Transport multimodal

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Transport multimodal.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 13 fisiere ppt de 424 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Transporturi

Extras din document

Definirea transportului multimodal. Transporturi comerciale, interne și internaționale. Legile transporturilor.

Elemente ale transportului multimodal.

Contractul de transport (Structură și condiții, Taxe și tarife, Condiții de livrare, regulile INCOTERMS).

Tehnologia transportului multimodal (organizarea transportului de mărfuri, particularitățile transporturilor, infrastructura necesară etc.) .

Mijloace de transport rutier, feroviar, naval (alegerea modurilor de transport, calculul necesarului de mijloace de transport, documente specifice, etc.).

Tehnologia transporturilor containerizate (clasificarea containerelor - sistem ISO, organizarea circuitelor de transport a containerelor, metode de alegere a tipurilor de containere, Fazele procesului de transport combinat pentru containere, etc.).

Terminale de transport (Tehnologia activitățiilor din terminalul de transport, procese tehnologice aplicate în terminal, Indicatorii terminalelor de transport, calculul terminalului de transport, etc.) .

Transporturi combinate (auto-cale ferată, auto-naval etc.).

Transporturi intermodale apa-uscat (Particularitățiile transportului naval, Clasificarea navelor, Elementele transportului naval, structura porturilor, etc.).

Nave pentru transport (caracteristici, moduri de încărcare, Tonajul , registrul, deplasamentul și capacitatea de transport a navei, etc.).

Transportul aerian.

Transport multimodal de călători.

Transport multimodal - metode de proiectare.

Concepte de bază:

Transportul reprezintă mișcarea de la un loc la altul a persoanelor, bunurilor, semnalelor sau informațiilor (din lat. trans - peste și portare - a purta sau a căra).

Transporturile sunt un domeniu al activității economico-sociale prin intermediul căruia se realizează deplasarea în spațiu a oamenilor și bunurilor, în scopul satisfacerii necesităților materiale și spirituale ale societății.

Activitate de transport reprezintă ansamblul acțiunilor prin care se organizează și se realizează deplasarea în spațiu a călătorilor și mărfurilor.

Sistemul de transport reprezintă ansamblul mijloacelor de transport, instalațiilor și construcțiilor aferente care acționează independent sau coordonat în scopul satisfacerii cerințelor de deplasare în spațiu a oamenilor și bunurilor.

Funcțiile sistemelor de transport:

Cele mai importante funcții ale transporturilor sunt:

realizarea conectării tuturor localităților la rețeaua națională de transport

asigurarea dreptului la liberă circulație a cetățenilor

asigurarea liberei circulații a mărfurilor și a bunurilor

asigurarea transporturilor care privesc siguranța națională

asigurarea racordării la sistemele internaționale de transport

participarea la dezvoltarea socio-economică a țării

Fisiere in arhiva (13):

 • Curs 1_TM.ppt
 • Curs 10.ppt
 • Curs 11.ppt
 • Curs 12.ppt
 • Curs 13.ppt
 • Curs 14.ppt
 • Curs 2_TM.ppt
 • Curs 3_TM.ppt
 • Curs 4_TM.ppt
 • Curs 5.ppt
 • Curs 6.ppt
 • Curs 7.ppt
 • Curs 9.ppt

Bibliografie

Caraiani, G., Logistica transporturilor, Editura Universitara, 2008.
Ciortan R., Development of Containerization, Editura. AGIR, Bucuresti, 2010.
Cuncev, I, Concepte intermodale in transporturi, Editura. AGIR, Bucuresti, 2006.
David Lowe, Intermodal freight transport, Elsevier, Oxford, England, 2005.
Huub Vrenken, Cathy Macharis, Peter Wolters, Intermodal transport in Europe, 2005.
Mahrous, R., F., Multimodal Transportation Systems: Modelling Challanges - PhD Thesis, Enshede, Olanda, 2012.
Rob Konings, Hugo Priemus, Peter Nijkamp, The future of intermodal freight transport operations, design and policy, 2008.
Rushton, A., et.all., Handbook of Logistics and Distribution management 4th Edition, Kogan Page, Londra, Anglia, 2010.
http://www.mt.ro/legislatie
http://europa.eu/eu-law/index_en.htm
http://europa.eu/publications/index_en.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal
www.insse.ro
http://www.untrr.ro