deformari de interpretare si, implicit, de imagine: cine transmite; ce transmite; când transmite; cum transmite; cui transmite. Pentru a stabili parametrii mentionati, trebuie sa se tina cont de...

 • Interpretarea Profilurilor de Imagine

  INTERPRETAREA PROFILULUI DE IMAGINE Cele mai importante aspecte în interpretarea profilului de imagine sunt: Identificarea aspectelor generale; Stabilirea caracterului imaginii; Stabilirea conexiunilor specifice; Identificarea vulnerabilitatilor imagologice; Evaluarea riscurilor imagologice. IDENTIFICAREA ASPECTELOR GENERALE Identificarea aspectelor generale consta în evaluarea distributiei valorilor calculate (ponderea referirilor si ponderea impactului prognozat) pe palierele de...

 • Profilurile de Imagine si Indicii de Imagine

  PROFILURILE DE IMAGINE Profilul de imagine este expresia grafica a valorii calculate a indicatorilor si subindicatorilor de imagine. Pentru construirea profilurilor de imagine se aplica formula generala: V = (Vr x 100) /R unde: V = valoarea calculata a fiecarui palier de imagine; Vr = valoarea de referinta a respectivului palier; R = referentialul. În cazul valorilor negative în calculul procentual se va utiliza (-100). Un profil de imagine contine N+1 grafice, unde N este numarul...

 • Instrumente de Lucru

  VALORILE BRUTE Valoarea bruta are ca principala caracteristica faptul ca se exprima numeric. Ea poate desemna: valoarea obtinuta în urma monitorizarii surselor; valoarea obtinuta prin ponderarea cu un anumit coeficient a valorii obtinute prin monitorizare. Analiza imaginii opereaza cu doua tipuri de valori brute: numarul referirilor scorurile de impact. NUMARUL REFERIRILOR Referirea la unitatea de înregistrare este unitatea de numarare în analiza imaginii. Unitatea de...

Pagina 5 din 8