Toate cursurile din domeniul Transporturi

 • Navigatie Radar si ARPA

  IMPORTANTA DISCIPLINEI Radarul singurul echipament de navigaţie care poate furniza în orice condiţii de vizibilitate informaţii referitoare la: poziţia navei mişcarea ţintelor mobile - prevenirea coliziunilor pilotarea navei la ora actuala nu exista o punte de comandă care să nu fie dotata cu minim un radar cel mai utilizat echipament de navigaţie de către ofiţerul de punte, pe durata cartului Obiectivele cursului interpretarea imaginii radar interpretarea informaţiei radar...

 • APT

  1) Semnalele principale de triere: Verde – triere libera (impingere la triere) cu viteza maxima. Valoare orientativa : 10kmph Galben – triere libera cu viteza redusa. Valoare oientativa: 5kmphAlb continuu – semnalul de triere are valoare de semnal de manevra. Locomotiva, cu sau fara vagoane legate, poate efectua manevre peste varful cocoaseiAlb clipitor – impinge convoiul pana la vf cocoasei astfel incat primul vagon ce urmeaza a fi triat san u depaseasca semnalul. De altfel, instalatia CED...

 • Transporturi Internationale

  Particularitatile activitatii de transport - Transportul reprezinta activitatea de intermediere intre activitatea de productie si cea de comercializare - Creeaza servicii si nu produse materiale - Masurarea activitatii se face prin unitati conventionale - Tone / km - Tone / mile - Prin contravaloarea transportului de obicei se constituie o valoare adaugata la valoarea marfurilor transportate - Procesul transportului presupune deplasarea in spatiu a marfurilor, si existenta urmatoarelor...

 • Transportul Aerian

  CURS NR.6/15NOV1999 TRANSPORTURI AERIENE 1. Cea mai dinamica modalitate de transport este cea aeriana. Traficul international de marfuri s-a dublat la fiecare 5-6 ani. In traficul international au intrat nu numai marfuri clasice ca supliment de bagaj la transportul calatorilor ci au aparut linii aeriene specializate in transportul de marfuri. La acestea a contribuit in mod constant pretul de transport, confortabilitatea primirii si expedierii marfurilor, siguranta si nu in ultimul rand...

 • Metoda Elementelor Finite

  Ce este MEF şi unde se aplicǎ ? Metoda elementelor finite (MEF) este o metodǎ generalǎ de rezolvare aproximativǎ a ecuaţiilor diferenţiale cu derivate parţiale care descriu sau nu fenomene fizice. Principial MEF constǎ în descompunerea domeniului de analiză în porţiuni de formă geometrică simplă, analiza acestora şi recompunerea domeniului respectând anumite cerinţe matematice. Problema derivatelor parţiale este redusǎ la un sistem de ecuaţii algebrice, la o problemǎ de valori şi...

 • Transportul Fluidelor

  A. TRANSPORTUL STAŢIONAR AL FLUIDELOR NENEWTONIENE PRIN CONDUCTE În general, fluidele nenewtoniene sunt acelea la care nu există proporţionalitate directă între eforturile unitare si vitezele de deformaţie. Există o mare varietate de astfel de fluide şi ca urmare mai multe clasificări posibile. Toate fluidele care nu respectă legea lui Newton, nu au o vâscozitate constantă, sunt numite nenewtoniene. În general, vâscozitatea scade cu valoarea tensiunii sau a vitezei de deformaţie:...

 • Combaterea Zgomotului si Vibratiilor la Masini si Instalatii

  6.1. Compresoare 6.1.1. Sursele de zgomot si vibratiile compresoarelor. Zgomotul produs de compresoare provine de la ventilele sau supapele de refulare si aspiratie, circulatia gazului supus compresarii, motorul de antrenare ( electric sau cu combustie interna ) , sistemul de ungere si lagare. Zgomotul generat de ventilele si supapele de refulare si aspiratie se datoreaza aparitiei fortelor de impact la inchiderea brusca a acestora, precum si comprimarii si destinderii bruste a gazului....

 • Combaterea Zgomotului si Vibratiilor in Industria Constructiilor

  8. COMBATEREA ZGOMOTULUI SI VIBRAT11LOR IN INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR 8.1. Zgomotul si vibratiile masinilor si utilajelor de constructii. In industria constructiilor se utilizeaza frecvent utilaje zgomotoase ca ciocane pneumatice, compresoare mobile, incarcatoare mecanice, compactoare, nivelatoare, buldozere, excavatoare, sonete pentru batut piloti etc. Nivelul de zgomot care caracterizeaza functionarea unora dintre aceste uti¬laje este prezentat in tabelul 8.1. Tabelul 8.1. Niveluri de...

