Toate disertatiile

 • Riscurile de inundatie in bazinul hidrografic al raului Tur

  INTRODUCERE Ipoteza acestei lucrări este de a identifica care sunt riscurile hidrologice ce se regăsesc în arealul bazinului hidrografic al râului Tur. Așadar lucrarea de față, deși pot avea uneori valențe subiective, însă studiul își propune o analiză cât mai obiectivă fixând următoarele obiective: 1. încadrarea conceptuală și metodologică privind riscurile de inundație cu referire la conceptele de inundație și viitură; 2. identificarea și analiza spațiilor în ceea ce privește riscurile...

 • Cort integrat in plafonul unui autovehicul

  Rezumat Tema selectată constă în concepția unui cort integrat în plafonul unei mașini destinat pasionaților de camping. Am urmărit obținerea unui cost redus, simplitate constructivă și dimensiuni de gabarit reduse. Ideea de baza este de a crea unu habitaclu retractabil ascuns in cadrul plafonului unui van. In principiu, habitaclul va fi invizibil pentru ochii celor din jur pana la desfășurarea lui la momentul dorit. Pentru a realiza acest lucru trebuie gândit un design armonios care sa nu...

 • Schimbarile climatice, factor de risc pentru ecosistemele raurilor montane din Judetul Arges

  Introducere Schimbările rapide din mediul înconjurător sunt cauzate de creșterea populației globului, de creșterea ratei de consum a resurselor de către societatea umană și de schimbări ale tehnologiilor și ale organizării politico-sociale. Fenomenul de încălzire globală a condus la creșterea frecvenței evenimentelor extreme, alternanța rapidă între caniculă severă/secetă accentuată și precipitații abundente/inundații fiind din ce în ce mai evidentă. Variabilitatea climatică va avea...

 • Energia eoliana - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfantul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Judetul Arges

  Introducere Schimbările climatice afectează întreaga planetă, având repercusiuni asupra întregii populații, sub aspect economic, social și ecologic. Acestea generează una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă omenirea în momentul de față, datorită efectelor dezastruoase induse de către acestea: creșterea temperaturii aerului și apei oceanelor, riscul crescut de inundații, secetă, diminuarea rezervelor de apă potabilă, riscul crescut de incendii și reducerea resurselor naturale...

 • Schimbarile climatice globale - gestionarea efectelor inundatiilor in bazinul hidrografic Arges - Vedea

  INTRODUCERE Schimbările climatice reprezintă o provocare uriașă pentru noi toți. Temperaturile cresc, regimul precipitațiilor se schimbă, ghețarii se topesc, nivelul mărilor este din ce în ce mai ridicat și fenomenele meteorologice extreme, cum ar fi inundațiile și seceta, sunt tot mai frecvente. Mai mult, se așteaptă o intensificare a efectelor dramatice ale schimbărilor climatice în deceniile următoare. Oamenii exercită o influență tot mai mare asupra climei și asupra temperaturii...

 • Studiul performantelor masinilor din industria de panificatie

  CAPITOLUL 1. ELEMENTE GENERALE DE PANIFICAȚIE Procesele tehnologice de fabricare a pâinii și a produselor de panificație constituie un ansamblu de operații, în urma cărora, materiile prime și auxiliare folosite la preparație se transformă în produs (produse) finit (finite). Indiferent de repartizarea operațiilor în fluxul tehnologic și de particularitățile produselor fabricate, procesul tehnologic de fabricare a pâinii și produselor de panificație (anexa 1) presupune următoarele operații:...

 • Campanie de informare publica - Studiu de caz

  Introducere De-a lungul timpului, susținerea mesajelor sociale, s-a demonstrat a fi mai greu de realizat și transmis către publicul țintă, deoarece aceastea nu au doar scopul de a schimba comportamente de cumpărare, ci trebuie să și schimbe mentalități și comportamente ale individului. Mesaje cum ar fi : „Renunță la fumat!”, „Spune nu drogurilor!”, „Viteza ucide!”, sunt auzite frecvent de toți consumatorii, problema e că prea puțini le conștientizează și le pun în practică. Aici intervin...

