Toate cursurile din domeniul Tranzactii Internationale

 • Teoria relatiilor internationale

  INTRODUCERE Modulul intitulat Teoria relațiilor internaționale se studiază în anul I, sem. II și vizează dobândirea de competențe în domeniul relațiilor internaționale. Competentele pe care le vei dobândi sunt următoarele: - definirea conceptelor, problematică, obiective și particularități metodologice; - explicarea principalelor concepte: „relații internaționale” „ teorii ale relațiilor internaționale” ; - identificarea sensurilor noțiunii de „relații internaționale” și ale celei de „teoria...

 • Managementul servciilor publice

  UNIITATEA DE STUDIIU 1.. CONCEPTE DE BAZĂ ÎÎN MANAGEMENTUL PUBLIIC este concepția modernă a 1.1. Conceptul de „management” Termenul - management- derivă din latinescul "manus" (mână) și reprezintă ca expresie literară "manevrarea" sau "pilotarea". Managerul este cel care se ocupă cu conducerea propriu-zisă a unui grup de oameni. De la cuvântul latin „manus" s-a transformat în franceza în „manege" de unde a fost apoi împrumutat în engleză, cu...

 • Tranzactii bursiere

  contracte incheiate in incinta bursei si in timpul sedintelor oficiale de catre agentii de bursa in conformitate cu regulamentul bursier (conceptia prohibitiva) cuprinde orice afaceri incheiate fie in bursa, fie in afara ei de persoanele afiliate si inregistrate la bursa (conceptia liberala) include prevederile primei modalitati plus operatiunile incheiate in afara bursei cu conditia ca ele sa fie realizate de membrii bursei si prin intermediul agentilor de bursa recunoscuti (conceptia...

 • Tehnica Platilor

  CAP. I: ACREDITIVUL DOCUMENTAR CARACTERISTICILE ACREDITIVULUI DOCUMENTAR 1. Siguranta platii – se angajeaza o banca in sustinerea mecanismului de derulare; in acreditivul documentar confirmat si irevocabil intervine angajamentul a doua banci, fiind una din cele mai sigure metode de plata; 2. Formalismul acreditivului documentar – banca nu vede marfa, ci verifica numai documentele. Acreditivul prezinta un supliment de formalism fata de alte tehnici de plata, banca insistand asupra...

 • Tranzactii Comerciale Internationale

  II. Conditionãri si cunostinte prerechizite Disciplina Tranzactii economice internationale asigurã informarea si pregãtirii studentilor de la toate specializãrile în problematica atât de complexã si dinamicã a afacerilor economice internationale. Cursul începe cu analiza principalelor abordãri ale teoriei economice asupra afacerilor economice internationale, a relatiilor dintre schimburile externe si cresterea economicã precum si a principalelor trãsãturi si tendinte ce caracterizeazã...

 • Afaceri Electronice

  Afacerile electronice(1) =tranzactii prin retelele electronice: – de la vânzarea si cumpãrarea de bunuri si servicii prin intermediul Web-ului, la televiziunea interactivã si alte tehnologii conexe; – comert electronic schimb de informatii, bunuri si servicii între o companie si clientii sau furnizorii ei; – folosirea Internetului pentru transferul de informatii între angajati, oficii, utilizatorii de la distantã, partenerii de afaceri, clientii, furnizorii si publicul 8 Afacerile...

 • Tranzactii

  TEMA I. COMERŢUL INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN Economia şi comerţul mondial produc, în condiţiile contemporane, un impact deosebit de puternic asupra tuturor statelor lumii. Schimburile economice externe contemporane, indiferent de modalităţile de realizare, au dobândit o importanţă deosebită atât pentru echilibrul şi creşterea economică la scară naţională cât şi pentru dezvoltarea economică regională la nivel de firmă. 1.1.Teoria economica asupra schimburilor internationale Teoriile...

 • Tranzactii Economice Internationale

  1.1. Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite Înscrierea la acest curs este nu este condiţionată de parcurgerea şi promovarea altor discipline. 1.2.Descrierea cursului Obiectivele disciplinei: Disciplina Tranzacţii economice internaţionale asigură informarea şi pregătirea studenţilor de la toate specializările în problematica atât de complexă şi dinamică a afacerilor economice internaţionale. Cursul începe cu analiza principalelor abordări ale teoriei economice asupra afacerilor economice...

