Toate cursurile din domeniul Transporturi

 • Instalatia de Alimentare la MAC

  Instala tia de alimentare a motoarelor cu aprindere prin compresie (M.A.C.) asigura introducerea in cilindrii si pulverizarea combustibilului in cantitatea necesara si in momentul impus de conditiile de desfasurare a ciclului motor, astfel incit motorul sa poata dezvolta puterea ceruta. Spre deosebire de instalatia de alimentare a motoarelor cu carburator, care foloseste un combustibil purificat si usor volatil, lucrand si la o presiune redusa, la motoarele cu aprindere prin compresie...

 • Manevrarea Navei

  1.LEGAREA LA GEAMANDURA Legarea la geamandura sau corp mort se realizeaza in situatia in care nava trebuie sa-si pastreze pe perioada stationarii o anumita pozitie sau in situatia in care nava opereaza la geamandura.Legarea se poate face la o singura geamandura ( operarea tancurilor petroliere) in mare larga,o singura geamandura pe fluviu,doua sau mai multe geamanduri in situatia operarii de marfuri,asteptarii,bunkerarii sau efectuarii de reparatii cand spatiul nu permite girarea in jurul...

 • Hidraulica si Pneumatica Autovehiculelor

  1. Introducere Obiective educaţionale: - Delimitarea domeniului de studiu - Înţelegerea avantajelor şi dezavantajelor sistemelor hidraulice - Deprinderea capacităţii de comparaţie a sistemelor hidraulice cu alte sisteme de conversie energetică - Identificarea domeniilor de aplicaţie la autovehicul a sistemelor de acţionare hidraulică şi pneumatică 1.1 Noţiuni introductive Acţionările hidraulice şi pneumatice (AHP) asigură funcţionarea unui sistem al autovehiculului folosind...

 • Matematici Speciale

  Capitolul I FUNCŢII COMPLEXE 1. Să se determine funcţia olomorfă f(z) ştiind că partea reală a sa u(x,y)=ln(x2+y2) şi f(1)=0. Soluţie: Verificăm Δu=0 ⇔ 0 2 u . Avem: 2 2 Apoi, ⇒ Din cauza simetriei funcţiei u(x,y), obţinem: Din relaţiile (*) şi (**) vom obţine: u y x x y , adică u(x,y) este o funcţie armonică (Δu = 0). Mai departe, folosim: / ( ) = şi facem y=0 şi x = z ⇒ u ; deci z f / (z) = 2 de unde ( ) 2 f (z) 2ln z C; z f z = ∫ dz ⇒ = + din condiţia f(1)=0 găsim:...

 • Sisteme de Transport

  1. ROLUL ŞI LOCUL TRANSPORTURILOR ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ Activitatea de transport constă în acele acţiuni prin care se organizează şi se realizează deplasarea călătorilor şi a mărfurilor în spaţiu şi timp prin diferite mijloace. Activitatea de transport este strâns legată de dreptul constituţional al cetăţenilor la liberă circulaţie în ţară şi în străinătate . Principalele obiective ale sistemului naţional de transport sunt ; – realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua...

 • Sisteme de Transport - Conditii Impuse de Transport - Indicatori Tehnico-Economici

  Sisteme de transport Sistemele de transport reprezintă totalitatea mijloacelor şi instalaţiilor de transport dintre care cele mai importante sunt următoarele: criteriul tehnic, geografic, administrativ-organizatoric, al obiectului transportului şi criteriul integrării cu proces de producţie. Sistemul tehnic de transport reprezintă totalitatea mijloacelor de transport propriu-zise a instalaţiilor si construcţiilor aferente definit prin folosirea unei anumite tehnici de efectuare a...

 • Capacitatea Flotei de Pescuit la Nivelul Uniunii Europene

  Definirea indicatorului Indicatorul măsoară dimensiunea şi capacitatea flotei de pescuit care, la rândul ei, se presupune că estimează presiunea asupra resurselor de peşte marin şi asupra mediului. Dimensiunea flotei europene de pescuit este prezentată ca numărul de ambarcaţiuni, capacitatea sub forma puterii totale a motorului în kW şi tonajul total în tone. Mărimea flotei de pescuit a UE urmăreşte o tendinţă descendentă, cu o reducere de 19 % a puterii şi 11 % a tonajului în perioada...

