Toate cursurile din domeniul Turism

 • Ghidare in Activitatea Turistica

  1.1. Introducere în ghidaj Expresia "to guide", cu sensul „a îndruma, a călăuzi", de origine franceză, preluată şi asimilată de limba engleză, înseamnă a arăta ceva cuiva, a conduce pe cineva spre o anumită destinaţie, dar mai înseamnă şi a organiza şi direcţiona cursul evenimentelor. Toţi cei care călătoresc spre noi destinaţii, din diverse motive, au nevoie de o persoană pusă la dispoziţie de către agenţia de turism, care să-i însoţească în locurile necunoscute, să le...

 • Tehnologia Restaurantelor

  INTRODUCERE Alimentatia publica pentru turism , alaturi de cazare si transport constituie o componenta importanta a activitatii din domeniul turismului , incadrindu-se structural in categoria serviciilor de baza . Desi , ca activitate economica , alimentatia publica nu este destinata sa satisfaca in exclusivitate nevoia consumatorului – turist , ea se asociaza tot mai frecvent activitatilor de turism , iar dinamica ei este din ce in ce mai mult influentata de evolutia circulatiei turistice...

 • Tehnica de Ghid

  univ.dr. Marin Ilieş Ghidul de turism — Suport de curs Caracteristicile profesiunilor în industria turistică Biroul Internaţional al Muncii a stabilit caracteristicile generale ale profesiilor din turism după cum urmează: - nivel scăzut de tehnicitate, ce caracterizează anumite funcţii de bază din hoteluri şi restaurante; - marea mobilitate a forţei de muncă — chiar dacă activitatea respectivă nu este sezonieră, există frecvent fluctuaţii ale gradului de antrenare a forţei de muncă, ceea...

 • Planificare Evenimente

  Turismul de afaceri (business) reprezintă o formă de turism cu scopuri comerciale, guvernamentale sau educaţionale, având partea de agrement (leisure) ca motivaţie secundară. Cuprinde, în sens larg, călătoriile persoanelor pentru scopuri legate de activitatea profesională a acestora, respectiv deplasări în scop comercial sau de altă natură, participări la diverse manifestări organizate de entităţi economice sau administrative pentru reprezentanţii lor. Întrucât motivaţia principală a...

 • Economia Turismului

  1.1. Apariţia turismului ca fenomen economic şi social - deşi din cauza lipsei unor informaţii istorice nu se poate stabili o dată cât de cât certă a detaşării sale ca activitate distinctă, se pare totuşi că unele forme incipiente de turism s-au practicat din cele mai îndepărtate timpuri; - afirmaţia se bazează pe ideea că omul, chiar din cele mai îndepărtate timpuri ale evoluţiei sale, nu a reuşit să producă toate cele trebuincioase subzistenţei şi, în ciuda mijloacelor precare de...

 • Sisteme de Productie in Turism

  INDUSTRIA OSPITALITĂŢII - CONSIDERAŢII GENERALE 1.INDUSTRIA OSPITALITĂŢII - CONSIDERAŢII ISTORICE ŞI CONCEPTUALE 2.ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ÎN INDUSTRIA OSPITALITĂŢII.TERMENI ŞI TERMINOLOGII. 3.GLOBALIZAREA ÎN INDUSTRIA OSPITALITĂŢII 4.REGLEMENTARI LEGALE ÎN ROMÂNIA PRIVIND INDUSTRIA OSPITALITĂŢII 1.INDUSTRIA OSPITALITĂŢII - CONSIDERAŢII ISTORICE ŞI CONCEPTUALE Apariţia industriei ospitalităţii ca fenomen social şi economic se pierde în negura timpurilor şi s-a identificat iniţial cu...

 • Economia Turismului

  Importanta tot mai mare a turismului în cadrul activitãtii economice în perioada contemporanã a dat nastere preocupãrilor pentru definirea cât mai exactã si completã a fenomenului turistic. Aparitia turismului ca fenomen nu poate fi datatã cu exactitate dar se poate observa cã încã din cele mai vechi timpuri au existat forme incipiente de turism. Se stie cã omul nu a reusit sã producã tot ce îi era necesar existentei, dar, desi nu dispunea de mijloace de comunicatie, totusi a cãutat sã...

