Management Hotelier

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Management Hotelier.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 78 de pagini .

Profesor: Radu Nistor

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Turism

Cuprins

1. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator . 4
1.1. Informaţii despre curs. 4
1.2. Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite. 4
1.3. Descrierea cursului. 4
1.4. Organizarea temelor în cadrul cursului. 5
1.5. Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs. 5
1.6. Materiale bibliografice obligatorii. 5
1.7. Materiale şi instrumente necesare pentru curs. 6
1.8. Calendar al cursului. 6
1.9. Politica de evaluare şi notare. 6
1.10. Elemente de deontologie academică. 7
1.11. Studenţi cu dizabilităţi. 7
1.12. Strategii de studiu recomandate. 7
2. Suportul de curs
2.1. Modul 1: Concepte de bazǎ ale organizǎrii firmelor în turism
2.1.1. Scopul şi obiectivele modulului. 8
2.1.2. Schema logică a modulului. 8
2.1.3. Conţinutul informaţional detaliat. 9
2.1.3.1. Unitatea prestatoare de servicii – veriga organizatorică de bază în turism. 9
2.1.3.2. Clasificarea unităţilor din turism şi alimentaţie publică. 12
2.1.3.3. Rentabilitatea în turism. 13
2.1.4. Sumar . 16
2.1.5. Sarcini şi teme ce vor fi notate. 16
2.1.6. Bibliografie modul. 16
2.2. Modul 2: Turismul
2.2.1. Scopul şi obiectivele modulului. 17
2.2.2. Scurtă recapitulare a conceptelor prezentate anterior. 17
2.2.3. Schema logică a modulului. 17
2.2.4. Conţinutul informaţional detaliat
2.2.4.1. Definirea conceptelor de: turism, industria ospitalităţii şi industrie hotelieră. 18
2.2.4.2. Tipuri de unităţi de cazare şi clasificarea lor. 21
2.2.4.3. Licenţa şi brevetul de turism. 26
2.2.4.4 Principalele activităţi din cadrul structurii de primire turistică . 29
2.2.4.5. Dimensionarea activităţii în cadrul unei structuri de primire turistică . 37
2.2.4.6. Managementul cererii şi capacităţii . 39
2.2.4.7. Yield Management . 43
2.2.4.8. Calitatea serviciilor hoteliere . 47
2.2.4.9. Eficienţa economică şi socială din cadrul structurilor de primire turistică . 59
2.2.5. Sumar . 64
2.2.6. Bibliografie modul. 64
2.3. Modul 3: Alimentaţia publică (AP)
2.3.1. Scopul şi obiectivele modulului. 65
2.3.2. Scurtă recapitulare a conceptelor prezentate anterior. 65
2.3.3. Schema logică a modulului. 65
2.3.4. Conţinutul informaţional detaliat . 66
2.3.4.1. Caracteristici generale şi tipuri de unităţi. 66
2.3.4.2. Cateringul. Industrializarea activităţilor din AP. 68
2.3.4.3. Organizarea şi eficienţa economică în cadrul AP. 70
2.3.5. Sumar . 74
2.3.6. Sarcini şi teme ce vor fi notate. 74
2.3.7. Bibliografie modul. 74
3. Anexe
3.1. Bibliografia completă a cursului.76
3.2. Glosar .76
3.3. Scurtă biografie a titularului de curs.77

Extras din document

1. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

1.1. Informaţii despre curs:

Date de contact ale titularului de curs:

Nume: Conf. Univ. Dr. Roxana Stegerean

Birou 251 sediul Fac. de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali 58-60

Telefon: 0264-418652, int. 5847

Fax: 0264-412570

E-mail: roxana.stegerean@econ.ubbcluj.ro

Consultaţii: Conform cu orarul afişat la sala 251

Date de identificare curs şi contact tutori:

Numele cursului: Management Hotelier

Codul cursului:

Anul: 2, Semestrul: 2

Tipul cursului:obligatoriu

Pagina web a cursului-www.econ.ubbcluj.ro

Tutori: Asist. drd. Anamaria Marin

Adresa e-mail tutori: anamaria.marin@econ.ubbcluj.ro

1.2. Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite

Înscrierea la acest curs nu este condiţionată de parcurgerea altor discipline. Cu toate acestea, cunoştinţele dobândite prin aprofundarea disciplinelor Management General Management în comerţ şi turism, respectiv Managementul Serviciilor, sporesc considerabil abilităţile studenţilor la acest curs.

1.3. Descrierea cursului

Cursul vizează abordarea principalelor aspecte privind organizarea şi conducerea unităţilor cu profil turistic (cu accent pe cele hoteliere), în condiţiile în care mediul competiţional este din ce în ce mai dur, dar şi dinamismul schimbării tot mai pronunţat. În urma parcurgerii acestui curs studenţii vor dobândi competenţe cu privire la analiza managementului specific unităţilor hoteliere.

1.4. Organizarea temelor în cadrul cursului

Disciplina este structurată în trei module de învăţare:

1. Concepte de bază ale organizării firmelor în turism

2. Turismul

3. Alimentaţia publică

Obiectivul primului modul este familiarizarea studenţilor cu principalele concepte ce vor fi utilizate în cadrul cursului, cum ar fi: unitate de turism, industria ospitalităţii, industria hotelieră, licenţă şi brevet de turism.

Al doilea modul tratează problematica unităţilor de turism din punct de vedere al organizării şi conducerii acestora

Ultimul modul are ca obiectiv alimentaţia publică, oferind informaţii legate de cadrul general de organizare şi conducere a activităţilor din acest sector.

1.5. Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs

Parcurgerea acestei discipline va presupune atât întâlniri faţă în faţă, cât şi muncă individuală. Astfel, metodele utilizate pe parcursul predării cursului sunt: expunerea teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; explicaţia abordărilor conceptuale; prezentarea de explicaţii alternative; răspunsuri directe la întrebările studenţilor. În ceea ce priveşte activitatea cursanţilor, se va încuraja participarea activă a studenţilor prin problematizarea informaţiilor prezentate, implicarea în activităţi de grup, proiecte de cercetare; realizarea analizei unor situaţii concrete din domeniu pe baza discuţiilor libere de grup a studenţilor; studii de caz, joc de roluri, soluţii alternative.

Studentul are libertatea de a-şi gestiona singur, fără constrângeri, modalitatea şi timpul de parcurgere a cursului. Este însă recomandată parcurgerea succesivă a modulelor prezentate în cadrul suportului de curs, în ordinea indicată şi rezolvarea sarcinilor sugerate la finalul fiecărui modul.

1.6. Materiale bibliografice obligatorii:

1. Kotler, P., Marketing Management. Analysis, planning, implementation & control, editia a VII-a, Prentice Hall, Inc., 1991.

2. Stănciulescu Gabriela, Managementul operaţiunilor de turism, ediţia a II-a, editura All Beck, Bucureşti, 2003.

3. Stegerean Roxana, Management în comerţ şi turism, Editura Roprint, Cluj-Napoca, 2006.

4. Stegerean Roxana, Sisteme moderne de conducere a producţiei, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002.

Fisiere in arhiva (1):

  • Management Hotelier.doc

Alte informatii

Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor - UBB Cluj-Napoca