Toate cursurile din domeniul Turism

 • Consideratii Generale Privind Sectorul Turistic al Ospitalitatii

  - SECTORUL DE ALIMENTATIE - SECTORUL DE CAZARE Serviciile de cazare si alimentative au un rol distinct, esential si primordial in ansamblul prestatiei turistice, fiind prin natura si continutul lor servicii de baza ale consumului turistilor la locul de pretrecere a vacantei. In industria turismului utilizam termenul de ospitalitate pt a desemna in mod unitar serviciile de cazare si cele de alimentative. Dupa “Oxford English Dictionary” ospitalitatea rep “primirea si gazduirea clientilor,...

 • Amenajari Turistice

  CURSURI AMENAJARI TURISTICE CURS 1 NOTIUNI INTRODUCTIVE Pensiunile turistice sunt structuri de primire turistice avand o capacitate de cazare de pana la 20 de camere,totalizand maxim 60 de locuri functionand in locuintele cetatenilor sau in cladiri independente care asigura in spatii special amenajate cazarea turistilor si conditiile de pregatire si servire a mesei. Pensiunile agroturistice sunt structuri de primire turistice avand o capacitate de cazare de pana la 8 camere functionand...

 • Patrimoniul Turistic al Romaniei

  1. Patrimoniu turistic, potenţial turistic, resursă turistică, ofertă turistică, fond turistic. 1.1.Concepte, componente, clasificări Conform Cap. II - Art.3, și următoarele, din Legea turismului - Patrimoniul turistic constituie factorul fundamental ce se află la baza ofertei turistice şi este format din bunuri proprietate publică şi bunuri proprietate privată, valorificată şi protejată în condiţiile legii. El reprezintă ansamblul resurselor turistice și structurilor realizate în scopul...

 • Turism International

  A. PERSPECTIVE ISTORICE Specialiştii apreciază că există cinci etape majore în apariţia şi dezvoltarea turismului internaţional: C.1 Etapa preistorică C.2 Evul mediu C.3 Renașterea C.4 Revoluția industrială C.5 Turismul modern A.1 Etapa preistorică Primele civilizaţii - apare infrastructura necesară desfăşurării unei călătorii (rute şi drumuri terestre şi maritime) sunt create totodată şi primele mijloace de transport. dinastiilor egiptene: au apărut călătoriile pentru afaceri;...

 • Activitatea Agentiilor de Turism

  1. Definire conceptuală şi tipologie În literatura de specialitate şi în terminologia Organizaţiei Mondiale a Turismului se foloseşte noţiunea de agenţie de voiaj, care diferă conceptual faţă de viziunea românească. În ţările cu activitate turistică intensă, agenţia de voiaj este o întreprindere independentă sau o reţea de filiale având ca obiect rezervarea şi comercializarea biletelor pentru mijloacele de transport şi vânzarea mijloacelor turistice „fabricate” de către tour-operatori....

 • Turism - Romania - Locuri Unice, Oameni Ospitalieri

  Datorită configuraţiei variate a teritoriului şi istoriei multimilenare a poporului român, potenţialul turistic natural şi antropic al României este de o mare complexitate şi de o valoare deosebită. În România există câteva regiuni turistice foarte atractive cu valoare de unicat pe plan naţional şi internaţional. Bucovina deţine o mare bogăţie de elemente folclorice şi de monumente religioase cu valoare de unicat. Regiunea dispune de un remarcabil potenţial turistic, atât natural cât şi...

 • Planificare si Organizarea a unui Eveniment in Turism

  INTRODUCERE Ce reprezintă termenul „meeting”? În practică utilizăm o serie de termeni: întrunire, expoziţii, simpozioane, congrese, evenimente sau convenţii. - De ce utilizăm în mod diferenţiat aceşti termeni? - Care este relevanţa evenimentelor pe care le semnifică în activitatea economică? - Sunt ele, de fapt, unul şi acelaşi lucru sau sunt chestiuni diferite, care sunt diferenţele dintre ele şi de ce vorbim despre aceste diferenţe? Când abordăm aceste subiecte, în mod practic,...

