Toate cursurile din domeniul Transporturi

 • Paletizare si Contaneizare

  Sistemul tehnologic Sistemul cu ajutorul caruia semifabricatul este adus la forma si dimensiunile prescrise pentru produsul finit. Principii de conceptie a produselor Manipularea produselor Facilitatile de manipulare se refera la cele care asigura produselor: Deplasarea Depozitarea Protectia Controlul Manipulare – Transport – Depozitare (MTD) MANIPULAREA MATERIALELOR ESTE ARTA STIINTA DE : DEPLASARE, DEPOZITARE, PROTECTIE CONTROL A OBIECTELOR MANIPULATE Cantitatea...

 • Cursuri Transporturi

  Importanta lor - Transportul reprezintă una din componentele de baza ale prestaţiei turistice, asigurând deplasarea turiştilor de la locul de reşedinţă la locul de petrecere a vacantei sau pe diferite trasee turistice cât şi a diferitelor produse de la producător la beneficiarul operator turistic. Altfel spus, permite întâlnirea cererii cu oferta şi transformarea potenţialului turistic într-unul efectiv. Timpul total de vacanta este compus din doua elemente majore: timp de transport si timp...

 • Constructia Navei - Nomenclatura Navei

  1. Categorii şi tipuri principale de nave Nava este o construcţie complexã, amenajatã şi echipatã pentru a se deplasa pe apã sau sub apã în vederea transportului de mãrfuri sau de pasageri, pentru agrement sau în scopul executãrii unor misiuni tehnice, utilitare sau militare . Executate într-o mare varietate de tipuri, nava este astfel construitã încât sã asigure exploatarea ei în condiţii tehnico-economice şi de siguranţã corespunzătoare scopurilor pentru care a fost construită. O...

 • Instalatii de Cai Ferate

  Principalele caracteristici de solicitare ale echipamentelor de la bordul autovehiculelor rutiere sunt : • temperaturile ambiante o minime de - - 40ºC limitat ; - - 20ºC uzual. o maxime de - +65ºC în habitaclu ; - 80ºC - 90ºC în spatiul motorului. • umiditate relativa cuprinsa între 10% si 80% ; • solicitari de natura mecanica prin socuri si vibratii având, în general, frecvente variabile mici si amplitudini mari ; • patrunderea unor corpuri straine ca praful, apa etc., iar la...

 • Mecatronica Autovehiculului

  Ce este mecatronica? 1969 - firma Yasukawa Electric Company – introduce noţiunea de mechatronics = abreviere : mecha – “mechanism” + tronics – “electronics” Realizarea de noi funcţii imposibile înainte (de ex. programarea video player-ului) Ameliorarea (perfecţionarea) unor operaţii şi a unor sarcini viitoare (funcţii “inteligente”) Ameliorarea flexibilitãţii în proiectarea produselor (prin utilizarea flexibilitãţii software-ului) Ameliorarea flexibilitãţii în utilizarea produselor...

 • Custom Duties

  Part 1. General Overview of Customs Duties According to the law on customs tarrifs, a cusoms duty is defined as the mandatory payment subtracted by the customs authorities for the entry of goods on the customs territory of the RM or for the removal of goods from its territory. The customs tarrif is a catalog, which includes the nomenclature of goods brought to and removed from the customs territory of the RM, as well as the customs duties’ rates imposed on such goods. There are the...

 • Transport Feroviar

  PREZENTAREA GENERALĂ A SERVICIILOR DE TRANSPORT PE CALEA FERATĂ ÎN ROMÂNIA : CONCEPTE, TIPOLOGIE, CARACTERISTICI 1.1. TRANSPORTURILE – DOMENIU DISTINCT AL ECONOMIEI NAŢIONALE Transporturile reprezintă o latură a activităţii economice a societăţii omeneşti, organizată în scopul învingerii distanţelor. Prin activitatea de transport se realizează deplasarea în spaţiu a bunurilor sau a oamenilor în vederea satisfacerii nevoilor materiale şi spirituale ale societăţii omeneşti. Transportul este...

 • Informatica in Transport

  Rolul unui sistem de achiziţie de date •Un sistem de achiziţie de date culege informaţiile necesare cunoaşterii şi conducerii unui proces industrial şi le prelucrează în vederea exploatării. •Starea procesului industrial este caracterizată în fiecare moment de valori ale unui anumit număr de parametri fizico-chimici. Atribuirea unei valori numerice unei mărimi fizice sau chimice se realizează pe baza procesului de măsurare. Sistem de achizi istem achiziţţie de date pentru mai multe...

