Toate cursurile din domeniul Transporturi

 • Sistemul COSPAS-SARSAT

  Prezentare Generalã Utilizarea satelitilor pentru a eficientiza operatiunile de cãutare si salvare a constituit o problemã care i-a preocupat de specialistii în telecomunicatii. Cea dintâi metodã, din punct de vedere tehnologic, aplicatã în acest sens a fost utilizarea satelitilor din sistemul COSPAS-SARSAT, capabili sã receptioneze semnalul transmis de cãtre o balizã EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) si sã-l transmitã apoi unor statii de coastã specializate în coordonarea...

 • Serviciile Speciale Incluse in Sistemul GMDSS

  Serviciul de Informatii Maritime (MSI) este definit ca fiind un serviciu menit a transmite avertismente de navigatie si meteorologice, buletine meteo si alte mesaje urgente vitale pentru siguranta navigatiei. Serviciul MSI reprezintã de fapt o retea internationalã de transmitere a mesajelor MSI, pe baza datelor furnizate de diferite organisme si institutii specializate si autorizate la nivel national. Furnizorii de informatii MSI Serviciile hidrografice nationale - pentru avertismente de...

 • Dreptul Transporturilor

  Lectia 1. Notiunea de contract de transport de mărfuri international MODULUL l NOTIUNI INTRODUCTIVE. SISTEMUL NATIONAL DE TRANSPORT Obiectivele specifice modulului: Definirea notiunilor introductive ale dreptului transporturilor; Identificarea criteriilor în functie de care se clasifică transporturile; Întelegerea principiilor organizării si executării transporturilor în economia de piată; Delimitarea izvoarelor dreptului transporturilor; Stabilirea locului pe care îl ocupă...

 • Semnalizarea TMV - Trepte Multiple de Viteza

  Generalităţi Este posibil sa se admită, la modul general, ca circulaţia trenurilor se poate efectua sub "acoperirea" instalaţiilor de siguranţa numite "tradiţionale" până la viteze de 140 - 160 km/h. Aceste instalaţii de siguranţa "tradiţionale" conţin semnalizarea optica laterala sub diverse forme. Mai sus de 140 - 160 km/h si până la 200 km/h, semnalizarea optica laterala mai poate fi utilizata, dar ea trebuie adaptata la aceste viteze. Aceste adaptări...

 • Centralizarea Electromecanica

  De la aparatul de manevră, instalat la cabină, acarul manevrează macazurile, saboţii de deraiere şi semnalele cu ajutorul unor pârghii şi al transmisiilor mecanice. În stare normală pârghiile semnalelor sunt blocate; pârghiile macazurilor sunt însă libere pentru ca acestea să poată fi manevrate după necesitati. În biroul de mişcare se instalează aparatul de comandă. Dependenţele dintre aparatul de comandă si aparatele de manevră se realizează prin intermediul câmpurilor electrice de...

 • Teoria, Constructia si Vitalitatea Navei

  Remorcajul in mare este o actiune complexa prin care una sau mai multe nave tracteaza o alta nava aflata , din motive obiective , in imposibilitatea continuarii calatoriei cu mijloace proprii. Efectuarea remorcajului presupune pregatiri deosebite atat pentru nava care va remorca , cat si pentru nava remorcata , pe primul plan punandu-se asigurarea unei remorci care sa permita efectuarea manevrei in toate conditiile si care sa fie suficient de rezistenta la eforturile la care va fi supusa pe...

 • Transportul de Persoane-Element al Sferei Sociale - Istoria si Stadiile de Dezvoltare - Rolul si Tendintele de Dezvoltare

  În prezent transportul de persoane a devenit un element indiscutabil a vieţii omeneşti, întrucât el oferă membrilor societăţii posibilitatea de: 1. deplasare 2. comunicare 3. percepere 4. asimilare Civilizaţia contemporană caracteristică prin un ritm intens de dezvoltare cu ajutorul transportului îşi satisface cele mai diverse necesităţi în domeniul material şi spiritual. Procesul transportului de persoane reprezintă totalitatea operaţiilor executate de mijloacele de transport la...

