Toate cursurile din domeniul Turism

 • Cursuri Management

  Forţă de muncă Personal Capitalul intelectual : Capitalul uman Capitalul social Capital organizaţional. Accepţiunile M.R.U: Disciplină ştiinţifică Departament specializat; Proces Scopul MRU – a garanta că organizaţia va obţine succesul urmărit prin indicatorii de performanţă prin intermediul oamenilor Obiective specifice: asigurarea şi dezvoltarea RU; valorizarea angajaţilor; folosirea eficientă a RU; promovarea şi menţinerea echităţii; stabilirea echilibrului între...

 • Grile ECTS

  1. Între formele principale de turism includem : a. turismul intern de vară; b. turismul domestic; c. turismul internaţional receptor; d. turismul internaţional; e. turismul de sejur. 2.După modul de angajare al prestaţiilor turistice distingem: a. turismul itinerant; b. turismul de tranzit; c. turismul social; d. turismul mixt. e. turismul de sejur. 3. Rolul economic al turismului se concretizeaza în: a. contribuţia turismului la creşterea produsului intern brut; b. contribuţia...

 • Analiza Localitatilor Turistice Rurale si Directii de Valorificare ale Acestora

  4.1. Studiul pieţei turismului rural a Republicii Moldova. Direcţii de valorificare a patrimoniului turistic rural al Republicii Moldova Elementul decisiv, pe plan ştiinţific şi decizional, îl constituie definirea unei concepţii ferme, practice privind valorificarea patrimoniului turistic rural şi obiectivele dezvoltării viabile a pieţei turismului rural în Republica Moldova într-o perspectivă mai apropiată sau mai îndepărtată. În etapa actuală, obiectivele generale ale dezvoltării...

 • Turism Rural

  Obiective După ce veţi studia acest capitol veţi: - cunoaşte câteva dintre definirile termenului de turism rural; - fi la curent cu preocupările turistului european în materie de turism rural; - putea prezenta principalele tipuri de produse turistice rurale utilizate în Europa; - şti care sunt formele de turism rural practicate în Europa; - clarifica locul şi importanţa fermelor specializate în cadrul ofertei turistice rurale; - afla care este tendinţa generală de clasificare a...

 • Eficienta Economica si Sociala a Turismului

  Obiective: 1.Să determin conţinutul şi particularităţile eficienţei economice în turism; 2..Să determin diferenţa dintre eficienţa economică şi cea socială 3. Să prezint desfasurat continutului eficientei. 4. Prezentarea detaliata a principalelor categorii de resurse consumate in turism. Cuvinte-cheie:eficienţă economică, eficienta totala, Turismul ca orice componenta a sistemului socio-economic global,pentru a functiona si a-si indeplini misiunea, este consummator de produse si...

 • Resursele Turistice Naturale ale Republicii Moldova

  Subiect:Relieful Republicii Moldova Aspectul contemporan al reliefului republicii s-a format pe parcursul ultimelor perioade geologice—neogena si cuaternara—sub influenta proceselor tectonice si exogene.Din cauza acestor procese teritoriul dintre Prut si Nistru a suferit miscari intense de ridicare lenta care,la rindul lor,au contribuit la accelerarea proceselor de eroziune si de fragmentare a reliefului. Miscarile tectonice au contribuit la aparitia numeroaselor fracturi tectonice de...

 • Dezvoltare Regionala

  Obiective Durabilitatea ca principiu in integrarea europeană De ce turismul reprezintă o şansă pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor slab dezvoltate Care sunt elementele de condiţionalitate (cum se poate reuşi) Piaţa turismului alternativ vs. piaţa turismului de masăModel de dezvoltare turistică durabilă a Regiunii Nord - Est Oportunităţi de finanţare europeană Coordonatele turismului durabil I. Ce presupune modelul dezvoltării durabile ONU (1989): „a răspunde nevoilor actuale...

 • Tehnologia Comerciala a Unitatilor de Turism

  Unitatile de alimentatie publica sunt sunt localuri in care procesul de comercializare se imbina, de regula, cu cu consumul pe loc al preparatelor culinare si de cofetarie, al bauturilor. Acest specific al activitatii de alimentatie publica impune o dotare tehnica si o tehnologie comerciala diferite de cele pe care le reclama, in mod obisnuit organizarea magazinelor sau a depozitelor comerciale. 7.1.CONCEPTUL DE SERVICIU DE ALIMENTATIE PUBLICA Activitatea de alimentatie publica se...

