Toate cursurile din domeniul Transporturi

 • Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime

  Capitolul 1 BAZELE GENERALE ALE ECONOMIEI TRANSPORTURILOR MARITIME 1.1 Economia transporturilor maritime – parte integrantă a ştiinţei economice 1.2 Particularităţi ale activităţii de transport maritim 1.3 Cadrul general privind desfăşurarea activităţilor de transport maritim 1.1 Economia transporturilor maritime – parte integrantă a ştiinţei economice Ştiinţa economică reprezintă ansamblul coerent de noţiuni, idei, teorii şi doctrine, de reflectări specializate în planul gândirii...

 • Raspunderea Transportatorului

  Capitolul I. Cadrul general al răspunderii 1. Obiectul răspunderii transportatorului În faza deplasării mărfii pe itinerarul stabilit, cărăuşul executându-şi astfel principala prestaţie caracteristică la care s-a angajat prin contractul de transport, răspunde de neîndeplinirea obligaţiilor corespunzătoare. Fapte specifice, imputabile eventual transportatorului, sunt: pierderea totală sau parţială a mărfii; avarierea acesteia; întârzierea în eliberarea încărcăturii la destinaţie. Oricare...

 • Marfuri Periculoase

  D01. CLASIFICAREA MARFURILOR PERICULOASE CONFORM CODULUI IMDG Marfurile periculoase-dangerous goods- sunt marfurile care prin natura lor pot produce avarii celorlalte marfuri de la bord,pot produce prejudicii navei insasi,pot periclita viata sau sanatatea echipajului sau pot influenta stabilitatea mediului marin . Pentru a standardiza metodele de ambalare,stivuire,transport,manipulare etc a fost elaborat codul IMDG care clasifica marfurile periculoase astfel: CLASA 1 - EXPLOZIVI...

 • Reconstructia Accidentelor

  TEMA 2 - CERCETAREA RETROSPECTIVĂ A ACCIDENTELOR DE CIRCULAŢIE RUTIERĂ (EATR) Cercetarea matematica / fizică / tehnică făcută dupa un accident de circulaţie urmăreşte: - reconstituirea mişcării vehiculelor participante nemijlocit şi mijlocit la accident, de la faza premergătoar accidentului, legată de accident, prin evenimentul cu acţiune violentă, provocator de avarii şi vătămări (accidentul propriu-zis), până la poziţiile finale, cauzate de accident şi - determinarea cauzelor legate de...

 • Transporturi Internationale

  TRANSPORTURI Activitatea economică nu poate exista fără transport. Transp. a evoluat ca formă şi forţă motrice. Transp. a ajuns o ramură de sine stătătoare, cu infrastructură şi mijl.tehn. necesare. E o strânsă interdep. între act. ec. şi transp.: - vol.,struct.,şi calit.transp.depind de prod. - prod. de mrf. depinde de transport asigurând deplasarea factorilor de producţie. TRANSPORTURILE IMPORTANŢA TRANSPORTURILOR FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI INCOTERMS...

 • Transporturi, Expeditii si Asigurari Internationale

  CAPITOLUL 1. TRANSPORTURILE ŞI IMPORTANŢA ACESTORA ASUPRA ECONOMIEI ŞI SOCIETĂŢII INTRODUCERE Transporturile reprezintă acel sector al economiei naţionale care asigură deplasarea în spaţiu a mărfurilor şi a persoanelor. Ele sunt acel element fără de care nici o societate nu poate să se dezvolte şi să se îmbogăţească, deoarece infrastructura este elementul care facilitează comerţul. Ele stau la baza relaţiilor economice internaţionale, favorizând atât diviziunea muncii, cât şi alte...

 • Curs Logistica

  1. Noţiunea de logistică În funcţie de aplicaţia dorită, noţiunea de logistică capătă diferite sensuri. Sensul clasic al noţiunii de logistică pe care îl dă lucrarea [*, Dicţionarul de neologisme. Ed. Academiei, 1975] este că prin logistică se înţelege "minte care gândeşte întemeiat, raţional". Într-o altă lucrare [*, Dicţionarul explicativ al limbii române. Ed. Academiei, 1975], autorii definesc logistica, ca "acea ştiinţă a demonstraţiei a cărui obiect este stabilirea...

