Comunicare în Organizații

Curs
5.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 23484
Mărime: 133.85KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

MODULUL I: COMUNICAREA – NOŢIUNI INTRODUCTIVE

1. Conceptul de comunicare

2. Tipologia formelor de comunicare

3. Concepte de bază în teoriile comunicării

MODULUL II: COMUNICAREA INTERPERSONALĂ

1. Definiţii ale comunicării interpersonale

2. Procesul comunicării interpersonale

3. Axiomele comunicării

4. Scopurile comunicării

5. Competenţa de comunicare

6. Comunicare şi limbaj verbal

7. Comunicare şi limbaj nonverbal

MODULUL III : BARIERE ŞI DISTORSIUNI ÎN COMUNICARE

1. Bariere legate de actorii comunicării

2. Bariere legate de codul şi canalul de comunicare

3. Bariere legate de structura superficială a limbajului

4. Bariere specifice comunicării organizaţionale

MODULUL IV : CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ ŞI COMUNICAREA

1. Conţinutul culturii organizaţionale

2. Comunicarea organizată şi comunicarea organizaţională

3. Tipologia comunicării organizaţionale

4. Comunicarea în contextul schimbării organizaţionale

5. Comunicare strategică în organizaţii

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

MODULUL I: COMUNICAREA – NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Rezumat: Modulul I cuprinde 3 unităţi de învăţare ale căror conţinut se referă la conceptele fundamentale utilizate în teoria comunicării.

Unităţile de învăţare şi duratele medii

Unitate de învăţare Durată medie (ore)

1. Conceptul de comunicare 2

2. Tipologia formelor de comunicare 4

3. Concepte de bază în teoriile comunicării 4

TOTAL 10

Obiective - Însuşirea noţiunilor şi conceptelor de bază privind comunicarea

- Înţelegerea abordărilor diferite ale teoriei comunicării

- Dezvoltarea capacităţii de a ilustra noţiunile teoretice prin exemple

1. Conceptul de comunicare

Din punct de vedere etimologic, „comunicare” vine de la „communis” (latină) = a pune în comun, a împărtăşi. În limba română, verbul a comunica provine prin filieră franceză.

Din diversitatea definiţiilor date comunicării reţinem că definiţiile au evoluat de la modele mecaniciste la modele organiciste (sistemice) şi abordările s-au diversificat progresiv.

Privită ca un act de punere în relaţie a emiţătorului cu receptorul, comunicarea poate fi înţeleasă drept ansamblul proceselor fizice şi psihologice prin care se efectueaza operatia punerii în relaţie cu una sau mai multe persoane în vederea atingerii unor anumite obiective.

Principalul mijloc de socializare îl reprezintă comunicarea. Personalitatea se structurează într-un spaţiu de comunicare propriu fiecărei persoane. Pe de altă parte, sistemele şi structurile sociale îşi menţin stabilitatea şi-şi realizează finalităţile prin mijlocirea multiplelor reţele de comunicare de care dispun.

Între oameni, a comunica înseamnă a pune în comun senzaţii, afecte, emoţii, sentimente, idei, opinii şi fapte. Aceasta înseamnă mai mult decât “a face cunoscut, a da de ştire, a informa, a înştiinţa, a spune” sau “a vorbi cu, a se pune în contact cu, a fi în legătură cu”.

- COMPONENTELE DE BAZĂ ALE COMUNICĂRII

Pot fi reprezentate ca răspunsuri la o serie de întrebări:

• Cine? (emiţătorul): cine este cu precizie emiţătorul mesajului ( o persoană, un grup, o structură organizaţională);

• Ce ? (mesajul): ce doreşte emiţătorul să comunice, conţinutul mesajului, ce informaţii trebuie introduse pentru ca mesajul să fie clar, concis, amabil, constructiv, corect şi complet;

• Cum? (codul şi canalul): mesajul va fi comunicat verbal sau în scris, în cuvinte sau imagini, prin întrevedere sau convorbire telefonică - proxemic sau telematic;

• Cui? (receptorul);

• Unde şi când? va fi transmis mesajul, astfel încât să fie receptat şi utilizat;

• De ce? Care este scopul urmărit în comunicare şi ce efect doreşte emiţătorul să obţină! (informare, influenţare şi convigere).

2. Tipologia formelor de comunicare

Pentru structurarea varietăţii formelor de comunicare, se utilizează mai multe criterii. Prezentă mai departe câteva dintre aceste criterii, cu tipologia aferentă:

În funcţie de natura şi numărul celor cărora le este destinat mesajul, comunicarea poate fi:

1. Comunicare intrapersonală, când receptor al unui mesaj este chiar emiţătorul acestuia; individul comunică cu sine însuşi, procesul derulându-se, de regulă, în mintea sa.

2. Comunicarea interpersonală, care are loc între două persoane, fiecare dintre acestea asumându-şi, pe rând, rolul de emiţător şi de receptor de mesaje.

