Tranzacții Comerciale Internaționale

Curs
7.5/10 (13 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 126 în total
Cuvinte : 56825
Mărime: 221.63KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Hurjui
Universitatea Stefan cel Mare Suceava Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica

Cuprins

CAPITOLUL 1

POLITICA COMERCIALA. INSTRUMENTE SI MASURI 5

1.1. Definirea politicii comerciale 5

1.1.1. Evolutia comertului international în perioada postbelica 5

1.1.2. Definirea politicii comerciale si obiectivele acesteia 8

1.2. Politica vamala 11

1.2.1. Taxele vamale 11

1.2.2. Tariful vamal 12

1.2.3. Efectul protectionist al taxelor vamale 13

1.2.4. Teritoriul vamal 14

1.3. Politica comerciala netarifara 15

1.3.1. Aspecte introductive 15

1.3.2. Bariere netarifare ce implica o limitare cantitativa directa a

importurilor 16

1.3.2. Bariere netarifare ce implica limitarea importurilor prin

mecanismul preturilor 17

1.3.4. Bariere netarifare ce decurg din formalitati vamale

si administrative privind importurile 18

1.3.5. Bariere netarifare decurgând din participarea statului

la activitatile de CE 18

1.3.6. Bariere netarifare (sau obstacole tehnice) decurgând

din standardizare 19

1.4. Politici comerciale promotionale si de stimulare a exporturilor 19

1.4.1. Masuri bugetare de stimulare a exporturilor 19

1.4.2. Masuri fiscale de stimulare a exporturilor 20

1.4.3. Masuri financiar-bancare de stimulare a exporturilor 20

1.4.4. Masuri valutare de stimulare a exporturilor 21

CAPITOLUL 2

ASPECTE SELECTIVE PRIVIND EVOLUTIA POLITICILOR COMERCIALE ALE STATELOR LUMII ÎN PERIOADA POSTBELICA 22

2.1. Principalii factorii de influenta 22

2.2. Principalele trasaturi si tendinte în evolutia politicilor comerciale

promovate de statele lumii (perioada postbelica) 22

CAPITOLUL 3

ELEMENTELE DE POLITICA COMERCIALA, CA SUPORT ÎN DEZVOLTAREA RELATIILOR ECONOMICE INTERNATIONALE 26

3.1. Clauza natiunii celei mai favorizate (CNF) 26

3.2. Clauza regimului national (CRN) 28

3.3. Sistemul generalizat de preferinte vamale nereciproce si nediscriminatorii

în favoarea tarilor în curs de dezvoltare (SGP) 29

3.3.1. Scurt istoric 29

3.3.2. România, tara în curs de dezvoltare, beneficiara de preferinte 30

3.4. Sistemul global de preferinte comerciale între tarile în curs de dezvoltare

(SGPC) 30

3.5. Aspecte conexe: GATT/OMC, UNCTAD, UE, AELS 32

CAPITOLUL 4

POLITICA COMERCIALA A ROMÂNIEI ÎN DOMENIUL COMERTULUI EXTERIOR 33

4.1. Perioada 1950-1989 33

4.1.1. Reglementari privind importul 33

4.1.2. Reglementari privind exportul 34

4.2. Perioada 1990 si pâna în prezent 35

4.2.1. Restructurarea organizarii comertului exterior al României

si reorientarea pe fluxuri comerciale 35

4.2.2. Reglementari de politica comerciala adoptate în perioada actuala 37

CAPITOLUL 5

CADRUL JURIDIC AL TRANZACTIILOR COMERCIALE

INTERNATIONALE 39

5.1. Aspecte introductive 39

5.2. Cadrul contractual si legea aplicabila contractelor externe 40

5.3. Continutul contractului extern de vânzare-cumparare 41

CAPITOLUL 6

TEHNICI DE PLATI APLICATE ÎN TRANZACTIILE COMERCIALE INTERNATIONALE 45

6.1. Sisteme, modalitati, tehnici 45

6.2. Plata contra factura 46

6.3. Plata contra trata (scrisoare de schimb) 46

6.4. Plata contra cec 48

6.5. Biletul la ordin 48

6.6. Ordinul de plata 48

6.7. Creditul documentar 49

6.8. Incassou-ul documentar 52

CAPITOLUL 7

TEHNICI DE FINANTARE ÎN TRANZACTIILE COMERCIALE

INTERNATIONALE 53

7.1. Definitii si clasificari 53

7.2. Credite de prefinantare 55

7.3. Creditul pe termen scurt 56

7.4. Credite pe termen mediu si lung 57

7.5. Acorduri guvernamentale de credit si protocoale bancare 59

7.6. Finantarea comertului mondial de produse primare 60

7.7. Modalitati neconventionale de finantare 61

7.8. Garantii si cautiuni bancare 62

CAPITOLUL 8

Extras din document

1.1.1. Evolutia comertului international în perioada postbelica

În epoca actuala, dezvoltarea unei tari – indiferent de sistemul social-politic sau gradul de dezvoltare – este conditionata de participarea tarii la diviziunea mondiala a muncii. Diviziunea mondiala a muncii – exprima relatiile ce se stabilesc între statele lumii în procesul dezvoltarii productiei si comertului international, precum si rolul ce revine fiecarui stat în circuitul mondial de valori. Diviziunea mondiala a muncii exprima totodata procesul de specializare internationala în productie a economiilor nationale, proces ce s-a conturat în timp si sta la baza legaturilor dintre state. Diviziunea mondiala a muncii are ca scop adaptarea potentialului economic al statelor la cerintele pietei mondiale si este determinata de factori ca:

