Ansamblu publicitar din fier forjat cu panou de lemn

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Ansamblu publicitar din fier forjat cu panou de lemn.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 53 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Canalaș Georgeta

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

ARGUMENT
Capitolul I - Aspecte generale privind fierăritul
1.1. Istoria fierăritului / fierul forjat pag.2
1.2. Materiale pentru prelucrat pag.3
1.3. Prelucrarea la cald pag.4
Capitolul II -Tehnici de forjare( vechi și noi)
2.1. Forjarea diferitelor elemente pag. 6
2.2. Cele mai importante tehnici de forjare a fierului pag.10
2.3. Descrierea procedeelor pag.11
Capitolul III - Obiecte decorative din fier forjat
3.1. Categorii de obiecte din fier forjat . Obiecte decorative pag.13
3.2. Ornamente stradale din fier forjat pag.15
Capitolul IV - Principiile restaurării . Concepția de restaurare
4.1. Concepția de conservare - restaurare și modul de intervenție pag.17
4.2. Principiile restaurării pag.18
Capitolul V - Aspecte teoretice privind restaurarea obiectelor din fier forjat
5.1. Restaurarea obiectelor din metal pag.19
5.2. Coroziunea metalelor pag.20
Capitolul VI - Restaurarea propriu - zisă a obiectului
6.1. Prezentarea obiectului de restaurat și a stării de conservare:tipul obiectului, caracteristici structurale, descriere tehnică, istoric, stil. pag.21
6.2. Restaurare. Fișa de restaurare pag.27
6.3. Fișă identificare specie lemnoasă pag.54
Concluzii
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

ARGUMENT

M - am decis să aleg acest gen de obiect (piesă, panou publicitar) în urma unor întămplări, care au determinat să intru în posesia acesteia, la momentul intrării în posesia lui, obiectul se găsea într-o fază de conservare bună, piesele în mare parte fiind integral păstrate, existând și părți, elemente lipsă, nu impotante însă greu de identificat, partea panoului de lemn fiind într-o stare de degradare, nu foarte avansată.

Tot asamblul publicitar a fost recuperat de la un vănzator ambulant specializat în obiecte de artă, vechituri, chilipiruri, din zona banatului de munte.În acest interval de timp am mai recuperat si alte piese de acest gen(console de fontă, panouri de lemn din ansambluri publicitare etc.Toată zona Banatului de munte, o dată, pe vremuri era într-un fel axată pe industrii mestesugărești metalurgice, tâmplării cu marii meșteri, cioplitori, artizani, tapițeri etc. deoarece zona a fost și este o zonă bogat împădurită. Ansamblul publicitar, este probabil construit și provine dintr- o zonă cu exploatări miniere de fier și nu numai, originile nu le- am identificat, de asemenea nici anul conceperii acesteia, însă după căutări făcute cu privire la acest gen de obiect l-am plasat în perioada interbelică, postbelică cu aproximație și origini probabil din zona Aninei, așezare formată din două localități, Anina și Steierdorf, orășel preponderent minier care s- a dezvoltat în jurul exploatăriilor de huilă .

Personal, consider că este un obiect de colecție prin particularitățiile acestuia și unicitatea lui, ținănd seama de faptul că piesa în integralitate a fost realizată manual.

Materialul folosit este fierul si lemnul, poate nu întotdeauna o combinație reușită însă de această data fiind dovedită a fii o alegere care a reușit să străbată anii, vicisitudinile, acțiunea factorului uman și inevitabila degradare, îmbatrănire a materiei.

Astfel urmănd pașii și princiipile de conservare - restaurare, cred că am reușit să readuc la viață, o parte din istoria unei comunități, a breslelor mesteșugărești care compuneau odată societatea românească din partea de vest a țării noastre.

Capitolul I

Aspecte generale privind fierăritul

1.1. Istoria fierăritului / fierul forjat

Primul tip de fier cunoscut și utilizat de oameni provenea din meteoriți. În Egipt și Mesopotamia s-au descoperit vărfuri de suliță și obiecte decorative cu această origine, datând din jurul anului 4000 î.Hr. [1] 2000 de ani mai târziu a apărut și fierul prelucrat din minereu (la început cel numit fier de mlaștină - în engleză bog iron sau limonit), folosit însă doar pentru obiecte de cult și considerat mai valoros decât aurul. Între 1600 î.Hr. și 1200 î.Hr. a început obținerea fierului în topitorii primitive, în Imperiul Hitit (Anatolia și Caucaz). Dispariția acestui imperiu a permis răspândirea cunoștințelor despre prelucrarea fierului în toată regiunea, facilitând trecerea de la Epoca Bronzului la Epoca Fierului.

