Toate cursurile din domeniul Turism

 • Amenajarea Turistica a Teritoriului

  Introducere Amploarea fluxurilor turistice interne si internationale pune din ce în ce mai mult probleme economice, sociale si ecologice complexe. Fenomenul turistic se afla astazi într-o faza accelerata de crestere, producând o interactiune specifica la nivelul mediului geografic. Influenta nefasta a dezvoltarii haotice a turismului a impus optimizarea procesului de dezvoltare a diferitelor unitati taxonomice ale turismului, prin abordarea stiintifica a problemelor privind...

 • Proiectarea si Monitorizarea Evenimentelor Turistice

  I. ELEMENTE INTRODUCTIVE DEFINIREA CONCEPTULUI DE EVENIMENT TURISTIC ŞI A ASPECTELOR IMPLICATE DE MANAGEMENTUL EVENIMENTELOR TURISTICE Managementul evenimentelor turistice reprezintă o aplicaţie practică de management ce are ca scop planificarea şi dezvoltarea evenimentelor în zonele turistice consacrate sau în cadrul spaţiilor destinate organizării evenimentelor. Evenimentele turistice sunt organizate în spaţii de cazare sau rezidenţiale din zonele turistice (hoteluri, moteluri) sau în...

 • Marketing Turistic

  CAPITOLUL 1 TURISMUL - NOtIUNI sI DEFINItII Cãlãtoriile si turismul reprezintã la ora actualã o piatã globalã, de dimensiuni uriase, unde se manifestã cererea consumatorilor pentru o imensã varietate de produse si servicii. Nu doar dimensiunile si ritmurile sale de crestere fac aceastã piatã foarte atractivã, ci si potentialul sãu de viitor. Motivul sejurului este criteriul ce ne ajutã sã distingem grupurile de cãlãtori care fac parte din categoria turistilor de cele care nu apartin...

 • Turismul - Activitate Economico-Sociala

  REPERE ISTORICE Consemnarea termenului 1800 Consacrarea ca activitate sec. 19 – exploatarea apelor termale in Europa 1883 – primul document oficial (hotel) 1896 – Freuler – “Contributii la o statistica a turismului” 1933 – Ogilvie – “The Tourist Movement, an Economic Study” 1940 – Hunziker – “Individual und Sozial Turisme Westereuropanische Raun” – Turismul = ansamblul relatiilor si fenomenelor ce rezulta din deplasarea si sejurul persoanelor in afara locului de resedinta, atat timp cat...

 • Factorii Genetici ai Fenomenului Turistic

  Factorii demografici Turismul este o creatie umana, rezultata din nevoia de recreere. Deci, preutindeni si în toate timpurile, omul a reprezentat principalul element al aparitiei si dezvoltarii turismului. Cresterea numarului de locuitori ai planetei a determinat sporirea treptata a numarului de turisti; astfel turismul s-a generalizat treptat ca fenomen social. De la 1,8 mld. loc. În 1920 numarul locuitorilor globului a depasit 6 mld. la sfârsitul anului 2000. Dupa al doilea razboi mondial,...

 • Tehnica Hoteliera

  Serviciile de cazare şi alimentaţie au un rol distinct, esenţial şi primordial în ansamblul prestaţiei turistice, fiind prin natura şi conţinutul lor, serviciile de bază ale consumului turiştilor la locul de petrecere a vacanţei.Ţinând cont de amploarea acestor activităţi, de volumul investiţiilor atrase şi al forţei de muncă implicate, etc., este folosit conceptul de industria ospitalităţii. Putem concluziona spunând că industria ospitalităţii reprezintă un concept umbrelă pentru o...

 • Personalul Hotelier

  Numărul lucrătorilor, funcţiile şi atribuţiile acestora se stabilesc în raport de categoria hotelului, capacitatea şi specificul lui. Vom diferenţia, funcţie de specificul şi locul de desfăşurare a activităţii, personalul departamentului de front–office, personalul departamentului etaj şi personalul departamentului alimentaţie. 1. Personalul departamentului de front-office Această categorie de lucrători hotelieri se identifică şi se structurează în funcţie de modul de organizare a acestui...

