Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală

Disertație
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 39368
Mărime: 5.96MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Liviu Vacarciuc

Cuprins

I.Compartimentul general

1.1 Partea introductivă

1.2 Argumentarea necesităţii reconstrucţiei secţiei şi de retehnologizare a ei

II.Compartimentul tehnologic

2.1 Sinteză bibliografică privind tema oenologică

2.2 Argumentarea alegerii şi caracteristica materiei prime şi a producţiei finite

2.3 Argumentarea alegerii schemei tehnologice de producere

2.4 Argumentarea regimului tehnologic, utilajului şi vaselor prevăzute în proiect

2.5 Organizarea controlului tehno-chimic, schema CTCM şi metodele de analiză

2.6 Măsuri de standardizare şi metrologie

III.Calcule tehnologice

3.1 Calcule de bilanţuri productive

3.2 Calculul materialelor utilizate în producere

3.3 Calculul unităţilor necesare de linii, utilaj şi vase tehnologice

IV.Compartimentul tehnico-constructiv şi grafic.

4.1 Alegerea mecanismelor de depozitare-transportare-descărcare

4.2 Elementele de automatizare a procesului tehnologic de bază

4.3 Măsuri antiincendiare, de protecţie a mediului şi a muncii

4.4 Interpretarea grafică a schemei aparato-tehnologică şi a planului secţiei

V.Compartimentul „Tehnologia produselor prin fermentare”

5.1 Caracteristica şi compoziţia chimică a materiei prime

5.2 Alegerea şi argumentarea schemei de producere

5.3 Calcule tehnologice

Concluzie

Extras din document

I. Compartimentul general

1.1 Partea introductivă

Date istorice

În Moldova vinul se produce din cele mai străvechi timpuri. Forma viţei de vie a fost cunoscută pe acest spaţiu cu şapte mii de ani în urmă.

Viticultura constituia o preocupare a populaţiei deja în perioada tripoliană –între anii 2700-3000 î. Hr.

În Perioada antică după cum arată săpăturile arheologice efectuate pe teritoriul RM, cu aproximativ 2500 de ani în urmă coloniştii greci au familiarizat populaţia băştinaşă cu procedeele folosite de ei în vinificaţie, aceasta fiind una dintre ramurile-cheie ale economiei statului elen antic. Atunci pe meleagurile noastre a început „la scară industrială” producerea de vinuri.

În Evul mediu în mediul boierimii moldoveneşti s-a încetăţenit un specific „cult al vinului”, fapt ce a impulsionat şi mai mult dezvoltarea vinificaţiei. Pentru plantaţiile de viţă de vie sunt repartizate terenuri considerabile, cunoaşte perfecţionare tehnologia vinicolă.

La curtea domnească existau dregători, în a căror grijă se aflau viile şi cramele. Pentru calitatea vinurilor, care erau servite la masa voievodului, vel-paharnicul, răspundea cu propriul cap.

Poetul roman Ovidiu la începutul erei, care a fost exilat în aceste locuri, vorbeşte de metoda de concentrare a vinului prin îngheţare, practicată de localnici. Astfel vechii daci, nu doar beau vinul, ci şi îl „mîncau”, la vreme de iarnă păstrîndu-l în stare solidă.

Extinderea vinului era atît de mare pe timpul regelui Burebista, încît bogăţiile vinurilor atrăgeau popoarele migratoare. Atunci Burebista, a dat ordin a fi stîrpite toate viile de pe întinsurile ţării. Dar, cum zice un proverb: „Viţa de vie tot învie”. Cînd romanii anexează această ţară, în primul secol al erei noastre, descoperă aici o viticultură înfloritoare şi o vinificaţie cu tradiţii.

