Toate disertatiile din domeniul Agronomie

 • Deseurile - amenintare sau oportunitate in dezvoltare sociala

  CAPITOLUL 1 - Generalități privind energia si deșeurile 1.1 Deșeurile- definiții și clasificări Deșeurile reprezintă totalitatea substanțelor sau obiectelor pe care deținătorul le aruncă sau are intenția sau obligația să le arunce, conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată în 2014. Deseurile se clasifica astfel: - Deseuri menajere : deseuri provenite din sectorul casnic sau din sectoare asimilabile cu acesta ; - Deseuri stradale : deseuri specifice cailor de...

 • Studiul comparativ al continutului de nitrati si nitriti in legumele autohtone si cele din import

  Introducere Alimentele pot fi considerate factori ai mediului ambiant cu care omul contractează relaţii strânse în tot cursul existenţei sale. Cea mai importantă şi cea mai veche relaţie este determinată de faptul că alimentele furnizează organismului substanţele nutritive necesare pentru asigurarea energiei indispensabile proceselor vitale, pentru sintetizarea substanţelor proprii precum şi pentru formarea substanţelor active (hormoni, enzime) care favorizează desfăşurarea normală a...

 • Trasabilitatea Laptelui si a Produselor Derivate in Conditiile SC Ilvas SA

  Introducere Pe parcursul evoluţiei sale istorice omul a dezvoltat multe tehnologii de prelucrare a alimentelor existente în natură,datorită modificărilor nutriţionale suferite. Pe lângă dezvoltarea de tehnologii de prelucrare a alimentelor,el a reuşit să îmbunătăţească şi chiar să perfecţioneze aceste tehnologii pentru a obţine produse de calitate din ce în ce mai potrivită activităţii sale şi cu proprietăţi superioare produselor eixstente în natură. În cadrul unei industrii moderne de...

 • Comportarea Unor Soiuri Noi de Piersic in Conditiile Zonei din Bucuresti

  INTRODUCERE În ultimii 10 ani s-au efectuat cercetări internaționale asupra piersicului, ce au dus la obținerea unor rezultate promițătoare în ceea ce privește prevenirea și combaterea principalelor boli și dăunatori ai specie, creare de noi soiuri și portaltoi, cu rezistență genetică la factorii de stres, epoci diferite de maturare ale fructelor și destinații variate ale acestora, noi tehnologii de cultură care asigură producții mari și constante an de an. Piersicile fac obiectul unei...

 • Studiu Privind Modalitati de Valorificare a Judetului Hunedoara prin Prisma Turismului Rural si a Agroturismului

  INTRODUCERE Motivul pentru care am ales această temă , pentru lucrarea de disertaţie este potențialul turistic bogat al zonei ( relieful , clima , hidrografia zonei , flora și fauna precum și resursele turistice antropice ). Prin dezvoltarea serviciilor de găzduire şi valorificare a produselor proprii şi locale, agroturismul oferă o soluţie pentru gospodăriile rurale. El este capabil să valorifice excedentul de cazare existent în gospodăria ţărănească, pregătit şi amenajat special pentru...

 • Modalitati de Cultivare si Valorificare a Speciilor Floricole din Grupa Imortelelor

  Introducere Chiar şi celor mai renumiţi critici le este greu să descrie întru totul frumuseţea operelor de artă; cuvintele sunt alese cu grijă pentru a putea reda cât mai bine din trăirile autorilor, din ceea ce ei doreau să transmită. Despre flori însă, cuvintele nu ar fi de ajuns pentru a le putea descrie, admira, simţi. Cine nu este impresionat la vederea unei grădini frumoase şi nu se gândeşte să evadeze în mijlocul ei, să fugă de zgomot, de poluare, de grijile zilnice? Un spaţiu...

 • Cercetari Privind Speciile Daunatoare si Utile din Unele Plantatii Pomicole de Mar

  INTRODUCERE STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE POMICOLĂ IAŞI Activitatea de cercetare în domeniul pomiculturii a început din anul 1957, în cadrul Laboratorului de Pomicultură, care a funcţionat pe lângă Staţiunea de Cercetări Hortiviticole Iaşi, cercetările trebuind să răspundă necesităţilor crescânde, de modernizare a producţiilor agricole, prioritar a produselor horti-viticole, care să asigure produse pentru alimentaţia populaţiei, materie primă pentru industrie şi necesităţi pentru...

 • Utilizarea GIS in Imbunatatiri Funciare

  Motto : “Pentru a înţelege prezentul şi a planifica viitorul, trebuie să ne cunoaştem trecutul. Modul de folosire a apelor de către un popor formează un solid fir de legătură între trecutul şi viitorul său. Pentru că în viaţa oricărui popor există un leit-motiv, o certitudine, aceea a apei vii, a apei dătătoare de viaţă. Peste cele trecute se aştern pulberile pământului roase de ploi şi purtate de vânturi, dar izvoarele continuă să ţâşnească vii, proaspete şi dătătoare de viaţă. (Mircea...