 • Organizarea Hotelului

  Organizatia poate fi definita, in general, ca un sistem de activitati coordonate ale unui grup de oameni, care coopereaza pentru atingerea unui scop comun, fiind condusi de catre o anumita autoritate. Întreprinderea este o organizaţie umana în care se combină factori de producţie în vederea obţinerii de bunuri şi servicii. Ea reprezintă un agent economic, persoană juridică, în care elementele de natură materială, financiară şi umană se combină în scopul realizării unor obiective...

 • Ecoturism

  ECOTURISMUL – PRINCIPALA FORMĂ A TURISMULUI DURABIL Dezvoltarea durabilă nu este doar o modă, ci o necesitate impusă, pe de o parte, de nivelul înalt de dezvoltare la care au ajuns unele state, iar pe de altă parte, de rămânerea în urmă a economiei multor altor state. De la apariţia sa, în 1987, conceptul dezvoltării durabile a pătruns în toate domeniile vieţii economice şi sociale: de la agricultură durabilă până la transport durabil şi turism durabil. Prin activitatea conjugată...

 • Unitati Turistice Geografice - Zona Turistica Piatra Craiului

  Caracteristici generale Se desfăşoară în nord-estul Carpaţilor Meridionali, fiind încadrată de culoarele văilor Dâmbovicioara (est), Dâmboviţa (sud vest şi sud), Bârsa (vest şi nord vest), iar în nord de Depresiunea Bârsei (golful depresionar Zărneşti).Câteva elemente o pun în evidenţă indiferent de locul de unde este privită-altitudinile mari de peste 2000m, profilul de creastă cu multe vârfuri la peste 2000 de metri, versanţii abrupţi brăzdaţi de torenţi de pietre şi peisajele inedite în...

 • Strategii de Marketing in Turism

  INTRODUCERE Politica Agricolă Comună (PAC) este una dintre primele politici comune ale UniuniiEuropene, fiind fundamentată pe principiile pieţei unice, preferinţei comunitare (favorizarea consumului de produse originare din Uniunea Europeană) şi al solidarităţii financiare (măsurile comune sunt finanţate dintr-un buget comun). PAC este constituită din doi piloni – pilonul organizaţiilor comune de piaţă (măsurile comune de reglementare a funcţionării pieţelor produselor agricole) şi cel al...

 • Ticketing

  I. Noţiuni introductive privind transporturile aeriene de pasageri 1. Locul transporturilor aeriene în activitatea turistică 2. Organizarea transportului aerian / Condiţii necesare desfăşurării transportului aerian 3. Infrastructura transporturilor aeriene 4. Navigaţia aeriană şi serviciile de control a traficului 5. Convenţii şi instituţii internaţionale privind transportul aerian - Obiectivele capitolului: • Înţelegerea importanţei transporturilor aeriene în cadrul activităţii...

 • Destinatii Turistice pe Glob

  Prin destinaţie turistică se poate înţelege o ţară, o regiune din cadrul unei ţări, un oraş, un sat sau o staţiune, care se definește printr-un produs turistic. Prin produs turistic se înţelege ansamblul de bunuri materiale şi servicii capabil să satisfacă nevoile de turism ale consumatorilor. Bunurile materiale menţionate se concretizează în cel puţin trei categorii de elemente: - un patrimoniu de resurse naturale, culturale și artistice, care formează cadrul fizic de bază şi care vor...

 • Ecoturismul - O Alternativa a Turismului Durabil

  - Introducere Cresterea rapida a industriei turistice,specifica fin sec XX si incep sec XXI se coreleaza cu dezvoltarea fara precedent a economiei,a urbanizarii,urmate de tendinta de marire a veniturilor populatiei,a concediilor prin micsorarea timpului de lucru. Prosperitatea economica a tarilor dezvoltate a avut ca efect si o evolutie accelerate a turismului prin: - Costul redus al transporturilor,explozia informatiei si tehnologiei; - O rata a intrarilor turistice de 9%/an. Turismul...

 • Curs Tehtur

  Canalele de distribuţie în turism O vânzare în turism se realizează atunci când un client achită o sumă de bani în schimbul promisiunii de a i se furniza un produs sau serviciu turistic. În practică, distribuţia este un proces complex de decizie care se raportează la dorinţa iniţială a clientului şi oferta existentă, la opţiunile care se potrivesc cel mai bine nevoilor şi dorinţelor sale şi care se încheie cu selecţia finală care generează cumpărarea. Acest proces decizional este mai complex...

Pagina 3 din 21