 • Tourist Resources Management

  1.1 Introduction to the Tourism Resources Management Key Words: Tourism, tourists, tourist phenomenon, tourism Industry, smokeless industry Learning Objectives: O1. The definition of tourism O2. The phenomenon of mass tourism O3. The importance of tourism O1. The definition of tourism Tourism is travel for predominantly recreational or leisure purposes or the provision of services to support this leisure travel. The World Tourism Organization defines tourists as people who...

 • Managementul Agentiei de Turism

  Capitolul 1 STRUCTURA, PERFORMANTELE SI COMPORTAMENTUL FIRMELOR DE TURISM 1) Conducerea şi performanţele firmelor pe piaţă au fost studiate recurgându-se la două abordări: * paradigma structurii, comportamentului şi performanţei utilizată mai ales în studiile empirice; * teoria jocului, utilizată pentru studierea strategiilor pe care firmele le adoptă faţă de competitori. 2) Paradigma SCP, ca abordare, a fost avansată şi pusă în practică de mai multe şcoli economice: şcoala de la...

 • Tourism Resources Management

  1. INTRODUCTION TO THE TRM Being under the influence of financial efficiency, the research of the tourist techniques moves once and for all into the economic sector. At the dawn of the 3rd millenium, the tourism will sooner become, following the general tendency of human social evolution, the most effective economic field (it is sometimes called the smokeless industry). That’s why the study of this discipline must receive all the information concerning the stage of tourist phenomenon. The...

 • Man-Made Tourist Resources

  O1. Castrums Historical edifices represent constructions of a remote past spread especially in the regions where great civilizations emerged. The group of historical edifices contains: castrums; forts; castles; palaces; citadels; fortifications. The Latin word castra, with its singular castrum, was used by the ancient Romans to mean buildings or plots of land reserved to or constructed for use as a military defensive position. As the word appears in both Oscan and Umbrian (dialects of...

 • Cursuri Economia Turismului

  Cap. 1 TURISMUL – ACTIVITATE ECONOMICO-SOCIALA 1.1. Conceptele “turism” si “turist” 1.2. Turismul si dezvoltarea economico-sociala REPERE ISTORICE • Consemnarea termenului 1800 • Consacrarea ca activitate sec. 19 – exploatarea apelor termale in Europa • 1883 – primul document oficial (hotel) • 1896 – Freuler – “Contributii la o statistica a turismului” • 1933 – Ogilvie – “The Tourist Movement, an Economic Study” • 1940 – Hunziker – “Individual und Sozial Turisme Westereuropanische...

 • Natural Tourist Resources

  1. The forms of the relief as natural tourist resource Relief is the most rich and diverse attractive resource of the world. It is the core of any landscape. The importance of relief for tourism is conditioned to the great varieties of its forms. The escarpments (steep cliffs or slopes formed by a fault or by erosion) become tourist objectives through their scale, splendor, and the vertical change of nature. Their force of attraction evolves with the relative altitude. They draw the...

 • Principii si Metode de Conservare a Produselor Alimentare

  Producţia agricolă şi alimentară duce, în anumite perioade ale anului, la acumularea unor cantităţi mari de produse, ce nu pot fi consumate imediat. Deoarece depozitarea în stare proaspătă nu rezolvă După recoltare sau sacrificare, produsele vegetale şi cele de origine animală îşi pierd imunitatea naturală, suferind modificări importante ale însuşirilor fizico-chimice şi biologice, ceea ce duce la degradarea (alterarea) lor. Acest lucru se datorează conţinutului ridicat în apă, precum şi...

 • Amenajarea Turistica a Teritoriului

  Capitolul 1: Amenajarea teritoriului 1.1. Terminologie şi definiţii 1.2. Procesul de amenajare a teritoriului la nivel european 1.3. Amenajarea teritoriului în context naţional 1.1. Terminologie şI definiţii în calitate de ştiinţă, disciplină şi domeniu de activitate al teoriei economice, amenajarea teritoriului a apărut şi s-a cristalizat după cel de-al doilea război mondial, fiind considerată o ştiinţă nouă; necesitatea apariţiei: impactul pe care l-au avut asupra utilizării spaţiului...

Pagina 7 din 21