Politici de Prevenire a Accidentelor Majore

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Aceasta disertatie trateaza Politici de Prevenire a Accidentelor Majore.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 49 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr.ing. Matei Ion

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1 : DEFINIREA CONCEPTELOR ŞI A NOŢIUNILOR DE BAZĂ
UTILIZATE ÎN DOMENIUL PREVENIRII ACCIDENTELOR MAJORE 5
CAPITOLUL 2 : PRINCIPIILE PREZENTĂRII DEMERSULUI CĂTRE TITULARUL
ACTIVITĂŢII
2.1. Persoane cărora li se adresează prezentarea demersului de implementare a
sistemului de management al securităţii 9
2.2. Obiectivele prezentării
2.2.1. Directiva SEVESO II
2.2.2. Domeniul de aplicare al SMS
2.2.3. Integrarea SMS în alte sisteme de management ale organizaţiei
2.2.3.1. Managementul după bucla lui Deming
2.2.3.2. Piramida documentară
2.2.3.3. Specificitatea SMS în cadrul unui sistem de management
integrat 10
CAPITOLUL 3 : MODUL DE LANSARE AL DEMERSULUI 24
3.1. Realizarea diagnosticului organizaţiei
3.2. Constituirea echipelor de lucru
3.3. Planificarea modului de aplicare al demersului 25
CAPITOLUL 4 : STUDIU DE CAZ PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE
ANAGEMENT AL SECURITĂŢII
4.1. Principiile controlului riscurilor majore
4.2. Prezentarea exemplului reţinut pentru ilustrarea demersului
4.3. Controlul activităţilor IPS
4.3.1. Etapa 1:Elaborarea listei activităţilor IPS care corespund funcţiilor IPS
4.3.2. Etapa 2: Precizarea mijloacelor organizatorice destinate realizării
activităţilor IPS
4.3.3. Etapa 3 : Precizarea modalităţilor de management al mijloacelor
organizatorice
4.3.4. Etapa 4: Elaborarea listei cerinţelor tehnice necesare pentru realizarea
activităţilor IPS
4.3.5. Etapa 5 : Precizarea activităţilor de management a cerinţelor tehnice
4.3.6. Etapa 6 : Precizarea mijloacelor organizatorice destinate controlului
activităţilor de management a cerinţelor tehnice
4.3.7. Precizarea modalităţilor de management a mijloacelor organizatorice
definite
4.4. Controlul echipamentelor IPS
4.4.1. Etapa A : Elaborarea listei echipamentelor IPS corespunzătoare
funcţiilor IPS
4.4.2. Etapa B : Elaborarea listei cerinţelor tehnice necesare pentru
îndeplinirea funcţiilor IPS de către echipamentele IPS
4.4.3. Etapa C : Precizarea activităţilor de management a cerinţelor tehnice
4.4.4. Etapa D : Precizarea mijloacelor organizatorice destinate controlului
activităţilor de management al cerinţelor tehnice 28
Pag
4.4.5. Etapa E : Precizarea modalităţilor de management a mijloacelor
organizatorice definite
4.5. Controlul activităţilor de analiză a riscurilor
4.5.1. Etapa a : Elaborarea listei cerinţelor tehnice necesare pentru realizarea
activităţilor de analiză a riscurilor identificate
4.5.2. Etapa b : Precizarea mijloacelor organizatorice destinate realizării
activităţii de analiză a riscurilor
4.6. Controlul calităţilor de management a modificărilor
CAPITOLUL 5 : CONCLUZII PRIVIND MODUL DE ELABORARE A POLITICII DE
PREVENIRE A ACCIDENTELOR MAJORE ŞI A MANUALULUI
SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII
5.1. Elaborarea politicii de prevenire a accidentelor majore (PPAM)
5.2. Elaborarea manualului sistemului de management al securităţii
BIBLIOGRAFIE 48

Extras din document

1. INTRODUCERE

Directiva europeană 96/82/CE din 9 decembrie 1996, cunoscută sub numele de „Directiva SEVESO II”, are ca obiect prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi limitarea consecinţelor acestora pentru oameni şi mediu. Transpunerea acestei Directive în legislaţia naţională s-a realizat prin Hotărârea nr.95/2003 a Guvernului României privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României nr.120 din 25 februarie 2003.

Dintre noile exigenţe impuse de legislaţia în domeniu face parte şi obligaţia titularului activităţii într-un obiectiv ce intră sub incidenţa directivei, de a elabora Politica de Prevenire a Accidentelor Majore (PPAM) şi a implementa un Sistem de Management al Securităţii (SSM).

Metodologia prezentată în lucrare se bazează pe studiile realizate de INERIS – Franţa privind implementarea SMS în întreprinderile mici şi mijlocii, dar şi pe experienţa dobândită privind alte tipuri de sisteme de management de tipul referenţialelor ISO 14,001 sau OHSAS 18.001.

Avantajul principal al metodei rezidă din faptul că permite dezvoltarea unui SMS ce poate fi integrat în ansamblul altor sisteme de management deja implementate în obiectiv, în condiţiile garantării faptului că acest SMS este într-adevăr centrat pe prevenirea accidentelor majore. În lucrarea de disertaţie se prezintă o abordare sistematică şi exhaustivă privind principiile de elaborare a unui SMS, bazată pe concluziile analizei riscurilor : identificarea scenariilor de producere a accidentelor majore şi a funcţiilor importante pentru securitate (IPS), aplicate în vederea prevenirii producerii şi limitării consecinţelor. După identificarea elementelor IPS, se fundamentează SMS prin derularea unor tabele ce sintetizează activităţile ce trebuie coordonate etapizat.

Prima etapă esenţială constă în prezentarea către titularul activităţii a demersului ce urmează a fi aplicat în scopul obţinerii implicării conducerii şi stabilirii liniilor directoare.

În al doilea rând se apreciază starea de fapt existentă în obiectiv în raport cu exigenţele SMS, atât în raport cu modul de identificare şi evaluare a riscurilor de producere a accidentelor majore, cât şi cu gradul de formalizare a managementului acestor riscuri :

În continuare, titularul activităţii este asistat în procesul de implementare efectivă a sistemului de management al securităţii.

Această a treia etapă urmează identificarea riscurilor şi a măsurilor de securitate (denumite şi elemente importante pentru securitate IPS), destinate controlului riscurilor. SMS se fundamentează pornind de la activităţile de gestiune şi control a elementelor identificate ca IPS.

În final, atunci când SMS este formalizat şi implementat efectiv în obiectiv, asistenţa este acordată pentru redactarea politicii de prevenire a accidentelor majore (PPAM) şi a manualului SMS.

Fisiere in arhiva (1):

  • Politici de Prevenire a Accidentelor Majore.doc