Vinul, alături de cereale, a figurat printre primele articole de export. Dimitrie Cantemir menţionează că în secolul al XVIII-lea vinurile moldoveneşti erau foarte căutate de negustorii străini. Odată cu constituirea Moldovei ca stat însăşi domnitorii ţării stăpînesc podgorii întinse. Primele instituţii de cultivare a viţei de vie şi de vinificaţie au fost şi mănăstirile Moldovei. Vinul de împărtăşanie presupunea înalta calitate a licorii, considerate în aceste locuri de provinienţă Dumnezeiască.

Viticultura şi vinificaţia la etapa actuală

Sectorul vinicol este unul dintre cele mai importante pentru Republica Moldova – producator traditional de vinuri, afirmat pe parcursul mai multor ani. Pe seama vinificatiei revine o patrime din exportul tarii si 9% din Produsul Intern Brut, in ramura sunt antrenate 25% din resursele de munca industriale. Viile moldovenesti cu suprafata totala de 147 de mii de hectare ocupa 7,4% din terenurile agricole ale republicii, constituind in acelasi timp 2,3% din totalul pe glob al spatiilor plantate cu vita-de-vie.

La momentul actual există perspective de dezvoltare a ramurii vinicole din aspecte economico-legislativ si tehnologice.

Referitor la prima directie este stricta necesitate de reorganizare sau restructurare a relatiilor dintre viticultori si vinificatori, care astazi sunt contrarii. Astazi este nevoie de a crea o noua sistema de cooperare dintre producatorii de struguri, vinificatori si cei care comercializeaza vinurile pe pietele de Est si Vest. Experienta tarilor europene demonstreaza viabilitatea structurilor cooperatiste , care unesc intr-un singur organism viticultorii si vinificatorii. Asemenea experienta este si in Moldova si a fost bazata pe sovhoz-fabricile din a.a.1970-1980 si a aratat perspectivele si avantajele acestor formatii.

Tot la aceasta directiie se refera si intrebarile legate de sistema de impozitare a productiei alcoolice, care astazi nu este indreptata spre producatori. Cresterea in fiecare an a impozitelor la productia alcoolica stopeaza procesele de perfectionare tehnologica si dezvoltarea in intregime a intreprinderilor vinicole. Schimbarea regulilor de joc legate de exportul productiei vinicole in Federatia Rusa, face ca biznesul cu vinurile din Moldova sa fie riscant si nu permite patrunderea investitiilor de peste hotare in ramura vinicola a Moldovei.

O datorie importanta a statului fata de ramura vinicola este lupta cu falsificarea vinurilor si divinurilor, precum si vinurilor spumante. Astazi activitatea industriei vinicole ilegale aduce cheltuieli enorme statului si stopeaza in mare masura activitatea intreprinderilor vinicole legale.

Printre prioritatile si perspectivele cu caracter tehnologic pentru dezvoltarea ramurii vinicole trebuie de mentionat urmatoarele:

1. Restabilirea bazei materiei prime, sadirea soiurilor europene pretioase de struguri si obtinerea unor recolte de struguri la nivelul de 80-100 chent/ha. Aceasta va permite de a comercializa strugurii si vinul la preturi convenabile pe pietele de Vest si de Est.

2. Urgenta reutilare tehnologica a intreprinderilor de vinificatie primara. Astazi este imposibila producerea vinurilor calitative la utilajul invechit produs in a.1970-1980.

3. Cresterea volumelor de producere a vinurilor de calitate superioara si mai ales a vinurilor cu denumire de origine. Prioritate au vinurile rosii si cele albe cu un grad inalt de alcool (12-13 % vol.) obtinute din soiuri pure europene.

4. Perfectionarea procedeelor tehnologice si elaborarea unor noi tehnologii de tratare a vinurilor naturale in scopul asigurarii stabilitatii garantate pe un termen indelungat (2-3 ani) a vinurilor destinate exportului.

5. Ameliorarea produsului igienic si indicilor de securitate a productiei vinicole finite conform cerintelor internationale si asigurarea controlului calitatii la toate etapele tehnologice.