 • Arhitectura Navala

  1 INTRODUCERE 1.1 Generalitati • Prezentul curs este actualizat si completat cu ultimele noutati in domeniul constructiilor navale punand accent pe capitolele care fac referinta la regulamentele organizatiilor internationale si Societatilor de Clasificare. Siguranta navelor si poluarea mediului au fost tratate in masura in care influenteaza proiectarea navei. Impreuna cu orele de proiect va incerca sa dezvolte logica proiectarii PLANULUI GENERAL si de AMENAJARE a unei nave functie de...

 • Nave Mici

  1. TIPURI DE NAVE MICI. PRINCIPII CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE 1.1. Clasificarea navelor mici 1.1.1. Natura forţelor de sustentaţie Navele mici se deosebesc de navele mari, clasice, prin dimensiuni principale mai reduse, destinaţii diverse, comportare diferită în timpul navigaţiei şi rază de acţiune mai mică. În general, se consideră că navele mici, fluviale sau maritime, au lungimi maxime de 60 m. În unele ţări intră în această categorie navele cu lungimi de până la 90 m [1]. Navele cu...

 • Sistemul de Directie Auto

  Activitatea întreprinderii este orientată spre comercializarea automobilelor şi pieselor de schimb pentru acestea, importatorul cărora se află. La fel, încă o direcţie de activitate a întreprinderii este prestare de servicii de întreţinere şi reparare a automobilelor cât în perioada de garanţie atât şi altor automobile. Întreprinderea activează în domeniul deservirii şi diagnosticării automobilelor. În anul 1995 a devenit dealer oficial a companiei Şcoda. În anul 2002 a devenit reprezentant...

 • Introducere in Studiul Transporturilor Internationale

  Transporturile sunt atât de mult implicate în toate aspectele vietii economice si sociale, încât foarte putini oameni în afara cercetărilor si profesionistilor domeniului, îsi mai pun azi problema semnificatiei reale a acestora. Toti oamenii interesati stiu că rapiditatea, regularitatea si siguranta aprovizionării cu materii prime si materiale conditionează eficienta economică a productiei industriale. Marea majoritate a oamenilor doreste să acceadă la o gamă cât mai bogată si...

 • Transportul si Manipularea Marfurilor

  1. Transporturile de materii prime, materiale şi mărfuri Alegerea modului de transport este o parte fundamentală a managementului distribuţiei şi trebuie analizată cu atenţie, datorită impactului său asupra eficienţei operaţionale a firmei. Eşecul în identificarea celui mai potrivit mod de transport poate produce costuri mai mari decât cele necesare. Transportul bunurilor materiale, de la locul producţiei la cel al consumului productiv sau neproductiv este un domeniu extrem de important al...

 • Tema 1 - Bazele Logisiticii Marfurilor

  Scurt istoric Termenul “logistic” a fost utilizat prima data in domeniul militar. Conceptul a evoluat din nevoia fortelor militare de a se aproviziona in timpul razboaielor. Astfel, acest termen relativ nou defineste o practica foarte veche. Aparitia logisticii militare, asa cum este ea inteleasa in zilele noastre, coincide cu aparitia armatelor organizate, cu care diversele natiuni sau state au incercat sa isi impugna forta militara asupra vecinilor. In Grecia Antica, Roma sau Imperiul...

 • Managementul Transporturilor

  CAPITOLUL I MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI MARITIM OBIECTIVE • Clarificarea celor mai importante probleme referitoare la contractul de transport maritim • Evidentierea documentelor utilizate în expeditia internationala maritima • Analizarea aspectelor referitoare la stalii si contrastalii • Prezentarea problemelor legate de navele tramp si navele de linie Pe masura dezvoltarii schimburilor internationale de marfuri, a diversificarii structurii exporturilor si importurilor, a participarii...

 • Logistica Marfurilor

  Capitolul 1 ASPECTE CE CARACTERIZEAZĂ LOGISTICA MARFURILOR 1.1. Logistica mărfurilor si relaţia de interdependenţă cu distribuţia mărfurilor Distribuţia bunurilor materiale, alături de conceptele specifice canalului de marketing, distribuţia fizică, logistica-managementul distribuţiei fizice, care reprezintă o noţiune mai cuprinzătoare, a stat permanent în atenţia cercurilor de afaceri, dar şi a lumii academice. Ştiinţele economice fundamentale, aşa cum este Economia Politică, au...

Pagina 8 din 15