Toate cursurile din domeniul Transporturi

 • Sisteme de Dirijare a Traficului Naval

  Notiuni introductive 1. Informatia de navigatie reprezinta cantitatea minima de informatie prin care pe baza unui sistem de coordonate globale se poate defini cu precizie suficienta pozitia unei nave orinde pe suprafata marilor,oceanelor. 2. Mijloace de navigatie „h Navigatie costiera „h Navigatie astronomica „h Navigatie electronica „h Navigatie extimata „« Grafica „« analitica Clasice: (1Nod=1Mm/h=1852m/h) „h sextant (alidada) „h cronometru (clepsidra) „h loch(log) „h compasul...

 • Conducere si Administrare Nava

  Unitatea de învătare 1 1. Obiectivele unitătii de învătare 1: 1.1 COMPANIILE DE NAVIGATIE 1. Companiile de navigaţie sunt organizate în două tipuri: 1. societăţi cu răspundere limitată unde capitalul este privat; 2. societăţi pe acţiuni unde capitalul este majoritar de stat, reprez. de către F.P.S. şi cel privat reprezentat de către Fondul Proprietăţii Private. Cele două forme desfăşoară aceleaşi activităţi specifice exploatării navelor într-o structură organizatorică proprie. Pt....

 • Curs Diagnosticare

  Curs 1 (2.10.2012) 1. Principii generale prinvind diagnosticarea autovehiculelor 1.1 Metode de efectuare a verificarii starii tehnice a autovehiculelor Pe parcursul utilizarii autovehiculului are loc o modificare continua a starilor tehnice ca urmare a diverselor fenomene ce se dezvolta in diferitele sisteme ale acestora (vezi primul curs de fiabilitate). Ca o consecinta a modificarii starii tehnice are loc o degradare a performantelor dinamice, economice, ecologice, de comfort si...

 • Transbordarea Mare-Fluviu

  Transbordul direct Cu pod descărcător sau cu utilaje plutitoare 1. Pod descărcător 2. utilaj plutitor 3. navă maritimă 4. navă fluvială Transbordul indirect cu sortarea mărfurilor Se practică în cazul mărfurilor generale 1. dana maritimă 2. dana fluvială 3. depozit 4. pisică Transbordul indirect al mărfurilor uscate în vrac 1. navă maritimă 2. depozit intermediar 3. navă fluvială Sistemul de transport fluvial Navele fluviale Autopropulsate Nepropulsate Principalele...

 • Tehnica Circulatiei

  Tehnica Circulatiei CAP.I GENERALITATI PRIVIND TRANSPORTURILE 1.1 Definitii Intr-o exprimare succinta ,transporturile au ca scop principal satisfacerea nevoilor umane privind deplasarea,deservirea economiilor nationale si internationale asigurand circulatia marfurilor,schimbul economic. Daca se analizeaza importanta transporturilor in definirea preturilor de productie,respectiv in stabilirea P.I.B.-ului fiecarei economii,putem defini transporturile ca un sistem economic complex de...

 • Management si Marketing in Transporturi

  CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL AUTORITATII DE STAT PENTRU TRANSPORTURI 1.1. MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII – AUTORITATE NATIONALA DE STAT SI ORGAN DE SPCIALITATE Organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a fost reglementata prin H.G. nr. 76/2009. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii reprezinta autoritatea de stat in domeniul transporturilor si infrastructurii, pe care o exercita direct sau prin organisme tehnice specializate, institutii...

 • Mijloace de Transport

  CAP. I CARACTERISTICILE MIJLOACELOR DE TRANSPORT Mijloacele de transport pot fi definite ca totalitatea mijloacelor si instalatiilor întrebuintate în vederea înlãturãrii distantelor. În compunerea si organizarea transporturilor intrã elemente de ordin tehnic: . drumul; . mijlocul de transport; . forta de muncã a mijlocului de transport. Transporturile se pot clasifica astfel: a) Din punctul de vedere al obiectului transportului: 1. transport de cãlãtori si 2. transport de mãrfuri....

 • Engleza Maritima Anul 1

  Unit 1. SHIP STRUCTURE 1. General Structure of the Ship The main body of the ship is called the hull. The hull consists of an inside framework and an outside skin called shell plating. At the base of the hull is a heavy metal plate called the keel. When the ship is at sea this part of the ship is under water. To make it easier to refer to parts of the ship, the hull is divided into three areas or parts. They are the forward, amidships and after parts. The forward part is nearest the bow....

