Toate cursurile din domeniul Transporturi

 • Pregatire Marinareasca

  1. Cunoaşterea navei 1.1. PLANE ŞI LINII DE REFERINŢĂ Nava este o construcţie specială destinată transportului pe apă, în condiţii de plutire şi nescufundabilitate. Conform legii lui Arhimede, orice corp scufundat într-un lichid este împins la suprafaţa cu o forţă egală cu greutatea volumului de lichid dezlocuit. De aceea s-a calculat ca acest corp să poată transporta, deci greutatea să fie limitată pentru a nu se scufunda. În construirea unui asemenea corp etanş care să poată transporta...

 • Transportul Auto

  Elemente constructive ale transportului auto Elementele constructive ale transportului auto sunt: drumurile şi autovehiculele. Drumul reprezintă calea de comunicaţie terestră, special amenajată pentru circulaţia autovehiculelor şi a pietonilor. Constructiv, orice drum este alcătuit din: infrastructură – cuprinde totalitatea lucrărilor care susţin suprastructura, asigurând legătura cu terenul şi transmiterea către acesta a eforturilor statice şi dinamice. Infrastructura cuprinde:...

 • Transportul Aerian

  Activitatea de transport aerian a început încă de la apariţia primelor aeronave mai uşoare decât aerul. Deşi avionul a fost folosit ca armă în Primul Război Mondial, folosirea lui în transporturile poştale este considerată începutul activităţii moderne a acestuia. Anul 1919 poate fi considerat prag al abordării cu preponderenţă a teoriei aviaţiei pentru scopuri civile şi de la început al unei noi activităţi de organizare a transportului aerian comercial şi de transformare a avioanelor...

 • Asigurari si Transporturi

  1. Tema: Conceptele de risc şi asigurare - Motivaţia apariţiei asigurărilor ca formă de protecţie; conceptul de risc şi modalităţi de evitare a acestora în afacerile economice. Riscul este o categorie economica, sociala, politica sau naturala caracterizata prin urmatoarele trasaturi specifice:eveniment incert dar posibil si viitor, efectele sale fiind pagubitoare material sau moral si o data produse nu mai pot fi inlaturate. Modalităţi de evitare a riscurilor în afacerile economice: 1....

 • Managementul Traficului Rutier si Telematica 2

  1. APLICAŢIILE TELEMATICE ŞI POLITICI ACTUALE DE TRANSPORT 1.1. INTRODUCERE Transportul inteligent, cea de-a treia revoluţie, un nou mod de transport – nume ambiţioase care au fost folosite pentru a descrie procesul continuu de dezvoltare şi implementare a tehnologiilor actuale în sectorul transportului. Inovaţiile sunt, cu certitudine, provocatoare şi interesante. Nu trebuie şi nu este nevoie să se spună că personalul din transport, ca şi întreaga industrie de transport, au fost...

 • Managementul Traficului Rutier si Telematica

  1. INSTRUMENTE MATEMATICE DE ANALIZĂ A FLUXURILOR DE TRAFIC Autor: Daniela FLOREA Viaţa modernă este confruntată cu situaţii contradictorii: cu cât mai des suntem în criză de timp, cu atât mai mult suntem puşi în situaţia de a aştepta: la supermarket, la bancă sau oricare alt serviciu, la accesarea internet-ului sau când apelăm un număr prin telefon. Dar cel mai des aşteptările din traficul rutier urban, de la intersecţii sau trecerile de pietoni şi parcări şi la apariţia situaţiilor de...

 • Elemente Introductive in Excel

  Excel este parte componetă a grupului de programe Microsoft Office şi este cel mai bine vândut program de calcul tabelar disponibil, care vă permite să realizaţi documente financiare de toate categoriile – bugete, foi de lucru de vânzări, venituri totale, rapoarte de cheltuieli etc. Deşi este folosit pe scară mai largă în contabilitate, Excel poate fi folosit în orice situaţie care impune calcul tabelar – inginerie, statistică etc. Pentru lucrul cu Excel este nevoie în primul rând de unele...

 • Geometria Diadei RRR - Metoda Geo-Analitica

  parametrii xB şi yB iar apoi unghiurile care poziţionează elementele diadei, 2 ϕ şi 3 ϕ (vezi figura unu). A (xA,yA) B(xB,yB) cu B la Nord C(xC,yC) ϕ2 ϕ3 2 3 l2 l3 Fig. 1. Geometria diadei-RRR. B(xB,yB) cu B la Sud Scriem ecuaţiile a două cercuri (1) şi (2) de raze l2 respectiv l3: 2 2 (x x )2 ( y y )2 l B A B A − + − = (1) 2 3 (x x )2 ( y y )2 l B C B C − + − = (2) Scriem (1) în forma (3) şi (2) în forma (4), prin ridicarea la pătrat a parantezelor: 2 2 2 0 2 2 + 2 +...

