Managementul calitatii invatamantului superior

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Managementul calitatii invatamantului superior.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 53 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Stanciu Anca

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Administratie Publica

Cuprins

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I: CONSIDERAȚII TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC .
5
I.1. Particularitățile managementului educational în învățmântul superior 5
I.2. Managementul educațional vs. Managementul calității ... 9
I.3. Importanța procesului Bologna în implementarea managementului calității ..
12
I.4. Standarde de evaluare a calității unei universități 14
I.4.1. Definirea sintetică a criteriilor de evaluare a unei universități 15
I.4.2. EFQM-European Foundation of Quality Management .. 18
CAPITOLUL II: Prezentarea generală a Universității “Ovidius” din Constanța .
22
II.1. Evoluția instituției de învățământ superior ”Ovidius” din Constanța . 22
II.2. Structura organizatorică și funcțională ... 26
II.3. Direcții de implementare a standardelor de calitate ... 29
CAPITOLUL III: SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII UNIVERSITATEA „OVIDIUS“ CONSTANȚA .
33
III.1. Activități suport ... 38
III.2. Structura privind sistemul calității ... 41
III.3. Sisteme de Bune Practică în activitatea de evaluare a calității 45
CONCLUZII ... 50
BIBLIOGRAFIE . 52

Extras din document

INTRODUCERE

Managementul calitații totale este o abordare managerială destinată îmbunătățirii competitivitații, flexibilitații, eficacitații instituției de învățământ. Pentru îndeplinirea acestui deziderat, fiecare colectiv de elevi trebuie să-și canalizeze eforturile comune către atingerea acelorași obiective, conștientizând faptul că fiecare persoană și fiecare activitate afectează si sunt la rândul lor afectate de către ceilalți.

Obiectivul final al acestui tip de abordare managerială îl reprezintă comportamentul de calitate pe plan profesional si social, comportament care poate fi obținut într-un timp mai scurt si fără eforturi irosite, tocmai datorită acestei abordări.

Îmbunătățirea calității educației presupune evaluare, analiză și acțiune corectivă continuă din partea organizației furnizoare de educație, bazată pe selectarea și adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum și pe alegerea și aplicarea standardelor de referință.

Calitatea educației reprezintă o prioritate permanentă pentru orice organizație furnizoare de educație, precum și pentru angajații acesteia.

Calitatea este un criteriu fundamental de finanțare din surse publice a educației. În cadrul învățământului superior, evaluarea comparativă interinstituțională a programelor de studii universitare are drept consecință finanțarea diferențiată, în funcție de calitatea diferită a programului oferit.

Furnizorii de educație trebuie să funcționeze astfel încât prin calitatea activității lor să satisfacă încrederea publică, iar învățământul să se afirme ca bun public.

Pentru evaluarea externă a calității educației se înființează, prin prezenta ordonanță de urgență, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, denumită în continuare ARACIS, și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP.

Evaluarea externă poate fi efectuată și de alte agenții de evaluare a calității autohtone sau internaționale, pe bază de contract între Ministerul Educației și Cercetării și evaluatori externi sau între instituțiile/unitățile de învățământ universitare/preuniversitare și evaluatori externi.

Problema asigurării și menținerii calității serviciilor educaționale este una deosebit de importantă cu un impact inedit, dar și pe termen lung asupra beneficiarilor direcți ai acestora - elevii, cât și asupra beneficiarilor indirecți - comunitatea, societatea.

Calitatea unei instituții de învățământ (calitatea organizațională) este determinată de calitatea proceselor și calitatea serviciilor educaționale oferite.

Calitatea întregului proces depinde de calitatea fiecăreia din cele trei componente:

a) calitatea procesului didactic;

b) calitatea activităților educaționale și / sau de cercetarea științifică;

c) calitatea altor servicii furnizate de unitatea de învățământ.

Calitatea celor trei componente ale serviciilor educaționale depinde de caracteristicile calitative ale acestora, fiind determinată, în mod esențial de competența managerială a personalului de conducere de la nivelul instituțiilor de învățământ sau a unităților componente.

Sistemele de asigurare a calității se stabilesc la nivel național cu scopul de a asigura îmbunătățirea și responsabilizarea educației ,crescând eficiența ofertei la toate nivelurile promovând astfel încrederea reciprocă, recunoașterea și mobilitatea în interiorul și în exteriorul țării. Asigurarea calității are în vedere conținutul programelor de studiu precum și rezultatele învățării.

Viitorul unui popor depinde de nivelul cetățenilor , de aceea calitatea învățământului și sistemului său educațional este fundamentală , cetățenii învățând să fie competitivi oriunde în lume printr-un nivel de instrucție performant.De aceea calitatea , o prioritate mondială va trebui să fie punctul de referință pentru orice schimbare propusă unui sistem de învățământ.

CAPITOLUL I: CONSIDERAȚII TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC

I.1. Particularitățile managementului educational în învățmântul superior

Managementul educațional este știința și arta de a pregăti resursele umane, de a forma personalități potrivit unor finalități solicitate de societate și acceptate de individ.Acesta poate fi analizat în sens adițional, operațional, practic, tactic, procesual, teoretic, global, general, strategic, științific.

Știința/teoria managementului reprezintă condiția primară pentru practicarea unui management de calitate, eficient, rațional, creativ, orientat spre succes, dezvoltare și îndepărtat de empirismul primar al desfășurării unei activități.

Managementul educațional reprezintă o metodologie de abordare globală, optimă, strategică a activității de educație, ansamblul de principii și funcții, de norme și metode de conducere care asigură realizarea obiectivelor sistemului educativ.Managementul educațional are obiective clare și ierarhizate, principii de eficiență și calitate, funcții specifice, elemente strategice, afirmarea creativității în soluționarea situațiilor, abordare interdisciplinara și sistemică, cercetări fundamentale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul calitatii invatamantului superior.doc

Bibliografie

Lucrări consultate:
1. Alois Ghergut , Management general si strategic în educație : Ghid Practic , Editura Polirom , Iași , 2007.
2. Arion Hadrian , Managementul în instituțiile de învățământ preuniversitar , Editura Art, București , 2008.
3. Androniceanu Armenia , Noutați în managementul public , Editura Universitară, București , 2008.
4. Androniceanu Armenia , Management public internațional , Editura Universitară, București , 2010.
5. Bavaru Adrian , Ovidius University of Constanta , Editura Ovidius University Press, Constanța , 2003.
6. Chivu Roxana , Elemente generale de management educațional , Editura Meronia, București , 2008.
7. Drăgulănescu Nicolae , Drăgulănescu Magdalena , Managementul calității serviciilor, Editura Agir , București , 2008.
8. Florea Voiculescu , Analiza resurse-nevoi și managementul strategic în învățământ, Editura Aramis , București , 2004.
9. Ioan Toca, Lorena Elena Spuza , Managementul calitatii pentru invatamantul preuniversitar , Editura Didactică și Pedagogică, 2002.
10. Juran Joseph , Planificarea calității , Editura Teora , București , 2000
11. Nicolae Naum, Simona Mina , Remus Zăgan , Calitatea și managementul calității, Editura Ex Ponto , Constanța , 2010.
12. Paloma Petrescu , Management educațional , Editura Dacia , Cluj-Napoca , 2002.
13. Vladescu Ionuț , Comunicarea - funcție fundamentală în managementul educațional ,Editura Vasiliana’98 , Iaș , 2008.
Site-uri consultate:
1. www.aepado.ro
2. www.edu.ro
3. www.bibliotecascolara.ro/Liliana_Barbu
4. www.didactic.ro
5. www.aracis.ro