Toate cursurile din domeniul Transporturi

 • Diagrame Utile la Tratarea si Masurarea Gazelor

  Fig. 1.1 Corelări privind estimarea condiţiilor pseudo-critice în funcţie de masa specifică [8]. Fig. 1.2. Diagrama de corecţie a parametrilor pseudocritici a amestecului gazos în funcţie de conţinutul în componenţi nehidrocarburi [8] Fig. 1.3. Factorul de neidealitate Z în funcţie de parametrii pseudoreduşi pentru un gaz natural mediu [8] Fig. 1.4. Factorul de neidealitate Z pentru CO2 la presiuni mai mici de 90 at şi temperaturi cuprinse între – 30 0C şi 200 0C [1] Fig. 1.5....

 • Calculul Consumului de Combustibil

  1. Introducere Motorul cu ardere interna transforma energia chimica a combustibil în energie calorică care la rândul ei este transformată în energie mecanică folosită pentru deplasarea autovehiculului. Calculul consumului de carburant pentru autovehicul, în funcţie de parcursul efectuat, şi urmărirea evoluţiei lui în timp, precum şi compararea acestui consum între autovehicule de acelaşi tip, preîntâmpină şi semnalează din timp eventualele utilizări necorespunzătoare de combustibil (furturi...

 • Bazele de Constructie a Autovehiculelor

  CAPITOLUL I DESTINAŢIA ŞI CONSTRUCŢIA GENERALĂ A AUTOVEHICULELOR. 1.1 Dinamica dezvoltării tehnicii auto şi blindată Ideea construirii de vehicule autopropulsate datează foarte de multă vreme. Primul proiect de automobil a fost opera lui Leonardo da Vinci (1450-1519) care preconiza acţionarea automobilului cu un motor de orlogerie (cu arc spiral). Proiectul nu a fost realizat niciodată. Ce-a de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea a constituit cea mai importantă perioadă din...

 • Constructia Navei

  CAP.1 SOLICITĂRILE STATICE GENERALE ALE CORPULUI NAVEI 1.1. Modul cum iau naştere sarcinile longitudinale la care este supus corpul navei în apă calmă Corpul navei, din punct de vedere al rezistenţei generale, reprezintă o grindă complexă liberă, adică o grindă cu mase şi arii ale secţiunilor transversale rezistente variabile pe lungimea navei, grindă situată pe patul elastic al apei în care pluteşte, fără nici un reazem independent rigid sau elastic. Fig.1.1.1 Nava în apă calmă sub...

 • Mentenanta Tehnicii Militare

  CAPITOLUL I PRINCIPII GENERALE 1.1 Mentenanța. Aspectul de bază. Rolul mentenanței tehnicii militare Mentenanţa este componenta logisticii care contribuie direct la menţinerea şi refacerea capacităţii de luptă a unităţilor, reprezentând totalitatea acţiunilor întreprinse pentru a menţine şi / sau restabili caracteristicile specifice tehnicii militare ( potrivit destinaţiei ) prin: a) - luarea de măsuri pentru utilizarea eficientă şi menţinerea în permanentă stare de funcţionare a...

 • Utilaje pentru Infrastructura Rutiera

  Prin transmisia tractorului se înţelege totalitatea subansamblurilor (mecanismelor) care transmit puterea motorului roţilor motoare. Transmisia modifică viteza unghiulară a roţilor motoare şi momentul de torsiune corespunzător. Aşadar, prin intermediul transmisiei, se modifică viteza de deplasare şi forţa motoare (implicit şi forţa de tracţiune), permiţând tractorului să se adapteze diverselor condiţii de exploatare. Transmisia unui tractor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -...

 • Sisteme de Dirijare a Traficului Naval

  Notiuni introductive 1. Informatia de navigatie reprezinta cantitatea minima de informatie prin care pe baza unui sistem de coordonate globale se poate defini cu precizie suficienta pozitia unei nave orinde pe suprafata marilor,oceanelor. 2. Mijloace de navigatie „h Navigatie costiera „h Navigatie astronomica „h Navigatie electronica „h Navigatie extimata „« Grafica „« analitica Clasice: (1Nod=1Mm/h=1852m/h) „h sextant (alidada) „h cronometru (clepsidra) „h loch(log) „h compasul...

