Toate cursurile din domeniul Transporturi

 • Organizarea si Securitatea Circulatiei Rutiere

  I. Scopul şi obiectivele disciplinei OSCR (Organizarea şi Securitatea Circulaţiei Rutiere) Scopul – însuşirea cunoştinţelor în domeniul asigurării securităţii circulaţiei rutiere. Sarcina – formarea metodologiei de organizare şi asigurare a securităţii rutiere. Organizarea circulatiei rutiere are ca scop: 1. asigurarea vieţiolor omeneşti 2. păstrarea încărcăturilor 3. păstrarea drumurilor 4. păstrarea mijloacelor de transport Factorii principali: 1. f. uman 2. f. tehnic – drumul,...

 • Constructia Motoarelor

  1. DEFINIRE. CLASIFICARE Motorul cu ardere internă cu piston este un motor termic la care produsele arderii intră în compoziţia fluidului motor, iar transformarea acestuia în lucru mecanic se realizează prin intermediul unui piston, a cărui mişcare alternativă în interiorul unui cilindru este transformată în mişcare de rotaţie de către mecanismul bielă-manivelă. Primul motor cu ardere internă cu piston a fost realizat de către E. Lenoir şi a fost perfecţionat pe parcursul timpului pentru a...

 • Transmisii Automate

  1. GENERALITĂŢI 1.1 DEFINIRE Transmisiile automate se caracterizează prin posibilitatea variaţiei raportului de transmitere realizat în elementele transmisiei, în funcţie de condiţiile reale de rulare, fără intervenţia continuă a conducătorului auto. 1.2 CLASIFICARE 1.3 CARACTERISTICI Transmisiile automate sunt caracterizate printr-un grad ridicat de confort, unde schimbarea treptelor se face fara intreruperea fluxului de putere. Tot ca plus, se remarca diminuarea socurilor din...

 • Subsistemul de Transport Interior

  O secventa importanta a activitatilor din cadrul sistemului de transfer portuar care se efectueaza pe ruta indirecta este transportul marfurilor în interiorul portului, de la locul de depunere a acestora pe cheu pana la locurile de depozitare din interiorul portului (magazii si platforme portuare). Subsistemul de transport interior operatiunile de transport care leaga activitatile de la bordul navei cu zonele portuare de depozitare pentru marfurile transferate pe ruta indirecta. Funcţie de...

 • Marfuri Periculoase

  INTRODUCERE Schimbul de valori materiale în comerţul internaţional a crescut considerabil, antrenând un numar tot mai mare de participanţi si totodatã, diversificându-se si specializându-se în mod deosebit ca urmare a progreselor tehnico - ştiinţifice si economice înregistrate în ultimile decenii. Acest avânt economic înregistrat de societatea omeneascã a determinat o marire a traficului de materii prime necesare industriei (minereuri, cãrbune, petrol), agriculturii (îngrãşãminte chimice),...

 • Elementele de Baza ale Transportului Maritim

  INTRODUCERE Transporturile reprezintă “sistemul circulator” al întregii planete, şi în acelaşi timp, al fiecărei ţări în parte. Se poate spune că transportul reprezintă civilizaţia, el constituie o importantă ramură a producţiei materiale fără de care existenta unei societăţi moderne ar fi de neconceput. La realizarea circulaţiei volumului imens de mărfuri, transportului naval îi revine un rol de prim ordin, atât cantitativ, cât şi ca operativitate, mările şi oceanele făcând o punte de...

 • Contractul Comercial si de Navlosire

  Contractul de navlosire este contractul prin care armatorul navei (sau o persoană care în acel moment deţine de la proprietarul navei dreptul de a încheia astfel de contracte) se obligă, ca în schimbul unei sume de bani, numită navlu, să pună la dispoziţia navlositorului o navă (sau o parte dintr-o navă) în bună stare de navigabilitate şi să o menţină în această stare pe toată durata contractului. Nu este obligatoriu ca un contract de navlosire să fie în formă scrisă, deşi marea majoritate a...

 • Navele ca Mijloc de Transport al Marfurilor

  Evolutia , conditiile si caracteristicile specifice transportului maritim modern au determinat si sunt un factor hotarator in conceptia si evolutia constructiei si dotarii navelor maritime ca mijloace ale transportului naval de marfuri si de calatori. Ordonanta Guvernului Romaniei nr.42 din 28 august 1997 privind Navigatia Civila , in articolul 8 da urmatoarea definitie navei comerciale: “ Nava este mijlocul de navigatie utilizat pentru realizarea activitatii de transport si a altor...

