Toate disertatiile

 • Strategii de distributie fizica, logistica, adoptate de organizatie

  INTRODUCERE În vreme ce previziunile economice sunt pesimiste, în schimb cele demografice sunt promițătoare, astfel că, până în 2020, numărul consumatorilor va crește cu peste 700 de milioane. Principala îngrijorare pe această linie este creșterea segmentului populației vârstnice, care va cheltui mai mult pe medicamente și serviciile de menținere a sănătății În ciuda situațiilor economice neîncurajatoare, comercianții globului au răspuns cu promptitudine la schimbările survenite în...

 • Dezvoltarea turismului in Romania prin intermediul festivalurilor de cultura si traditie

  CUVÂNT ÎNAINTE În demersul oricărei analize, se urmărește studiul sistematic al fiecărui element în parte, ce presupune o examinare în detaliu a unei probleme, iar ultima analiză fiind esențialul care reprezintă defapt concluziile cu referire la ce s-a cercetat. Astfel în studiul de față se urmărește o analiză a dezvoltării turismului din România cu ajutorul festivalurilor de cultură și tradiție. Tema de față are ca fundament cercetarea festivalurilor (unde acestea pot să fie clasificate pe...

 • Cariera sociala a jucatorilor de pacanele

  Rezumat Lucrarea de față prezintă sinteza unor investigații în literatura de specialitate, pe problematica jocurilor de noroc electronice. Prezintă o temă de actualitate, ce constituie o adevărată problemă socială. În ultimii ani, copiii și adolescenții sunt segmentul de populație cu cel mai mare risc de a deveni consumatori patologici de jocuri de noroc. Vârsta, lipsa de experiență, incapacitatea de a conștientiza riscurile la care se supun, le poate dezvolta tulburarea de control al...

 • Investitii straine directe in Republica Moldova - Studiu de caz

  INTRODUCERE Lucrarea „Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz” are rolul de a identifica evoluția și sursele investițiilor străine directe în Republica Moldova, factorii care au determinat atragerea lor, cât impactul creării zonei economice libere Bălți asupra atragerii investițiilor străine directe. Scopul lucrării este de a demonstra importanța atragerii investițiilor străine directe în economia Republicii Moldova, fiind o țară în tranziție cu un potențial foarte...

 • Analiza strategiei de dezvoltare comunitara a Municipiului Calafat

  Introducere Lucrarea de față a fost concepută pentru a se analiza strategia de dezvoltare a Municipiului Calafat, precum și a se evidenția oportunitățile oferite de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea zonelor sărace. În esență, lucrarea își propune ca obiective: evidențierea instrumentelor necesare în elaborarea unei strategii de dezvoltare comunitară; poziționarea spațiului rural în contextul dezvoltării regionale în România; descrierea și analiza principalelor metode, tehnici și...

 • Neglijare si abuz emotional asupra copilului - factori si consecinte psiho-sociale

  REZUMAT Prima parte a lucrării cuprinde prezentarea pe scurt a importanței familiei în educarea și formarea individului, continuând cu factorii perturbatori din cadrul familiei, mai exact prezentarea tipurilor de abuz emoțional, tipurilor de violență intrafamilială unde victime nu sunt doar copii ci și mamele acestora. La capitolul Metodologia Cercetării se prezintă CAUZELE care determină acest tip de comportament, cu ajutorul studiilor și teoriilor din domeniul sociologiei și asistenței...

 • Raspunderea juridica - Privire speciala asupra raspunderii penale

  INTRODUCERE Obiectul prezentei lucrări îl reprezintă răspunderea juridică, cu accent asupra răspunderii penale, o tema de perpetua actualitate, în contextul schim bărilor so cial-politice curente. Dreptul este indisolubil legat de evoluția generală a societății, ca insti-tuție ce derivă de la societate și își găsește suportul în relațiile interumane. Conștiința juridică apare ca o premisă a dreptului, iar funcția sa normativă este mijlocită de ipostazele conștiinței prin care omul, devine...