 • Conducere si Administrare Nava

  Unitatea de învătare 1 1. Obiectivele unitătii de învătare 1: 1.1 COMPANIILE DE NAVIGATIE 1. Companiile de navigaţie sunt organizate în două tipuri: 1. societăţi cu răspundere limitată unde capitalul este privat; 2. societăţi pe acţiuni unde capitalul este majoritar de stat, reprez. de către F.P.S. şi cel privat reprezentat de către Fondul Proprietăţii Private. Cele două forme desfăşoară aceleaşi activităţi specifice exploatării navelor într-o structură organizatorică proprie. Pt....

 • Curs Diagnosticare

  Curs 1 (2.10.2012) 1. Principii generale prinvind diagnosticarea autovehiculelor 1.1 Metode de efectuare a verificarii starii tehnice a autovehiculelor Pe parcursul utilizarii autovehiculului are loc o modificare continua a starilor tehnice ca urmare a diverselor fenomene ce se dezvolta in diferitele sisteme ale acestora (vezi primul curs de fiabilitate). Ca o consecinta a modificarii starii tehnice are loc o degradare a performantelor dinamice, economice, ecologice, de comfort si...

 • Transbordarea Mare-Fluviu

  Transbordul direct Cu pod descărcător sau cu utilaje plutitoare 1. Pod descărcător 2. utilaj plutitor 3. navă maritimă 4. navă fluvială Transbordul indirect cu sortarea mărfurilor Se practică în cazul mărfurilor generale 1. dana maritimă 2. dana fluvială 3. depozit 4. pisică Transbordul indirect al mărfurilor uscate în vrac 1. navă maritimă 2. depozit intermediar 3. navă fluvială Sistemul de transport fluvial Navele fluviale Autopropulsate Nepropulsate Principalele...

 • Tehnica Circulatiei

  Tehnica Circulatiei CAP.I GENERALITATI PRIVIND TRANSPORTURILE 1.1 Definitii Intr-o exprimare succinta ,transporturile au ca scop principal satisfacerea nevoilor umane privind deplasarea,deservirea economiilor nationale si internationale asigurand circulatia marfurilor,schimbul economic. Daca se analizeaza importanta transporturilor in definirea preturilor de productie,respectiv in stabilirea P.I.B.-ului fiecarei economii,putem defini transporturile ca un sistem economic complex de...

 • Management si Marketing in Transporturi

  CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL AUTORITATII DE STAT PENTRU TRANSPORTURI 1.1. MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII – AUTORITATE NATIONALA DE STAT SI ORGAN DE SPCIALITATE Organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a fost reglementata prin H.G. nr. 76/2009. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii reprezinta autoritatea de stat in domeniul transporturilor si infrastructurii, pe care o exercita direct sau prin organisme tehnice specializate, institutii...

 • Mijloace de Transport

  CAP. I CARACTERISTICILE MIJLOACELOR DE TRANSPORT Mijloacele de transport pot fi definite ca totalitatea mijloacelor si instalatiilor întrebuintate în vederea înlãturãrii distantelor. În compunerea si organizarea transporturilor intrã elemente de ordin tehnic: . drumul; . mijlocul de transport; . forta de muncã a mijlocului de transport. Transporturile se pot clasifica astfel: a) Din punctul de vedere al obiectului transportului: 1. transport de cãlãtori si 2. transport de mãrfuri....

 • Engleza Maritima Anul 1

  Unit 1. SHIP STRUCTURE 1. General Structure of the Ship The main body of the ship is called the hull. The hull consists of an inside framework and an outside skin called shell plating. At the base of the hull is a heavy metal plate called the keel. When the ship is at sea this part of the ship is under water. To make it easier to refer to parts of the ship, the hull is divided into three areas or parts. They are the forward, amidships and after parts. The forward part is nearest the bow....

 • Legislatie Rutiera

  REŢINEŢI! Aşa după cum se observă în figura de sus şi în cea de jos, unele dintre aceste indicatoare sunt instalate acolo unde se nasc diferite obligaţii pentru participanţii la trafic: trecerea pentru pietoni, sensul unic, staţie pentru mijloacele de transport în comun, păstrarea distanţei între autovehicule etc. Pe de altă parte, alte indicatoare din această grupă, se instalează pentru a oferi informaţii despre anumite facilităţi acordate participanţilor la trafic, fără a le crea...

Pagina 2 din 15