Mentenanta Tehnicii Militare

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Mentenanta Tehnicii Militare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 113 de pagini .

Profesor: Locotenent-colonel Iurie MALEARCIUC

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Transporturi

Cuprins

CAPITOLUL I PRINCIPII GENERALE 3
1.1 Mentenanța. Aspectul de bază. Rolul mentenanței tehnicii militare
1.2 Activitatea de mentenanță. Factorii de bază 4
1.3 Estimarea nivelului stării tehnice și de operativitate a tehnicii militare
CAPITOLUL 2 ORGANIZAREA ŞI REALIZAREA
EXPLOATĂRII TEHNICII MILITARE
2.1 Planificarea și evidența exploatării. Planul anual de mentenanță.
2.2 Organizarea exploatării tehnicii militare 20
2.3 Planificarea, organizarea și realizarea întreținerilor tehnice
2.4 Testarea tehnicii militare 27
2.5 Planificarea și organizarea evacuării tehnicii militare 28
2.6 Forțele de evacuare 32
2.7 Conducerea cu forțele de evacuare a tehnicii militare 32
2.8 Manevra forţelor de evacuare a tehnicii militare 33
2.9 Reguli privind organizarea reparației tehnicii militare 33
2.10 Nivelurile de reparație a tehnicii militare 34
2.11 Raionul de adunare a tehnicii deteriorate 40
2.12 Organizarea procesului de reparație 44
2.13 Planificarea reparaţiilor, fabricaţiei şi recondiţionărilor
2.14 Predarea (primirea) tehnicii în (din) reparaţie 47
2.14.1 Pregătirea şi trimiterea tehnicii în reparaţie 47
2.14.2 Predarea tehnicii în reparaţie 48
2.14.3 Transportul tehnicii militare la (de la) reparat 52
CAPITOLUL III PREGĂTIREA TEHNICĂ A PERSONALULUI
3.1 Scopul. Noțiunea de pregatire tehnică a personalului 54
3.2 Pregatirea tehnică a personalului în perioada de pregătire a acțiunilor militare
CAPITOLUL IV ASIGURAREA ACȚIUNILOR ȘI PROTECȚIA UNITĂȚILOR ȘI FORMAȚIUNILOR DE MENTENANȚĂ
4.1 Măsuri și acțiuni specifice asigurării acțiunilor formațiunilor de mentenanță. Protecția unităților de mentenanță
4.2 Conducerea mentenanței tehnicii militare 62
4.3 Atribuțiile personalului din structurile logistice și compartimentele de mentenanță a tehnicii militare
4.4 Atribuţiile personalului cu diferite funcţii din cadrul unităţilor (subunităţilor) şi formaţiunilor de reparaţii a tehnicii militare
4.5 Activităţile specifice ale structurii logistice şi ale compartimentului de mentenanţă a tehnicii pe timpul acţiunilor militare
4.6 Mentenanţa tehnicii militare pe timpul pregătirii si desfăşurării aplicaţiilor
4.7 Mentenanţa tehnicii la paradele militare 85
CAPITOLUL V ORGANIZAREA MENTENANŢEI TEHNICII MILITARE 89
5.1 Organizarea mentenanţei tehnicii militare în operaţie (luptă)
5.2. Mentenanţa tehnicii militare în operaţia (lupta) de apărare
5.3 Mentenanţa tehnicii militare în operaţia (lupta) ofensivă
5.4 Mentenanţa tehnicii militare în misiuni internaţionale 100
5.5 Mentenanţa tehnicii militare în situaţii de criză 103
5.6 Mentenanţa tehnicii militare pe timpul deplasării și staționării trupelor
5.6.1 Mentenanţa tehnicii militare pe timpul marşului pe autovehicule
5.6.2 Mentenanţa tehnicii militare pe timpul staţionării trupelor
5.7 Mentenanţa tehnicii militare pe timpul transportului trupelor
BIBLIOGRAFIA 113

Extras din document

CAPITOLUL I

PRINCIPII GENERALE

1.1 Mentenanța. Aspectul de bază. Rolul mentenanței tehnicii militare

Mentenanţa este componenta logisticii care contribuie direct la menţinerea şi refacerea capacităţii de luptă a unităţilor, reprezentând totalitatea acţiunilor întreprinse pentru a menţine şi / sau restabili caracteristicile specifice tehnicii militare ( potrivit destinaţiei ) prin:

a) - luarea de măsuri pentru utilizarea eficientă şi menţinerea în permanentă stare de funcţionare a tehnicii din înzestrarea unităţilor militare;

b) - organizarea şi executarea activităţilor pentru repunerea în stare de funcţionare a tehnicii deteriorate.