 • Nava Comerciala

  1. NAVELE CA MIJLOC DE TRANSPORT AL MĂRFURILOR Evolutia , conditiile si caracteristicile specifice transportului maritim modern au determinat si sunt un factor hotarator in conceptia si evolutia constructiei si dotarii navelor maritime ca mijloace ale transportului naval de marfuri si de calatori. Ordonanta Guvernului Romaniei nr.42 din 28 august 1997 privind Navigatia Civila , in articolul 8 da urmatoarea definitie navei comerciale: “ Nava este mijlocul de navigatie utilizat pentru...

 • Documente Nautice

  CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Creşterea volumului de mărfuri destinat schimburilor comerciale internaţionale, în contextul economiei mondiale, au condus la intensificarea transporturilor maritime. Navele intrate în exploatare, împreună cu mărfurile transportate concentrează valori uriaşe, astfel că în condiţiile confruntării cu marea şi ale traficului intens de pe căile maritime, se impune aplicarea unor procedee ştiinţifice de conducere, caracterizate printr-o înaltă precizie. Aceste exigenţe...

 • Navlul

  Navlul este preţul pe care navlositorul îl plăteşte armatorului pentru deplasarea mărfurilor dintr-un port în altul, pe ruta cea mai scurtă, cu diligenţa cea mai rezonabilă. Aşa cum s-a arătat anterior există mai multe pieţe ale navlurilor prin urmare, cererea şi oferta acţionează nu pe piaţa transportului în general, ci pe piaţa unui anumit grup de mărfuri şi unui anumit tip de nave. Nivelul navlurilor depinde de jocul liber al cererii şi ofertei, de cererea de spaţiu de transport pe o...

 • Problema privind Eficienta

  CAPITOLUL III PROBLEME PRIVIND EFICIENTA 1. Aspecte privind productivitatea flotei mondiale maritime 1.1 Scurtă introducere în problematica lucrării 1.2 Productivitatea operaţională 1.3 Cererea şi oferta de nave de transport maritim 1.4 Corelaţia între traficul de mărfuri şi apartenenţa flotei 2. Previziunea in cadrul economiei manageriale 2.1 Introducere în problematică 2.2 Analiza pragului de rentabilitate 2.3 Extrapolarea trendului de dezvoltare 2.4 Sensibilitatea profitului...

 • Subsistemul de Manipulare a Marfurilor - Partea a Doua

  FACTORII CARE INFLUENTEAZA PERFORMANTELE MANIPULARII MARFURILOR LA NAVA 1. Nava: constructie si dimensiuni; 2. Echipamentul de lucru si dispozitivele de manipulare: caracteristici, cerinte pentru lucrul in magaziile navei, alegerea echipamentelor si dispozitivelor; 3. Utilajele de îincarcare / descarcare: caracteristicile si performantele utilajelor de cheu sau ale instalatiilor de la bord; 4. Practicile de operare; 5. Marfa: cantitatea, greutatea, modul de ambalare si de stivuire; 6....

 • Management Portuar - Note de Curs

  CAPITOLUL I Portul maritim 1.1 Locul, rolul şi importanţa administrării eficiente a activităţilor economice ale unităţii portuare 1.2 Structura şi funcţiile portului maritim 1.3 Evoluţia concepţiei asupra funcţiilor portului 1.1 Locul, rolul şi importanţa administrării eficiente a activităţilor economice ale unităţii portuare Porturile au un rol important în desfăşurarea comerţului internaţional. Ele trebuie construite, dotate şi conduse astfel încât să faciliteze transferul rapid al...

 • Transport Multimodal

  Transp multimodal reprez. prestatia din poarta in poarta cu cel putin 2 noduri de transp. pe baza unui document unic sub coordonarea unui operator de transp. multimodal. Transp. combinat reprez. prestatia in unitati tehnice de incarcatura cu 2 sau mai multe moduri de transp. Transp. intermodal reprez. prestatia efectuata de 2 au mai multe mijloace de transport apartinand a 2 sau mai multor noduri de transp.in unitati de incarcatura. Transp. combinat la nivel european abordeaza in primul...

Pagina 7 din 15