 • Studiu privind metodele de igienizare orala in randul pacientilor cu lucrari protetice

  INTRODUCERE Sănătatea orală înseamnă mult mai mult decât un zâmbet plăcut. Problemele dentare netratate pot avea urmări grave nu doar pentru sănătatea bucală, ci și pentru întregul organism. Astfel, în multe situații, starea de sănătate orală indică starea generală a organismului. Majoritatea bolilor din organism se manifestă și la nivelul cavității bucale - ceea ce înseamnă că medicul stomatolog poate să atragă atenția asupra unei probleme de sănătate. Neglijența oamenilor și nepăsarea cu...

 • Implementarea standardelor de control intern la nivelul entitatilor publice

  Motivația și metodologia cercetării Dinamica economică actuală și acerba concurență existentă pe toate piețele, indiferent de profil, impun modificări majore în sistemul de conducere al întreprinderilor și adoptarea unei noi conduite manageriale. În acest context, se aplică tot mai adesea sistemul de management al performanțelor și guvernanța corporativă, ca sisteme de conducere moderne și extrem de eficiente. Datorită creșterii continue a competitivității mediului de afaceri național și...

 • Cantecul epic sau balada populara - sursa de inspiratie pentru literatura culta

  Argument În lucrarea de față mi-am propus să abordez tema ,,Cântecul epic sau ,,balada populară"-sursă de inspirație pentru literatura cultă", deoarece consider că este o temă foarte importantă, atât din punct de vedere al activității didactice, cât și din punct de vedere științific, cântecele epice românești definind concepția poporului nostru despre evoluție și istorie, muncă și creație, iubire și existență. Literatura noastră cultă a dat naștere unor opere ce au depășit cu mult...

 • Anxietatea la parintii care au un copil cu autism

  Introducere Un surâs nu costă nimic, dar ca valoare el devine inestimabil. Am învățat să descifrez în mine slăbiciunile și problemele copiilor cu nevoi speciale și astfel mi s-a deschis o nouă perspectivă. Înțelegându-i și apreciindu-i am învățat să-i iubesc, nu numai într-un sens emoțional sau sentimental ci ca o modalitate de a extinde ajutorul și de a-i duce cât mai departe posibil. Apropierea de copiii cu nevoi speciale reclamă preocuparea, simpatia, dragostea și iubirea. Acești copii...

 • Aspecte privind managementul resurselor umane intr-o unitate de invatamant preuniversitar

  Argument Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităților orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea și menținerea resurselor umane în cadrul organizației în vederea realizării cu eficiență maximă a obiectivelor acesteia și satisfacerii nevoilor angajaților. Pe măsură ce organizațiile se dezvoltă au de a face cu o serie de aspecte esențiale ale managementului resurselor umane. Managerii creează un plan de atragere și reținere a persoanelor cu abilitățile de care...

 • Anxietate

  Introducere Personalitatea, obiectul prim si ultim al psihologiei a prilejuit o multitudine de preocupari concretizate prin studii si teorii destinate elucidarii esentei acestia. In ciuda acestor eforturi nici in ziua de astazi, din pacate, nu s-a ajuns la un acord unanim in ceea ce priveste definitia si structura personalitatii. O definiție clasică a personalității, prin gen proxim, probabil că nici nu este posibilă. Cel puțin la ora actuală nu putem avea pretenție la așa ceva operăm cu...

 • Studiul evolutiei istorice a orasului Calarasi de la prima atestare documentara pana la al doilea razboi mondial

  INTRODUCERE - ASPECTE METODOLOGICE Lucrarea reprezintă un studiu de istorie locală privind evoluția orașului Călărași, de la prima atestare documentară până la începutul celui de-al doilea război mondial. M-am oprit asupra acestei teme, deoarece consider că cele patru secole din istoria locală reprezintă perioada cea mai relevantă pentru evoluția și transformarea orașului. Prin realizarea acestui studiu, îmi propun să aduc o completare a informațiilor referitoare la aspectele care pot crea...

 • Inchierea si revocarea donatiei

  INTRODUCERE Lucrarea „Încheierea și revocarea contractelor de donație” relevă contractele de donație care pot fi înfăptuite în diverse forme juridice, și anume: transmiterea nemijlocită a dreptului de proprietate asupra unui bun, plata unei sume de bani. Aceasta este structurată pe introducere, listă de abrevieri, patru capitole divizate în subparagrafe, studii de caz, concluzii și bibliografie, având la bază analiza teoretică a noțiunilor de donație și prevederile legale pentru încheierea...

Pagina 1 din 65