Răspunderea pentru asigurarea mentenanţei la tehnica din înzestrarea unităţilor, revine comandantului (şefului) unităţii şi şefului structurii logistice.

În timp de pace şi pe timpul ducerii acţiunilor militare, tehnica din înzestrare poate fi scoasă din starea de operativitate ca urmare a:

a) - deficienţelor de fabricaţie (reparaţie);

b) - întrebuinţării necorespunzătoare;

c) - necompletării la timp cu carburanţi-lubrifianţi, lichide speciale şi muniţii;

d) - uzurii normale sau datorate unei utilizări intensive în condiţii severe de funcţionare (temperatură, umiditate, praf, teren accidentat etc.);

e) - loviturilor executate de adversar, cu diferite categorii de tehnică şi armament.

Mentenanţa are rolul de a contracara diminuarea posibilităţilor de acţiune a unităţilor militare, ca urmare a defecţiunilor tehnice provocate de cauzele enumerate mai sus.

Activitatea de mentenanţă se organizează pe baza:

a) - ordinului pentru logistică al eşalonului superior;

b) - fondurilor planificate şi asigurate prin buget cu această destinaţie şi stocului de piese de schimb asigurate;

c) - deciziei comandantului pentru îndeplinirea misiunii;

d) - regulamentelor, instrucţiunilor, precizărilor comandantului şi eşaloanelor superioare;

e) - altor dispoziţii legale ce reglementează această activitate.

În funcţie de starea tehnicii militare, momentul efectuării lucrărilor şi costurile aferente acestora, mentenanţa poate fi preventivă, corectivă şi complexă.

Mentenanţa preventivă cuprinde verificările, întreţinerile tehnice şi reparaţiile, planificate la intervale de timp (km rulaţi, mile parcurse, ore de funcţionare, ore zbor, lovituri trase etc.) care, riguros determinate şi executate, conduc la disponibilitate operaţională mai mare, dar şi costuri relativ ridicate, lucrările efectuate nefiind întotdeauna în concordanţă cu nevoile reale.

Mentenanţa corectivă cuprinde reparaţii de mică, medie sau mare amploare, cu caracter accidental, ce au ca scop repunerea în stare de funcţionare a tehnicii militare deteriorate, ca urmare a uzurii normale sau participării la acţiunile de luptă. Este mai ineficientă operaţional şi presupune costuri ridicate.

Mentenanţa complexă îmbină operaţiile de mentenanţă preventivă cu cele ale mentenanţei corective. Verificarea parametrilor echipamentelor, agregatelor şi sistemelor principale, cu aparatură de diagnoză tehnică, întreţinerile zilnice şi observaţiile făcute de operatori, determină “punctul critic” la care trebuie intervenit cu lucrări de mentenanţă corectivă (înlocuirea sau repararea unor componente, înainte de defectarea acestora).

1.2 Activitatea de mentenanță. Factorii de bază

Activităţile de mentenanţă se organizează şi execută la tehnica şi materialele din înzestrare, având în vedere particularităţile constructive, de funcţionare, reparare ale acestora.

Mentenanţa tehnicii militare include următoarele activităţi: controlul, testarea, întreţinerea, clasificarea operaţională, recuperarea şi evacuarea, repararea, reconstrucţia, reclamaţiile.

Controlul reprezintă totalitatea activităţilor efectuate în scopul stabilirii nevoilor de întreţinere pentru menţinerea tehnicii la nivelul operaţional. Se execută, de regulă, de către operatorul tehnicii militare (mecanic conductor, servant, echipaj, conducător auto, specialist etc), reprezentând principala sursă de informaţii pentru mentenanţa tehnicii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Mentenanta Tehnicii Militare.doc

Bibliografie

REGULAMENTUL MENTENANȚEI TEHNICII MILITARE LA PACE ȘI PE TIMPUL ACȚIUNILOR MILITARE București, Centrul Editorial, 2000.
MANUALUL DE LUPTĂ A BATALIONULUI DE INFANTERIE Chişinău, 2012.
CONCEPTUL SUPORTULUI LOGISTIC AL ARMATEI NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA Chişinău, ord MA nr.200 din 25 mai 2012.
MEMORATORUL ASIGURĂRII TEHNICE DE BLINDATE, AUTOMOBILE ȘI TRACTOARE. București, 1989.
CONDUCEREA MENTENANȚEI TEHNICII AUTO ÎN LUPTĂ ȘI OPERAȚII A SUBUNITĂȚILOR. Moscova, 2005.

Alte informatii

ACADEMIA MILTARĂ A FORŢELOR ARMATE FACULTATEA ŞTIINŢE MILITARE