Toate disertatiile

 • Deseurile - amenintare sau oportunitate in dezvoltare sociala

  CAPITOLUL 1 - Generalități privind energia si deșeurile 1.1 Deșeurile- definiții și clasificări Deșeurile reprezintă totalitatea substanțelor sau obiectelor pe care deținătorul le aruncă sau are intenția sau obligația să le arunce, conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată în 2014. Deseurile se clasifica astfel: - Deseuri menajere : deseuri provenite din sectorul casnic sau din sectoare asimilabile cu acesta ; - Deseuri stradale : deseuri specifice cailor de...

 • Analiza termica si energetica, certificat de performanta energetica pentru o scoala primara cu clasele I-VIII

  I. ANALIZA ENERGETICĂ A CLĂDIRII I.1. Prezentarea generală a obiectivului analizat 1.1. Elemente de alcătuire arhitecturală - Clădirea cu destinația de: scoală primară nul intrării în funcțiune : (fază de proiect) - Clădirea este orientată cu fațada principală spre NORD-EST. - Construcția actuală are regim de înălțime P. Suprafața construită 986.00 mp Suprafața desfasurată 986.00 mp Suprafața utilă 863.15 mp Suprafața incalzită 863.15 mp Școala cuprinde următoarele spații: Nr....

 • Strategia de patrundere pe o piata internationala in cadrul Bitdefender SRL

  Introducere Managementul și marketingul se află într-o strânsă relație, buna desfășurare în practică a acesteia influențând semnificativ existența și performanța organizațiilor pe piață. Descoperirea faptului că succesul în afaceri este determinat de capacitatea de a identifica nevoile consumatorilor și de a oferi produse și/sau servicii care să le satisfacă, a condus la acordarea unei atenții sporite formulării de strategii corespunzătoare activității de marketing. Lucrarea de față își...

 • Dismineralozele - aspecte principale, incidenta si prevalenta

  Introducere Sântem încă departe de a cunoaște cu precizie rolul vast jucat de elementele minerale și mai ales de oligoelemente în organismele vii, însă știm astăzi că ele reprezintă elemente de structură ( P, Ca, F ș.a.), că participă la procesele vitale în calitate de constituienți ori activatori ai enzimelor. Unele dintre ele intră în compoziția vitaminelor (Co, în vit. B12), și altele intră în compoziția hormonilor. Principalele funcții ale Ca și P sunt de a pune la dispoziția...

 • Turismul durabil in cheile slow, soft si responsabilitate

  INTRODUCERE Ca fenomen specific lumii moderne, turismul reprezintă una dintre cele mai dinamice ramuri ale economiei, având rolul de promotor al dezvoltării durabile.Complexitatea acestui fenomen generează o serie de efecte, în general positive, asupra economiei și societății, dar și negative, mai ales asupra mediului înconjurător, impunându-se, astfel aplicarea unor măsuri de protejare a mediului natural, dar și de satisfacerea nevoilor turiștilor. Pe parcursul lucrării se găsesc...

 • The budgeting process in the context of an integrated business plan approach

  ABSTRACT Presentation of the research area: The purpose of this study is to identify the budgeting mechanism within public companies and to recommend the ways to implement budgeting systems in public organizations. Research purpose: How does the budgeting process impact the performance of public companies? Methodology: The study was based on Literatures and an empiric study. Key Results: Mostly positive correlation between the budgeting process and the performance of ACROPO. INTRODUCTION...

 • Contabilitatea si fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA

  INTRODUCERE Datorită efectelor sale atât asupra consumatorulul cât și asupra interprinderilor și bugetului de stat, taxa pe valoarea adugată a fost în repetate rânduri dezbătută , analizată și criticată în literatură de specialitate . Interesul în abordarea acestei teme mi-a fost trezit de actualitatea acestei teme precum și impactului taxei pe valoarea adugată asupra unei întreprinderi , într-o economie de piață , atât la nivel național cât și la nivelul internațional, în special în...