 • Istoricul Aparitiei si Evolutiei Turismului International

  Specialiştii apreciază că există cinci etape majore în apariţia şi dezvoltarea turismului internaţional: A. Epoca preistorică Motivaţiile de călătorie ale populaţiei în civilizaţia preistorică erau legate de: - procurarea hranei; - evitarea pericolelor; - deplasările către zone cu un climat mai favorabil. Pe măsură ce s-au dezvoltat abilităţile şi îndemânările oamenilor şi au apărut primele tehnologii, a existat şi o nouă motivaţie de călătorie şi anume comerţul (trocul) cu diverse...

 • Masini si Instalatii Agricole pentru Ferme Agroturistice

  CLASIFICAREA TIPURILOR ŞI FORMELOR DE TURISMActivitatea de turism este considerată acea activitate care, îndeplineşte parametrii definitori ai turismului, sau, care utilizează aceleaşi baze de cazare şi alimentaţie şi consumă aceleaşi pachete de produse turistice. Pentru a realiza o sistematizare şi o definire cât mai completă şi mai corectă a terminologiei în domeniu, se utilizează noţiunile de tip şi formă de turism.Tipul de turism defineşte conţinutul fenomenului, esenţa sa, în funcţie de...

 • Resurse Agroturistice

  INTRODUCERE Procesul de monitoring al potentialului turistic este o activitate complexă, care cuprinde mai multe etape şi anume: - identificarea şi evaluarea calitativă, cantitativă, pe baze ştiinţifice dar şi ca utilitate demonstrată practic (vezi resursele balneoturistice); - inventarierea acestor resurse pe categorii de potenţial turistic şi în teritoriu; - analiza, sinteza şi înregistrarea ca atare în banca de date a Registrului, în baza Ordonanţei nr.58/1998; - monitorizarea...

 • Eficienta Investitiilor

  CURS 1 DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND INVESTIŢIILE 1.1. Definirea şi tipologia investiţiilor Investiţiile reprezintă plasamente de capital (cheltuieli) realizate in scopul obţinerii unor bunuri durabile prin care, în viitor, se vor obţine venituri purtătoare de profit. În general, investiţiile reprezintă: 1) operaţiunile prin intermediul cărora se dezvoltă şi/sau se modifică patrimoniul iniţial; 2) activităţile prin care “mijloacele financiare” se transformă în “bunuri concrete”; 3)...

 • Economia Turismului

  1.1 Conceptele de „turism” şi „turist”. Obiective: - Sa explic conceptul de „turism” - Sa explic conceptul de „turist” - Sa formulez concluzii Etimologic, cuvântul „turism” provine din termenul englez „tour” (călătorie), sau „to tour”, „to make a tour” (a călători, a face o călătorie), termen creat în Anglia, în jurul anilor 1700, pentru a desemna acţiunea de voiaj în Europa – în general şi în Franţa – în special. La rândul său, acest termen englez derivă din cuvântul francez ...

 • Regiuni Geografice

  Este delimitată de cele trei ramuri carpatice: la est de Carpaţii Orientali la sud de Carpaţii Meridionali la vest de Carpaţii Occidentali la nord-vest Dealurile şi Câmpia de Vest. Resurse antropice În Transilvania, în localitatea Tărtăria din judeţul Alba, între Alba Iulia şi Orăştie (făcând parte din cultura Turda asemănătoare culturii Vinca), cercetătorul clujean Nicolae Vlassa a descoperit, în 1961, trei tăbliţe de lut, dintre care două sunt acoperite cu reprezentări stilizate de...

 • Sudul Republicii Moldova

  Cimişlia Aşezarea geografică. Oraşul Cimişlia este situat în partea sudică a Republicii Moldova, în raionul Cimişlia pe malurile râului Cogâlnic, la o distanţă de 68 km de capitala Chişinău, la intersecţia drumurilor de importanţă republicană: Chişinău - Bolgrad, Chişinău - Giurgiuleşti, Tiraspol - Leova, aflându-se la o distanţă de 30 km de Comrat, 57 km de Căuşeni, 35 km de Hînceşti, 28 km de Basarabeasca şi 52 km de Leova. Suprafaţa urbană a oraşului este de 208,4 ha, suprafaţa...

Pagina 8 din 21