Toate cursurile din domeniul Transporturi

 • Managementul Transporturilor Rutiere

  Exercitarea funcţiilor managementului în activitatea de transport rutier Din definirea managementului rezultă că esenţa sa, o reprezintă funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească. Aceste funcţii sunt părţi inseparabile ale unui sistem, iar îmbinarea lor depinde de numeroşi factori: nivelul dezvoltării forţelor de producţie şi modul de organizare a relaţiilor de producţie şi în general a relaţiilor sociale, caracteristicile tehnico-economice ale ramurilor, domeniilor sau întreprinderilor,...

 • Consideratii Generale Privind Transportul si Distributia Energiei Electrice

  Sistemul electroenergetic (SEE) sau sistemul electric reprezintă partea electrică a sistemului energetic, începând cu generatoarele electrice până la receptoarele electrice inclusiv. GS-generator sincron; CE-centrală electrică; SEV-staţie de evacuare; LT-linie de transport; SD-staţie de distribu-ţie; LD-linie de distribuţie; PT-post de transformare; CMT-consumator de medie tensiune; CMJ- consumator de joasă tensiune. Reţeaua electrică (RE) este alcătuită din instalaţiile de transport şi...

 • Tehnologii de Reparare pentru Vehicule

  1. NOTIUNI GENERALE DESPRE PROCESELE DE PRODUCÞIE 1.1. PROCESE DE PRODUCÞIE ªI ELEMENTELE COMPONENTE Baza activitãtii unei întreprinderi o constituie procesul de productie (fabricatie) ce este format din totalitatea actiunilor si activitãtilor datoritã cãrora materialele, sub diferite forme initiale, se transformã din forma lor primarã în forma finalã de produs. Elementele cele mai importante ale procesului de fabricatie sunt: Procesul tehnologic (de exemplu: de prelucrare mecanicã) -...

 • Transferul Simultan a Bitilor pe Linii Separate

  Transferul simultan a biţilor pe linii separate: - Poate decurge prin simpla introducere a datelor într-un registru buffer „data-in”, respectiv prin simpla extragere a datelor dintr-un registru buffer „data-out” - Prin controlul unor linii (semnale) de dialog de tip handshake sau semnale de temporizare - transmiterea la fiecare semnal de tact simultan pe mai multe linii a informaţilor Avantaj: - Rata sporită de transfer a informaţiilor datorită folosirii liniilor separate - Nu exista...

 • Magistrale

  Magistrale: - Linii de legătură partajate pentru comunicaţia între subsistemele componente ale unui sistem de calcul. - Căi electrice de transmitere a semnalelor între diferite elemente ale unui sistem de calcul împreună cu protocoalele de comunicaţie folosite pentru transmiterea datelor Avantaje: - Cost scăzut - Flexibilitate - Adăugare uşoară de noi dispozitive Dezavantaje: - Pot crea “gâtuiri” (bottleneck) de comunicaţie – duce la limitarea maximului de lărgime de bandă...

 • Sisteme de Franare Directie si Suspensie

  Destinaţia puntilor din spate Puntea din spate are rolul de a prelua toate forţele şi momentele ce apar în centrul roţilor din spate ale automobilului şi de a le transmite cadrului sau caroseriei prin intermediul elementelor elastice ale suspensiei şi ale mecanismului de ghidare al roţilor. să asigure o durată mare de funcţionare, întreţinere uşoară şi siguranţă în funcţionare; punţile motoare din spate trebuie să asigure adaptarea fluxului de putere al motorului la condiţiile de...

 • Bazele Logisticii

  Capitolul 1 Introducere în logisticã Logistica = procesul de gestionare a achizitionãrii, deplasãrii si depozitãrii materialelor, semifabricatelor si produselor finite, alãturi de fluxurile informationale corespunzãtoare acestui proces, în interiorul întreprinderii (firmei) si al canalelor de marketing, cu scopul satisfacerii comenzilor cu cele mai mici costuri, precum si activele fixe tangibile care asigurã desfãsurarea în bune conditiuni a activitãtii. În acest context logistica creeazã...

