Toate cursurile din domeniul Transporturi

 • Combaterea Noxelor Specifice unor Operatii

  Particularitati in proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor pentru captarea si retinerea noxelor la prelucrari de materiale prin polizare, curatare , slefuire si taiere. 12.1. Dispozitive de captare si retinere a pulberilor la polizoare. In scopul obtinerii unei instalatii eficiente de aspiratie a pulberilor este necesar sa se tina seama de urmatoarele conditii: 1) Discul sa fie acoperit cu carcasa cat mai mult posibil; 2) Carcasarea sa nu impiedice pe muncitori sa indeplineasca...

 • Zgomotul si Vibratiile la Mijloacele de Transport Rutier

  20.1. Generalitati Cresterea puterii motoarelor de autovehicule si a vitezei de deplasare a acestora a dus in ultimul timp la cresterea nivelului de zgomot generat de acestea. Problema studiului si combaterii zgomotului generat de autovehi¬cule este complexa si cuprinde o serie de aspecte: 1) Studiul aspectului fizic al aparitiei zgomotului, depistarea surselor de zgomot si analiza spectrului zgo¬motului; 2) studiul calitatii nivelurilor de zgomot generate de diferitele agregate ale...

 • Caracteristicile Conducatorilor de Autovehicule

  3. CARACTERISTICILE CONDUCĂTORILOR DE AUTOVEHICULE Conducerea unui autovehicul, în condiţiile unui trafic rutier supraaglomerat, constituie un complex de acţiuni, a căror caracteristică principală este rapiditatea succesiunii factorilor exteriori şi a vitezei de reacţie a conducătorului acestuia. S-a constat, în urma unui sondaj de analiză în trafic urban pe 100 de conducători, că în medie pe minut apar aproximativ 62 de stimuli exteriori şi că în acest interval de timp cel aflat la volan...

 • Caracteristicile Geometrice si Constructive ale Drumurilor

  3. CARACTERISTICILE GEOMETRICE ŞI CONSTRUCTIVE ALE DRUMURILOR 3.1.Consideraţii generale Orice drum reprezintă un complex de construcţii şi amenajări destinate circulaţiei mijloacelor de transport şi deservirii acesteia. Aceste construcţii şi amenajări se execută pe o fâşie de teren numită zona drumului şi sunt necesare atât pentru învingerea dificultăţilor de relief pe care le prezintă terenul în forma sa naturală, cât şi pentru a se asigura părţii superioare a căii o suprafaţă de rulare...

 • Motoare

  1 GENERALITAŢI 1.1 Definiţii Motorul este un sistem tehnic capabil să transforme o formă oarecare de energie în energie mecanică. Dacă energia iniţială este obţinută prin arderea unui amestec aer-combustibil motorul se numeşte motor termic (motor cu ardere). Motorul cu ardere internă (MAI) este un motor termic care transformă parţial energia termică, rezultată prin reacţii chimice de oxidare a unui combustibil, în energie mecanică (lucru mecanic), folosind ca fluid motor sau agent de lucru...

 • Tehnologia de Montare a Instalatiilor Navale

  1. SEMNIFICAŢIA DENUMIRII CURSULUI (TMIN) In general vorbind constructia unei nave presupune parcurgerea urmatoarelor etape majore: I. Cumparatorul navei trebuie sa se ocupe de: - identificarea necesităţilor privind transportul pe apa - alegerea tipului de navă care să-i satisfacă cerinţele - prospectarea pieţei: - cu specialişti interni - cu specialişti externi - adoptarea deciziei de cumpărare a unei nave - semnarea contactului cu furnizorul (santierul constructor). II....

 • Drumuri

  Introducere. Activitatea de transport Viaţa oamenilor nu mai poate fi concepută decât dinamic în spaţiu şi timp, necesitatea mişcării pentru asigurarea existenţei constituind o componentă esenţială a societăţii organizate. Aceasta, în evoluţia ei, a avut nevoie în permanenţă de căi de comunicaţie, ca mijlocitor intrinsec al schimburilor de orice natură (economice, culturale), de bunuri sau de persoane. Pentru realizarea transporturilor sunt necesare două elemente principale, şi anume: -...

 • Transporturi Maritime

  I. În practica comercială întâlnim două tipuri de exploatare comercială a navelor: 1. Navigaţia neregulată, sau tramp - navigaţie neregulată care nu este legată de o anumită rută de transport, de anumite porturi fixe de expediere şi destinaţie. - navele utilizate colindă mările şi oceanele şi acostează în porturile unde li se oferă condiţiile de transport cele mai avantajoase. - situaţia armatorilor este clară numai la timpul prezent. - fiecare cursă satisface în general interesele...