– conditiile naturale din fiecare tara;

– marimea teritoriului, populatia etc.;

– traditii economice;

– nivelul tehnic si gradul de diversificare al aparatului productiv;

– apropierea geografica si raporturi generate de aceasta;

– factori extraeconomici (sisteme socio-politice, dominatie coloniala etc.).

Actuala revolutie tehnico-stiintifica a devenit cel mai important factor de dinamizare a economiei mondiale si de influentare a diviziunii mondiale a muncii; ea genereaza o accentuare a interdependentelor economice dintre state, respectiv fiecare stat trebuie sa participe într-o masura mai mare sau mai mica si într-o forma sau alta la circuitul economic mondial. Aspectele invocate obliga firmele care detin puterea (ponderea) într-o economie sa priveasca la nivel de glob derularea afacerilor pe termen lung, deoarece asistam la un proces de globalizare a afacerilor.

În ansamblul fluxurilor mondiale, comertul cu marfuri corporale detine ponderea principala de 80%,restul de 20% revenind fluxurilor comertului invizibil.

Evolutia comertului international în perioada postbelica se caracterizeaza prin:

a) o dinamica accentuata a fluxurilor comerciale internationale:

Astfel, conform rapoartelor publicate de OMC si UNCTAD în 1948 exporturile FOB la nivel mondial se ridicau la 58 miliarde dolari, ajungând la 6414,058 miliarde dolari în 2002 (au crescut de peste 100 ori):

Situatia sintetica a exporturilor si importurilor la nivel mondial pentru perioada 1948- 2002 se prezinta astfel: Tabel nr. Evolutia exporturilor si importurilor mondiale în perioada postbelica(mld. dolari)

1948 1953 1963 1973 1983 1993 2000 2001 2002

Exporturi

(FOB) 58 84 157 579 1835 3671 6426,893 6155 6414,058

Importuri

(CIF) 66 84 163 589 1881 3770 6554,168 6441 6568,834

Sursa: OMC,International trade statistics,2002

UNCTAD,Handbook of Statistics

b) cresterea importantei tarilor dezvoltate în comertul mondial

Istoria comertului international arata ca primul loc pe piata mondiala a fost detinut de o natiune industrializata, aceasta tendinta amplificându – se în perioada postbelica. Dupa 1950 tarile dezvoltate au derulat cea mai mare parte a fluxurilor comerciale internationale ponderea lor înregistrând o continua crestere pâna în 1990. În anii urmatori desi aceasta pondere a înregistrat o oarecare scadere, tarile dezvoltate au continuat sa detina primul loc în comertul mondial. Consolidarea pozitiei tarilor dezvoltate în comertul mondial este rezultatul unei specializari internationale mai eficiente.

Tabel nr. –Evolutia ponderii diferitelor categorii de tari în comertul mondial(%)

1948 1953 1963 1973 1983 1993 2002

E I E I E I E I E I E I E I

* 62,9 63,8 63,8 64,4 66,6 67,3 70,8 72,2 63,7 65,9 72 70,8 63,46 66,29

** 31,1 30,4 28,1 28 22,4 22,4 20,1 18,9 26,8 25,7 25,1 26,3 31,68 28,89

*** 6 5,8 8,1 7,6 11 10,3 9,1 8,9 9,5 8,4 2,9 2,9 4,86 4,82

Sursa: OMC,International trade statistics,2002

UNCTAD,Handbook of Statistics

E –export(FOB)

I – import(CIF)

Conform clasificarii UNCTAD:

* Tari dezvoltate: America de Nord, Europa de Vest, Australia, Japonia, Noua Zeelanda

** Tari în dezvoltare: America Latina, Africa, Orientul Mijlociu, Asia (exclusiv cele de mai sus)

*** Economii în tranzitie: Europa Centrala si de Est, Statele Baltice, CSI

NOTA: Între anii 1973si 1983 si între anii 1993 si 1999 aceste ponderi au fost semnificativ influentate de cresterea pretului petrolului.

c) Ritmul mediu de crestere a comertului international între 1950-2002 a devansat nu numai ritmul de crestere al PGB mondial, ci si al productiei industriale.