 • Organizarea Tranzactiilor cu Optiuni

  12.1. Mecanismul de tranzacţionare a contractelor cu opţiuni Tipuri de opţiuni Scopurile opţiunilor Opţiunile tranzacţionate la bursă şi pe piaţa OTC sunt disponibile pentru o gamă largă de mărfuri şi active financiare: Diverse poziţii pe opţiuni: Consecinţele opţiunilor în funcţie de evoluţia cursului activului suport Mecanismul de cumpărare a unei opţiuni CALL Cumpărare de Call Mecanismul de vânzare a unei opţiuni CALL Vânzare de Call Mecanismul de cumpărare a unei opţiuni PUT...

 • Tranzactii Comerciale

  TRANZACŢIILE COMERCIALE reprezintă, în sens strict juridic, „acte şi fapte de comerţ“. Tranzacţiile cu caracter comercial reprezintă tranzacţii realizate în virtutea calităţii de „comerciant". Faptele de comerţ sunt definite la Titlul II, iar comercianţii la Titlul III al Codului Comercial. O tranzacţie comercială presupune : existenţa mai multor părţi (subiecţi, purtători de interese); existenţa unui „obiect", de regulă, reglementarea între părţi a întinderii unor drepturi...

 • Tranzactii Comerciale Internationale

  CAP. 1 INTRODUCERE ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL 1.1. Comerţul internaţional. Concepte În epoca modernă şi contemporană, nici o ţară, indiferent de mărimea sau resursele sale, nu-şi poate asigura toate produsele de care are nevoie numai din producţia proprie. Pe cale de consecinţă, fiecare ţară este nevoită să desfăşoare o activitate de comerţ exterior. bunurile materiale şi serviciile rezultate din activităţile care constituie obiectul specializării internaţionale sunt destinate atât...

 • Tranzactii Internationale

  Tranzactii internationale, curs 1 DERULAREA TRANZACŢIEI INTERNAŢIONALE - DECIZIA DE A EXPORTA DECIZIA DE A EXPORTA - PROMOVAREA PRODUSULUI PROMOVAREA PRODUSULUI - OFERTAREA OFERTAREA - NEGOCIEREA NEGOCIEREA - CONTRACTAREA CONTRACTAREA - LIVRAREA MĂRFII LA EXPORT LIVRAREA MĂRFII LA EXPORT - TRANSPORTUL TRANSPORTUL ŞŞI ASIGURAREA I ASIGURAREA - VĂMUIREA VĂMUIREA - PLATA DEFINIŢIE Tranzacţia internaţţională (sau vânzarea internaţţională) reprezintă totalitatea activităţilor economice...

 • Tehnica Platilor Internationale

  CONTRACTELE COMERCIALE INTERNAŢIONALE Negocierea şi contractarea în afacerile internaţionale Contractarea. Tipuri de contracte comerciale internaţionale Contractele sunt instrumente juridice de mare utilitate în organizarea activităţilor economico-sociale şi a vieţii în general. Un contract reprezintă un acord care defineşte o relaţie între 2 sau mai multe părţi În domeniul comercial, contractul presupune 2 parteneri între care se stabileşte un acord, în scopul derulării unei afaceri (o...

 • Managementul Tranzactiilor Internationale

  Internationalizarea firmei Internationalizarea si globalizarea se constituie in trasaturi fundamentale ale acestui inceput de mileniu; ele afecteaza toti actorii vietii economice, in grade diferite dar de o maniera incontestabila. O serie de factori care au actionat in perioada postbelica - activitatea unor organisme internationale( in mod special GATT si FMI), influenta doctrinei liberale, evolutiile rapide din domeniul transporturilor si telecomunicatiilor, progresul inregistrat de...

 • Modele de Afaceri pe Piata Europeana

  Cauze ale modificărilor calitativ-structurale la nivelul economiilor naţionale creşterea cererii de servicii de consum; creşterea cererii de servicii de producţie şi intensificarea fenomenului de externalizare; evoluţia tehnologiei şi impactul acesteia asupra ratelor de creştere a productivităţii. Noutatea?! activităţile şi realităţile imateriale competenţele şi locurile de muncă asociate lor schimburile şi tranzacţiile pe care le determină valoarea şi bunăstarea pe care le creează...

Pagina 1 din 5