Toate cursurile din domeniul Transporturi

 • Controlul Calitatii

  Cursul 1.Implementarea noilor concepte ale calităţii în transportul feroviar. Dacă până în anii ‘90 calitatea era o componentă aproape exclusivă a produselor materiale, în prezent calitatea acoperă şi componenta imaterială a produselor. Transportul feroviar este prin definiţie o prestare de servicii şi, conform ISO 8402, este un produs imaterial. Calitatea devine astfel obligatorie pentru acest sector de activitate. Calitatea reprezintă indirect încredere, iar încrederea reprezintă garanţia...

 • Incarcarea si Transportul Marfurilor Solide in Vrac

  Curs 13 : ÎNCĂRCAREA ŞI TRANSPORTUL MĂRFURILOR SOLIDE ÎN VRAC – Nave specializate pentru transportul mărfurilor solide în vrac. Caracteristici constructive, balastarea şi debalastarea acestora . – Proprietăţi ale vracului solid care influenţează transportul maritim. – Clasificarea mărfurilor solide în vrac. – Transportul cerealelor în vrac. Reguli internaţionale. Amenajarea navei nespecializate . – Transportul cărbunilor, minereului de fier şi a altor mărfuri solide în vrac . –...

 • Porturi si Canaluri Navigabile

  PARTEA I CAPITOLUL I PORTUL MARITIM ŞI FLUVIAL – CONDIŢIE OBLIGATORIE PENTRU ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT NAVAL 1.1 Definiţia portului Portul comercial este acea zonă litorală sau fluvială special amenajată în care se întâlnesc căile de transport naval cu cele terestre ale zonei continentale aservite portului şi unde are loc schimbul organizat şi permanent de mărfuri în ambele sensuri. 1.2 Condiţiile ce trebuie să le îndeplinească un port Un port multifuncţional...

 • Logistica Comerciala

  Primele utilizări ale termenului au fost făcute de filozofii greci din antichitate, mai precis de către cei din şcoala aristotelică; Ulterior, termenul de logistică a fost utilizat în tehnica militară; Conceptul de logistică, în accepţiunea sa economică, apare în anumite lucrări editate în cursul secolului XIX, în cadrul cărora se justificau infrastructurile necesare evoluţiei economice declanşate prin revoluţia industrială; Definiţiile şi analizele economice cele mai apropiate de cele...

 • Economia Transporturilor

  4. MODELUL LOCALIZĂRII INDUSTRIALE Într-un spaţiu de studiu, considerat plat, omogen şi izotrop, transportul fiind posibil în orice direcţie, pentru o activitate industrială dată notată I, se cunosc coordonatele relative (în km) în raport cu un sistem de coordonate xoy ale celor 2 surse de factori de producţie A şi B şi poziţia pieţei de desfacere a producţiei, D, după cum urmează: A(0,0), B(150,100), D(200,50). Sunt necunoscute coordonatele centrului industriala I (xI,yI). Costurile...

 • Tehnologii Speciale de Fabricare a Autovehiculelor

  1. Tendinţe actuale in domeniul tehnicilor şi tehnologiilor speciale de fabricare şi reparare a autovehiculelor Pentru a satisface exigenţele manifestate faţă de calitatea, costul şi performanţele autovehiculelor, preocupările specialiştilor sunt îndreptate în direcţia valorificării în practică a celor mai noi cuceriri ale ştiinţei prin elaborarea de tehnologii revoluţionare în domeniul metalurgiei metalelor şi aliajelor feroase şi neferoase, prelucrării metalelor şi nemetalelor prin...

 • Pregatire Marinareasca

  1. Cunoaşterea navei 1.1. PLANE ŞI LINII DE REFERINŢĂ Nava este o construcţie specială destinată transportului pe apă, în condiţii de plutire şi nescufundabilitate. Conform legii lui Arhimede, orice corp scufundat într-un lichid este împins la suprafaţa cu o forţă egală cu greutatea volumului de lichid dezlocuit. De aceea s-a calculat ca acest corp să poată transporta, deci greutatea să fie limitată pentru a nu se scufunda. În construirea unui asemenea corp etanş care să poată transporta...

 • Transportul Auto

  Elemente constructive ale transportului auto Elementele constructive ale transportului auto sunt: drumurile şi autovehiculele. Drumul reprezintă calea de comunicaţie terestră, special amenajată pentru circulaţia autovehiculelor şi a pietonilor. Constructiv, orice drum este alcătuit din: infrastructură – cuprinde totalitatea lucrărilor care susţin suprastructura, asigurând legătura cu terenul şi transmiterea către acesta a eforturilor statice şi dinamice. Infrastructura cuprinde:...

