Tehnica Operatiunilor de Turism

Imagine preview
(9/10 din 10 voturi)

Acest curs prezinta Tehnica Operatiunilor de Turism.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 91 de pagini .

Profesor: Alexandru Nedelea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si cuprins iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Turism

Cuprins

I. TIPURI DE AGENŢII DE TURISM 5
Agenţia de turism 5
1.1. Concepte şi tipologie 6
1.2. Reţele de agenţii şi agenţii distribuitoare 9
1.3. Înfiinţarea agenţiilor de turism în România 10
1.4. Agenţiile de turism corespondente 15
1.5. Ghidul de turism 15
II. OPERAŢIUNILE TEHNICE ŞI ORGANIZAREA AGENŢIEI DE TURISM 17
2.1. Tehnica de vânzare de bilete pentru transportul turistic aerian 17
2.2. Tehnica de vânzare de bilete pentru alte forme de transport turistic 27
2.2. Transportul feroviar 29
2.3 Transportul naval 31
2.4 Transportul fluvial 32
III. TEHNICI DE CONCEPERE ŞI COMERCIALIZARE A PRODUSELOR TURISTICE 49
3.1. Etapele comercializării produsului turistic 50
3.2. Condiţii de comercializare a produselor turistice 51
3.3. Modalităţi de promovare a produselor turistice 53
3.4. Strategii de comercializare a produselor turistice elaborate de agenţiile de turism 58
IV. ACTIVITATEA TOUR-OPERATORILOR 67
4.1. Tour-operatorii pe piaţa produselor turistice 67
4.2. Firme tour-operatoare în turismul mondial 72
4.3. Modele de organizare a firmelor tour-operatoare 74
V. Sisteme informatice utilizate în turism 80
TESTE FINALE 85
BIBLIOGRAFIE 86

Extras din document

PROGRAMA ANALITICĂ - TEHNICA OPERAŢIUNILOR DE TURISM

Cursul prezintă instrumentarul metodologic şi tehnico-aplicativ al operaţiunilor din turism. Sunt abordate concepte şi soluţii complete pentru activitatea unei agenţii de turism: contractarea serviciilor turistice, plata serviciilor comandate şi prestate.

Conţinut şi obiective:

-cunoaşterea terminologiei operaţiunilor de tehnică a turismului;

-clarificarea unor termeni, metode, tehnici şi practici în turism;

-tipologia agenţiilor de turism;

-operaţiunile tehnice şi organizarea agenţiei de turism;

-modele de contracte;

-studii de caz cu privire la turoperatorii europeni;

-conceperea şi comercializarea voiajelor turistice; sistemele informatice în turism.

Forma de evaluare: examen scris

Atenţie!

Accesul în sala de examen se face pe baza carnetului de student vizat la zi.

Teme de proiecte

1. Analiză asupra ofertei agenţiilor de turism din oraşul Suceava (studii de caz, exemple de circuite în Bucovina, analize de preţ)

2. Tehnica contractării produsului turistic

3. Sistemul informaţional într-o agenţie de turism

4. Tehnica de elaborare a unui circuit turistic

5. Exemple de calculaţie a preţului la mai multe produse turistice

6. Derularea unui circuit turistic

7. Documentaţia agenţiei de turism (pentru Grecia / Italia, Franţa etc.)

8. Analize de preţ la produse turistice (exemple, studii de caz)

9. Operaţiuni de ticketing în transportul aerian şi rutier

10. Sistemul informaţional al unităţii de cazare (cu exemple, studii de caz)

11. Evidenţa operativă a activităţii din restaurante

12. Tipuri de programe turistice ale agenţiei de turism (exemple, studii de caz)

13. Organizarea turismului în Franţa / Italia / Spania/ SUA / Rep. Moldova / Ucraina / Grecia etc.

14. Sisteme de distribuţie globală (Worldspan, Amadeus etc.)

15. Servicii de tip Rent a car (exemple cu oferta agenţiilor de turism din Suceava +Avis, Hertz)

16. Turismul cultural (cu exemplificări)

17. Turismul religios / de pelerinaj (circuite, oferte ale agenţiilor de turism, centre de pelerinaj)

Surse:

- agenţii de turism, unităţi de cazare, asociaţii regionale de promovare a turismului şi centre de informare turistică şi din judeţul Suceava, Neamţ, Botoşani

- resursele web de la bibliografia cursului + www.turisminbucovina.ro - Forum

Presa de specialitate: România pitorească, România turistică, Vacanţe şi călătorii, Vacanţe la ţară,

O listă cu resurse web (portaluri, reviste) găsiţi pe site-ul www.turisminbucovina.ro secţiunea Forum

Pentru note mari se vor folosi ca surse de informare următoarele reviste de la Biblioteca Univ. „Ştefan cel Mare”Suceava:

International Journal of Tourism Research, International Journal of Hospitality & Tourism Administration, Journal of Travel & Tourism Marketing

ATENŢIE !