 • Tehnologia Organizarii Transportului de Marfuri

  Evoluţia civilizaţiei umane este strîns legată de posibilităţile de transport ale produselor activităţilor economice şi pentru realizarea de relaţii tot mai strînse între diferite grupuri de oameni. S-a născut astfel, necesitatea perfecţionării continue a mijloacelor de transport şi crearea unor reţele vaste de transport. O dată cu inventarea automobilului şi trecerea la producţia de masă a diverselor tipuri de autovehicule, s-a realizat dezvoltarea reţelelor de transport rutier, care leagă...

 • Organizarea si Securitatea Circulatiei Rutiere

  I. Scopul şi obiectivele disciplinei OSCR (Organizarea şi Securitatea Circulaţiei Rutiere) Scopul – însuşirea cunoştinţelor în domeniul asigurării securităţii circulaţiei rutiere. Sarcina – formarea metodologiei de organizare şi asigurare a securităţii rutiere. Organizarea circulatiei rutiere are ca scop: 1. asigurarea vieţiolor omeneşti 2. păstrarea încărcăturilor 3. păstrarea drumurilor 4. păstrarea mijloacelor de transport Factorii principali: 1. f. uman 2. f. tehnic – drumul,...

 • Constructia Motoarelor

  1. DEFINIRE. CLASIFICARE Motorul cu ardere internă cu piston este un motor termic la care produsele arderii intră în compoziţia fluidului motor, iar transformarea acestuia în lucru mecanic se realizează prin intermediul unui piston, a cărui mişcare alternativă în interiorul unui cilindru este transformată în mişcare de rotaţie de către mecanismul bielă-manivelă. Primul motor cu ardere internă cu piston a fost realizat de către E. Lenoir şi a fost perfecţionat pe parcursul timpului pentru a...

 • Transmisii Automate

  1. GENERALITĂŢI 1.1 DEFINIRE Transmisiile automate se caracterizează prin posibilitatea variaţiei raportului de transmitere realizat în elementele transmisiei, în funcţie de condiţiile reale de rulare, fără intervenţia continuă a conducătorului auto. 1.2 CLASIFICARE 1.3 CARACTERISTICI Transmisiile automate sunt caracterizate printr-un grad ridicat de confort, unde schimbarea treptelor se face fara intreruperea fluxului de putere. Tot ca plus, se remarca diminuarea socurilor din...

 • Subsistemul de Transport Interior

  O secventa importanta a activitatilor din cadrul sistemului de transfer portuar care se efectueaza pe ruta indirecta este transportul marfurilor în interiorul portului, de la locul de depunere a acestora pe cheu pana la locurile de depozitare din interiorul portului (magazii si platforme portuare). Subsistemul de transport interior operatiunile de transport care leaga activitatile de la bordul navei cu zonele portuare de depozitare pentru marfurile transferate pe ruta indirecta. Funcţie de...

 • Marfuri Periculoase

  INTRODUCERE Schimbul de valori materiale în comerţul internaţional a crescut considerabil, antrenând un numar tot mai mare de participanţi si totodatã, diversificându-se si specializându-se în mod deosebit ca urmare a progreselor tehnico - ştiinţifice si economice înregistrate în ultimile decenii. Acest avânt economic înregistrat de societatea omeneascã a determinat o marire a traficului de materii prime necesare industriei (minereuri, cãrbune, petrol), agriculturii (îngrãşãminte chimice),...

 • Elementele de Baza ale Transportului Maritim

  INTRODUCERE Transporturile reprezintă “sistemul circulator” al întregii planete, şi în acelaşi timp, al fiecărei ţări în parte. Se poate spune că transportul reprezintă civilizaţia, el constituie o importantă ramură a producţiei materiale fără de care existenta unei societăţi moderne ar fi de neconceput. La realizarea circulaţiei volumului imens de mărfuri, transportului naval îi revine un rol de prim ordin, atât cantitativ, cât şi ca operativitate, mările şi oceanele făcând o punte de...

 • Contractul Comercial si de Navlosire

  Contractul de navlosire este contractul prin care armatorul navei (sau o persoană care în acel moment deţine de la proprietarul navei dreptul de a încheia astfel de contracte) se obligă, ca în schimbul unei sume de bani, numită navlu, să pună la dispoziţia navlositorului o navă (sau o parte dintr-o navă) în bună stare de navigabilitate şi să o menţină în această stare pe toată durata contractului. Nu este obligatoriu ca un contract de navlosire să fie în formă scrisă, deşi marea majoritate a...

Pagina 6 din 15