 • Curs Economia Turismului

  Recomandările Conferinţei internaţionale asupra statisticii voiajelor şi turismului, Ottawa, 1991, recomandări adoptate în 1993 la Sesiunea a XXVII- a a Comisiei de Statistică a Naţiunilor Unite: conţinutul noţiunii de turism şi formele turismului; conceptul de vizitator şi corespunzător, locul, durata şi motivul călătoriei; industria turistică; conţinutul şi clasificarea elementelor componente, clasificarea activităţilor turistice, pornind de la ofertă, în conexiune cu structurile...

 • Ecoturism si Turism Rural

  Introducere Cursul intitulat Ecoturism şi turism rural abordează principalele noţiuni şi concepte specifice unor forme de turism alternativ în care se regăsesc principiile dezvoltării durabile. Cererea pentru aceste forme de turism pe plan internaţional este o consecinţă a nemulţumirii turiştilor cu privire la formele convenţionale de turism, care ignoră efectele sociale şi ecologice ale practicării turismului în favoarea unei abordări orientate spre obţinerea de profit pe termen scurt....

 • Piata de Desfacere in Hotel

  Piata de desfacere a unei institutii hoteliere Pozitionarea in cadrul pietei. Piata cererii si segmentarea clientelei. Necesităţile clientului Intermediarii Piaţa ofertei (Cine suntem? Unde ne situăm?) este absolut necesar de ştiut să evaluăm simultan şi în paralel piaţa ofertei şi piaţa cererii. Intrebările pe care trebuie să ni le punem cu privire la hotel si la clientelă. analiza ofertei Răspunzând la toate aceste întrebări asigurăm perenitatea,(persistență) instituţiei...

 • Analiza Serviciilor Agroturistice

  Dupa studierea acestui capitol, ar trebui sa puteti: ◦ Sa definiti serviciile si sa evidentiati principalele elemente care le deosebesc de produse ◦ Sa prezentati principalele categorii si criterii de clasificare ale serviciilor turistice ◦ Sa explicati caracteristicile serviciilor turistice implicatiile acestora asupra comertului “invizibil”. ◦ Sa descrieti principalele tipuri de servicii turistice }- Definire produs turistic vs. serviciu turistic }- Clasificare servicii turistice...

 • Tehnici in Turism

  Un angrosist turistic funcţionează ca un mijlocitor intre producător (ofertantul de bază, respectiv hotel, companie aeriană, companie de închirieri maşini, etc.) şi agenţia de turism care acţioneaza ca un detailist. Angrosistul turistic planifică, montează, promovează si realizează vânzarea produselor turistice, pentru aceasta cumpărând un volum mare de prestaţii sau servicii turistice de la o varietate de producători turistici. Aceste prestaţii sunt transport aerian, cazare, masă, transport...

 • Turism

  Capitolul 1 TURISMUL – ACTIVITATE ECONOMICO-SOCIALA Turismul este un domeniu distinct de activitate, cu radacini în a doua jumatate a secolului al XIX-lea, dar care a cunoscut o dezvoltare deosebita în ultimii 50 de ani. Astazi el reprezinta o componenta importanta a vietii economice si sociale. Faptul ca turismul este un fenomen cu multiple conexiuni si implicatii în plan economic, social, cultural si politic, argumenteaza actualitatea preocuparilor pentru cunoasterea continutului...

 • Lanturi Hoteliere

  Au ca scop gruparea hotelierilor independenţi pentru a face faţă concurenţei lanţurilor integrate (şi francizate), şi pentru a promova crearea clientelei naţionale străine, fidelizând-o. Pentru aceasta, lanţurile voluntare sunt constituite în cadrul unei imagini de marcă, de calitate, vizând furnizarea unei prestaţii omogene atât din punct de vedere al arhitecturii, cât şi al amenajării. Pricipalele avantaje oferite de un lanţ voluntar unităţilor aderente se concretizează în următoarele...

 • Meniul ca Oferta a Intreprinderii de Restauratie

  Tema V : Meniul ca ofertă a întreprinderii de restauraţie 1. Meniul – ca un intrument de marketing. 2. Tipologia meniurilor. 3. Reguli în construcţia meniului. 4. Consecutivitatea aranjării preparatelor în meniu. 1. Meniul – ca un intrument de marketing Meniul reprezintă lista ce reflectă totalitatea preparatelor şi a băuturilor oferite de către unitatea de restauraţie. Prin meniu se înţelege şi instrumentul de marketing a unităţii de restauraţie în care se reflectă politica de produs,...

Pagina 4 din 21