Trasabilitatea Laptelui si a Produselor Derivate in Conditiile SC Ilvas SA

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Aceasta disertatie trateaza Trasabilitatea Laptelui si a Produselor Derivate in Conditiile SC Ilvas SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 66 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bodescu Dan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

Lista,Figurilor şi Ilustraţiilor
Introducere. 6
PARTEA I -CONSIDERAŢII GENERALE
CAPITOLUL 1. STADIUL ACTUAL AL CUNOASTERII ÎN DOMENIUL TEMEI. 7
1.1.Trasabilitatea în lanţul alimentar. 9
1.2. Trasabilitatea laptelui şi a produselor derivate. 14
CAPITOLUL 2. PREZENTAREAUNITĂŢII. 17
PARTEA a II-a - CONTRIBUŢII ORIGINALE
CAPITOLUL 3.SCOPUL,OBIECTIVELE STUDIULUI,MATERIALUL ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII. 21
3.1.Scopul şi obiectivele cercetării. 20
3.2.Materialul şi metodologia cercetării. 20
CAPITOLUL 4. FILIERA LAPTELUI DE CONSUM ŞI A PRODUSELOR DERIVATE. 22
4.1Tehnologia laptelui de consum. 22
4.2 Tehnologia laptelui de consum UHT 200 ml/1000 ml. 42
4.3 Tehnologia laptelui bătut. 46
4.4 Tehnologia iaurtului. 50
4.5 Tehnologia brânzei proaspete de vacă. 54
4.6 Tehnologia smântânii. 58
Concluzii. 63
Bibliografie. 64

Extras din document

Introducere

Pe parcursul evoluţiei sale istorice omul a dezvoltat multe tehnologii de prelucrare a alimentelor existente în natură,datorită modificărilor nutriţionale suferite.

Pe lângă dezvoltarea de tehnologii de prelucrare a alimentelor,el a reuşit să îmbunătăţească şi chiar să perfecţioneze aceste tehnologii pentru a obţine produse de calitate din ce în ce mai potrivită activităţii sale şi cu proprietăţi superioare produselor eixstente în natură.

În cadrul unei industrii moderne de prelucrare a produselor lactate nu se pot obţine rezultate pozitive dacă producătorii de materii prime nu realizează cantităţi suficiente şi de calitate superioară.

În contextul în care populaţia globului a depăşit 7 miliarde de locuitori,nevoia de hrană creşte necontenit,industria prelucrătoare fiind chemată să asigure împreună cu agricultura suveranitatea,securitatea şi siguranţa alimentară a populaţiei.

Laptele constituie unul dintre alimentele de bază pentru toate categoriile de vârstă şi materia primă pentru o gamă extrem de diversificată de produse,atât uzual,cat şi de uz industrial.

Am ales ca în acest proiect să prezint trasabilitatea laptelui prin:caracteristicile de calitate ale produsului,procesul tehnologic de obţinere, modalităţile de ambalare, transport şi depozitare, pentru ca în final să stabilim cât de important este să avem o alimentaţie sănătoasă şi echilibrată în care să includem zilnic un aliment atat de preţios precum laptele

Practica de producţie a fost realizată la SC ILVAS SA Vaslui unde am beneficiat de sprijinul pentru realizarea proiectului de disertaţie.

În partea I-Consideratii generale,în Capitolul 1-Stadiul actual al cunoaşterii,se face o trecere în revistă a trasabilităţii,trasabilităţii în lanţul alimentar precum şi al trasabilităţii laptelui şi a produselor derivate.Se prezintă importanţa,funcţiile,elementele şi componentele trasabilităţii aşa cum rezultă ele din literatura ştiinţifică.În capitolul 2- Prezentarea unităţii,se prezintă unitatea SC ILVAS SA Vaslui,precum şi portofoliul de produse.

În partea a II-a-Contribuţii originale,începe cu Capitolul 3-Obiectivele studiului,materialul şi metoda de cercetare,în care se prezintă scopul şi obiectivele cercetărilor. În Capitolul 4.Filiera laptelui şi a produselor derivate,se prezintă trasabalitatea pe flux de la recepţie lapte şi până la comercializare.Lucrarea se încheie cu concluziile şi propunerile rezultate în urma studiului şi bibliografia consultată.