 • Transporturi

  Activitatea turistică din România este coordonată de Autoritatea Naţională pentru Turism aflată în subordinea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale. În cadrul acesteia funcţionează Direcţia Generală Autorizare şi Control în Turism şi Direcţia Generală Promovare Turistică, direcţii coordonate de un secretar de stat. În statele Uniunii Europene există un organism naţional care coordonează activitatea turistică: minister, direcţie, agenţie sau...

 • Statica Navei

  CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE 1.1 Introducere Arhitectura navală reprezintă un domeniu de activitate care realizează o legătură biunivocă între artă şi ştiinţă. Conceptele de bază ale arhitecturii navale sunt (Rawson, 1994) : siguranţa navei, performanţele navei şi geometria navei (fig. 1). Navele nu pot fi concepute cu un grad absolut de securitate (Francescutto, 1992) datorită diversităţii şi complexităţii situaţiilor de navigaţie care pot fi întâlnite. Apelând la conceptul de...

 • Calitati Nautice si de Manevrare a Navei

  Noţiunea de calităţi nautice cuprinde principalele calităţi tehnice şi de exploatare care asigură executarea unei navigaţii în condiţii de securitate, care asigură lucrul în acele raioane pentru care navigaţia a fost destinată. Calităţile tehnico – tactice impun oricărei nave comerciale să posede următoarele calităţi nautice de bază : flotabilitatea stabilitatea nescufundabilitatea manevrabilitatea vitalitatea comportarea faţă de vânt oscilaţiile navei (balansul uniform)...

 • Logistica si Distributia Marfurilor

  1. Definitia complexa a logisticii Logistica este un proces triplu de planificare, aprovizionare si onorare a unei comenzi care permite: - anticiparea solicitarilor clientului; - obtinerea capitalului, resurselor umane si tehnologice si a bunurilor necesare satisfacerii clientului; - optimizarea si utilizarea retelelor de distributie a produselor, informatiilor si serviciilor necesare onorarii complete si rapide a comenzilor la cele mai mici costuri. 2. Aspectele fundamentale evidentiate...

 • Managementul si Administrarea unei Nave

  Seminar 1 CONSTITUIREA ECHIPAJULUI NAVEI Personalul navigant îmbarcat este alcătuit din totalitatea navigatorilor care îndeplinesc o funcţie la bordul navelor civile şi sunt înscrise în rolul de echipaj. Rolul de echipaj este un document în care, în special Căpitănia, înscrie navigatorii care fac parte din echipaj conform listei de echipaj pusă la dispoziţie de către armator. În cazuri excepţionale, când se operează înlocuiri de personal, inscirierea în rol se poate face da Căpitănie la...

 • Telematica Rutiera

  NOTE DE CURS GEOMEDIA Introducere Geomedia este unul dintre cele mai puternice software-uri folosit în analiza datelor geografice. El apare sub mai multe forme ca de exemplu Geomedia, Geomedia Professional, Geomedia Webspace, Geomedia Image, Geomedia Terrain, Geomedia Transportation etc. GeoMedia este folosit in mod special în: - Administraţia centrală (ministere, organizaţii guvernamentale); - Administraţia publică locală; - Departamente economice ale societăţilor comerciale; - În...

 • Transportul Poluantilor in Mediu

  Poluant = o substanţă sub orice formă de agregare sau o formă de energie de tip elctromagnetic, ionizantă, termică, fonică sau vibraţii, care introdusă în mediul ambiant produce efecte negative asupra acestuia. Poluant: - substanţă - solidă - lichidă - gazoasă - formă de energie - electromagnetică - ionizantă - termică - fonică - vibraţii Poluantul acţionează asupra mediului ambiant având un impact (efect) negativ. Mediul ambiant: - atmosfera (aer) - apele de suprafaţă şi...

 • Mecanismul Motor

  Mecanismul motor, numit uneori si mecanismul biela – manivela, constitue principalul ansamblu al motorului cu ardere interna cu piston. El are rolul de a transforma miscarea de translatie rectilinie – alternativa a pistonului in miscare de rotatie a arborelui cotit. Organele componente ale mecanismului motor se impart in doua grupe : grupa organelor fixe (Fig.1), ce cuprinde : blocul cilindrilor, chiulasa si carterul ; grupa organelor mobile (Fig.2) , ce cuprinde : pistonul, segmentii,...

Pagina 3 din 15