 • Managementul carierei in cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel

  Introducere Serviciile ocupă un loc important în ansamblul economiei, acțiunea lor manifestându-se pe multiple planuri. Acest fapt se datorează mutațiilor înregistrate în viața economică și socială, dezvoltării și diversificării structurilor economiilor lumii, amplorii cuceririlor științifice și pătrunderii lor în realitatea de zi cu zi. Tendința creșterii rolului serviciilor în viața economică și socială s-a manifestat în special în economiile țărilor dezvoltate unde alături de ramurile...

 • Teologia colindelor

  Introducere Pentru a cunoaște și înțelege un om, trebuie să-i cunoști familia și mediul social. Pentru a cunoaște și înțelege un popor, trebuie să-i cunoști istoria. Dar pentru a cunoaște și pătrunde ființa unui popor, trebuie să-i cunoști spiritualitatea, tradițiile, obiceiurile. Punerea într-o lumină nouă a imaginii creștinismului popular românesc reflectat în colinde și mai ales redescoperirea acestor nestemate ale spiritualității românești în fața societății contemporane, au constituit...

 • E-marketing versus marketing traditional

  INTRODUCERE Pe vremuri, marketingul se referea la reclame în reviste lucioase, ziare și panouri publicitare, reclame la televiziune și radio. Nu existau alte opțiuni. Astăzi însă, cei mai mulți oameni își petrec o mare parte din timpul liber pe internet, astfel încât sunt mai predispuși să afle despre produsele noi din navigarea pe site-uri web, din reclame online sau prin recomandările prietenilor de pe paginile de socializare. În acest context de extindere rapidă și exponențială a...

 • Modificari in structura zonelor functionale Campulung Muscel

  Introducere Am ales ca și zonă de studiu Municipiul Câmpulung Muscel nu numai pentru că sunt legată emoțional de acesta, dar și pentru că este un oraș cu o istorie impresionantă, fiind atestat documentar în jurul anului 1300. Câmpulung Muscel este al doilea centru urban în cadrul județului Argeș după Pitești, reședința de județ , și reprezintă singurul centru urban pe o suprafață mare în nordul acestuia. A apărut ca centru de schimb și este cunoscut prin poziția sa de legătură între zona...

 • Impactul economic al investitiilor in transporturi

  INTRODUCERE Impactul economic al investițiilor în noi capacități de transport sau pentru îmbunătățirea celor existente este complex și adesea indirect. Investițiile în infrastructura de transport nu vor îmbunătăți vitalitatea economică a unei regiuni decât dacă se dispune de o capacitate economică suficientă și de politicile de muncă, de utilizare a terenurilor,și de dezvoltare economică. Împrumuturile pentru realizarea infrastructurilor sunt adesea necesare, dar ele nu pot crea condiții...

 • Probele in auditul financiar

  Introducere Orice profesie, necesită atât un complex de cunoștințe teoretice și de deprinderi practice care definesc pregătirea cuiva, cât și atestatele necesare prin care se recunoaște această pregătire. Prin urmare, încă de la alegerea profesiei contabile am fost conștientă de faptul că pentru a obține cunoștințele teoretice, aptitudinile practice și abilitările necesare desfășurării acestei profesii va trebui să urmez una dintre specializările propuse de studiile economice superioare....

 • Deformarea plastica severa a aliajelor prin metoda equal channel angular extrusion

  Introducere În prezent, tehnologiile care implică procese de deformare plastică severă a aliajelor metalice, în special a celor fără aport termic, sunt în plină dezvoltare. Avântul acestor procedee de realizare directă a unor produse cu geometrie complexă este determinat, în primul rând, de nivelul atins de știința materialelor, de condițiile generate de criza globală a resurselor materiale și de necesitatea obiectivă de protejare a mediului. [12] Prelucrabilitatea plastică este o calitate...

 • Analiza calitativa a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, judetul Neamt

  Rezumat Acestă lucrare prezintă monitorizarea .i analiza calită.ii apei freatice din satul Slobozia, jude.ul Neam., evaluând 11 parametrii fizico-chimici (pH, O2 dizolvat, conductivitate electrică, NH4, NO3, PO4, duritate totală, duritate secundară, duritate calcică .i duritate magneziană) din 50 pu.uri utilizate ca .i sursă de apă potabilă. Probele au fost prelevate în decursul unui an pentru fiecare anotimp în parte. Au fost evaluate poluarea, starea calită.ii, indici de calitate .i...

Pagina 1 din 68