 • Transportul Aerian

  Activitatea de transport aerian a început încă de la apariţia primelor aeronave mai uşoare decât aerul. Deşi avionul a fost folosit ca armă în Primul Război Mondial, folosirea lui în transporturile poştale este considerată începutul activităţii moderne a acestuia. Anul 1919 poate fi considerat prag al abordării cu preponderenţă a teoriei aviaţiei pentru scopuri civile şi de la început al unei noi activităţi de organizare a transportului aerian comercial şi de transformare a avioanelor...

 • Asigurari si Transporturi

  1. Tema: Conceptele de risc şi asigurare - Motivaţia apariţiei asigurărilor ca formă de protecţie; conceptul de risc şi modalităţi de evitare a acestora în afacerile economice. Riscul este o categorie economica, sociala, politica sau naturala caracterizata prin urmatoarele trasaturi specifice:eveniment incert dar posibil si viitor, efectele sale fiind pagubitoare material sau moral si o data produse nu mai pot fi inlaturate. Modalităţi de evitare a riscurilor în afacerile economice: 1....

 • Managementul Traficului Rutier si Telematica 2

  1. APLICAŢIILE TELEMATICE ŞI POLITICI ACTUALE DE TRANSPORT 1.1. INTRODUCERE Transportul inteligent, cea de-a treia revoluţie, un nou mod de transport – nume ambiţioase care au fost folosite pentru a descrie procesul continuu de dezvoltare şi implementare a tehnologiilor actuale în sectorul transportului. Inovaţiile sunt, cu certitudine, provocatoare şi interesante. Nu trebuie şi nu este nevoie să se spună că personalul din transport, ca şi întreaga industrie de transport, au fost...

 • Managementul Traficului Rutier si Telematica

  1. INSTRUMENTE MATEMATICE DE ANALIZĂ A FLUXURILOR DE TRAFIC Autor: Daniela FLOREA Viaţa modernă este confruntată cu situaţii contradictorii: cu cât mai des suntem în criză de timp, cu atât mai mult suntem puşi în situaţia de a aştepta: la supermarket, la bancă sau oricare alt serviciu, la accesarea internet-ului sau când apelăm un număr prin telefon. Dar cel mai des aşteptările din traficul rutier urban, de la intersecţii sau trecerile de pietoni şi parcări şi la apariţia situaţiilor de...

 • Elemente Introductive in Excel

  Excel este parte componetă a grupului de programe Microsoft Office şi este cel mai bine vândut program de calcul tabelar disponibil, care vă permite să realizaţi documente financiare de toate categoriile – bugete, foi de lucru de vânzări, venituri totale, rapoarte de cheltuieli etc. Deşi este folosit pe scară mai largă în contabilitate, Excel poate fi folosit în orice situaţie care impune calcul tabelar – inginerie, statistică etc. Pentru lucrul cu Excel este nevoie în primul rând de unele...

 • Geometria Diadei RRR - Metoda Geo-Analitica

  parametrii xB şi yB iar apoi unghiurile care poziţionează elementele diadei, 2 ϕ şi 3 ϕ (vezi figura unu). A (xA,yA) B(xB,yB) cu B la Nord C(xC,yC) ϕ2 ϕ3 2 3 l2 l3 Fig. 1. Geometria diadei-RRR. B(xB,yB) cu B la Sud Scriem ecuaţiile a două cercuri (1) şi (2) de raze l2 respectiv l3: 2 2 (x x )2 ( y y )2 l B A B A − + − = (1) 2 3 (x x )2 ( y y )2 l B C B C − + − = (2) Scriem (1) în forma (3) şi (2) în forma (4), prin ridicarea la pătrat a parantezelor: 2 2 2 0 2 2 + 2 +...

 • Mijloace de Transport Tractate si Autopropulsante

  1. Date generale despre transport Dezvoltarea, diversificarea şi modernizarea transporturilor au fost determinate de extinderea şi intensificarea producţiei şi a circulaţiei mărfurilor, de adâncirea diviziunii internaţionale a muncii. Având în vedere necesitatea realizării legăturilor dintre producţie şi consum, transporturile sunt acelea care deplasează bunurile obţinute în celelate ramuri ale producţiei materiale din locul în care au fost produse la cel în care urmează a fi consumate în...

Pagina 5 din 15