 • Legislatie Rutiera

  REŢINEŢI! Aşa după cum se observă în figura de sus şi în cea de jos, unele dintre aceste indicatoare sunt instalate acolo unde se nasc diferite obligaţii pentru participanţii la trafic: trecerea pentru pietoni, sensul unic, staţie pentru mijloacele de transport în comun, păstrarea distanţei între autovehicule etc. Pe de altă parte, alte indicatoare din această grupă, se instalează pentru a oferi informaţii despre anumite facilităţi acordate participanţilor la trafic, fără a le crea...

 • Managementul Transporturilor Rutiere

  Exercitarea funcţiilor managementului în activitatea de transport rutier Din definirea managementului rezultă că esenţa sa, o reprezintă funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească. Aceste funcţii sunt părţi inseparabile ale unui sistem, iar îmbinarea lor depinde de numeroşi factori: nivelul dezvoltării forţelor de producţie şi modul de organizare a relaţiilor de producţie şi în general a relaţiilor sociale, caracteristicile tehnico-economice ale ramurilor, domeniilor sau întreprinderilor,...

 • Consideratii Generale Privind Transportul si Distributia Energiei Electrice

  Sistemul electroenergetic (SEE) sau sistemul electric reprezintă partea electrică a sistemului energetic, începând cu generatoarele electrice până la receptoarele electrice inclusiv. GS-generator sincron; CE-centrală electrică; SEV-staţie de evacuare; LT-linie de transport; SD-staţie de distribu-ţie; LD-linie de distribuţie; PT-post de transformare; CMT-consumator de medie tensiune; CMJ- consumator de joasă tensiune. Reţeaua electrică (RE) este alcătuită din instalaţiile de transport şi...

 • Tehnologii de Reparare pentru Vehicule

  1. NOTIUNI GENERALE DESPRE PROCESELE DE PRODUCÞIE 1.1. PROCESE DE PRODUCÞIE ªI ELEMENTELE COMPONENTE Baza activitãtii unei întreprinderi o constituie procesul de productie (fabricatie) ce este format din totalitatea actiunilor si activitãtilor datoritã cãrora materialele, sub diferite forme initiale, se transformã din forma lor primarã în forma finalã de produs. Elementele cele mai importante ale procesului de fabricatie sunt: Procesul tehnologic (de exemplu: de prelucrare mecanicã) -...

 • Transferul Simultan a Bitilor pe Linii Separate

  Transferul simultan a biţilor pe linii separate: - Poate decurge prin simpla introducere a datelor într-un registru buffer „data-in”, respectiv prin simpla extragere a datelor dintr-un registru buffer „data-out” - Prin controlul unor linii (semnale) de dialog de tip handshake sau semnale de temporizare - transmiterea la fiecare semnal de tact simultan pe mai multe linii a informaţilor Avantaj: - Rata sporită de transfer a informaţiilor datorită folosirii liniilor separate - Nu exista...

 • Magistrale

  Magistrale: - Linii de legătură partajate pentru comunicaţia între subsistemele componente ale unui sistem de calcul. - Căi electrice de transmitere a semnalelor între diferite elemente ale unui sistem de calcul împreună cu protocoalele de comunicaţie folosite pentru transmiterea datelor Avantaje: - Cost scăzut - Flexibilitate - Adăugare uşoară de noi dispozitive Dezavantaje: - Pot crea “gâtuiri” (bottleneck) de comunicaţie – duce la limitarea maximului de lărgime de bandă...

 • Sisteme de Franare Directie si Suspensie

  Destinaţia puntilor din spate Puntea din spate are rolul de a prelua toate forţele şi momentele ce apar în centrul roţilor din spate ale automobilului şi de a le transmite cadrului sau caroseriei prin intermediul elementelor elastice ale suspensiei şi ale mecanismului de ghidare al roţilor. să asigure o durată mare de funcţionare, întreţinere uşoară şi siguranţă în funcţionare; punţile motoare din spate trebuie să asigure adaptarea fluxului de putere al motorului la condiţiile de...

Pagina 2 din 15