Toate cursurile din domeniul Tranzactii Internationale

 • Comert International

  Caracterul biunivoc al relatiei comert exterior – dezvoltare economică: este unanim recunoscut că pe parcursul întregii evolutii economice au existat interrelatii strânse si complexe între comertul exterior si dezvoltare economică. Ele sunt evidente atât la nivelul exporturilor, cât si la nivelul importurilor. Exporturile permit fructificarea economiilor de scală prin lărgirea productiei si cresterea gradului de utilizare si valorificare a factorilor de productie permise de accesul pe...

 • Tranzactii Internationale

  CAP 1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND TRANZACTIILE INTERNATIONALE Afacerile internationale au fost unul dintre factorii primari care au mentinut integritatea imperiului. Inca de pe vremea Imperiului Roman, obtinerea de beneficii din afacerile internationale era vazuta ca un instrument al politicii nationale. Importanta afacerilor internationale a putut fi observata si in anii’30.In acel timp decretul Smoot-Hawley a crescut indatoririle importatorilor si a avut ca urmare reducerea volumului de...

 • Tranzactii Comerciale

  CURSUL I TRANZACŢII INTERNAŢIONALE: CONCEPT, OBIECT Actiunile de vânzare-cumpărare de mărfuri şi servicii de către operatorii economici din ţări diferite sunt caracterizate din punct de vedere terminologic de o mare diversitate. In literatura de specialitate întâilnim următoarele noţiuni sinonime: tranzacţii comerciale internaţionale, tranzacţii economice internaţionale, afaceri comerciale internaţionale, afaceri economice intenaţionale , comerţ exterior, comerţ internaţional, etc....

 • Logistica Industriala

  CAPITOLUL 2 ELEMENTE DE LOGISTICA ÎNTREPRINDERII 2.1. Tipuri de logistică Termenul logistică acoperă o mare diversitate de accepţiuni şi de domenii. Ca atare, este greu de realizat o structurare corespunzătoare a sensurilor şi a implicaţiilor pe care le presupune logistica. O împărţire tradiţională a logisticii este aceea care împarte această activitate în două forme fundamentale: logistica globală şi logistica diferitelor activităţi ale întreprinderii - Logistica globală. -...

 • Tranzactii Economice Internationale

  Specializarea internaţională Comerţul exterior şi creşterea economică Caracterizarea schimburilor mondiale Comerţul exterior al României; aderarea la UE avantaje şi limite Economia mondială contemporană este caracterizată printr-o intensitate ridicată a specializării internaţionale. Toate statele lumii sunt- economic- legate între ele, economiile naţionale fiind puternic interdependente, iar schimburile economice externe indispensabile se obţine atunci când, pe calea schimburilor...

 • Negociere in Tranzactii Comericale

  Sistemul relatiilor comerciale si financiar – monetare internationale 1.1. Circuitul economic mondial – principalele componente Dezvoltarea economico-sociala la scara mondiala evidentiaza, in perioada actuala, doua tendinte principale de evolutie, strans interconectate intre ele, si anume: - consolidarea si crearea economiilor nationale; afirmarea independentei si suveranitatii statelor; cresterea rolului acestora pe arena internationala; - accentuarea interdependentelor economice,...

 • Tranzactii Comerciale

  Participarea naţiunilor la comerţul internaţional Pentru a-şi spori consumul de bunuri şi servicii, naţiunile tind să se specializeze în producerea acelor bunuri pe care le pot realiza mai eficient decât alte naţiuni, adică cu costuri mai mici, obţinând un surplus destinat schimbului internaţional. Specializarea internaţională ne ajută să explicăm un alt concept fundamental, ce defineşte cadrul general în care se desfăşoară schimburile dintre ţări: diviziunea internaţională a muncii. Ea...

 • Etica in Relatiile Internationale

  Introducere În 1991 fortele irakiene masacrau populatia kurda din nordul si sudul Irakului pentru mentinerae la putere a lui Sadam Hussein. Zeci de mii de kurzi au fost executati si aruncati in gropi comune. In 2006 FAO estima ca 25.000 de oameni mureau zilnic de foame. Anul 2004 aducea in atentia opiniei publice abuzurile la care erau supusi detinutii suspectati de terorism aflati in inchisoarea Abu Ghraib din Irak. Acestea sunt doar citeva dintre evenimentele in fata carora exclamam:...

