Comportament si Etica in Agroturism

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Comportament si Etica in Agroturism.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 63 de pagini .

Profesor: GIURGICA MIRELA

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Turism, Agronomie

Extras din document

Tema I: Principii etice în agroturism.

(Suport de curs)

Codurile includ principalele responsabilităţi ale companiei faţă de:

- consumatori (importanţa satisfacerii consumatorilor, calitatea, siguranţa/ protecţia consumatorilor, corectitudinea preţurilor serviciile după vânzare);

- partenerii de afaceri (promptitudinea în achitarea factorilor, respectarea tuturor prevederilor contractuale, cooperare în obţinerea calităţii şi eficienţei , neacceptarea nici unui fel de mită. Comisioane sau excesul de ospitalitate)

- salariaţii (modul în care compania valorifică resursele umane, recrutarea şi selecţia, formarea şi perfecţionarea, condiţiile de lucru, egalitatea şanselor, recompensarea, pensionarea, protecţia împotriva discriminărilor şi a hărţuirii)

- acţionari ( protejarea investiţiilor făcute în compania, asigurarea eficientă investiţiilor, acurateţea informaţiilor privind situaţia economico-financiară)

- comunitatea (obligaţia companiei de a proteja şi a conserva mediu, implicarea în acţiunii în interesul comunităţii, în activităţi educative şi caritabile)

1. Principiul general – acţionează în acelaşi mod în care ai vrea ca alţii să te trateze pe tine.

2. Principiul unitar – acţionează în aşa fel în încât să determini cât mai mulţi oameni.

3. Principiul profesional – întreprinde acţiunile în aşa fel încât ele să fie percepute ca adecvate de către un grup dezinteresat de oameni care au aceeaşi profesie

4. Principiul testului TV – acţionează în funcţie de răspunsul la întrebarea „M-aş simţi confortabil dacă ar trebui să explic unei audienţei naţionale la o televiziune de ce a, întreprins o asemenea acţiune?”

5. Principiul legalităţii - acţionează în condiţii de legalitate, legile reprezentând standardul minim pentru etică.

6. Principiul celor patru întrebări – o acţiune este etică dacă răspunsul la următoarea întrebare este „Da”: Decizia este sinceră? Decizia este corectă pentru toţi cei care vor fi influenţaţi de ea? Decizia va aduce avantaje tuturor celor care sunt influenţaţi de ea? Va contribui la consolidarea înţelegerii între oameni?

CODUL DE CONDUITA AL GHIDULUI

Pentru a-şi îndeplini atribuţiile eficient şi cu succes, ghidul trebuie să fie în primul rând o persoana diplomată. Dând dovadă de tact şi diplomaţie el va putea întreţine relaţii destinse şi de colaborare. Acest lucru poate fi realizat urmând anumite reguli de conduită:

1. prin comportament, ghidul contribuie la imaginea ţării;

2. afişând o ţinută îngrijită şi adecvată;

3. dând dovadă de maniere alese şi calm, indiferent ce situaţii neaşteptate apar pe parcurs.

4. nu intrati in panica, păstraţi-vă calmul şi stăpânirea de sine!

5. menţinând simţul umorului în toate împrejurările;

6. neabordând un comportament prea familiar faţa de turişti;

7. respectând legile, regulamentele, obiceiurile, tradiţiile ţării şi încurajând turiştii să procedeze în aceeaşi măsură;

8. nu sunt abordate opinii negative privind alte tari, credinţele acestora, obiceiuri, regim politic si sunt evitate discuţiile despre subiecte controversate;

9. toţi turiştii trebuie să beneficieze de atenţie în egală măsură;

10. să se răspundă la întrebări cu grijă, onestitate şi politeţe;

11. să fie recunoscută lipsa de informaţie, ,,neştiinţa", decât să se dea informaţii false sau sa fie minţiţi turiştii;

12. să nu fie recomandaţi oameni sau locuri cu o reputaţie îndoielnică;

13. nu se discută probleme personale cu turiştii;

14. nu se însoţesc turiştii în zonele interzise sau în locurile dezaprobate de persoanele respectabile;

15. nu se cer niciodată cadouri sau bacşişuri.

CARACTERISTICILE GHIDULUI

- siguranţa;

- interes;

- orientare;

- cunoaşterea schimburilor bancare;

- ambasadori;

- deschizători de drumuri;

- mentori;

- translatori;

- cunoscători de istorie şi cultură;

- educatori;

- politicieni;

- agenţi de publicitate

RESPONSABILITATILE Şl INDATORIRILE PENTRU GHID- MANAGER DE TUR

- să se asigure ca produsul - tur, itinerar - vândut este identic cu cel contractat;

- să menţină standardele şi calitatea produsului;

- să asigure calitatea prestărilor şi siguranţa turiştilor;

- să asigure asistenţă în caz de dificultăţi, disfuncţionaliţăţi;

- să furnizeze informaţii generale pe timpul rutei (geografice, istorice, etnice, socio-culturale etc.);

- să ofere informaţii locale practice privind orele de închidere/deschidere, vize, sistem bancar, proceduri de check-in etc.;

- să manifeste o atitudine responsabilă vizavi de pregătirea turului, posibilităţile de vizitare şi asigurarea de informaţii.

RESPONSABILITĂŢILE Ş1 ÎNDATORIRILE ZILNICE ALE ORGANIZATORILOR PROFESIONIŞTI DE TURURI

- administraţie/conturi;

- confirmarea pachetelor de servicii-transport, cazare, restaurante;

- asigurarea disponibilităţii ghizilor pentru tururile/vizitele locale;

- disponibilizarea de ajutor pentru check-in şi mutarea bagajelor;

- afişarea informaţiilor pe panourile de informaţii ale hotelurilor (date, ore, evenimente etc.)

În concluzie, organizatorul profesionist de tururi este un manager la locul de desfăşurare al turului, supraveghetor, director, controlor de calitate, protector al consumatorilor, cel ce rezolva problemele, soră medicală şi consultant!

Fisiere in arhiva (1):

  • Comportament si Etica in Agroturism.doc