Toate disertatiile din domeniul Alte Domenii

 • Protectia Martorilor

  Introducere Crima organizată a fost şi este un motiv de îngrijorare al tuturor statelor democratice, ea ameninţând democraţia însăşi, statul de drept, drepturile omului, securitatea şi stabilitatea economico-socială. Aria şi impactul criminalităţii organizate au determinat comunităţile să privească acest fenomen cu maximă rsponsabilitate şi să adopte reglementări juridice şi strategii de luptă împotriva acestui flagel. Protecţia martorilor reprezintă un instrument foarte important în lupta...

 • Controlul Preventiv si Ulterior al Cheltuielilor Exercitat de Trezorerie

  Cap. 1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA CONTROLULUI ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1. Conceptul de control financiar şi contextul general al controlului în economia de piaţă Societatea românească parcurge o perioadă de profunde prefaceri, generate de trecerea de la un sistem centralizat la un sistem democratic, care preocupă atât economiştii, oamenii de acţiune-guvernanţii, cât şi oamenii de ştiinţă, ceea ce pune în centrul întrebărilor şi implicit al răspunsurilor, problematica economică. Trecerea României...

 • Gestionarea Crizei din Invatamant

  Lucrarea de faţă îşi propune să realizeze o radiografie a învăţământului românesc de după 1990, insistând asupra crizelor succesive prin care a trecut, generate de o reformă care nu-şi găseşte o cale fericită de finalizare. Introducerea analizează realitatea îngrijorătoare în care se efectuează educaţia în România, prin raportare la atitudinile majore exprimate în presă, în parlament sau în declaraţii politice. Prima parte este consacrată surprinderii aspectelor caracteristice ale...

 • Politici de Prevenire a Accidentelor Majore

  1. INTRODUCERE Directiva europeană 96/82/CE din 9 decembrie 1996, cunoscută sub numele de „Directiva SEVESO II”, are ca obiect prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi limitarea consecinţelor acestora pentru oameni şi mediu. Transpunerea acestei Directive în legislaţia naţională s-a realizat prin Hotărârea nr.95/2003 a Guvernului României privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe...

Pagina 2 din 2