Conform datelor statistice publicate de OECD în perioada 1950-2002:

- modificarea medie anuala a valorii exporturilor mondiale este 9,7%

- modificarea medie anuala a volumului exporturilor mondiale este 6,22%

- modificarea medie anuala a volumului productiei este 3,85%

- modificarea medie anuala a PGB real mondial este 3,85%.

Preview document

Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 1
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 2
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 3
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 4
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 5
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 6
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 7
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 8
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 9
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 10
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 11
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 12
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 13
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 14
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 15
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 16
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 17
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 18
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 19
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 20
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 21
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 22
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 23
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 24
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 25
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 26
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 27
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 28
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 29
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 30
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 31
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 32
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 33
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 34
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 35
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 36
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 37
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 38
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 39
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 40
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 41
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 42
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 43
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 44
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 45
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 46
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 47
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 48
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 49
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 50
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 51
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 52
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 53
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 54
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 55
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 56
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 57
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 58
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 59
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 60
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 61
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 62
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 63
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 64
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 65
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 66
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 67
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 68
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 69
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 70
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 71
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 72
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 73
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 74
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 75
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 76
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 77
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 78
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 79
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 80
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 81
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 82
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 83
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 84
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 85
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 86
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 87
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 88
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 89
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 90
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 91
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 92
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 93
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 94
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 95
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 96
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 97
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 98
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 99
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 100
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 101
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 102
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 103
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 104
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 105
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 106
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 107
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 108
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 109
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 110
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 111
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 112
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 113
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 114
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 115
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 116
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 117
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 118
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 119
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 120
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 121
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 122
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 123
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 124
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 125
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 126

Conținut arhivă zip

  • Tranzactii Comerciale Internationale.doc

Alții au mai descărcat și

Tranzacții Comerciale Internaționale

Introducere Dezvoltarea afacerilor în lumea de azi se realizează într-un mediu economic, politic, social complex, definit pe două coordonate...

Politici comerciale internaționale

Introducere În pofida avantajelor sale evidente, liberalizarea schimburilor este un proces de lungă durată căruia i s-a opus o mare rezistenţă....

Instrumente de Plata Electronice Folosite in Comertul International

Instrumente de plata electronice În conditiile unei societati informatizate, pe o piata globala si puternic concurentiala, extinderea...

Internaționalizarea firmei

Motivatie Dintre disciplinele studiate pana în prezent în acest an universitar, Tranzactiile comerciale internationale ne-au trezit interesul...

Politici Comerciale

Capitolul 1. Politica comercială. Definiţii. Concepte. Tipologie Politica comercială reprezintă una din componentele de bază ale politicii...

Protectionismul Netarifar in Japonia

Dintre tarile asiatice, Japonia joaca, un rol important, data fiind puterea sa economica, care o situeaza pe unul din principalele locuri în...

Efectele Aplicării Legislației Salariului Minim în UE

Cap1: Introducere O datã cu trecerea la stabilirea salariilor prin negociere între cel ce angajeazã şi salariat, a fost necesar sã se stabileascã...

Tranzacții comerciale internaționale - exporturile României

Partea I Evoluția și structura exporturilor României Exporturile României au avut un trend ascendent după 2001, atingând valori record în 2008....

Te-ar putea interesa și

Tranzacții Comerciale Internaționale

Introducere Dezvoltarea afacerilor în lumea de azi se realizează într-un mediu economic, politic, social complex, definit pe două coordonate...

Managementul tranzacțiilor comerciale internaționale - Helix Home

CAPITOLUL 1: REZUMAT EXECUTIV Compania Helix Home este o societate cu răspundere limitată cu capital românesc integral privat. Firma creşte şi...

Managementul tranzacțiilor comerciale internaționale Kubo Ice Cream Company

CAPITOLUL 1: REZUMAT EXECUTIV În acest proiect ne-am propus să analizăm transpunerea strategiei de internaţionalizare a firmei KUBO ICE CREAM...

Managementul Tranzactiilor Comerciale Internationale

Rezumat introductiv Compania a fost înfiinţată în anul 1945 la Cluj-Napoca şi are în prezent peste 1000 de angajaţi. Farmec S.A. a fost...

Managementul tranzacțiilor comerciale internaționale - Compania Kober

1. Rezumat executiv In realizarea acestui proiect am hotărât să ne axam pe o firmă de pe piaţa românească, şi anume comapnia KOBER S.R.L. cu...

Managementul Tranzactiilor Comerciale Internationale

REZUMAT În acest proiect ne-am propus să analizăm transpunerea strategiei de internaţionalizare a firmei S.C. A. Bucium S.A in termenii...

Tranzactii Comerciale Internationale - SC Rulmenti SA Barlad

Rezumat introductiv S.C. RULMENTI S.A Bârlad este unul dintre cei mai mari producatori de rulmenti din Romania. Avand peste 3000 de angajati,...

Riscul în Tranzacțiile Comerciale Internaționale

Dezvoltarea comerţului internaţional reprezintă un factor deosebit de important ce contribuie la buna funcţionare a economiei unei ţări, indiferent...

Ai nevoie de altceva?