Turismul Rural si Agroturismul in UE

Imagine preview
(7/10 din 10 voturi)

Acest curs prezinta Turismul Rural si Agroturismul in UE.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Turism

Extras din document

Capitolul II

TURISMUL RURAL SI AGROTURISMUL ÎN UNIUNEA EUROPEANA

2.1. Initiative la nivelul Uniunii Europene

Consiliul Europei a lansat campania pentru "Lumea Rurala" care a avut cu siguranta o incidenta puternica asupra dezvoltarii turistice a acestor regiuni. Raportul Adunarii Parlamentare cu privire la turismul rural si integrarea sa într-o politica globala, invita toate statele membre sa promoveze turismul rural care –prin protejarea mediului si a identitatii culturale locale – poate contribui la realizarea unui contract social care va garanta, într-o politica europeana integrata, echilibrul eco–cultural si social dintre oras si sat.

Ca o contributie la Anul European al Turismului (1990), Consiliul Europei a elaborat un ghid pentru promovarea turismului "inteligent", adica promovarea unui turism care sa protejeze mediul si care sa reprezinte o sursa complementara de resurse financiare pentru populatia rurala, si, deci, ca un factor important de stopare a depopularii satelor.

Parlamentul European a elaborat un raport cu privire la crearea parcurilor, protejarea si dezvoltarea agroturismului.

Comisia Uniunii Europene, prin raportul Viitorul Lumii Rurale, ca si prin reforma fondurilor structurale si incidenta lor asupra dezvoltarii turismului rural, subliniaza importanta pe care trebuie s-o acorde aceasta comisie sectorului economic. Programele operationale din aproape toate regiunile si majoritatea planurilor de afaceri ale gruparilor locale de dezvoltare în cadrul initiativei LEADER, contin proiecte novatoare si demonstreaza ca "actorii "locali (prestatorii de servicii agroturistice) se implica în dezvoltarea armonioasa a unui turism rural de înalt nivel.

Dezvoltarea integrata, echilibrata si pe termen lung – asa-numitul tip de dezvoltare "durabila" sau "sustinuta" – presupune existenta unor politici comunitare care sa sustina "turismul verde" pentru valorificarea spatiului rural. În aceasta privinta merita sa amintim recentul Plan de actiuni comunitare în favoarea turismului si Programul comunitar de politica si actiuni în materie de mediu si de dezvoltare durabila. De asemenea, s-au alocat fonduri structurale (Fondul de Dezvoltare Structural si Fondul Regional) pentru dezvoltarea turistica a zonelor rurale si pentru pregatirea profesionala în acest domeniu.

Ca urmare a experientelor realizate în cursul Anului European al Turismului, actiunile comunitare în favoarea turismului rural merg în directia sustinerii definitiei, crearii si comercializarii produselor "turism rural" într-o retea europeana identificabila prin marcile de calitate.

Politica agricola comuna în Uniunea Europeana (UE)

Reglementarile UE menite sa sporeasca eficienta structurilor agricole au în vedere un sistem de ajutor financiar pentru cresterea investitiilor în activitatile turistice si mestesugaresti în fermele taranesti. Schema se bazeaza pe conceptia comisiei asupra a ceea ce se întelege prin agroturism, definitia aplicându-se numai fermierilor care obtin 25% din totalul veniturilor lor, din activitatea de ferma. Sub acest prag, orice activitate de turism, efectuata în cadrul fermei, nu mai este considerata ca parte a activitatii acesteia si deci, nu se acorda ajutorul mentionat conform reglementarilor adoptate. Desi reglementari generale se aplica în întreaga comunitate, exista unele masuri specifice în agroturism care prevad acordarea de asistenta financiara zonelor mai putin favorabile, care includ vestul Irlandei, unele zone din Italia si unele insule ale Scotiei.

1

Politica regionala în Uniunea Europeana

Turismul rural se realizeaza în majoritatea cazurilor în acele regiuni care beneficiaza de ajutor financiar din partea Fondului de Dezvoltare Structural si Fondului Regional al Uniunii Europene, care s-au redus simtitor. De exemplu, în cadrul sprijinului acordat de UE pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare în mediul rural, locul cel mai important îl ocupa masurile de încurajare a turismului rural si a pregatirii profesionale în domeniul turismului. Aceasta presupune finantarea investitiilor menite sa creeze facilitati în domeniul turismului, cum ar fi: cazarea la fermele taranesti, dezvoltarea parcurilor naturale, a activitatilor sportive (golf, skietc.).

Initiativa LEADER

În anul 1990, Comisia UE a adoptat o noua initiativa pentru dezvoltarea rurala, intitulata LEADER (Links between Actions for this Development of the Rural Economy" – legaturi între actiunile pentru dezvoltarea economiei rurale). Conform acestei initiative, Comunitatea si-a propus sa încurajeze integrarea dezvoltarii rurale la nivel local. Prin initiativa LEADER se înfiinteaza o retea de circa 100 grupuri de actiuni în domeniul localitatilor rurale. Fiecare grup are urmatoarele sarcini:

- dirijarea subventiilor pentru finantarea zonelor geografice proprii;

- furnizarea de informatii întregii Comunitati cu privire la masurile si fondurile

menite sa încurajeze dezvoltarea rurala în zona;

- pregatirea profesionala a fortei de munca si asigurarea asistentei tehnice;

- dezvoltarea turismului rural;

- încurajarea crearii de firme mici, întreprinderi mestesugaresti si asigurarea de

servicii locale;

- exploatarea si comercializarea produselor agricole locale.

2.2. Programe europene privind dezvoltarea turismului rural

Fisiere in arhiva (1):

  • Turismul Rural si Agroturismul in UE.pdf

Alte informatii

capitolul 2