În text se vor utiliza trimiterile la notele de subsol !

Notele de subsol vor avea menţionate următoarele elemente: Nume autor, titlul articolului, titlul revistei, numărul acesteia, anul, pagina citată.

Atenţie ! nu se punctează proiectele preluate de pe site-urile de referate şi cele care nu respectă condiţiile de mai sus.

Contact:

clubvoiaj@yahoo.com

www.clubvoiaj.ro

www.turisminbucovina.ro

Tel.: 0230-216147 int. 297

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Catedra de Economie şi Turism (et. 1, cam. H 105)

I. TIPURI DE AGENŢII DE TURISM

Obiective:

• Definirea agenţiei de voiaj

• Clasificarea agenţiilor de turism

• Prezentarea modalităţii de înfiinţare a unei agenţii de turism

• Explicarea modului în care se obţine brevetul de turism

Cuvinte cheie: agenţie de voiaj, agenţie tour-operatoare, brevet de manager în turism, agenţie incentive

Agenţia de turism

Activităţile turistice se realizează de către diverşi agenţi economici care pot fi persoane juridice, societăţi comerciale cu capital de stat, privat, mixt, societăţi familiale sau persoane fizice.

Serviciile de cazare, masă, agrement, tratament balnear şi transport se asigură de către deţinătorii de structuri turistice de primire şi mijloace de transport.

Agenţia de turism se organizează şi işi desfăşoară activitatea în baza HG nr.238/2001 şi a OMT nr. 170/2001 privind licenţierea şi brevetarea în turism.

Agenţiile de turism au următoarele drepturi:

• să creeze produse turistice;

• să ofere, să presteze şi să comercializeze pachete de servicii şi servicii turistice în condiţiile legii;

• să primească asistenţă de specialitate şi informaţii generale de la ANAT;

• să fie incluse în cataloage, ghiduri şi alte mijloace de lansare a ofertei turistice naţionale;

• să beneficieze de facilităţi acordate de stat sau alte organizaţii, în scopul stimulării activităţii de turism;

• să deţină licenţa de turism în conformitate cu prevederile legii.

Agenţiile de turism au următoarele obligaţii:

• să realizeze programe şi servicii turistice la nivelul şi în limitele prevederilor licenţei de turism;

• să presteze servicii turistice conform preţului încasat şi calităţii acestora;

• să funcţioneze cu personal brevetat şi calificat;

• să afişeze vizibil şi clar programele, serviciile şi comisioanele practicate;

• să informeze turiştii corect şi adecvat cu privire la programele şi serviciile prestate;

• să protejeze turistul care beneficiază de servicii de tip excursii pe perioada programului turistuic, conform normelor pentru ghizii de turism;

• să realizeze exploatarea patrimoniului turistic, asigurând totodată protecţia şi conservarea acestuia şi a mediului înconjurător;

• să editeze pliante, afişe şi alte tipărituri cu programele, serviciile şi tarifele practicate;

• să realizeze publicitate proprie cu obiectivitate şi respect, în scopul protejării calităţii produsului turistic românesc.

Turismul organizat se desfăşoară numai pe bază de contracte încheiate între prestatorii de servicii turistice şi agenţiile de turism.

Agenţia de turism este principalul distribuitor al produselor turistice. Ea deţine monopolul vânzării pentru că are două mari avantaje faţă de alte forme de distribuţie: protecţia aproape totală a consumatorului de turism şi garanţiile financiare acordate atât turiştilor cât şi prestatorilor.

În lume există circa 30.000 de agenţii de turism licenţiate sau recunoscute profesional şi circa 200.000 de puncte de vânzare.

1.1. Concepte şi tipologie

În ţările cu activitate turistică intensă, agenţia de voiaj este o firmă independentă sau o reţea de firme având ca obiect rezervarea şi comercializarea biletelor pentru mijloacele de transport şi vânzarea produselor turistice „fabricate” de către tour-operatori.

În practica şi legislaţia românească se foloseşte însă mai frecvent termenul de „agenţie de turism”. Astfel, în Hotărârea Guvernului României nr. 513/august 1998 agenţia de turism este definită ca fiind o unitate specializată care organizează, oferă şi vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora.

Fisiere in arhiva (1):

  • Tehnica Operatiunilor de Turism.doc

Alte informatii

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Specializarea: ECTS