 • Rolul managerului in cresterea performantelor organizatiilor

  INTRODUCERE Teoriile contemporane ale managementului sunt ultimele din lungul șir de idei și practici de management. Aplicarea principiilor de management ne determină să ne întoarcem în antichitate și chiar în comuna primitivă. Pentru a putea trăi, supraviețui și rezista omul a fost nevoit să muncească la început singur și apoi în comunități pentru a obține rezultate superioare. Astfel primele forme ale activității de management apar în cadrul primelor comunitați umane (ginta, tribul,...

 • Rata somajului

  INTRODUCERE Există mulți factori care pot cauza șomajul, dar unul dintre cei mai mari factori este lipsă de investiții private. Acest lucru este cauzat de companiile private care nu extind activitățile în timp util. Un alt factor principal al șomajului este creșterea costurilor forței de muncă. Costurile forței de muncă sunt salariile și remunerațiile pe care întreprinderile trebuie să le plătească angajaților. Acesta este un lucru rău pentru că dacă există salarii care cresc în mod rapid,...

 • Bolnavul psihic in oglinda justitiei sociale

  INTRODUCERE Pentru a face față profesiei de asistent social, m-am pregătit timp de 4 ani în cadrul Universității Pitești , dar pentru a lucra ca asistent Social în cadrul Centrului de Sănăte Mintala a fost o adevărată provocare. Toți anii ce au urmat au insemnat pentru mine o interacțiune directă cu toate formele de tulburare mentală. Voi incerca să prezint delimitările conceptuale despre boala psihică , voi prezenta incidența infracționalității în rândul bolnavilor psihici și ulterior voi...

 • Stimularea potentialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar

  ARGUMENT Tema „ Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar” a pornit de la ideea că introducerea jocului didactic în cadrul procesului de învățământ este imperios reclamată de particularitățile de vârstă ale elevilor mici și de necesitatea tratării individuale a acestora în vederea creșterii randamentului școlar, deci îmbunătățirea performanțelor școlare. Prin caracterul său atractiv, prin dinamismul său, prin stimularea interesului și...

 • Alegerea carierei de catre adolescenti

  Introducere „ Adolescența este pasărea care zboară uneori cu capul în nori și uneori prea aproape de pământ ” (Victoria Morozan) Am optat pentru această temă, plecând de la ideea că alegerea carierei la adolescenți este o problemă și o acțiune complexă , de o importantă majoră pentru societate ,în măsura în care în funcție de deciziile acestor tineri ,piața muncii de mâine are asigurată forța de muncă și specialiștii .Problema alegerii profesiei debutează în jurul vîrstei de patru sau...

 • Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri si eficienta

  INTRODUCERE În cadrul oricărei societăți, contabilitatea managerială se diferențiază de cea financiară print-un factor esențial, și anume luarea deciziilor, contabilitatea financiară fiind cea care oferă informații despre modul de funcționare al acestuia. Pentru luare unor decizii în condiții favorabile sunt necesare informații coerente și relevante. Pentru a prezenta valoare pentru manageri informațiile trebuie să îndeplinească anumite criterii, printre care: -să contribuie la scăderea...

 • Riscurile de inundatie in bazinul hidrografic al raului Tur

  INTRODUCERE Ipoteza acestei lucrări este de a identifica care sunt riscurile hidrologice ce se regăsesc în arealul bazinului hidrografic al râului Tur. Așadar lucrarea de față, deși pot avea uneori valențe subiective, însă studiul își propune o analiză cât mai obiectivă fixând următoarele obiective: 1. încadrarea conceptuală și metodologică privind riscurile de inundație cu referire la conceptele de inundație și viitură; 2. identificarea și analiza spațiilor în ceea ce privește riscurile...

 • Cort integrat in plafonul unui autovehicul

  Rezumat Tema selectată constă în concepția unui cort integrat în plafonul unei mașini destinat pasionaților de camping. Am urmărit obținerea unui cost redus, simplitate constructivă și dimensiuni de gabarit reduse. Ideea de baza este de a crea unu habitaclu retractabil ascuns in cadrul plafonului unui van. In principiu, habitaclul va fi invizibil pentru ochii celor din jur pana la desfășurarea lui la momentul dorit. Pentru a realiza acest lucru trebuie gândit un design armonios care sa nu...

Pagina 1 din 69