Automobile

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Automobile.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 48 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Transporturi

Extras din document

1. Să se definească noţiunile de produs tehnic mecanic şi de proiectare

Produs tehnic mecanic este un bun fizic, tangibil care poate satisface o dorințe sau o nevoi ale

omului privind dezvoltarea de lucru mecanic util

Proiectarea în inginerie este activitatea intelectuală de creaţie prin care se urmăreşte concepţia şi

dezvoltarea documentaţiei tehnice de obţinere a produselor noi, cu performanţe ridicate, la

costuri scăzute. Prin complexitatea, importanţa şi implicaţiile sale, activitatea de proiectare se

poate considera ca fiind în relaţie directă cu diverse domenii fundamentale ale activităţii umane

(filozofia, designul artistic, ştiinţele economice).

2. Să se descrie etapele dezvoltării produselor tehnice

Cerinte de piata/consumatori/intreprinderi;Planificare si definire produs;Proiectare

produs;Fabricatie si montaj produs;Desfacere,vanzare si consultant,Exploatare si intretinere

produs,Utilizare ulterioara si reciclare

3. Să se descrie schema bloc şi funcţiile produselor tehnice.

Pentru un produs tehnic

(material), descrierea calitativă a scopului acestuia, ca relaţie (legătură) între parametrii de intrare

şi cei de ieşire, se realizează prin funcţia scop globală. Prin divizarea funcţiei globale în secvenţe

independente se obţin funcţii scop parţiale . Atât funcţia globală, precum şi cele parţiale, de

obicei, seexprimă descriptiv transformarea energiei, transmiterea materialelor etc.

Mărimile energetice (forţe, viteze, putere), de material (masă, greutate, volum, debit)

şi/sau de informaţie (semnale) se transmit şi se transformă în sistemul tehnic prin fluxuri.

Funcţiile care fac legătura între parametrii (energetici, de material sau de informaţie) de ieşire şi

de intrare sunt funcţii principale, cu exprimări matematice care descriu determinist corelaţiile

dintre parametrii specifici.

Prin divizarea sistemului tehnic în subsisteme independente din punct de vedere funcţional,

funcţiile principale se împart în funcţii parţiale asociate acestora.

În plus, pentru anumite produse pot exista subsisteme şi fluxuri însoţitoare, participante indirect

la îndeplinirea funcţiilor principale, care realizeză funcţii auxiliare.

4. Să se descrie tipurile produselor tehnice mecanice şi de tip maşină şi vehicul

Tab. PRC-T.1.2.3.1 Clasificarea produselor tehnice mecanice

Criteriul

Tipul

produsului

tehnic

Descriere

Existenţa mişcării

relative între corpurile

componente

Structuri

mecanice

Produsele tehnice compuse din mai multe corpuri

materiale în interacţiune FĂRĂ mişcări relative care au

ca funcţie transmiterea de sarcini mecanice (forţe şi/sau

momente) sunt numite structuri mecanice(şasiuri,

caroserii, dispozitive de remorcare etc.)

Maşini

Produsele tehnice compuse din mai multe corpuri

materiale în interacţiune CU mişcări relative

determinate care au ca funcţie transmiterea şi

transformarea diferitelor forme de energie sunt

numitemaşini (utilaje tehnologice, vehicule etc.)

Existenţa fluxurilor de

informaţie electronice

Mecanic

Produsele tehnice care sunt compuse numai din corpuri

materiale în interacţiune sunt numite produse

mecanice (cutii de viteze neautomate, punţi motoare

etc. )

Mecatronic

Produsele tehnice mecanice caracterizate de fluxuri

energetice (de forţe, de viteze şi de putere), însoţite

de fluxuri de informaţie importante pentru reglare,

indicare şi/sau comandă şi devin produse

mecatronice (maşina de spălat automată, autovehiculele

moderne, roboţii etc.)

Tab. PRC-T.1.2.3.2 Clasificarea produselor tehnice mecanice tip maşină

Criteriul Tipul

maşinii

Descriere

Scopul pentru care se

foloseşte energia

mecanică de la ieşire

Motoare

Maşinile care transformă diferite forme de energie

(mecanică, electrică, termică) în energie mecanică cu

scopul de a genera lucrul mecanic util (de propulsie sau

de procesare tehnologică) sunt numite maşini motoare

(motoare electrice, motoare termice etc.)

De lucru

Maşinile care transformă diferite forme de energie

(mecanică, electrică, termică) în energie mecanică

folosită cu scopul modificării formei, stării,

proprietăţilor şi/sau poziţiilor materialelor sau

obiectelor de procesat sunt numite maşini de lucru

(maşini unelte, roboţi etc.)

Posibilitatea de deplasare

Statice

Maşinile care au şasiul (batiul) fixat la fundaţie sunt

numite maşini statice (maşini unelte, utilaje tehnologice

etc.)

Mobile

(vehicule)

Maşinile care au posibilitatea de deplasare, prin rulare

(cu ajutorul roţilor sau şenilelor) sau prin alunecare (de

tip sanie) cu scopul transportului (de bunuri sau

persoane) sau pentru efectuarea de lucrări industriale,

agricole şi servicii (automobile, tractoare, robocare

etc.)

Tab. PRC-T.1.2.3.3 Clasificarea produselor tehnice mecanice tip vehicul

Criteriul Tipul

vehiculului

Descriere

Calea de rulare

Rutiere

Vehicule ce se deplaseză pe drumuri publice

(automobilele, autoturismele, autocamioanele etc.)

Feroviare Vehicule ce se deplaseză pe şine (locomotive,

Navale

Vehicule ce se deplaseză pe apă sau în aer (nave

fluviale, avioane etc.).

Propulsia Propulsate din

exterior

Vehicule care sunt antrenate de motoare statice

(fixate la fundaţie)

Autovehicule

Vehiculele care se deplasează prin autopropulsare

(automobilele, tractoarele etc.)

5. Să se definească şi descrie noţiunile de ansamblu, subansamblu şi element constructiv (organ

de maşină

Fisiere in arhiva (1):

  • Automobile.pdf