Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 17467
Mărime: 387.00KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I - CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PRODUCEREA DE SĂMÂNŢĂ LA FLOAREA-SOARELUI 6

1.1. Importanţa culturii florii soarelui 6

1.1.1. Importanţa alimentară 7

1.1.2. Importanţa economică 8

1.1.3. Importanţa agrotehnică 9

1.2. Importanţa procesului de producere de sămânţă la floarea-soarelui

1.2.1. Menţinerea la un nivel ridicat a capacităţii de producţie şi a însuşirilor valoroase ale soiurilor şi hibrizilor 11

1.2.2. Păstrarea sănătăţii materialului semincer 14

1.2.3. Asigurarea tuturor unităţilor agricole cu sămânţă de calitate superioară 14

1.2.4. Constituirea fondului de stat al seminţelor 15

1.2.5. Organizarea producerii seminţelor 16

CAPITOLUL II - CERINŢELE FLORII-SOARELUI FATĂ DE FACTORII ECOLOGICI 17

2.1. Cerinţele faţă de temperatură 17

2.2. Cerinţele faţă de umiditate 18

2.3. Cerinţele faţă de lumină 18

2.4. Cerinţele faţă de sol 19

2.5. Zonarea florii-soarelui în România 19

CAPITOLUL III - CADRUL NATURAL LA S.C. AGROCOMPLEX S.A. LUNCA PAŞCANI 22

3.1. Prezentarea unităţii - administrativă şi economică, structura culturilor 22

3.2. Repere geografice şi relieful unităţii 23

3.3. Condiţii de sol 26

3.4. Condiţiile de climă 27

3.5. Flora cultivată şi flora spontană 30

CAPITOLUL IV - TEHNOLOGIA SPECIFICĂ LOTURILOR PENTRU PRODUCEREA DE SĂMÂNŢĂ COMERCIALĂ LA HIBRIZII DE FLOAREA-SOARELUI ÎN CADRUL S.C. „AGROCOMPLEX" S.A. LUNCA, PAŞCANI 33

4.1. Amplasarea loturilor cu formele parentale (şi suprafeţe) 33

4.2. Rotația în cadrul asolamentului 34

4.3. Fertilizarea 35

4.4. Lucrările solului 38

4.5. Semănatul 39

4.6. Lucrările de întretinere 40

4.7. Lucrări speciale 41

4.8. Recoltare, producţii obţinute 43

4.9. Condiţionare, ambalare, etichetare, depozitare 44

CAPITOLUL V - EFICIENŢA ECONOMICĂ A CULTURII DE FLOAREA-SOARELUI PENTRU SĂMÂNŢĂ 46

CAPITOLUL VI – CONCLUZII 49

BIBLIOGRAFIE 51

Extras din document

INTRODUCERE

În anul 1931, N. Vavilov a situat originea florii - soarelui în partea de nord a Mexicului şi în statele americane Colorado şi Nebraska. Descoperirile arheologice din America de Nord au relevat prezenţa de achene şi porţiuni de calatidii de floarea- soarelui, îndeosebi în statele Colorado şi New Mexico.

Prin intermediul exploratorilor spanioli, floarea- soarelui şi-a făcut apariţia în Europa. Cultivată, în principal, ca plantă ornamentală, specia s- a răspândit repede de- a curmezişul continentului (Franţa, Italia, Europa de Nord şi de Est), ca o curiozitate botanică; la sfârşitul secolului al XVI-lea, numeroase scrieri o semnalau în Belgia, Olanda, Elveţia, Germania, Anglia, ca plantă ornamentală.

Primele dovezi ale extragerii uleiului de floarea- soarelui datează de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, dar abia între anii 1830-1840 seminţele de floarea-soarelui au fost prelucrate la scară industrială. La sfârşitul secolului al XIX-lea cultura ocupa deja 150.000 ha (îndeosebi în Ucraina şi Kuban) În anul 1999 (după Statistica1 Annual Report, 2000) pe glob s-au cultivat cu floarea-soarelui 21,8 mii. ha, rezultând o producţie medie anuală de 1.190 kg boabe/ha şi o producţie globală de 25,84 mii tone.