 • Analiza Efectelor Poluari Asupra Biodiversitati si Starii Socio-economice a Populatiei din Zona Gorjului

  INTRODUCERE Deși există numeroase elemente valoroase de potențial în comunitațile rurale, dar și cele urbane, perturbațiile majore care s-au produs în ultimele deceni au afectat toate componenetale vieții economice și sociale. Astfel s-au schimbat relațiile economice, sistemul de valori, comportamentul individual, fundamentele vieții din comunități. Unele activități economice au determinat fenomene de poluare asupra aerului, apei, solului, florei, faunei dar și efecte negative asupra...

 • Evaluarea Sustenabilitatii Vegetatiei de Conifere din Parcul Expozitiei Iasi

  PARTEA I CONSIDERAŢII GENERALE INTRODUCERE Din nefericire, majoritatea oraşelor din lume îşi reduc volumul de spaţii verzi din interiorul teritoriului. Oraşele din estul Statelor Unite, de exemplu, au pierdut 30% din copaci în ultimii 20 ani. Clădirile şi drumurile au prioritate, transformând unele zone în ecosisteme de asfalt, care sunt chiar mai lipsite de viaţă decât deşerturile. În România, Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane...

 • Cercetari Privind Combaterea Buruienii Stellaria Media - Rocoina in Cultura de Capsun

  CAPITOLUL 1 TEHNOLOGIA DE CULTURĂ Capsunul este o planta perena, cu o durata de viata de 3-5 ani, in care poate da 2-4 recolte de fructe dar s-a demonstrat ca este mai rentabila cultura anuala decat cea multianuala. In sistemul de cultura anuala, capsunul se planteaza vara, in iunie-iulie utilizand stoloni refrigerati. In primavara anului urmator (mai iunie) plantele rodesc abundent dupa care se defrișeaza. Căpșunul dă fructele cele mai mari la prima și, eventual, a doua fructificare....

 • Impactul Congelarii in Strat Fluidizat si a Perioadei de Depozitare asupra Calitatii unor Fructe

  CAPITOLUL I JUSTIFICAREA DOMENIULUI ABORDAT 1.1. INTRODUCERE Pe plan international, in marile ţări producătoare fructe se studiază amplu modalitaţile specifice atât de menţinere a calitatii postrecoltă pe termen scurt şi mediu in vederea valorificării şi în afara perioadei de producere, cât şi posibilitaţile de conservare a acestor produse. Aceasta preocupare se datorează interesului crescut de a mări perioada de comercializare a fructelor pe tot parcursul anului, de a obţine un raport bun...

 • Viticultura si Vinificatia la Etapa Actuala

  I. Compartimentul general 1.1 Partea introductivă Date istorice În Moldova vinul se produce din cele mai străvechi timpuri. Forma viţei de vie a fost cunoscută pe acest spaţiu cu şapte mii de ani în urmă. Viticultura constituia o preocupare a populaţiei deja în perioada tripoliană –între anii 2700-3000 î. Hr. În Perioada antică după cum arată săpăturile arheologice efectuate pe teritoriul RM, cu aproximativ 2500 de ani în urmă coloniştii greci au familiarizat populaţia băştinaşă cu...

 • Sisteme Durabile in Productia Animala

  1. INTRODUCERE Energia solară este cea mai importantă sursă de energie a Pământului. Aproape fiecare formă de energie pe care oamenii o folosesc astăzi, provine din transformarea şi înmagazinarea energiei solare. După evenimentele de pe piaţa energetică mondială, în special cea a resurselor minerale, a devenit clar faptul că schimbările de bază trebuie să conducă Ia reglarea întregului sistem de aprovizionare cu energie. Prin studii şi cercetări intensive s-a ajuns la înlocuirea parţială a...

 • Automatizarea unei Sere folosind Tehnici Fuzzy

  CAPITOLUL I SISTEME DE CONDUCERE CONVENŢIONALE 1.1. MODELUL MATEMATIC Un sistem simplu de control e prezentat în figura 1.1. În termeni abstracţi, avem procesul de controlat (P), intrările u(t), ieşirile y(t), intrarea de referinţă r(t) şi controlerul (C). Fig. 1.1. Sistemul de control Etapele convenţionale de implementare sunt modelarea, proiectarea controlerului şi evaluarea performanţelor. Există mai multe modalităţi de a forma un model matematic pentru un proces fizic. Se poate...

Pagina 1 din 2