Fig.1. Procesul purificării minereului de fier (în stânga) și doi oameni care folosesc un furnal (în dreapta)

Oțelul, aliaj al fierului cu relativ puțin carbon, a fost produs, se pare, pentru prima dată în India, în secolul al III-lea. Un exemplu al măiestriei indiene în domeniul metalurgiei este și faimoasa coloană de fier din Delhi, care este constituită în proporție de 98% din fier forjat și a fost ridicată la sfârșitul secolului al IV-lea sau începutul secolului al V-lea[3].

Fig.2. Coloana de fier din Delhi

În Europa, primele șarje de fontă turnată au fost obținute în Suedia, în secolul al XV-lea (Lapphyttan și Vinarhyttan). Ghiulele de tun din fontă au permis apoi răspândirea acestui material și a metodelor de obținere în toată lumea. Combustibilul de bază pentru aceste procese era cărbunele de lemn (mangalul).

Dispariția accentuată a pădurilor din Marea Britanie a dus în secolul al XVIII-lea la înlocuirea mangalului cu cocsul, de către Abraham Darby. Acest lucru, împreună cu inventarea mașinii cu abur, a dus la Revoluția industrială[4].

Fierăritul este una dintre cele mai vechi tehnici de modelare a metalelor, din acestă cauză meșteșugul este cunoscut ca fiind unul dintre cele mai vechi profesii.Odată cu trecerea anilor au apărut diferite bresle precum potcovar, cuțitar, fierar care realizează obiecte de artă precum și altele.Multe dintre fabricile de astăzi care prelucrează metalele în trecut au fost atelierele de fierărie

Fisiere in arhiva (1):

  • Ansamblu publicitar din fier forjat cu panou de lemn.docx

Bibliografie

1. Cismaru M., - Structuri din lemn - curs. Reprografia Univ. Brașov 1999
2. Coșereanu, C. -Tehnologia mobilei, editura: Universitatea Transilvania din Brașov ISBN: 978-973-598-590-5, 200 pagini,(2012)
3. Guttmann, M. editor - Tendințe în conservarea preventivă, Proceedings Conferința Internațională, CNM ASTRA Sibiu, 2007.
4. Karl Gissing, Fierăritul o îndeletnicire simplă , M.A.S.T. , 2017
5. Lica, D., Coșereanu C.,-Civilizația lemnului la români,Editura Universității „Transilvania” Brașov ISBN: 978-973-598-684-1, 103 pagini,2010
6. Lica, D., Coșereanu, C.,-Tehnologia mobilierului tapițat, Editura Universitatii Transilvania din Brasov ISBN: 978-606-19-0283-5,270 pagini, 2013.
7. Porojan M., 2019 - Cursuri ,, Elemente de anatomia , fizica și mecanica lemnului pentru restauratori " Universitatea Transilvania , Brașov
8. Timar M.C. - Elemente de teoria restaurării și conservarea patrimoniului cultural - Note de curs, 2018.
9. Timar, M.C., - Ameliorarea Lemnului, Editura Universității Transilvania, 2003
10. Timar, M.C. - Cursuri SMCR , An I , EDMR ( master ), 2019
11. Timar, M.C., - Restaurarea mobilei, Editura Universității Transilvania,2003
12. Salcă,E.A. - Materiale tradiționale pentru industria lemnului.
Editura Universității Transilvania din Brașov, 2016
- **Surse electronice:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fier_forjat
http://libtips.org/main/ Hand Forging and Wrought-Iron Ornamental Work
www.images.google.ro
restaurare - Universitatea Transilvania - UniTBv
old.unitbv.ro › Portals › Studenti › Revista_eco_design › E_D_R_vol_1_3
https://ro.scribd.com › doc › Antichizare-de-La-Buta
https://Tinca Fier Forjat | fier forjat - tincafierforjat.ro

Alte informatii

lucrare disertație domeniul ingineria prelucrării lemnului