 • Sistemul COSPAS-SARSAT

  Prezentare Generalã Utilizarea satelitilor pentru a eficientiza operatiunile de cãutare si salvare a constituit o problemã care i-a preocupat de specialistii în telecomunicatii. Cea dintâi metodã, din punct de vedere tehnologic, aplicatã în acest sens a fost utilizarea satelitilor din sistemul COSPAS-SARSAT, capabili sã receptioneze semnalul transmis de cãtre o balizã EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) si sã-l transmitã apoi unor statii de coastã specializate în coordonarea...

 • Serviciile Speciale Incluse in Sistemul GMDSS

  Serviciul de Informatii Maritime (MSI) este definit ca fiind un serviciu menit a transmite avertismente de navigatie si meteorologice, buletine meteo si alte mesaje urgente vitale pentru siguranta navigatiei. Serviciul MSI reprezintã de fapt o retea internationalã de transmitere a mesajelor MSI, pe baza datelor furnizate de diferite organisme si institutii specializate si autorizate la nivel national. Furnizorii de informatii MSI Serviciile hidrografice nationale - pentru avertismente de...

 • Dreptul Transporturilor

  Lectia 1. Notiunea de contract de transport de mărfuri international MODULUL l NOTIUNI INTRODUCTIVE. SISTEMUL NATIONAL DE TRANSPORT Obiectivele specifice modulului: Definirea notiunilor introductive ale dreptului transporturilor; Identificarea criteriilor în functie de care se clasifică transporturile; Întelegerea principiilor organizării si executării transporturilor în economia de piată; Delimitarea izvoarelor dreptului transporturilor; Stabilirea locului pe care îl ocupă...

 • Semnalizarea TMV - Trepte Multiple de Viteza

  Generalităţi Este posibil sa se admită, la modul general, ca circulaţia trenurilor se poate efectua sub "acoperirea" instalaţiilor de siguranţa numite "tradiţionale" până la viteze de 140 - 160 km/h. Aceste instalaţii de siguranţa "tradiţionale" conţin semnalizarea optica laterala sub diverse forme. Mai sus de 140 - 160 km/h si până la 200 km/h, semnalizarea optica laterala mai poate fi utilizata, dar ea trebuie adaptata la aceste viteze. Aceste adaptări...

 • Centralizarea Electromecanica

  De la aparatul de manevră, instalat la cabină, acarul manevrează macazurile, saboţii de deraiere şi semnalele cu ajutorul unor pârghii şi al transmisiilor mecanice. În stare normală pârghiile semnalelor sunt blocate; pârghiile macazurilor sunt însă libere pentru ca acestea să poată fi manevrate după necesitati. În biroul de mişcare se instalează aparatul de comandă. Dependenţele dintre aparatul de comandă si aparatele de manevră se realizează prin intermediul câmpurilor electrice de...

 • Teoria, Constructia si Vitalitatea Navei

  Remorcajul in mare este o actiune complexa prin care una sau mai multe nave tracteaza o alta nava aflata , din motive obiective , in imposibilitatea continuarii calatoriei cu mijloace proprii. Efectuarea remorcajului presupune pregatiri deosebite atat pentru nava care va remorca , cat si pentru nava remorcata , pe primul plan punandu-se asigurarea unei remorci care sa permita efectuarea manevrei in toate conditiile si care sa fie suficient de rezistenta la eforturile la care va fi supusa pe...

 • Transportul de Persoane-Element al Sferei Sociale - Istoria si Stadiile de Dezvoltare - Rolul si Tendintele de Dezvoltare

  În prezent transportul de persoane a devenit un element indiscutabil a vieţii omeneşti, întrucât el oferă membrilor societăţii posibilitatea de: 1. deplasare 2. comunicare 3. percepere 4. asimilare Civilizaţia contemporană caracteristică prin un ritm intens de dezvoltare cu ajutorul transportului îşi satisface cele mai diverse necesităţi în domeniul material şi spiritual. Procesul transportului de persoane reprezintă totalitatea operaţiilor executate de mijloacele de transport la...

 • Tehnologia Organizarii Transportului de Marfuri

  Evoluţia civilizaţiei umane este strîns legată de posibilităţile de transport ale produselor activităţilor economice şi pentru realizarea de relaţii tot mai strînse între diferite grupuri de oameni. S-a născut astfel, necesitatea perfecţionării continue a mijloacelor de transport şi crearea unor reţele vaste de transport. O dată cu inventarea automobilului şi trecerea la producţia de masă a diverselor tipuri de autovehicule, s-a realizat dezvoltarea reţelelor de transport rutier, care leagă...

Pagina 6 din 15