Constructia Navei - Nomenclatura Navei

Imagine preview
(8/10 din 6 voturi)

Acest curs prezinta Constructia Navei - Nomenclatura Navei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Profesor: Florin Andrei

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Transporturi

Cuprins

1. Categorii şi tipuri principale de nave
2. Clasificarea şi supravegherea navelor.
3. Calităţi nautice şi caracteristici de exploatare
4. Arhitectura navei. Elemente constructive principale
5. Structura corpulului de navă. Sisteme de osatură
6. Catarge. Greement. Instalaţii de încărcare/descărcare
3. Caracteristici geometrice: elemente de referinţã, dimensiuni principale,
rapoarte caracteristice, coeficienţi de fineţe.
A. Elemente de referinţã;
B. Dimensiuni principale;
C. Rapoarte caracteristice. Coeficienţi de fineţe.
4. Caracteristici de volum: tonajul navelor, volumul destinat mãrfurilor, volumul tancurilor.
1. Tonajul navelor.
2. Volumul destinat mãrfurilor. Volumul tancurilor.
5. Caracteristici de greutate: grupe de greutãţi, deplasamentul navei, calculul greutãţii navei şi al poziţiei centrului de greutate.
1. Grupe de greutãţi.
2. Deplasamentul navei.
3. Calculul deplasamentului şi poziţiei centrului de greutate.
6. Calitãţi nautice şi caracteristici de exploatare ale navelor.
1. Calitãţi nautice.
2. Caracteristici de exploatare.

Extras din document

1. Categorii şi tipuri principale de nave

Nava este o construcţie complexã, amenajatã şi echipatã pentru a se deplasa pe apã sau sub apã în vederea transportului de mãrfuri sau de pasageri, pentru agrement sau în scopul executãrii unor misiuni tehnice, utilitare sau militare .

Executate într-o mare varietate de tipuri, nava este astfel construitã încât sã asigure exploatarea ei în condiţii tehnico-economice şi de siguranţã corespunzătoare scopurilor pentru care a fost construită.

O clasificare a navelor acceptatã de majoritatea constructorilor, proprietarilor de nave şi organizaţiilor navale este prezentatã în anexa nr. 1.

Pentru îndeplinirea scopurilor în vederea cãrora a fost construitã nava, aceasta este dotatã cu un mare numãr de instalaţii generale şi specifice ale cãror caracteristici trebuie sã-i asigure un randament maxim în exploatare. Exploarea navei este asiguratã de echipajul acesteia compus din personalul propriu al navei, care asigurã comanda, deplasarea, vitalitatea şi siguranţa în exploatare a navei şi din personalul auxiliar care asigurã servirea personalului propriu şi a pasagerilor. Numãrul şi funcţiile specifice necesare la bordul navelor pentru exploatarea în siguranţã a acestora este reglementat de normele interne şi internaţionale privind navigaţia. Navele cu destinaţie specialã au la bord şi personal de specialitate care nu face parte din echipajul navei dar care se aflã permanent la bord în legãturã cu destinaţia navei: cercetãtori, muncitori, personal tehnico-ingineresc şi administrativ, personal pentru pescuit şi prelucrare, personal didactic, practicanţi etc.

Nava de pasageri este orice navă destinatã special pentru transportul de pasageri, precum şi orice navã care transportã mai mult de 12 pasageri. Pentru aceste nave organizaţiile internaţionale prevãd reguli speciale de construcţie şi exploatare care sã garanteze siguranţa cât mai deplinã a pasagerilor. Prin pasager se înţelege orice persoanã aflatã la bordul navei, cu excepţia categoriilor enumerate anterior şi a copiilor sub un an.

Cargoul este o navã civilã destinatã în general, transportului de mãrfuri uscate. Pentru mãrirea economicitãţii transportului, navele se construiesc special pentru transportul anumitor mãrfuri (nave specializate) cele mai rãspândite fiind vrachierele care asigurã transportul unei mari diversitãţi de mãrfuri în vrac (neambalate) precum şi navele pentru transportul de mãrfuri unitizate: nave port-containere (pentru transportul containerelor), nave lash (pentru transportul barjelor), RO-RO (pentru transportul de vehicule auto), ferry-boat (pentru transportul mijloacelor de transport feroviare) etc.

Din punct de vedere al cantitãţii de marfã pe care o poate transporta ponderea cea mai mare în flota mondialã o deţin navele pentru transportul mãrfurilor lichide, în special petrolierele care, în marea lor majoritate, au capacitãţi cuprinse între 100.000 şi 300.000 tdw şi chiar mai mari, pânã la 500.000 tdw.

Navele specializate asigurã de obicei fluxul mãrfurilor (în special al materiilor prime) într-o singurã direcţie, jumãtate din cursã navigând în balast. Pentru înlãturarea acestui inconvenient au fost construite nave mixte care într-un sens transportã mãrfuri în vrac (de exemplu minereuri) iar în sens invers transportã mãrfuri lichide (de exemplu ţiţei sau derivate ale acestuia). O largã utilizare o au navele O.B.O. (ore-bulk-oil carrier) care în aceiaşi cursã transportã atât mãrfuri uscate în vrac cât şi produse lichide.

Utilizarea resurselor oferite de mãri şi oceane, exploatate pânã nu demult sporadic şi ineficient este astãzi asiguratã de navele de pescuit şi de navele piscicole. Nava de pescuit este nava utilizatã numai pentru pescuitul şi capturarea vietãţilor marine în timp ce nava piscicolã este o navã utilizatã pentru pescuit şi prelucrare sau numai pentru prelucrare şi care are un personal de specialitate mai mare de 12 persoane.

Dezvoltarea porturilor şi necesitãţile legate de construcţia şi întreţinerea acestora, a cãilor navigabile interioare ca şi rezolvarea problemelor legate de navigaţie şi exploatarea navelor, de dezvoltarea reţelelor de comunicaţii pe apã, de cercetarea mãrilor şi oceanelor au avut ca rezultat apariţia navelor cu destinaţie specialã, a navelor tehnice şi a navelor de servitute (utilitare) care înglobeazã o mare varietate de nave cu caracteristici tehnice deosebite.

Nava cu destinaţie specialã este o navã care are un echipament special legat de destinaţia acesteia şi un personal de specialitate mai mare de 12 persoane. O atenţie deosebită este acordatã în prezent navelor şi platformelor pentru exploatarea resurselor solului marin care au cãpãtat în ultimul timp o pondere importantã pentru valorificarea resurselor acestuia.

O categorie deosebitã, cu largã rãspândire în special în ţãrile avansate, este cea a navelor sportive şi de agrement utilzate atât pe apele interioare (râuri, lacuri) cât şi pe mãri şi oceane.

Fisiere in arhiva (1):

  • Constructia Navei - Nomenclatura Navei.doc

Alte informatii

Academian Navala Mircea cel Batran