În România, floarea-soarelui a fost introdusă pentru producerea uleiului, pe la mijlocul sec. XIX în Moldova, fiind principala plantă producătoare de ulei alimentar, floarea- soarelui a cunoscut un ritm de dezvoltare fară precedent. Cultivarea pe suprafeţe mai mari a debutat în sec. XX, cu 672 ha în 1910, ajungându-se la 200.000 ha în 1938; dupa al doilea război mondial suprafeţele au crescut la 416 mii ha în 1948, 496,5 mii ha în 1950 şi 526,7 mii ha în perioada 1971- 1975. în ultimii ani, suprafeţele cu floarea- soarelui au fost fluctuante, cunoscând un oarecare regres în 1990 (395 mii ha) şi ajungând la peste 700 mii ha începând cu anul 1995, ca urmare a interesului manifestat faţă de uleiul de floarea - soarelui, pe piaţa internă şi la export. Trebuie subliniat că suprafeţele de peste 850 mii ha cultivate cu floarea - soarelui în ultimii 5 ani, justificate, fară îndoială, prin rentabilitatea ridicată a culturii, prezintă un pericol real, deoarece nu se mai poate respecta intervalul de pauză de minimum 6 ani până la revenirea culturii pe acelaşi teren, impus de regulile fitosanitare.

Floarea-soarelui a câştigat un loc de seamă în agricultura pe glob, după primul război mondial, datorită avantajelor sale economice de necontestat: producţii mari de ulei pe unitatea de suprafaţă, un raport favorabil de 3:2 între ulei şi şroturi, uşurinţa de extragere a uleiului şi calitatea superioară a acestuia din punct de vedere nutritiv, precum şi al stabilităţii şi al principalelor însuşiri fizice şi chimice (Vrâncianu, 2000).

România a fost prima ţară care a introdus în cultură hibrizii de floarea-soarelui şi încă de la început au fost cultivaţi pe suprafeţe însemnate. Primele scheme de menţinere a purităţii biologice şi înmulţire a formelor parentale, precum şi tehnologia producerii seminţelor certificate în loturile de hibridare au fost elaborate de Vrâncianu şi Stoenescu (1972, 1973).

Cultivarea hibrizilor de floarea-soarelui a deschis un mare viitor pentru cultura acestei specii. Cu ajutorul selecţiei conservative a liniilor consangvinizate, forme parentale ale hibrizilor aflaţi în cultură sau de perspectivă, se face menţinerea structurii genetice. Prin selecţie stabilizatoare se elimină variaţiile disonante ale fenodeviantelor şi se conservă fenotipurile cu capacitate certă de adaptare; din acest motiv, se mai numeşte şi selecţie conservativă (Ceapoiu, 1993).

Menţinerea purităţii biologice, a omogenităţii şi stabilităţii însuşirilor morfofiziologice ale liniilor consangvinizate este importantă. Utilizarea androsterilităţii citoplasmatice creează o serie de dificultăţi în ceea ce priveşte calitatea liniilor materne datorită apariţiei frecvente în cadrul acestora a plantelor androfertile. (Vrânceanu, 1981)

Dintre factorii esenţiali care contribuie la creşterea producţiei agricole, cel mai eficace este utilizarea unei seminţe de calitate, liberă de boli şi dăunători.

De la obţinerea primilor hibrizi de floarea-soarelui şi până în prezent, amelioratorii români au creat un număr mare de hibrizi cu potenţial de producţie şi conţinut de ulei mult mai mare decât al soiurilor şi varietăţilor locale, dar şi cu cerinţe sporite în ceea ce priveşte respectarea tehnologiei de producere a seminţei.

Producerea de sămânţă este considerată etapa finală a creării de soiuri (hibrizi) şi etapa iniţială a tehnologiei de cultură (Ceapoiu, 1993).

Menţinerea structurii genetice a genotipurilor aflate în cultură se realizează prin selecţia conservativă. Spre deosebire de selecţia folosită în procesul de ameliorare, în cadrul procesului de producere de sămânţă selecţia are un conţinut aparte şi un alt scop, urmărind menţinerea unei structuri date.

La floarea-soarelui se utilizează în general hibrizi simpli creaţi pe bază de androsterilitate citoplasmatică. Aceasta presupune obţinerea, menţinerea şi multiplicarea analogului androsteril, analogului androfertil, a formei restauratoare de fertilitate a polenului şi obţinerea seminţei hibride.

