Audit

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Audit.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 71 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Audit

Cuprins

1. SIMULAREA EVALUĂRII INDEPENDENȚEI AUDITORULUI LA ACCEPTAREA MISIUNII DE AUDIT 2
1.1. Acceptarea misiunii de audit și contractarea lucrărilor 3
1.1.1 Prezentarea societații Felix SRL 3
1.1.2 Acceptarea misiunii de audit la societatea SC Felix SRL 4
2. PLANIFICAREA MISIUNII DE AUDIT 15
2.1 Cunoașterea clientului de audit SC Felix SRL 15
2.2 Evaluarea riscurilor la societatea SC Felix SRL 21
2.3 Pragul de semnificație și eșantionarea 34
3. DETERMINAREA OBIECTIVELOR AUDITULUI ȘI A MUNCII DE AUDIT 41
3.1 Obiective de audit pentru componenta H - „Debitori” 41
3.1.1 Proceduri si teste de audit 41
3.2 Obiective de audit pentru componenta D/E - „Imobilizări” 53
3.2.1 Proceduri și teste de audit 53
3.3 Obiective de audit pentru componenta I - „Soldurile bancare și numerarul disponibil” 66
3.3.1 Proceduri și teste de audit 66
CONCLUZII 73

Extras din document

1. SIMULAREA EVALUĂRII INDEPENDENȚEI AUDITORULUI LA ACCEPTAREA MISIUNII DE AUDIT

O misiune de audit trebuie să se realizeze prin parcurgerea următoarelor etape:

1. Acceptarea misiunii sau contractarea lucrărilor

2. Planificarea misiunii de audit

3. Evaluarea controlului/auditului intern

4. Controlul conturilor

5. Verificarea situațiilor financiare

6. Lucrările de sfârșit de misiune

7. Raportul de audit

În mod evident, în cadrul fiecărei etape se desfășoară mai multor tipuri de lucrări, toate având drept scop obținerea probelor necesare pentru formularea opiniei de audit. O parte dintre etapele enumerate presupun un număr mai mare de activități, spre deosebire de altele în cadrul cărora numărul de activități ce trebuie desfășurat de echipa de audit este mai redus. De exemplu, etapa de planificare a misiunii de audit presupune parcurgerea mai multor pași, cum ar fi: cunoașterea mediului general de desfășurare a activității societății, identificarea și înțelegerea ramurei din care face parte societatea, analiză a riscurilor și întocmirea planului activității de audit. O altă etapă care presupune un volum similar de activități este aceea a controlului conturilor.

Aceste etape presupun mai multe activități deoarece sunt necesare un număr semnificativ de probe pentru ca opinia auditorului să fie rezonabilă. În plus, pentru a obține probele de audit, mai întâi, trebuie să fie stabilite în mod clar obiectivele pentru categoriile de operațiuni în mod individual și pentru soldurile conturilor.

Una dintre etapele aflate la finalul misiunii de audit este se referă la activitățile întreprinse de echipa de audit la finalul misiunii (”Lucrări de sfârșit de misiune”). În cadrul acestei etape sunt cuprinse activități precum: solicitarea unor declarații în scris din partea conducerii societății, numite în literatura de specialitate și scrisori de afirmare. Tot în cadrul acestei etape se întocmește chestionarul de sfârșit de misiune, care drep scop obținerea asigurării că au fost colectate toate elementele necesare expimării unei opiniei relevante asupra situațiilor financiare, că standardele de audit au fost respectate și că dosarele de lucru sunt complete. O activitate importantă ce aparține acestei etape se referă la analizarea evenimentelor ulterioare închiderii exercițiului.

Deoarece activitățile întreprinse de echipa de audit sunt multiple, aceștia întocmesc o notă de sinteză în care centralizează toate concluziile împreună cu referințele foilor de lucru drept pe baza cărora s-au obținut, pentru a eficientiza activitatea de întocmire a raportului de audit.

1.1. Acceptarea misiunii de audit și contractarea lucrărilor

În prima etapă auditorul trebuie să își autoevalueze aptitudinile pentru a stabili dacă este își poate asuma misiunea de audit.

Auditorul trebuie să aibă în vedere faptul că nu poate să își piardă independența prin acceptarea unei misiuni de audit. Acesta trebuie să nu se regăsească în situațiile de incompatibilitate prevăzute în Codul etic al profesiei. De asemenea, el trebuie să evalueze dacă dispune de pregătirea și resursele necesare pentru finalizarea activității de audit.

Acceptarea misiunii se concretizează prin semnătura clientului din scrisoarea de misiune (angajament). Dacă este necesar întocmirea unui contract, fiecare parte are obligația să descrie drepturile și obligațiile aferente misiunii, activitatea ce se va finaliza, costurile activității de audit financiar, durata misiunii, și documentele pe care clientul de audit trebuie să le pună la dispoziția prestatorului.

Standardului de Audit ISA 210 sugerează faptul că încheierea unei scrisori de misiune este în beneficiul ambelor părți și este recomandat să se semneze înainte de începerea activității de audit, pentru a evita neînțelegerile ulterioare. Scrisoarea de misiune conține obiectivele misiunii de audit, drepturile și responsabilitățile societății de audit față de client.

1.1.1 Prezentarea societații Felix SRL

Societatea Felix SRL a fost înființată sub acest nume la Registrul Comerțului în luna Ianuarie 2003. Este o persoană juridică română cu capital privat, ce are statutul juridic al unei societăți cu răspundere limitată și este localizată în Strada Garofița, Nr. 11, Corp B, Tîrgu Mureș (Fig. 2.1.1), pentru o perioada nelimitată, conform extrasului de la Registrul Comerțului nr. 72971 din 27.02.2014.

Nr. Registrul Comerțului: J 13/13254/14.01.2003

Cod fiscal: RO 14587452

Forma juridică: SRL - societate cu răspundere limitată

Sediul social: Strada Garofița, Nr. 11, Corp B, Tîrgu Mureș

Fig. 1.1.1.1 „Date de identificare conform certificat de înregistrare”

Capitalul social al societății, subscris și plătit la 31.12.2016 este în valoare de 5.795.600 RON, fiind împărțit în 57.956 de părți sociale cu o valoare nominală de 100 RON fiecare.

Din momentul înființării, structura asociațiilor a variat, ajungând la data de 31.12.2016 să aibă un singur asociat: Felix Delimited GmbH, cu un număr de 57.956 părți sociale, reprezentând 100% din mărimea capitalului social.

Fisiere in arhiva (1):

  • Audit.docx