Toate cursurile din domeniul Transporturi

 • Terminale intermodale

  1. Definiția și clasificarea terminalelor intermodale Terminalul intermodal (nodul de transport) este elementul sistemului unic de transport al unei țări care determină caracterul transporturilor în zonele învecinate ale rețelei și care conține complexul instalațiilor fixe (infrastructura), mijloacele de transport, instalațiile de încărcare/descărcare din punctele de joncțiune a mai multor moduri de transport, îndeplinind împreună operațiile de deservire a traficului de marfă și călători, de...

 • Transporturi internationale

  CURSUL 1 IMPORTANȚA, ROLUL ȘI PARTICULARITĂȚILE SISTEMULUI DE TRANSPORT 1.1. Importanța economică a transporturilor 1.2. Tipologia transporturilor 1.3. Funcțiile transporturilor 1.1. Importanța economică a transporturilor Apariția și dezvoltarea societății omenești a impus, fără îndoială și nevoia de transport. Omul primitiv trebuia să se deplaseze în căutarea hranei, mergând pe jos pentru început, iar mai târziu folosindu-se de animale de povară (primele mijloace de transport), sporind...

 • Teoria transmisiunii informatiei

  1 DESPRE PROBABILITATE 1.1 Motivație Doi prieteni, Andrei și Barbu, se distrează cu un joc de societate cunoscut pe plan internațio- nal și care la noi se numește „spânzuratoare”: A se gândește la un cuvânt de n litere, scrie pe o hârtie în clar litera inițială și pe cea finală, dar în locul celor n-2 litere intermediare scrie o liniuță _. B trebuie să ghicească acest cuvânt propunând rând pe rând o literă. Dacă el ghicește corect, A va trece litera la locul ei. Dacă nu, A va desena un...

 • Transport multimodal

  Definirea transportului multimodal. Transporturi comerciale, interne și internaționale. Legile transporturilor. Elemente ale transportului multimodal. Contractul de transport (Structură și condiții, Taxe și tarife, Condiții de livrare, regulile INCOTERMS). Tehnologia transportului multimodal (organizarea transportului de mărfuri, particularitățile transporturilor, infrastructura necesară etc.) . Mijloace de transport rutier, feroviar, naval (alegerea modurilor de transport, calculul...

 • Diagnosticare autovehicule

  1. PRINCIPIILE GENERALE ALE DIAGNOSTICARII AUTOVEHICULELOR OBIECTIVE 1.Definirea conceptelor utilizate in domeniul diagnosticarii. 2.Prezentarea tipurilor si claselor de diagnosticare. 3.Diagnosticarea la bord (OBD). GENERALITATI?1.1. Definitii:Diagnosticareatehnica a autovehiculelor reprezinta totalitatea operatiilor tehnice si tehnologice necesare pentru determinarea starii tehnice si a capacitatii de functionare a unui sistem sau a intregului automobil, precum si evaluarea acestora in...

 • Automobile

  1. Să se definească noţiunile de produs tehnic mecanic şi de proiectare Produs tehnic mecanic este un bun fizic, tangibil care poate satisface o dorințe sau o nevoi ale omului privind dezvoltarea de lucru mecanic util Proiectarea în inginerie este activitatea intelectuală de creaţie prin care se urmăreşte concepţia şi dezvoltarea documentaţiei tehnice de obţinere a produselor noi, cu performanţe ridicate, la costuri scăzute. Prin complexitatea, importanţa şi implicaţiile sale,...

 • Comolemente

  L1. FORMALIZAREA SISTEMULUI DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI SISTEMULUI DE TRANSPORT Planul de urbanism general (PUG) al municipiului Bucureşti indică separarea în zone de activităţi economico-sociale. Pentru familiarizarea cu informaţiile din PUG, fiecare student va selecta o porţiune, de preferat una cunoscută, pe care o va reprezenta la o scară convenabilă pe un format standard, la alegere, identificând totodată codificarea activităţilor desfăşurate în fiecare zonă. În figura 1 este...