 • Ciocane de Forja

  6.4. Ciocane de forja. Problema combaterii vibratiilor la ciocanele de forja este complexa atat din punct de vedere teoretic, cat si practic. Pentru a putea elabora solutii eficace de combatere a vibratiilor este necesar sa se studieze miscarile unei. serii intregi de corpuri cum sunt batiul ciocanului, berbecul si celelalte piese mobile, sabota (nicovala), fundatia sabotei si cea a batiului, separate sau unite, stratul elastic de sub sabota, elementele elastice de sub fundatie. Majoritatea...

 • Combaterea Noxelor Specifice unor Operatii

  Particularitati in proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor pentru captarea si retinerea noxelor la prelucrari de materiale prin polizare, curatare , slefuire si taiere. 12.1. Dispozitive de captare si retinere a pulberilor la polizoare. In scopul obtinerii unei instalatii eficiente de aspiratie a pulberilor este necesar sa se tina seama de urmatoarele conditii: 1) Discul sa fie acoperit cu carcasa cat mai mult posibil; 2) Carcasarea sa nu impiedice pe muncitori sa indeplineasca...

 • Zgomotul si Vibratiile la Mijloacele de Transport Rutier

  20.1. Generalitati Cresterea puterii motoarelor de autovehicule si a vitezei de deplasare a acestora a dus in ultimul timp la cresterea nivelului de zgomot generat de acestea. Problema studiului si combaterii zgomotului generat de autovehi¬cule este complexa si cuprinde o serie de aspecte: 1) Studiul aspectului fizic al aparitiei zgomotului, depistarea surselor de zgomot si analiza spectrului zgo¬motului; 2) studiul calitatii nivelurilor de zgomot generate de diferitele agregate ale...

 • Caracteristicile Conducatorilor de Autovehicule

  3. CARACTERISTICILE CONDUCĂTORILOR DE AUTOVEHICULE Conducerea unui autovehicul, în condiţiile unui trafic rutier supraaglomerat, constituie un complex de acţiuni, a căror caracteristică principală este rapiditatea succesiunii factorilor exteriori şi a vitezei de reacţie a conducătorului acestuia. S-a constat, în urma unui sondaj de analiză în trafic urban pe 100 de conducători, că în medie pe minut apar aproximativ 62 de stimuli exteriori şi că în acest interval de timp cel aflat la volan...

 • Caracteristicile Geometrice si Constructive ale Drumurilor

  3. CARACTERISTICILE GEOMETRICE ŞI CONSTRUCTIVE ALE DRUMURILOR 3.1.Consideraţii generale Orice drum reprezintă un complex de construcţii şi amenajări destinate circulaţiei mijloacelor de transport şi deservirii acesteia. Aceste construcţii şi amenajări se execută pe o fâşie de teren numită zona drumului şi sunt necesare atât pentru învingerea dificultăţilor de relief pe care le prezintă terenul în forma sa naturală, cât şi pentru a se asigura părţii superioare a căii o suprafaţă de rulare...

 • Motoare

  1 GENERALITAŢI 1.1 Definiţii Motorul este un sistem tehnic capabil să transforme o formă oarecare de energie în energie mecanică. Dacă energia iniţială este obţinută prin arderea unui amestec aer-combustibil motorul se numeşte motor termic (motor cu ardere). Motorul cu ardere internă (MAI) este un motor termic care transformă parţial energia termică, rezultată prin reacţii chimice de oxidare a unui combustibil, în energie mecanică (lucru mecanic), folosind ca fluid motor sau agent de lucru...

 • Tehnologia de Montare a Instalatiilor Navale

  1. SEMNIFICAŢIA DENUMIRII CURSULUI (TMIN) In general vorbind constructia unei nave presupune parcurgerea urmatoarelor etape majore: I. Cumparatorul navei trebuie sa se ocupe de: - identificarea necesităţilor privind transportul pe apa - alegerea tipului de navă care să-i satisfacă cerinţele - prospectarea pieţei: - cu specialişti interni - cu specialişti externi - adoptarea deciziei de cumpărare a unei nave - semnarea contactului cu furnizorul (santierul constructor). II....

Pagina 9 din 15