 • Mijloace de Transport Tractate si Autopropulsante

  1. Date generale despre transport Dezvoltarea, diversificarea şi modernizarea transporturilor au fost determinate de extinderea şi intensificarea producţiei şi a circulaţiei mărfurilor, de adâncirea diviziunii internaţionale a muncii. Având în vedere necesitatea realizării legăturilor dintre producţie şi consum, transporturile sunt acelea care deplasează bunurile obţinute în celelate ramuri ale producţiei materiale din locul în care au fost produse la cel în care urmează a fi consumate în...

 • Instalatia de Alimentare la MAC

  Instala tia de alimentare a motoarelor cu aprindere prin compresie (M.A.C.) asigura introducerea in cilindrii si pulverizarea combustibilului in cantitatea necesara si in momentul impus de conditiile de desfasurare a ciclului motor, astfel incit motorul sa poata dezvolta puterea ceruta. Spre deosebire de instalatia de alimentare a motoarelor cu carburator, care foloseste un combustibil purificat si usor volatil, lucrand si la o presiune redusa, la motoarele cu aprindere prin compresie...

 • Manevrarea Navei

  1.LEGAREA LA GEAMANDURA Legarea la geamandura sau corp mort se realizeaza in situatia in care nava trebuie sa-si pastreze pe perioada stationarii o anumita pozitie sau in situatia in care nava opereaza la geamandura.Legarea se poate face la o singura geamandura ( operarea tancurilor petroliere) in mare larga,o singura geamandura pe fluviu,doua sau mai multe geamanduri in situatia operarii de marfuri,asteptarii,bunkerarii sau efectuarii de reparatii cand spatiul nu permite girarea in jurul...

 • Hidraulica si Pneumatica Autovehiculelor

  1. Introducere Obiective educaţionale: - Delimitarea domeniului de studiu - Înţelegerea avantajelor şi dezavantajelor sistemelor hidraulice - Deprinderea capacităţii de comparaţie a sistemelor hidraulice cu alte sisteme de conversie energetică - Identificarea domeniilor de aplicaţie la autovehicul a sistemelor de acţionare hidraulică şi pneumatică 1.1 Noţiuni introductive Acţionările hidraulice şi pneumatice (AHP) asigură funcţionarea unui sistem al autovehiculului folosind...

 • Matematici Speciale

  Capitolul I FUNCŢII COMPLEXE 1. Să se determine funcţia olomorfă f(z) ştiind că partea reală a sa u(x,y)=ln(x2+y2) şi f(1)=0. Soluţie: Verificăm Δu=0 ⇔ 0 2 u . Avem: 2 2 Apoi, ⇒ Din cauza simetriei funcţiei u(x,y), obţinem: Din relaţiile (*) şi (**) vom obţine: u y x x y , adică u(x,y) este o funcţie armonică (Δu = 0). Mai departe, folosim: / ( ) = şi facem y=0 şi x = z ⇒ u ; deci z f / (z) = 2 de unde ( ) 2 f (z) 2ln z C; z f z = ∫ dz ⇒ = + din condiţia f(1)=0 găsim:...

 • Sisteme de Transport

  1. ROLUL ŞI LOCUL TRANSPORTURILOR ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ Activitatea de transport constă în acele acţiuni prin care se organizează şi se realizează deplasarea călătorilor şi a mărfurilor în spaţiu şi timp prin diferite mijloace. Activitatea de transport este strâns legată de dreptul constituţional al cetăţenilor la liberă circulaţie în ţară şi în străinătate . Principalele obiective ale sistemului naţional de transport sunt ; – realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua...

 • Sisteme de Transport - Conditii Impuse de Transport - Indicatori Tehnico-Economici

  Sisteme de transport Sistemele de transport reprezintă totalitatea mijloacelor şi instalaţiilor de transport dintre care cele mai importante sunt următoarele: criteriul tehnic, geografic, administrativ-organizatoric, al obiectului transportului şi criteriul integrării cu proces de producţie. Sistemul tehnic de transport reprezintă totalitatea mijloacelor de transport propriu-zise a instalaţiilor si construcţiilor aferente definit prin folosirea unei anumite tehnici de efectuare a...

Pagina 5 din 15