 • Logistica Industriala

  CAPITOLUL 2 ELEMENTE DE LOGISTICA ÎNTREPRINDERII 2.1. Tipuri de logistică Termenul logistică acoperă o mare diversitate de accepţiuni şi de domenii. Ca atare, este greu de realizat o structurare corespunzătoare a sensurilor şi a implicaţiilor pe care le presupune logistica. O împărţire tradiţională a logisticii este aceea care împarte această activitate în două forme fundamentale: logistica globală şi logistica diferitelor activităţi ale întreprinderii - Logistica globală. -...

 • Controlul Calitatii

  Cursul 1.Implementarea noilor concepte ale calităţii în transportul feroviar. Dacă până în anii ‘90 calitatea era o componentă aproape exclusivă a produselor materiale, în prezent calitatea acoperă şi componenta imaterială a produselor. Transportul feroviar este prin definiţie o prestare de servicii şi, conform ISO 8402, este un produs imaterial. Calitatea devine astfel obligatorie pentru acest sector de activitate. Calitatea reprezintă indirect încredere, iar încrederea reprezintă garanţia...

 • Incarcarea si Transportul Marfurilor Solide in Vrac

  Curs 13 : ÎNCĂRCAREA ŞI TRANSPORTUL MĂRFURILOR SOLIDE ÎN VRAC – Nave specializate pentru transportul mărfurilor solide în vrac. Caracteristici constructive, balastarea şi debalastarea acestora . – Proprietăţi ale vracului solid care influenţează transportul maritim. – Clasificarea mărfurilor solide în vrac. – Transportul cerealelor în vrac. Reguli internaţionale. Amenajarea navei nespecializate . – Transportul cărbunilor, minereului de fier şi a altor mărfuri solide în vrac . –...

 • Porturi si Canaluri Navigabile

  PARTEA I CAPITOLUL I PORTUL MARITIM ŞI FLUVIAL – CONDIŢIE OBLIGATORIE PENTRU ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT NAVAL 1.1 Definiţia portului Portul comercial este acea zonă litorală sau fluvială special amenajată în care se întâlnesc căile de transport naval cu cele terestre ale zonei continentale aservite portului şi unde are loc schimbul organizat şi permanent de mărfuri în ambele sensuri. 1.2 Condiţiile ce trebuie să le îndeplinească un port Un port multifuncţional...

 • Logistica Comerciala

  Primele utilizări ale termenului au fost făcute de filozofii greci din antichitate, mai precis de către cei din şcoala aristotelică; Ulterior, termenul de logistică a fost utilizat în tehnica militară; Conceptul de logistică, în accepţiunea sa economică, apare în anumite lucrări editate în cursul secolului XIX, în cadrul cărora se justificau infrastructurile necesare evoluţiei economice declanşate prin revoluţia industrială; Definiţiile şi analizele economice cele mai apropiate de cele...

 • Economia Transporturilor

  4. MODELUL LOCALIZĂRII INDUSTRIALE Într-un spaţiu de studiu, considerat plat, omogen şi izotrop, transportul fiind posibil în orice direcţie, pentru o activitate industrială dată notată I, se cunosc coordonatele relative (în km) în raport cu un sistem de coordonate xoy ale celor 2 surse de factori de producţie A şi B şi poziţia pieţei de desfacere a producţiei, D, după cum urmează: A(0,0), B(150,100), D(200,50). Sunt necunoscute coordonatele centrului industriala I (xI,yI). Costurile...

 • Tehnologii Speciale de Fabricare a Autovehiculelor

  1. Tendinţe actuale in domeniul tehnicilor şi tehnologiilor speciale de fabricare şi reparare a autovehiculelor Pentru a satisface exigenţele manifestate faţă de calitatea, costul şi performanţele autovehiculelor, preocupările specialiştilor sunt îndreptate în direcţia valorificării în practică a celor mai noi cuceriri ale ştiinţei prin elaborarea de tehnologii revoluţionare în domeniul metalurgiei metalelor şi aliajelor feroase şi neferoase, prelucrării metalelor şi nemetalelor prin...

Pagina 4 din 15