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PRODUCEREA DE SĂMÂNŢĂ LA FLOAREA-SOARELUI

1.1. Importanţa culturii florii-soarelui

Compoziţia chimică a florii-soarelui este complexă, predominând grăsimea şi substanțele proteice (tabelul 1.1), la acestea adăugându-se în cantităţi mai mici: hidraţii de carbon, celuloza, sărurile minerale şi vitaminele A, D, E, K (Tabără V., 2005, Solovăstru Cernea, 2008).

Tabelul nr. 1.1

Compoziţia chimică (%) a florii – soarelui

Componentele plantei Ulei Proteină brută Extractive neazotate Celuloză Cenuşă

Total achenă 43,1-52,5 15,9-21,9 14,6-14,8 17,1-19,5 3,1-3,3

Sămânţă (miez) 57,8-68,0 19,8-25,2 7,4-9,2 4,1-5,0 3,4-3,6

Pericarp (coji) 1,0-6,0 1,9-4,2 30,8-36,9 53,3-65,9 1,4-2,8

Turte 6,0-10,0 30,0-35,0 19,0-22,0 12,0-18,0 6,5-7,2

Calatidii 4,8 7,0-57,0 45,1-57,0 18,1 17,2

(după Marin Şt., Constantinescu E., 2011)

După datele FAO, la nivelul anului 2009, principalele 10 ţări mari cultivatoare de floarea-soarelui pe plan mondial au fost Federaţia Rusă – 5,943 mil. ha, Ucraina – 3,915 mil. ha, Argentina – 2,195 mil.ha, India – 2,130 mil. ha, China – 1,030 mil. ha, România – 0,982 mil. ha, Bulgaria – 0,750 mil.ha, S.U.A. – 0,708 mil. ha, Franţa – 0,645 mil.ha, Spania – 0.633 mil.ha.

Preview document

Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 1
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 2
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 3
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 4
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 5
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 6
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 7
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 8
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 9
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 10
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 11
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 12
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 13
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 14
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 15
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 16
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 17
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 18
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 19
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 20
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 21
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 22
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 23
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 24
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 25
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 26
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 27
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 28
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 29
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 30
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 31
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 32
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 33
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 34
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 35
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 36
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 37
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 38
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 39
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 40
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 41
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 42
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 43
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 44
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 45
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 46
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 47
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 48
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 49
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 50
Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Tehnologia Producerii de Samanta la Floarea-Soarelui, in Conditiile Anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pascani.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza eficienței economice a producției agricole și căi de creștere a acesteia - SC Romagribuz

CAP.I 1.1. AGRICULTURA – RAMURĂ A ECONOMIEI NAŢIONALE “Prima dintre arte, baza bogăţiei naţionale, cea mai mare industrie care procură omului tot...

Îmbunătățirea Calității Produselor de Panificație prin Utilizarea unor Materii Prime Superioare în Condițiile SC Dovis Impex SRL

Introducere Cu zece mii de ani în urmă, în valea Iordanului... Grâul se presupune că a început să fie cultivat în bazinul estic al Mediteranei,...

Studiul pajiștilor din interfluviul Timiș-Bega - studiu de caz islazul comunal Foeni

CAPITOLUL I CLASIFICAREA ŞI IMPORTANŢA PAJIŞTILOR NATURALE Noţiunea de pajişte provine din cuvântul de origine slavă pašište şi înseamnă loc...

Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA

Introducere Pentru realizarea unor culturi de calitate și productive din punct de vedere cantitativ, solul reprezintă principalul factor care...

Importanta si Raspandirea Florii–Soarelui in Lume si in Romania

Importanţa Floare–soarelui este una din cele mai importante plante uleioase cultivate pe glob (13% din producţia mondială de ulei) şi cea mai...

Controlul Calîtatii Fainii Destinate Prepararii Biscuiților

I. INTRODUCERE Industria panificaţiei si produselor fainoase ocupa un loc insemnat in cadrul producţiei bunurilor de consum, care se consuma...

Proiect de înființare a unei plantații legumicole

1. TEMA PROIECTULUI Tema proiectului reprezintă exploatarea unei ferme de producere a legumelor în camp, pentru consum, în unitatea CARMEN PROD...

Tehnologia de Pastrare, Valorificare și Industrializare a Produselor Horticole

RECOLTAREA LEGUMELOR Este operaţiunea prin care legumele trec din sfera producţei în cea a consumatorului. - Momentul de recoltare se stabileşte...

Ai nevoie de altceva?