 • Codul Manierelor in Afacerile Internationale

  1. Diferenţele de cultură. Contrapuneri interculturale Să ne gândim la o situaţie banală din lumea afacerilor internaţionale: Un om de afaceri japonez vrea să-i spună clientului său norvegian că nu este interesat să facă o anumită vânzare. Ca să fie politicos, japonezul zice „Va fi foarte dificil”. Norvegianul interpretează declaraţia ca afirmaţie că mai sunt încă probleme nerezolvate, nu că afacerea a căzut. El răspunde întrebând ce poate face propria lui companie pentru a ajuta la...

 • Etica si Responsabilitate Sociala Corporativa in Afacerile Internationale

  INTRODUCERE EXISTĂ ETICĂ ÎN AFACERILE ECONOMICE INTERNAŢIONALE? În contextul actual al globalizării vieţii economice, sociale şi chiar spirituale, nevoia de moralitate a oamenilor devine din ce în ce mai pregnantă; considerată, în special, un apanaj al dezvoltării, etica este un set de valori care nu lipseşte din nici o cultură a lumii. Progresul economic fulminant şi extinderea tehnologiilor la scară globală au dus la reafirmarea considerentelor de ordin etic. Pe măsură ce relaţiile dintre...

 • Tehnica Tranzactiilor Internationale

  1. Pregătirea livrării 1.1. Ambalajul şi marcarea 1.2. Documentele de livrare 1.3. Facturarea la extern 1. Pregătirea livrării mărfurilor Problemele de care se ocupă exportatorul de îndată ce a fost declanşat procesul de derulare sunt, mai întâi, pregătirea mărfii în vederea exportului, adică fabricarea sau procurarea bunului, ambalarea şi marcarea, iar apoi livrarea efectivă şi facturarea la extern. 1.1. Ambalajul şi marcarea Una din obligaţiile principale ale vânzătorului este ca...

 • Derularea unei Operatiuni de Export Direct - Particularitati pentru Livrarile Intracomunitare

  2.1.1. Consideraţii generale privind derularea unei operaţiuni de export direct. Etape ale derulării Un agent economic care produce şi comercializează produse competitive pe pieţele externe, în urma stimulării cererii prin acţiuni de promovare, va primi cereri de ofertă de la potenţialii parteneri de afaceri. În continuare, va trebui să fie preocupat de pregătirea ofertelor de mărfuri, de încheierea contractelor internaţionale de vânzare-cumpărare, precum şi de derularea lor corespunzătoare....

 • Raspunderea Transportatorului

  Capitolul I. Cadrul general al răspunderii 1. Obiectul răspunderii transportatorului În faza deplasării mărfii pe itinerarul stabilit, cărăuşul executându-şi astfel principala prestaţie caracteristică la care s-a angajat prin contractul de transport, răspunde de neîndeplinirea obligaţiilor corespunzătoare. Fapte specifice, imputabile eventual transportatorului, sunt: pierderea totală sau parţială a mărfii; avarierea acesteia; întârzierea în eliberarea încărcăturii la destinaţie. Oricare...

 • Procedura de Vamuire

  Procedura de vămuire Procedura vamală reprezintă ansamblul formalităţilor necesare pentru vămuirea mărfurilor, aceasta putându-se face pentru export sau pentru import (regim vamal definitiv). Comisionarul în vamă intermediar specializat care are rolul de a: îndeplini, în numele şi pe contul exportatorilor/ importatorilor declararea în detaliu a mărfurilor prin depunerea la autorităţile vamale a declaraţiei scrise pentru importul, exportul, tranzitul, depozitarea şi alte operaţiuni de...

 • Instrumente si Modalitati de Plata

  Acreditivul documentar Camera Internaţională de Comerţ de la Paris (CCI) a elaborat încă din 1933 un set de norme privind AD, intitulate „Reguli şi uzanţe uniforme referitoare la acreditivele documentare“ (RUU), care au fost revizuite (1951, 1962,1974, 1984, 1994). Ultima revizuire fost adoptată de Comitetul Director al CCI în 2006 şi publicată în acelaşi an în “Publicaţia 600”; ea se aplică de la 1 iulie 2007. Acreditivul documentar (engl. Documentary Credit sau Letter of Credit, L/C, fr....

Pagina 2 din 5