Toate cursurile din domeniul Transporturi

 • Navele ca Mijloc de Transport al Marfurilor

  Evolutia , conditiile si caracteristicile specifice transportului maritim modern au determinat si sunt un factor hotarator in conceptia si evolutia constructiei si dotarii navelor maritime ca mijloace ale transportului naval de marfuri si de calatori. Ordonanta Guvernului Romaniei nr.42 din 28 august 1997 privind Navigatia Civila , in articolul 8 da urmatoarea definitie navei comerciale: “ Nava este mijlocul de navigatie utilizat pentru realizarea activitatii de transport si a altor...

 • Nava Comerciala

  1. NAVELE CA MIJLOC DE TRANSPORT AL MĂRFURILOR Evolutia , conditiile si caracteristicile specifice transportului maritim modern au determinat si sunt un factor hotarator in conceptia si evolutia constructiei si dotarii navelor maritime ca mijloace ale transportului naval de marfuri si de calatori. Ordonanta Guvernului Romaniei nr.42 din 28 august 1997 privind Navigatia Civila , in articolul 8 da urmatoarea definitie navei comerciale: “ Nava este mijlocul de navigatie utilizat pentru...

 • Documente Nautice

  CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Creşterea volumului de mărfuri destinat schimburilor comerciale internaţionale, în contextul economiei mondiale, au condus la intensificarea transporturilor maritime. Navele intrate în exploatare, împreună cu mărfurile transportate concentrează valori uriaşe, astfel că în condiţiile confruntării cu marea şi ale traficului intens de pe căile maritime, se impune aplicarea unor procedee ştiinţifice de conducere, caracterizate printr-o înaltă precizie. Aceste exigenţe...

 • Navlul

  Navlul este preţul pe care navlositorul îl plăteşte armatorului pentru deplasarea mărfurilor dintr-un port în altul, pe ruta cea mai scurtă, cu diligenţa cea mai rezonabilă. Aşa cum s-a arătat anterior există mai multe pieţe ale navlurilor prin urmare, cererea şi oferta acţionează nu pe piaţa transportului în general, ci pe piaţa unui anumit grup de mărfuri şi unui anumit tip de nave. Nivelul navlurilor depinde de jocul liber al cererii şi ofertei, de cererea de spaţiu de transport pe o...

 • Problema privind Eficienta

  CAPITOLUL III PROBLEME PRIVIND EFICIENTA 1. Aspecte privind productivitatea flotei mondiale maritime 1.1 Scurtă introducere în problematica lucrării 1.2 Productivitatea operaţională 1.3 Cererea şi oferta de nave de transport maritim 1.4 Corelaţia între traficul de mărfuri şi apartenenţa flotei 2. Previziunea in cadrul economiei manageriale 2.1 Introducere în problematică 2.2 Analiza pragului de rentabilitate 2.3 Extrapolarea trendului de dezvoltare 2.4 Sensibilitatea profitului...

 • Subsistemul de Manipulare a Marfurilor - Partea a Doua

  FACTORII CARE INFLUENTEAZA PERFORMANTELE MANIPULARII MARFURILOR LA NAVA 1. Nava: constructie si dimensiuni; 2. Echipamentul de lucru si dispozitivele de manipulare: caracteristici, cerinte pentru lucrul in magaziile navei, alegerea echipamentelor si dispozitivelor; 3. Utilajele de îincarcare / descarcare: caracteristicile si performantele utilajelor de cheu sau ale instalatiilor de la bord; 4. Practicile de operare; 5. Marfa: cantitatea, greutatea, modul de ambalare si de stivuire; 6....

 • Management Portuar - Note de Curs

  CAPITOLUL I Portul maritim 1.1 Locul, rolul şi importanţa administrării eficiente a activităţilor economice ale unităţii portuare 1.2 Structura şi funcţiile portului maritim 1.3 Evoluţia concepţiei asupra funcţiilor portului 1.1 Locul, rolul şi importanţa administrării eficiente a activităţilor economice ale unităţii portuare Porturile au un rol important în desfăşurarea comerţului internaţional. Ele trebuie construite, dotate şi conduse astfel încât să faciliteze transferul rapid al...

 • Transport Multimodal

  Transp multimodal reprez. prestatia din poarta in poarta cu cel putin 2 noduri de transp. pe baza unui document unic sub coordonarea unui operator de transp. multimodal. Transp. combinat reprez. prestatia in unitati tehnice de incarcatura cu 2 sau mai multe moduri de transp. Transp. intermodal reprez. prestatia efectuata de 2 au mai multe mijloace de transport apartinand a 2 sau mai multor noduri de transp.in unitati de incarcatura. Transp. combinat la nivel european abordeaza in primul...

 • Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime

  Capitolul 1 BAZELE GENERALE ALE ECONOMIEI TRANSPORTURILOR MARITIME 1.1 Economia transporturilor maritime – parte integrantă a ştiinţei economice 1.2 Particularităţi ale activităţii de transport maritim 1.3 Cadrul general privind desfăşurarea activităţilor de transport maritim 1.1 Economia transporturilor maritime – parte integrantă a ştiinţei economice Ştiinţa economică reprezintă ansamblul coerent de noţiuni, idei, teorii şi doctrine, de reflectări specializate în planul gândirii...

 • Raspunderea Transportatorului

  Capitolul I. Cadrul general al răspunderii 1. Obiectul răspunderii transportatorului În faza deplasării mărfii pe itinerarul stabilit, cărăuşul executându-şi astfel principala prestaţie caracteristică la care s-a angajat prin contractul de transport, răspunde de neîndeplinirea obligaţiilor corespunzătoare. Fapte specifice, imputabile eventual transportatorului, sunt: pierderea totală sau parţială a mărfii; avarierea acesteia; întârzierea în eliberarea încărcăturii la destinaţie. Oricare...

 • Marfuri Periculoase

  D01. CLASIFICAREA MARFURILOR PERICULOASE CONFORM CODULUI IMDG Marfurile periculoase-dangerous goods- sunt marfurile care prin natura lor pot produce avarii celorlalte marfuri de la bord,pot produce prejudicii navei insasi,pot periclita viata sau sanatatea echipajului sau pot influenta stabilitatea mediului marin . Pentru a standardiza metodele de ambalare,stivuire,transport,manipulare etc a fost elaborat codul IMDG care clasifica marfurile periculoase astfel: CLASA 1 - EXPLOZIVI...

 • Reconstructia Accidentelor

  TEMA 2 - CERCETAREA RETROSPECTIVĂ A ACCIDENTELOR DE CIRCULAŢIE RUTIERĂ (EATR) Cercetarea matematica / fizică / tehnică făcută dupa un accident de circulaţie urmăreşte: - reconstituirea mişcării vehiculelor participante nemijlocit şi mijlocit la accident, de la faza premergătoar accidentului, legată de accident, prin evenimentul cu acţiune violentă, provocator de avarii şi vătămări (accidentul propriu-zis), până la poziţiile finale, cauzate de accident şi - determinarea cauzelor legate de...

 • Transporturi Internationale

  TRANSPORTURI Activitatea economică nu poate exista fără transport. Transp. a evoluat ca formă şi forţă motrice. Transp. a ajuns o ramură de sine stătătoare, cu infrastructură şi mijl.tehn. necesare. E o strânsă interdep. între act. ec. şi transp.: - vol.,struct.,şi calit.transp.depind de prod. - prod. de mrf. depinde de transport asigurând deplasarea factorilor de producţie. TRANSPORTURILE IMPORTANŢA TRANSPORTURILOR FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI INCOTERMS...

 • Transporturi, Expeditii si Asigurari Internationale

  CAPITOLUL 1. TRANSPORTURILE ŞI IMPORTANŢA ACESTORA ASUPRA ECONOMIEI ŞI SOCIETĂŢII INTRODUCERE Transporturile reprezintă acel sector al economiei naţionale care asigură deplasarea în spaţiu a mărfurilor şi a persoanelor. Ele sunt acel element fără de care nici o societate nu poate să se dezvolte şi să se îmbogăţească, deoarece infrastructura este elementul care facilitează comerţul. Ele stau la baza relaţiilor economice internaţionale, favorizând atât diviziunea muncii, cât şi alte...

 • Curs Logistica

  1. Noţiunea de logistică În funcţie de aplicaţia dorită, noţiunea de logistică capătă diferite sensuri. Sensul clasic al noţiunii de logistică pe care îl dă lucrarea [*, Dicţionarul de neologisme. Ed. Academiei, 1975] este că prin logistică se înţelege "minte care gândeşte întemeiat, raţional". Într-o altă lucrare [*, Dicţionarul explicativ al limbii române. Ed. Academiei, 1975], autorii definesc logistica, ca "acea ştiinţă a demonstraţiei a cărui obiect este stabilirea...

Pagina 7 din 15