Managementul servciilor publice

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Managementul servciilor publice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 116 de pagini .

Profesor: Maria Viorica Bedrule-Grigoruță

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Tranzactii Internationale

Cuprins

UNITATEA DE STUDIU 1. CONCEPTE de BAZĂ ÎN MANAGEMENTUL PUBLIC 5
1.1.Concepte de bază 5
1. 2. Necesitatea managementului public 12
1. 3. Conceptul de managementul public 13
UNITATEA DE STUDIU 2.
CONCEPTE UTILIZATE ÎN MANAGEMENTUL PUBLIC 16
2.1. Concepția tradițională a gestiunii și administrației publice 16
2.2. Evoluții în definirea managementului public 23
2.3. Concepția modernă de management în sectorul public 26
UNITATEA DE STUDIU 3. MISIUNEA, OBIECTIVELE ȘI STRATEGIILE ORGANIZAȚIEI PUBLICE 30
3.1. Misiunea organizației publice 30
3.2. Obiectivele organizației 32
3.3. Strategiile organizației publice 36
UNITATEA DE STUDIU 4. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ 41
4.1. Definirea culturii organizaționale 41
4.2. Cultura organizației publice 43
UNITATEA DE STUDIU 5.
SISTEMUL SERVICIILOR PUBLICE DIN ECONOMIA NAȚIONALĂ 49
5. 1. Noțiunea de „servicii”: definire, caracteristici, clasificări 49
5. 2. Caracteristicile serviciilor 53
5.3. Tipuri de servicii - clasificarea serviciilor 55
5.4. Serviciul public: definire, caracteristici, clasificare 61
UNITATEA DE STUDIU 6. EXERCITAREA ACTIVITĂȚILOR DE MANAGEMENT ÎN ORGANIZAȚIILE DE SERVICII PUBLICE 63
6.1. Funcțiile managementului public 63
6. 2. Importanța resurselor umane din organizatiile publice 71
6.3. Sistemul de management al serviciilor publice 72
6.4. Instrumente moderne de gestiune aplicate în organizațiile publice 74
UNITATEA DE STUDIU 7. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A ORGANIZAȚIILOR PUBLICE 81
7.1. Structura organizatorică: definiție și elemente componente 81
7.2. Tipuri de organizații bazate pe structuri organizatorice 84
UNITATEA DE STUDIU 8. DECIZIA - ESENȚA ACTIVITĂȚII DE CONDUCERE 86
8. 1. Locul deciziei în actul managerial 86
8. 2. Conținutul și tipologia deciziilor 87
8. 3. Decizia administrativă 93
8. 4. Instrumente utilizate în adoptarea deciziei 95
UNITATEA DE STUDIU 9. COMUNICAREA ÎN ORGANIZAȚIILE PUBLICE 97
9.1. Elementele procesului de comunicare 97
9. 2. Funcțiile comunicării organizaționale 98
9. 3. Modele de comunicare 99
9. 4. Modalități de comunicare în organizațiile publice 101
9. 5. Canale și tipuri de comunicare ale unei organizații publice 104
UNITATEA DE STUDIU 10. RELAȚIILE PUBLICE ÎN MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIEI PUBLICE 109
10.1. Definirea domeniului - relații publice - . Caracteristici 109
10.2. Planificarea relațiilor publice - instrumente utilizate 111
10.3. Elemente componente al imaginii organizaționale 112
10.4. Comunicarea în situațiile de criză în instituțiile publice 113
10.5. Comunicarea cu publicul 114
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

UNIITATEA DE STUDIIU 1..

CONCEPTE DE BAZĂ ÎÎN MANAGEMENTUL

PUBLIIC

este concepția modernă a

1.1. Conceptul de „management”

Termenul - management- derivă din latinescul "manus" (mână) și reprezintă

ca expresie literară "manevrarea" sau "pilotarea". Managerul este cel care se ocupă cu

conducerea propriu-zisă a unui grup de oameni. De la cuvântul latin „manus" s-a

transformat în franceza în „manege" de unde a fost apoi împrumutat în engleză, cu

denumirea „manage" (to) - a conduce, a administra, a gestiona; de aici derivă

cuvintele - manager- și - management- , care înseamnă conducător și conducere.

Așadar, din punct de vedere etimologic, “management” înseamnă a conduce în

mod eficient, iar semantica acestui termen este foarte complexă, datorită sensurilor

multiple pe care le îmbracă.

În numeroase lucrări de specialitate, orientate în mod distinct spre sectorul

privat s-au exprimat diferite opinii privind conținutul managementului și sfera sa de

După ce veți studia acest capitol veți putea:

Să înțelegeți semnificația conceptului de

management

Să cunoașteți cum a evoluat definirea conceptului de

management public

Să definiți conceptul de management public

Să aflați care este necesitatea și principiile

managementului public

cuprindere, fiind exprimate definiții generale sau analitice. Managementul este

considerat ca proces, ca un grup de persoane (managerii) sau ca o artă / știință.

Pornind de la accepțiunea de proces, în definirea managementului, profesorul

Richard L. Daft consideră că acesta presupune atingerea obiectivelor

organizaționale într-o manieră eficace și eficientă, ca urmare a planificării,

organizării, coordonării și controlului resurselor.

Într-o viziune asemănătoare, A.M. Hitt, R.D. Middlemist și R.L. Mathis

apreciază că managementul reprezintă integrarea și coordonarea eficace și

eficientă a resurselor în scopul atingerii obiectivelor organizaționale.

Dacă ne referim la accepțiunea de grup de persoane (manageri) și activități /

atitudini ale acestora, conform Asociației Americane de Management, managementul

presupune:

“ a obține rezultate prin alții, asumându-se responsabilități pentru aceste

rezultate;

- a fi orientat spre mediul înconjurător;

- a lua decizii vizând finalitatea organizației;

- a avea încredere în subordonați, încredințându-le responsabilități pentru

rezultatele vizate, a le recunoaște posibilitatea de a greși și a primi favorabil

inițiativele lor;

- a descentraliza sistemul organizatoric și a aprecia oamenii în funcție

de rezultatele obținute.”

Din cele trei definiții de mai sus, pot fi identificați câțiva termeni semnificativi:

- obiective organizaționale (rezultate dorite a fi obținute);

- eficiență și eficacitate;

- funcțiile managementului (planificare, organizare, coordonare și control);

- resurse (oameni; metode; bani; mijloace tehnice și materiale; timp);

- asumarea responsabilității de către manageri, a fi orientat spre mediul

înconjurător și a lua decizii vizând finalitatea organizației;

- a avea încredere în subordonați, a le delega atribuții și a aprecia

oamenii în funcție de rezultatele obținute.

Rezultă că managementul înseamnă procesul de realizare eficientă și

eficace, prin planificare, organizare, coordonare și control, a unor lucruri prin

și cu alți oameni, în vederea atingerii obiectivelor organizaționale.

1. Managementul se constituie ca o știință, care indică un ansamblu organizat și

coerent de concepte, principii, metode și tehnici prin care se exprimă fenomenele și

procesele în conducerea organizațiilor.

2. Managementul reprezintă de asemenea, o artă care reflectă latura sa

pragmatica și constă în măiestria managerului de a aplica cunoștintele știintifice pe

care le deține, la realitățile practice concrete, în condiții de eficiență.

3. Managementul reprezintă o stare de spirit specifică reflectata de un anumit fel

de a vedea, a dori, a căuta si accepta progresul.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul servciilor publice.pdf