3. Comunicarea de grup

a. Intragrup - când comunicarea se desfăşoară între persoane care fac parte din acelaşi grup - familie, grupă de studenţi, colectiv de muncă - când un membru al grupului, în calitate de emiţător, se adresează celorlalţi, consideraţi destinatarii mesajului emis. În acest caz, în poziţia receptorului nu se mai află un individ, ci mai multe persoane, aparţinând aceluiaşi grup.

b. Intergrup, ce se realizează între două sisteme diferite, care funcţionează, fiecare, după propriile reguli. În procesul de comunicare, cele două sisteme au, alternativ, rolul de emiţător şi rolul de receptor

4. Comunicare în masă, ce presupune emiterea de mesaje către un public larg, prin instituţii specializate, cu adresabilitate generală

Preview document

Comunicare în Organizații - Pagina 1
Comunicare în Organizații - Pagina 2
Comunicare în Organizații - Pagina 3
Comunicare în Organizații - Pagina 4
Comunicare în Organizații - Pagina 5
Comunicare în Organizații - Pagina 6
Comunicare în Organizații - Pagina 7
Comunicare în Organizații - Pagina 8
Comunicare în Organizații - Pagina 9
Comunicare în Organizații - Pagina 10
Comunicare în Organizații - Pagina 11
Comunicare în Organizații - Pagina 12
Comunicare în Organizații - Pagina 13
Comunicare în Organizații - Pagina 14
Comunicare în Organizații - Pagina 15
Comunicare în Organizații - Pagina 16
Comunicare în Organizații - Pagina 17
Comunicare în Organizații - Pagina 18
Comunicare în Organizații - Pagina 19
Comunicare în Organizații - Pagina 20
Comunicare în Organizații - Pagina 21
Comunicare în Organizații - Pagina 22
Comunicare în Organizații - Pagina 23
Comunicare în Organizații - Pagina 24
Comunicare în Organizații - Pagina 25
Comunicare în Organizații - Pagina 26
Comunicare în Organizații - Pagina 27
Comunicare în Organizații - Pagina 28
Comunicare în Organizații - Pagina 29
Comunicare în Organizații - Pagina 30
Comunicare în Organizații - Pagina 31
Comunicare în Organizații - Pagina 32
Comunicare în Organizații - Pagina 33
Comunicare în Organizații - Pagina 34
Comunicare în Organizații - Pagina 35
Comunicare în Organizații - Pagina 36
Comunicare în Organizații - Pagina 37
Comunicare în Organizații - Pagina 38
Comunicare în Organizații - Pagina 39
Comunicare în Organizații - Pagina 40
Comunicare în Organizații - Pagina 41
Comunicare în Organizații - Pagina 42
Comunicare în Organizații - Pagina 43
Comunicare în Organizații - Pagina 44
Comunicare în Organizații - Pagina 45
Comunicare în Organizații - Pagina 46
Comunicare în Organizații - Pagina 47
Comunicare în Organizații - Pagina 48
Comunicare în Organizații - Pagina 49
Comunicare în Organizații - Pagina 50
Comunicare în Organizații - Pagina 51
Comunicare în Organizații - Pagina 52
Comunicare în Organizații - Pagina 53
Comunicare în Organizații - Pagina 54
Comunicare în Organizații - Pagina 55
Comunicare în Organizații - Pagina 56
Comunicare în Organizații - Pagina 57
Comunicare în Organizații - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Comunicare in Organizatii.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea Interna in Agentia Oameni si Companii

Întreprinderea va fi comunicantă sau nu va fi deloc! (Boneau, 1990) 1. Comunicarea internă – Introducere teoretică 1.1. Definirea termenului...

Tipuri de Imagine - Sistemul Indicatorilor de Imagine

În cursul anterior am prezentat o metodologie de evidenţiere a imaginii unei instituţii prin evidenţierea modului în care un public sau altul îşi...

Crizele si Impactul lor Asupra Imaginii unei Organizatii - Surse ale Crizei - Organizare Preventiva

Mergând pe urmele lui Wally Olins, încă din primul curs am stabilit faptul că identitatea unei organizaţii depinde de patru factori distincţi:...

Crizele și Activitatea Departamentului de Comunicare și Relații Publice

Departamentul de comunicare al oricărei organizaţii trebuie să fie pregătit pentru prevenirea şi gestionarea unei crize deoarece evenimentele şi...

Tehnici de Prezentare - Publicuri

Publicul În sensul cel mai larg, acest termen se referă la orice grup ai cărui membri au un interes comun, într-o anumită situaţie, sau...

Difuzionismul, Particularismul Istoric, Cultura si Personalitate

Ne mutăm acum atenţia pe coasta cealaltă a Atlanticului (după ce în cursul trecut am vorbit de pionieri antropologiei britanice, Tylor, Frazer,...

Elementele Procesului de Comunicare

Elementele procesului de comunicare E-emitator R-receptor E → R; R → E => motiv, mesaj ( transmis la momentul potrivit ), cod … etc. E = Un...

Hermeneutica

1.Semnificatii ale termenului “hermeneutica” Termenul de „hermeneutică“ circulă astăzi cu multiple înţelesuri. Noţiuni precum „interpretare“,...

Ai nevoie de altceva?