Toate cursurile din domeniul Turism

 • Managementul Operational - Un Set de Decizii

  RECAPITULARE DECIZII STRATEGICE = Au un orizont de timp mai indepartat, sunt mai putin structurate decat cele -> tactice. Se focalizeaza pe intreaga organizatie, trasand anumite linii, directii TACTICE = Sunt concentrate mai mult pe departamente, echipe, probleme. Considerati ca intrarile, iesirile, procesele/operatiile (trasformarile) in cadrul unui Sistem MO prezinta particularitati in functie de: Tipul serviciilor, Forma de turism, Caracterul sezonier, Etc.? DE CE? Tipurile...

 • Baza de Date

  1.1 Baza de date – concepte 1.2 Administrarea bazelor de date 1.1. Baza de date – concepte Evoluţie Într-un calculator datele sunt stocate att în memoria internă (temporar) cât şi în memoria externă (persistent). În memoria externă, evoluţia modului de memorare a datelor a fost determinată de următoarele aspecte: - accesul cât mai rapid şi uşor la date; - stocarea unui volum cât mai mare de date; - creşterea complexităţii datelor; - perfecţionarea echipamentelor de culegere, stocare,...

 • Strategii de Amenajare a Teritoriului

  • amenajarea teritoriului reprezintă definirea, formularea şi realizarea scopurilor, obiectivelor, metodelor, instrumentelor concrete prin care se încearcă rezolvarea unor probleme privite ca şi disfuncţii în organizarea şi funcţionarea societăţii, atingerea unor forme de organizare a spaţiului care sunt în concordanţă cu aşteptările populaţiei. • transpusă în practică pe două căi: prin executarea unor lucrări publice şi prin controlul exercitat asupra unor fenomene spaţiale (extinderea...

 • Marketingul Comertului, Turismului si Serviciilor

  CAPITOLUL 1 MARKETINGUL SERVICIILOR 1.1. Conţinutul şi caracteristicile serviciilor Multiplele nevoi ale societăţii contemporane pot fi satisfăcute la nivel superior, numai dacă în procesul evoluţiei economiei naţionale se asigură un raport optim între ramurile producţiei materiale şi cele ale producţiei de servicii. , Termenul de servicii poate fi utilizat în patru accepţiuni diferite: 1. serviciile ca „sector" - accepţiune ce face referire la încadrarea ramurilor oricărei...

 • Tehnologia Hoteliera si de Restaurant

  Cap.1. ORGANIZAREA ŞI STRUCTURA RESTAURANTELOR Serviciile de cazare şi alimentaţie au un rol distinct, esenţial şi primordial în ansamblul prestaţiei turistice, fiind prin natura şi conţinutul lor, serviciile de bază ale consumului turiştilor la locul de petrecere a vacanţei. În teoria turismului, pentru a desemna in mod unitar aceste două categorii de servicii, se foloseşte termenul de ospitalitate.-reprezintă un ansamblu de activităţi comerciale care asigură cazarea şi/sau servicii de...

 • Cursuri Turism

  Etimologic, cuvântul „turism” provine din termenul englez „tour” (călătorie), sau „to tour”, „to make a tour” (a călători, a face o călătorie), termen creat în Anglia, în jurul anilor 1700, pentru a desemna acţiunea de voiaj în Europa – în general şi în Franţa – în special. La rândul său, acest termen englez derivă din cuvântul francez „tour“ (călătorie, plimbare, mişcare), fiind preluat de majoritatea limbilor europene cu sensul de călătorie de agrement. Termenul francez are rădăcini ...

 • Impactul Turismului asupra Economiei

  În ansamblul unei economii naţionale, turismul acţionează ca un element dinamizator al sistemului economic global, el presupunând o cerere specifică de bunuri şi servicii, cerere care antrenează o creştere în sfera producţiei acestora. De asemenea, cererea turistică determină o adaptare a ofertei, care se materializează în dezvoltarea structurilor turistice şi indirect în stimularea producţiei ramurilor participante la: construirea şi realizarea de noi mijloace de transport, instalaţii de...

