Politici de Prevenire a Accidentelor Majore

Disertație
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 10081
Mărime: 59.12KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr.ing. Matei Ion

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL 1 : DEFINIREA CONCEPTELOR ŞI A NOŢIUNILOR DE BAZĂ

UTILIZATE ÎN DOMENIUL PREVENIRII ACCIDENTELOR MAJORE 5

CAPITOLUL 2 : PRINCIPIILE PREZENTĂRII DEMERSULUI CĂTRE TITULARUL

ACTIVITĂŢII

2.1. Persoane cărora li se adresează prezentarea demersului de implementare a

sistemului de management al securităţii 9

2.2. Obiectivele prezentării

2.2.1. Directiva SEVESO II

2.2.2. Domeniul de aplicare al SMS

2.2.3. Integrarea SMS în alte sisteme de management ale organizaţiei

2.2.3.1. Managementul după bucla lui Deming

2.2.3.2. Piramida documentară

2.2.3.3. Specificitatea SMS în cadrul unui sistem de management

integrat 10

CAPITOLUL 3 : MODUL DE LANSARE AL DEMERSULUI 24

3.1. Realizarea diagnosticului organizaţiei

3.2. Constituirea echipelor de lucru

3.3. Planificarea modului de aplicare al demersului 25

CAPITOLUL 4 : STUDIU DE CAZ PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE

ANAGEMENT AL SECURITĂŢII

4.1. Principiile controlului riscurilor majore

4.2. Prezentarea exemplului reţinut pentru ilustrarea demersului

4.3. Controlul activităţilor IPS

4.3.1. Etapa 1:Elaborarea listei activităţilor IPS care corespund funcţiilor IPS

4.3.2. Etapa 2: Precizarea mijloacelor organizatorice destinate realizării

activităţilor IPS

4.3.3. Etapa 3 : Precizarea modalităţilor de management al mijloacelor

organizatorice

4.3.4. Etapa 4: Elaborarea listei cerinţelor tehnice necesare pentru realizarea

activităţilor IPS

4.3.5. Etapa 5 : Precizarea activităţilor de management a cerinţelor tehnice

4.3.6. Etapa 6 : Precizarea mijloacelor organizatorice destinate controlului

activităţilor de management a cerinţelor tehnice

4.3.7. Precizarea modalităţilor de management a mijloacelor organizatorice

definite

4.4. Controlul echipamentelor IPS

4.4.1. Etapa A : Elaborarea listei echipamentelor IPS corespunzătoare

funcţiilor IPS

4.4.2. Etapa B : Elaborarea listei cerinţelor tehnice necesare pentru

îndeplinirea funcţiilor IPS de către echipamentele IPS

4.4.3. Etapa C : Precizarea activităţilor de management a cerinţelor tehnice

4.4.4. Etapa D : Precizarea mijloacelor organizatorice destinate controlului

activităţilor de management al cerinţelor tehnice 28

Pag

4.4.5. Etapa E : Precizarea modalităţilor de management a mijloacelor

organizatorice definite

4.5. Controlul activităţilor de analiză a riscurilor

4.5.1. Etapa a : Elaborarea listei cerinţelor tehnice necesare pentru realizarea

activităţilor de analiză a riscurilor identificate

4.5.2. Etapa b : Precizarea mijloacelor organizatorice destinate realizării

activităţii de analiză a riscurilor

4.6. Controlul calităţilor de management a modificărilor

CAPITOLUL 5 : CONCLUZII PRIVIND MODUL DE ELABORARE A POLITICII DE

PREVENIRE A ACCIDENTELOR MAJORE ŞI A MANUALULUI

SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII

5.1. Elaborarea politicii de prevenire a accidentelor majore (PPAM)

5.2. Elaborarea manualului sistemului de management al securităţii

BIBLIOGRAFIE 48

Extras din document

1. INTRODUCERE

Directiva europeană 96/82/CE din 9 decembrie 1996, cunoscută sub numele de „Directiva SEVESO II”, are ca obiect prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi limitarea consecinţelor acestora pentru oameni şi mediu. Transpunerea acestei Directive în legislaţia naţională s-a realizat prin Hotărârea nr.95/2003 a Guvernului României privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României nr.120 din 25 februarie 2003.

Dintre noile exigenţe impuse de legislaţia în domeniu face parte şi obligaţia titularului activităţii într-un obiectiv ce intră sub incidenţa directivei, de a elabora Politica de Prevenire a Accidentelor Majore (PPAM) şi a implementa un Sistem de Management al Securităţii (SSM).

Metodologia prezentată în lucrare se bazează pe studiile realizate de INERIS – Franţa privind implementarea SMS în întreprinderile mici şi mijlocii, dar şi pe experienţa dobândită privind alte tipuri de sisteme de management de tipul referenţialelor ISO 14,001 sau OHSAS 18.001.

Avantajul principal al metodei rezidă din faptul că permite dezvoltarea unui SMS ce poate fi integrat în ansamblul altor sisteme de management deja implementate în obiectiv, în condiţiile garantării faptului că acest SMS este într-adevăr centrat pe prevenirea accidentelor majore. În lucrarea de disertaţie se prezintă o abordare sistematică şi exhaustivă privind principiile de elaborare a unui SMS, bazată pe concluziile analizei riscurilor : identificarea scenariilor de producere a accidentelor majore şi a funcţiilor importante pentru securitate (IPS), aplicate în vederea prevenirii producerii şi limitării consecinţelor. După identificarea elementelor IPS, se fundamentează SMS prin derularea unor tabele ce sintetizează activităţile ce trebuie coordonate etapizat.

Prima etapă esenţială constă în prezentarea către titularul activităţii a demersului ce urmează a fi aplicat în scopul obţinerii implicării conducerii şi stabilirii liniilor directoare.

În al doilea rând se apreciază starea de fapt existentă în obiectiv în raport cu exigenţele SMS, atât în raport cu modul de identificare şi evaluare a riscurilor de producere a accidentelor majore, cât şi cu gradul de formalizare a managementului acestor riscuri :

În continuare, titularul activităţii este asistat în procesul de implementare efectivă a sistemului de management al securităţii.

Această a treia etapă urmează identificarea riscurilor şi a măsurilor de securitate (denumite şi elemente importante pentru securitate IPS), destinate controlului riscurilor. SMS se fundamentează pornind de la activităţile de gestiune şi control a elementelor identificate ca IPS.

În final, atunci când SMS este formalizat şi implementat efectiv în obiectiv, asistenţa este acordată pentru redactarea politicii de prevenire a accidentelor majore (PPAM) şi a manualului SMS.

Preview document

Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 1
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 2
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 3
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 4
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 5
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 6
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 7
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 8
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 9
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 10
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 11
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 12
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 13
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 14
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 15
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 16
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 17
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 18
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 19
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 20
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 21
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 22
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 23
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 24
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 25
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 26
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 27
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 28
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 29
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 30
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 31
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 32
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 33
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 34
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 35
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 36
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 37
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 38
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 39
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 40
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 41
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 42
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 43
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 44
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 45
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 46
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 47
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 48
Politici de Prevenire a Accidentelor Majore - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Politici de Prevenire a Accidentelor Majore.doc

Alții au mai descărcat și

Instruirea Lucratorilor in Domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca in Cadrul SC AS Decor SRL Ploiesti

DOMENIUL S.S.M. IN CADRUL S.C. AS DECOR S.R.L. Cap. I INTRODUCERE 1. PRINCIPALELE ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA SECURITATEA SI SANATATEA IN...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Ai nevoie de altceva?