6. Valorificarea rationala a produselor secundare vinicole in scopul micsorarii sinecostului produselor vinicole.

Realizarea acestor directii prioritare va permite dezvoltarea ramurii vinicole, care va ramine faima Republicii Moldova.

La momentul actual prelucrarea strugurilor se efectueaza la 142 intreprinderi de vinificatie primara, amplasate geografic in 23 raioane viticole. Capacitatea totala a liniilor de prelucrare a strugurilor este de peste 2,0 mln. tone. In ultimii ani roada medie globala de struguri in Moldova este de 300-500 mii tone, fapt ce demonstreaza ca capacitatile de prelucrare sunt folosite la circa 20-25 %. Dar la unele intreprinderi de vinificatie primara in ultimii ani nu s-au prelucrat deloc struguri.

Preview document

Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 1
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 2
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 3
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 4
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 5
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 6
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 7
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 8
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 9
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 10
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 11
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 12
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 13
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 14
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 15
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 16
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 17
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 18
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 19
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 20
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 21
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 22
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 23
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 24
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 25
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 26
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 27
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 28
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 29
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 30
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 31
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 32
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 33
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 34
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 35
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 36
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 37
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 38
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 39
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 40
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 41
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 42
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 43
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 44
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 45
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 46
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 47
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 48
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 49
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 50
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 51
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 52
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 53
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 54
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 55
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 56
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 57
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 58
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 59
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 60
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 61
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 62
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 63
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 64
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 65
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 66
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 67
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 68
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 69
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 70
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 71
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 72
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 73
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 74
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 75
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 76
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 77
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 78
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 79
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 80
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 81
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 82
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 83
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 84
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 85
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 86
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 87
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 88
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 89
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 90
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 91
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 92
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 93
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 94
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 95
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 96
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 97
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 98
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 99
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 100
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 101
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 102
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 103
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 104
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 105
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 106
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 107
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 108
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 109
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 110
Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală - Pagina 111

Conținut arhivă zip

  • Viticultura si Vinificatia la Etapa Actuala.doc

Alții au mai descărcat și

Cercetări Privind Creșterea Performanțelor Liniei Tehnologice de Vinificație Primară

INTRODUCERE.9 INTRODUCERE Oenologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul metodelor şi procedeelor de producere, maturare, stabilizare şi...

Vița de vie

Capitolul I. Relaţiile viţei-de vie cu factorii ecologici Fiecare plantă, luată în parte, are posibilități diferite de aprovizionare și...

Producerea Vinurilor Demidulci

COMPARTIMENTUL GENERAL 1.1 NOŢIUNI ÎNTRODUCTIVE Producerea vinurilor în Moldova, care din cele mai vechi timpuri a fost una din cele mai...

Tehnologia Creșterii Cabalinelor

1.Importanta cresterii cabalinelor Munca sau forta de tractiune este principala productie de economica realizata de cabaline in conditii de...

Ecotehnica Cultivarii Tutunului si Hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea secției de vinificare primară

Introducere Din cele mai vechi timpuri cultivarea viţei de vie a fost îndeletnicire deosebită a poporului moldav. Arta de a produce şi de a...

Reconstrucția întreprinderii vinicole SA CNVVC din Comuna Stăuceni

1.1 Partea întroductivă Plămădit parcă de însuşi Bachus, pămîntul Moldovei a fost, dintotdeauna un fericit leagăn pentru viţa de vie. O călătorie...

Turismul Vinicol în Republica Moldova

Introducere Turismul reprezintă unul din cele mai importante şi mai complexe fenomene ale activităţii umane, atestat încă din cele mai vechi...

Turismul vinicol din Republica Moldova

Introducere Trăim cel mai dramatic timp din existenţa Republicii Moldova, cînd statul a lăsat societatea şi oamenii de izbelişte, îndemnîndu-i...

Lion Gri SRL

I Partea introductiva Viticultura şi vinificaţia au tradiţii seculare încă de pe atunci strămoşii noştri moldoveni(triburile geto-dacii) din...

Ai nevoie de altceva?