 • Regiuni Turistice pe Glob

  4.1. Egipt Fenomenul turistic se polarizează pe axa Nilului, numărul vizitatorilor, în special din Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia dar şi SUA, crescând vertiginos în ultimii ani. Există două mari zone de atracţie turistică în Egipt: zona de jos şi zona de sus. Egiptul de jos: se desfăşoară de la Asyut în sud până la Alexandria în nord, în bazinul Nilului inferior, arealul turistic principal fiind considerat Cairo-Faiyum, secondat de veritabile complexe arheologice cu numeroase...

 • Turism International

  Capitolul 1 Concepte, definiţii şi noţiuni de bază ale turismului internaţional Primele încercări de definire a turismului, ca fenomen economic şi social, datează de la jumătatea secolului al XIX-lea. Între timp, activitatea de turism a cunoscut evoluţii mai lente sau mai spectaculoase, îndeosebi începând din anii ’60 ai secolului XX, transformându-se într-un adevărat „fenomen specific lumii moderne” şi care a devenit, prin amploarea activităţilor desfăşurate, prin contribuţia la crearea...

 • Prezentarea Notiunii de Turism

  CURS NR. 1 Prezentarea notiunii de “turism” Ce este turismul? Organizatia Mondiala a Turismului (O.M.T. – ce isi are sediul la Madrid) defineste turismul ca fiind “ activitatile realizate de persoane sau grupuri de persoane pe durata calatoriilor si sederii acestora in locatii diferite de spatiul obisnuit traiului cotidian. Aceste activitati se pot desfasura pe o perioada de timp mai mica de un an cu scop de odihna, afaceri si alte motive”. Exista numeroase alte definitii ale turismului,...

 • Tehnica Operatiunilor Hoteliere

  TEMA 1. Definirea afacerii hoteliere. 1.Conceptul de tehnologie hoteliera. 2.Locul si rolul produsului hotelier in industria ospitalitatii. 3.Contextul istoric si actual al industriei hoteliere. 4.Tendinte contemporane in evolutia industriei hoteliere. 1.Conceptul de tehnologie hoteliera. Tehnologie, in sens larg-activitate globala desfasurata de societate. In sens restrans,-este mijlocul sau capacitatea de a realiza o anumita activitate in acest cadru intrind” procedee, proceduri si...

 • Urbanism

  Tema 1 Problema asezarilor umane, problema fundamentala a lumii contemporane 1.Fenomenul urban –baza de studiu pentru economia urbana. 1.1Apatitia si dezvoltarea orasului si rolul comertului in acest process. 2. Conceptul de urbanism. 3. Precursori si fondatori ai analizei economice a oraselor 4. Implicatiile cresterii urbane asupra mediului inconjurator 1.Fenomenul urban Inca din fazele primare ale dezvoltarii sale, societatea umană a remodelat cadrul natural creand mediul denumit de...

 • Management Hotelier

  1. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator 1.1. Informaţii despre curs: Date de contact ale titularului de curs: Nume: Conf. Univ. Dr. Roxana Stegerean Birou 251 sediul Fac. de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali 58-60 Telefon: 0264-418652, int. 5847 Fax: 0264-412570 E-mail: roxana.stegerean@econ.ubbcluj.ro Consultaţii: Conform cu orarul afişat la sala 251 Date de identificare curs şi contact tutori: Numele cursului:...

 • Geografia Serviciilor - Teorie si Conceptualizare

  Conform A. Fischer – Sectorul primar şi secundar produc bunuri materiale în timp ce sectorul terţiar produce bunuri imateriale. (Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx – serviciile sunt bunuri neproductive deorece nu creeaza plus-valoare) Conform clasificarii INSEE - o activitate de servicii se caracterizează în primul rând prin punerea la dispoziţie a unei capacităţi tehnice sau intelectuale. Spre deosebire de un produs industrial un serviciu nu poate fi descris doar prin trasaturile unui bun...

 • Gestiunea Resurselor Turistice

  2. Istoria dezvoltarii fenomenului turistic 2.1. Etapa turismului in Antichitate Călătoria propriu-zisă a început o dată cu practica războaielor şi a schimbu¬rilor de bunuri. Ea a căpătat un scop ofensiv: cucerirea unui trai mai bun, uneori în detrimentul semenilor mai slabi. Oricum, se poate afirma că originea călăto¬riei poate fi plasată în Comuna Primitivă, atunci când, mânaţi de necesităţi mate¬riale, oamenii căutau la distanţă ceea ce nu puteau găsi în preajma locuinţei lor. Aceste...

Pagina 10 din 21