 • Manipulare Marfuri

  2.2. Volumul de mărfuri şi indicatorii de volum Volumul actual de mărfuri trebuie stabilit diferenţiat pe fiecare sorto–tipo–dimensiune de marfă (materie primă, semifabricat sau produs finit), atât în situaţia actuală, cât şi pentru cea mai mare producţie care se preconizează în viitorii cel puţin 5 ani. În funcţie de felul produsului, volumul de mărfuri va fi exprimat în una din următoarele unităţi de măsură [UM]: tone, bucăţi, metri liniari, metri pătraţi sau cubi etc. Cantitatea...

 • ETCS

  TRANSPORTURILE – COMPONENTĂ A COMPLEXULUI ECONOMICO-SOCIAL NAŢIONAL Transporturile reprezintă o activitate socială care îşi propune deplasarea în spaţiu şi timp a bunurilor, mărfurilor şi a persoanelor cu ajutorul unui mijloc de transport. Importanţa transportului de bunuri (mărfuri): transportul de mărfuri se referă la deplasarea acestora din punctele de ofertă la punctele de cerere. Îl găsim în sfera circulaţiei mărfurilor. Activitatea de transport este predominantă în circulaţia...

 • Dinamica Franarii Autovehiculelor cu Roti

  6.1 ECUAȚIA GENERALĂ A MIȘCĂRII RECTILINII A AUTOVEHICULULUI FRÂNAT Se consideră un autovehicul care se deplasează cu viteză variabilă pe un drum cu înclinarea ∝p față de orizontala locului. În acest caz accelerația este negativă, deci forța de inerție a masei în mișcare de translație a autovehiculului este îndreptată în sensul de mers al acestuia. De asemenea, sensul cuplurilor generate de inerția pieselor în mișcare de rotație devine același cu cel de rotație al roților. Ecuația de...

 • Istoria Caroseriilor Auto

  -Definiţie: Caroseria este acel ansamblu al unui automobil,amenajată corespunzător pentru protejarea conducătorului auto şi a pasagerilor în cadrul transporturilor de persoane ; asigură amplasarea şi transportul încarcaturii utile sau instalarea diferitelor utilaje speciale. -Cerintele primordiale ale unei caroserii sunt : să asigure un confort cît mai mare ; să fie cît mai usoară,cît mai rezistentă , aerodinamicitate şi vizibilitate maximă pentru conducatorul auto în scopul măririi...

 • Suport Curs - Logistica

  CAPITOLUL 1 CONŢINUTUL ŞI COMPONENTELE LOGISTICII Componentă importantă a activităţii economice, distribuţia mărfurilor a dobândit relativ recent statutul de funcţie majoră a organizaţiei. Tot mai mulţi practicieni şi mentori în domeniul conceptual afirmă că logistica este o sursă reală de avantaj competitiv, o componentă cheie a organizaţiei. Prin reconsiderarea strategiei de servicii logistice pentru clienţi, organizaţia poate satisface într-un grad mai înalt aşteptările partenerilor de...

 • Transporturi si Asigurari - Internationale de Marfuri

  Activităţile de expediţii, transporturi şi asigurări internaţionale de mărfuri au un rol deosebit de important, ele asigurând logistica internaţională a mărfurilor prin realizarea legăturii între producător şi consumator în condiţii sigure, rapide şi de calitate. Mutaţiile importante intervenite în domeniul comerţului exterior şi cooperării economice internaţionale au determinat cu necesitate organizarea şi efectuarea expediţiilor, transporturilor şi asigurărilor internaţionale de mărfuri...

 • Logistica Marfurilor

  Problema 1 S.C. CRISTBOSS S.R.L. i se oferă ocazia achiziţionării unui teren , în următoarele condiţii : a) Să plătească în sistem posticipat o chirie lunară de 200 RON b) Rata medie a dobânzii bancare este de 2.5% / lună c) Firmei i se mai oferă posibilitatea de a înlocui aceste plăţi periodice cu plata unei singure sume la sfârşitul anului egală cu 2760 RON d) Să înlocuiască aceste plăţi periodice cu 2660 RON la începutul fiecărui an. Care este varianta optimă pe care trebuie să...

Pagina 10 din 15