 • Control Dimensional

  Procesul de producţie reprezintă totalitatea activităţilor (acţiunilor) care contribuie la transformarea materiei prime, materialelor sau semifabricatelor în produse finite (piese, subansambluri, maşini etc.). În fig. 1.1, se prezintă schema generală a unui proces de producţie într-o întreprindere de prelucrări mecanice, proces caracterizat de următoarele tipuri de activităţi - Pregătirea fabricaţiei. Pe baza unei comenzi sociale: - proiectează în atelierele de proiectare,...

 • Diagrame Utile la Tratarea si Masurarea Gazelor

  Fig. 1.1 Corelări privind estimarea condiţiilor pseudo-critice în funcţie de masa specifică [8]. Fig. 1.2. Diagrama de corecţie a parametrilor pseudocritici a amestecului gazos în funcţie de conţinutul în componenţi nehidrocarburi [8] Fig. 1.3. Factorul de neidealitate Z în funcţie de parametrii pseudoreduşi pentru un gaz natural mediu [8] Fig. 1.4. Factorul de neidealitate Z pentru CO2 la presiuni mai mici de 90 at şi temperaturi cuprinse între – 30 0C şi 200 0C [1] Fig. 1.5....

 • Calculul Consumului de Combustibil

  1. Introducere Motorul cu ardere interna transforma energia chimica a combustibil în energie calorică care la rândul ei este transformată în energie mecanică folosită pentru deplasarea autovehiculului. Calculul consumului de carburant pentru autovehicul, în funcţie de parcursul efectuat, şi urmărirea evoluţiei lui în timp, precum şi compararea acestui consum între autovehicule de acelaşi tip, preîntâmpină şi semnalează din timp eventualele utilizări necorespunzătoare de combustibil (furturi...

 • Bazele de Constructie a Autovehiculelor

  CAPITOLUL I DESTINAŢIA ŞI CONSTRUCŢIA GENERALĂ A AUTOVEHICULELOR. 1.1 Dinamica dezvoltării tehnicii auto şi blindată Ideea construirii de vehicule autopropulsate datează foarte de multă vreme. Primul proiect de automobil a fost opera lui Leonardo da Vinci (1450-1519) care preconiza acţionarea automobilului cu un motor de orlogerie (cu arc spiral). Proiectul nu a fost realizat niciodată. Ce-a de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea a constituit cea mai importantă perioadă din...

 • Constructia Navei

  CAP.1 SOLICITĂRILE STATICE GENERALE ALE CORPULUI NAVEI 1.1. Modul cum iau naştere sarcinile longitudinale la care este supus corpul navei în apă calmă Corpul navei, din punct de vedere al rezistenţei generale, reprezintă o grindă complexă liberă, adică o grindă cu mase şi arii ale secţiunilor transversale rezistente variabile pe lungimea navei, grindă situată pe patul elastic al apei în care pluteşte, fără nici un reazem independent rigid sau elastic. Fig.1.1.1 Nava în apă calmă sub...

 • Mentenanta Tehnicii Militare

  CAPITOLUL I PRINCIPII GENERALE 1.1 Mentenanța. Aspectul de bază. Rolul mentenanței tehnicii militare Mentenanţa este componenta logisticii care contribuie direct la menţinerea şi refacerea capacităţii de luptă a unităţilor, reprezentând totalitatea acţiunilor întreprinse pentru a menţine şi / sau restabili caracteristicile specifice tehnicii militare ( potrivit destinaţiei ) prin: a) - luarea de măsuri pentru utilizarea eficientă şi menţinerea în permanentă stare de funcţionare a...

 • Utilaje pentru Infrastructura Rutiera

  Prin transmisia tractorului se înţelege totalitatea subansamblurilor (mecanismelor) care transmit puterea motorului roţilor motoare. Transmisia modifică viteza unghiulară a roţilor motoare şi momentul de torsiune corespunzător. Aşadar, prin intermediul transmisiei, se modifică viteza de deplasare şi forţa motoare (implicit şi forţa de tracţiune), permiţând tractorului să se adapteze diverselor condiţii de exploatare. Transmisia unui tractor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -...

Pagina 1 din 15