PARTEA I

CONSIDERAŢII GENERALE

CAPITOLUL 1 STADIUL ACTUAL AL CUNOASTERII

ÎN DOMENIUL TEMEI

Trasabilitatea reprezintă capacitatea de a parcurge drumul înapoi al unui aliment, nutreț, animal (care este folosit pentru producția de alimente destinate consumului uman) sau substanță, prin toate etapele de producție sau distribuție. Etapele de producție și distribuție includ și importul, pornind de la producția primară până la locul de vânzare. În cazul industriei alimentare, multe companii au optat pentru implementarea sistemului de management al calității, pe baza cerințelor ISO 9001:2000, care are ca cerință stabilirea unui sistem de inregistrare, care să permită trasabilitatea produselor. Cerințele pentru documentarea pe suport de hârtie au fost revizuite. Astfel înregistrările pe suport electronic pot fi, în prezent, folosite ca o dovadă a conformității față de cerințe. Implementarea unui sistem de trasabilitate cu acuratete, reduce semnificativ expunerea la risc a agentilor economici din respectivul lant alimentar, prin faptul ca ajuta la identificarea, izolarea si corectarea problemei aparute (de exemplu, contaminare) intr-un mod eficient si rapid. Astfel se garanteaza siguranta alimentara, iar impactul economic negativ al unui astfel de incident este mult minimalizat. De asemenea, se garanteaza diferentierea pe piata a produselor agroalimentare cu diferite atribute (de exemplu, produse din agricultura ecologica) intr-o maniera documentata, de incredere si transparenta.(Mona P.,2010)

Trasabilitatea pe lanțul alimentar, care stabilește legătura informațională între diferite entități, nu poate fi realizată fără o integrare bazată pe o abordare pe verticală a informațiilor. În acest sens este necesară o planificare riguroasă, încă din primele etape de dezvoltare, care să ia în considerare trei elemente principale, esenţiale pentru asigurarea succesului oricărui sistem de trasabilitate:

1) compatibilitate, 2) informaţii standardizate, 3) definirea resursei care va face obiectul trasabilităţii si a unitatii trasate.

În producția primară, trasabilitatea a fost definită ca abilitatea de a identifica istoria produsului de-a lungul lanțului alimentar, începând cu locul și momentul producției, incluzând identificarea input-urilor și a operațiilor de producție folosite.

Fisiere in arhiva (1):

  • Trasabilitatea Laptelui si a Produselor Derivate in Conditiile SC Ilvas SA.doc

Bibliografie

1. Banu C. Manualul inginerului de Industrie alimentară volumul II, Editura Tehnică 1992, Bucureşti 2002
2. Moraru C. – Biochimia produselor alimentare, Ed.Tehnică , Bucureşti 1972 .
3. Chintescu Gheorghe – îndrumător pentru tehnologia produselor lactate
4. Grigore St. – Ed. Tehnica , Bucuresti 1982.
5. Scortescu Gh - Ed Tehnica , Bucuresti 1981.
6. Chintescu Gh. – Tehnologia laptelui şi a produselor lactate ,
7. Vacaru Opris I. – Contribuţii la cunoaşterea contaminării cu antibiotice a laptelui de vaca – Revista “Cercetari agricole in Moldova “ nr 3, Iasi 1979.
8. Popescu. N, G. - Determinări fizico-chimice de laborator pentru produsele alimentare şi originea animală.
9. Popa V. – Ed. Ceres, Bucureşti 1986
10. Dima Dumitru,”Mărfuri alimentare şi securitatea consumatorului” ,Ed.Economică Bucureşti, 2006
11. Dinu Vasile,”Fundamentele ştiinţei mărfurilor”
12. Diaconescu Ion,”Analiza senzorială în unităţile comerciale”,Ed.ASE, 2004
13. www.insse.ro
14. www.lapte-romania.ro
15. www.piata-agricola.ro
16. www.revista-ferma.ro
17. www.revista-piata.ro
18. ro.wikipedia.org

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ “ ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAȘI FACULTATEA DE AGRICULTURĂ